online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A mentalhigiéné történetének rövid attekintése

pszichológiaFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
A PSZICHOLÓGIAI FEJLŐDÉS
A negatív érzelmek kiiktatasa
A HIPERAKTIVITÁS, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
A pszichológia biológiai alapjai: idegrendszer és agy
A HIPERAKTIVITÁS KEZELÉSE
A DISZLEXIA
abra: A vallvonogatas gesztusa
ÉRZÉKELÉS
Motivació, teljesítmény, siker-kudarc iranyultsag
 
 

A mentálhigiéné történetének rövid áttekintése


A mentálhigiéné fogalma a pszichiátriából ered, Clifford Beers amerikai üzletember a saját elmekórházi élményei alapján írt könyve indította el a mentálhigiénés mozgalmat 1908-ban. Beers úgy vélte, a lelki gondozá 818f54i s lehetővé teszi a pszichiátriai gondok elkerülhetőségét.

A harmincas években Adolph Meyer által indított pszichiátriai akcióprogram is a mentálhigiénés gondozás rendszerének gyakorlatával próbálta megakadályozni a visszaeséseket. Ezek a mozgalmak a harmadlagos prevencióra helyezték a hangsúlyt.

„A pszichiátriai jelentésértelmezésben legismertebb Lindemann és Caplan „kríziskoncepciója” és az ezen alapuló „preventív pszichiátria”. Eszerint a gyors és hatékony kríziselhárító prevenció, majd a relapszusokat akadályozó egészségfenntartó segítség a mentális egészség alapja. A konzultáció, mint sajátos segítségnyújtási mód ebben alapvető szerepet kap.” ( Bagdy, 1999. p 35.)

A mentálhigiéné fejlődésében jelentős változást eredményezett a humanisztikus pszichológia felfogása, amely az embert végtelen belső lehetőségekkel rendelkező lényként határozta meg.

E szemlélet szerint az egészség nem a betegség hiányával egyenlő, hanem maga a növekedő kiteljesedés, sajátos minőség. A Maslow és Rogers által létrehozott személyiséglélektani irányzatra építve alakította ki Gordon a pozitív mentálhigiéné mozgalmát, amely radikálisan szakított a korábbi betegségközpontú szemlélettel. Az új elmélet az önmagát megvalósító, önmagáért felelős, alapvetően egészséges emberről gondolkodik, a betegséget múló átmeneti állapotnak tekinti. A paradigmaváltást tükrözi a fogalmak megváltozása is. A páciens helyett a kliens, problémahozó, az orvos helyett a konzulens, betegség helyett probléma, zavar fogalmat használja. A terápia és kezelés helyett konzultációt, intervenciót, tanácskozást alkalmaz. Nem stigmatizál. A meglévő pozitív értékekre épít, a kliens felelősségét hangsúlyozza, a problémahozó aktivitására épít.A szemléletváltozás elterjedése a hatvanas évekre tehető, ekkor jött létre az Egyesült Államokban az ökológiai és közösségi mentálhigiéné mozgalma, melynek alapelve „a mentálhigiéné házhoz szállítása”. Az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciót egyformán fontosnak tartja, amelyhez segítségül az egyént körülvevő társas támogató rendszerek segítségének bevonásával a személyiség egészsége megőrizhető. A család, barátok, szomszédság, „közösségi kapuőrök” (orvos, tanár, pap, stb…) alkotják azt a természetes szociális hálót, amely az egyént védelmezi, krízishelyzetben lelki erőforrást nyújt.

A felvázolt fejlődési irány nyomon követhető a hazai mentálhigiéné történetében is.


Találat: 2987