online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Az iskola helye a human szolgaltatasok rendszerében

pszichológiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
TERÁPIÁS MÓDSZEREK
TÁRSAS KÖLCSÖN¬HATÁS ÉS TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁS
Az észlelés lélektana
EMLÉKEZÉS
Jaték, rajz, beszéd fejlôdése
Alkalmassag, kivalasztas, bevalas
EMBERI KAPCSOLATRENDSZEREK
A személyiség dinamikaja és egyensúlyanak biztosítasa
Munkahelyi szocializació
CSOPORT, CSOPORT MŰKÖDÉSEK
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az iskola helye a humán szolgáltatások rendszerében


A szervezeteket négy kategóriába sorolhatjuk: produktív, szolgáltató, adaptív és irányító szervezetek. Az iskola a szolgáltató szervezetekhez tartozik, 313f55d amelyek feladata a személyiségváltoztatás, a viselkedésmódosítás. "Az emberi változtatást célként kitűző szervezetek összességét humán szolgáltatásnak nevezzük."( Gerevich, 1997. p 36.)

A humán szolgáltatások két rendszere a szocializációs (edukatív) és korrekciós rendszer. Egy adott társadalom mentálhigiénés állapotának érzékeny mutatója az, hogy az egyes szocializációs rendszerekben, mint például az iskola, milyen mértékben folyik korrekció, illetve az intervenciós-korrekciós rendszerekben -egészségügy vagy javító-nevelőintézet - milyen mértékben folyik szocializáció. A fokozatos átmenetet a szocializációs rendszerektől a korrekciós felé Bower egy hármas felosztásban írja le.

Elsődleges csoport a család, kortárscsoport, iskola, szomszédság, a különböző egészségkultúrát közvetítő szervezetek, egyház, rekreáló, gazdasági és igazgatási intézmények. Ezek az intézmények a társadalom szinte valamennyi tagját érintik, biztonsági hálót jelentenek mindenki számára, ennélfogva az elsődleges prevenció terepei.

A másodlagos csoporthoz sorolhatók a gyermekotthonok, speciális (korrekciós) iskolák, tanácsadó rendelések, szociális szervek stb., amelyek az átmeneti humán zavarokkal foglalkoznak. Tevékenységük kapcsolódik az első csoport intézményeihez, amennyiben a "visszaintegrálás", a korrekció sikeres, s ismét a szocializációs funkció az elsődleges.  

A harmadlagos csoport intézményei - a javító-nevelőintézet, elmegyógyintézet, börtön- már erősen stigmatizál, mintegy "kirekeszt" a társadalomból. Innen már nehezebb a "visszajutás", gyakran ezek a szervezetek a probléma konzerválását végzik. 

Ebben a tipológiában az iskola jelentős szociokulturális erőforrás, sokkal nagyobb hatást gyakorolhat az egyénre, mint a másik két csoport szervezetei, ezért fontos mentálhigiénés "terep" is.


Találat: 4813


Felhasználási feltételek