online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarokkategóriajobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok jobb also sarok
felso sarok jobb felso sarok
 
 
bal also sarok jobb also sarok

pszichológia

gyermek pszichológia, pszichológus, fejlődéslélektan, pszichológia tételek

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
pszichológia
 
bal also sarok jobb also sarok

Mentalhigiéné a középiskolaban - a serdülőkor specialis problémai


Mentálhigiéné a középiskolában - a serdülőkor speciális problémái A serdülőkorra jellemző változások már az általános iskola hetedik-nyolcadik osztályaiban elkezdődnek, majd a középiskolás években teljesednek ki. Bár a változások kezdete és


Az iskola helye a human szolgaltatasok rendszerében


Az iskola helye a humán szolgáltatások rendszerében             A szervezeteket négy kategóriába sorolhatjuk: produktív, szolgáltató, adaptív és irányító szervezetek. Az iskola a szolgáltató szervezetekhez tartozik, amelyek feladata a személ


A VÁLASZTOTT SZAKKÖZÉPISKOLA MENTÁLHIGIÉNÉS "TÉRKÉPE"


A VÁLASZTOTT  SZAKKÖZÉPISKOLA MENTÁLHIGIÉNÉS "TÉRKÉPE" Abban a városban, ahol a kiválasztott iskola működik, 2004-ben készült egy kérdőíves felmérés a kilencedik évfolyamos tanulók körében. A cél felmérni az életmód szerinti és a lelki, szo


Az iskolai mentalhigiéné kezdetei


Az iskolai mentálhigiéné kezdetei Az iskolai mentálhigiéné mint önálló diszciplína megjelenésében az első fontos lépés az iskolapszichológia megjelenése, amely a 20. század elején kezdett leválni a pszichológiáról, de igazi önállósodása az


A mentalhigiéné történetének rövid attekintése


A mentálhigiéné történetének rövid áttekintése             A mentálhigiéné fogalma a pszichiátriából ered, Clifford Beers amerikai üzletember a saját elmekórházi élményei alapján írt könyve indította el a mentálhigiénés mozgalmat 1908-ban. B


A magyar mentalhigiéné történetének rövid attekintése


A magyar mentálhigiéné történetének rövid áttekintése             A két világháború között hazánkban Fabinyi Rudolf és Oláh Gusztáv munkásságának köszönhetően létrejött a Mentálhigiénés Liga, amely kidolgozta a megelőzés elvi és módszertani


Az autogén tréning pszichés történéseinek magyarazó elvei és kategorizalasai


Az autogén tréning pszichés történéseinek magyarázó elvei és kategorizálásai Az AT pszichoterápiás folyamat. A gyakorlóban ennek során végbemenő pszichés történésekről, változásokról és élményekről leggyakrabban a beszámolók útján k


Az emberi megismerés alapjelenségei


Az emberi megismerés alapjelenségei Az emberi megismerés kutatásával, alapjelenségeivel az általános lélektan foglalkozik. A megismerő funkciók az ember alkalmazkodását szolgálják és magyarázzák. A lelki jelenségek, életjelenségek, ezek irán


Motivació, teljesítmény, siker-kudarc iranyultsag


Motiváció, teljesítmény, siker-kudarc irányultság A motiváció A motiváció az a folyamat, amely felelős a viselkedések beindításáért, irányáért, erősségéért, és fenntartásáért. A motivációs elméletek megkísérlik magyarázatát adni a viselkedése


Az ember és palya megfelelés feltételei, altalanos jellemzői


Az ember és pálya megfelelés feltételei, általános jellemzői A munka mint tevékenység egyidős az emberiséggel. Az értelmező szótár szerint a többféle munka definiálása többféle módon lehetséges. Beszélhetünk fizikai, biológiai, orvostudomány


CSOPORT, CSOPORT MŰKÖDÉSEK


CSOPORT, CSOPORT MŰKÖDÉSEK Az előző fejezetben már irtunk a társas befolyásolás módjáról, az interakció és interperszonális folyamatok jelentőségéről, eszerint mások jelenléte befolyásolja viselkedésünket, hatékonyságunkat. Az emberek társa


A pszichológia célja, targya, tevékenységi területei, módszerei


A pszichológia célja, tárgya, tevékenységi területei, módszerei Az emberekkel foglalkozó hivatások elképzelhetetlenek pszichológiai alapismeretek nélkül. Fontos számunkra, hogy megértsük mit érzünk és miért úgy cselekszünk, viselkedünk egy ado


SZEMÉLYISÉGVONÁSOK ÉS DIMENZIÓK


SZEMÉLYISÉGVONÁSOK ÉS DIMENZIÓK A személyiségvonások és az egység integrációja fontos a személyiség meghatározásakor. A személyiséget állandó és változó vonások jellemzik. Az állandó vonások pl. a karakter, az amely az egyén jellegzetes viselke


Munkahelyi szocializació


Munkahelyi szocializáció Az egyén munkavégzése közben nemcsak a tevékenység, a feladat teljesítésére koncentrál, hanem bekerül egy formális és informális csoportba, ahol az alkalmazkodás fontos lesz számára, az elvárt viselkedésnek próbál megf


ÖNISMERET, TÁRSISMERET, EMPÁTIA


ÖNISMERET, TÁRSISMERET, EMPÁTIA Már az ókori filozófusok is foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogyan ismerheti meg az ember önmagát. A delphoi jósdán olvasható a híres mondás, "Ismerd meg önmagad!" Az önismeret vezet el a személyisé


A személyiségfejlődés alapjai


A személyiségfejlődés alapjai Vitatott kérdés napjainkban is, hogy az öröklés vagy a környezet (a nevelés) az egyén fejlődésének legfontosabb tényezője. A XVII. századi filozófusok, pl. J. Locke szerint minden tudáshoz ismereteinken, érzéksze


A személyiség dinamikaja és egyensúlyanak biztosítasa


A személyiség dinamikája és egyensúlyának biztosítása A személyiség dinamikáját meghatározó tényezők közül bővebben a szükségletekkel foglalkozunk. Az élő szervezetek állandóan bizonyos egyensúlyra, homeosztázisra törekszenek. Az un. drive-elm


A személyiség fogalma, strukturalis megközelítése


A személyiség fogalma, strukturális megközelítése A személyiség fogalmát a mai napig nem sikerült pontosan, egységesen meghatározni. Több elmélet foglalkozott a személyiség definiálásával. A személyiség a gondolkodás, az érzelmek, a viselk


A személyiségről alkotott összkép alakulasanak folyamata


A személyiségről alkotott összkép alakulásának folyamata A következő fejezetben olyan szociálpszichológiai fogalmak és jelenségek értelmezését ismertetjük, mint pl. szociális észlelés, beállítódás, előítélet, amelyeket információink alapján alk


EMBERI KAPCSOLATRENDSZEREK


EMBERI KAPCSOLATRENDSZEREK (interakció, kommunikáció, vonzalom, hasonlóság, függőség) A szociálpszichológia a társas interakciókkal és az emberek közötti kapcsolatrendszerek kialakulásával, jelentőségével foglalkozik. Az ember társoldal:

1 ... 1 2 3 4 5


Felhasználási feltételek