online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Véges determinisztikus és nemdeterminisztikus automatak.Ekvivalenciajuk és kapcsolatuk a regularis nyelvekkel. Mealy- és Moore-automatak.

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
Szamítógép halózatok
Network Monitor A halózati forgalom elemzése - 1. rész, elméleti alapok
A WINDOWS NT/2000/XP
Szemaforok
Web-programozas
Betűtípusok
Gyakorlatok
Feladatok
Az adatbazisok kialakulasa
 
bal also sarok   jobb also sarok

Véges determinisztikus és nemdeterminisztikus automaták.Ekvivalenciájuk és kapcsolatuk a reguláris nyelvekkel. Mealy- és Moore-automaták.


Véges automaták, mint felismerők

Véges automaták: formális nyelvek ( ezen belül reguláris nyelvek ) felismerőinek viszonylag egyszerű matematikai modelljei.

Szemléltetés:a1 a2 ...... an-1 an

bemenő szalag

(rajta egy szó a megengedett jelekből.)

Véges állapotú

vezérlőmű

(véges belső

állapottal)


Működés:

Az automata beolvas egy jelet balról jobbra a bemenő szalagról. Ettől és az aktuális belső állapotától függően egy másik belső állapotba kerül. ( Determinisztikus automata esetén ez az állapot egyértelműen meghatározott )

Indulás: kezdő állapotból

Befejezés: ha kiürült a bemenő szalag.


- Ha az automata befejezéskor végállapotba kerül felismerte a szót.

- Az automata által felismert nyelv: az automata által felismert szavak halmaza.


Példa: 3-mal osztható számok:


0,3,6,9


A0

2,5,8 2,5,8


1,4,7

A2

A1

2,5,8

0,3,6,9 0,3,6,9

A0: kezdőállapot

A0: végállapot

Állapotok halmaza: A0, A1, A2

Működés a = 1104 szó esetén:

1 1 0 4

A0 A1 A2 A2 A0


Végállapotba került: a 3-mal osztható.


Automaták (determinisztikus) általános definíciója:

A = < A,T,a0,F,d >

|A| < ¥ : belső állapotok halmaza

|T| < ¥ : bemenő jelek halmaza (bemenő abc)

a0 A             : kezdőállapot

F A              : végállapotok halmaza

d: A×T A : átmenetfüggvény

Példa: (Előbbi)

d(A0,1)= A1

d(A1,1)= A2

d(A2,0)= A2

d(A2,4)= A0

Kérdés: A0 F

Definíció: d kiterjesztése:

d': A×T* A

( Bemenő jelek sorozatára mondja meg, hogy milyen állapotba jutunk. )

d'(a,e) = a a A

d'(a,pt) = d d'(a,p),t) , p T*, t T

Megjegyzés: Tehát a,b A, w T* esetén d'(a,w)=b azt jelenti, hogy az a állapotból az automata w szót elolvasva b állapotba jut.


Más definíció: q:= t1 t2 ... tk ti T

d' (a,q) = b Û c0, c1,..., ck A c0=a, ck=b és d(c0, t1) = c1, d(c1, t2)= c2, ... ,d( ck-1, tk)= ck .

Definíció: Az u T* szót az A automata elfogadja, ha d'(a0,u) F

Definíció: A által elfogadott nyelv:

L(A):=

Definíció: A 1 ekvivalens A 2-vel, ha L(A 1 ) = L(A 2 )

Példa: A2 := < , , q0 , , d >

d(q0,a)= q1 d(q0,b)= s

d(q1,a)= q1 d(q1,b)= q2

d(q2,a)= q1 d(q2,b)= q2

d(s,a)= s d(s,b)= s

bemenő jelek

Megadás:

1., Táblázattal: a b


q0 q1 s d

állapotok

q1 q1 q2

q2 q1 q2

s s s


2., Átmeneti diagrammal:

Ez egy irányított gráf, melyben állapot egy csúcsnak felel meg.

p q él létezik (p,q A ) , ha a T d(q,a)=q .

Ekkor p q élre ráírjuk a-t.

( p q élet "színezzük" a-val. )

Végállapot jele:


Kezdőállapot jele: bemutató nyíla

q0 a q1 q2

a b a b b


s

b


Mely szavakat fogadja el ?

- az üres szót,

- a-val kezdődő és a-val végződő szavakat.


Ekvivalens automata:

a

a

q0 a q1 q2

b b


Példa: A:= < , , a0 , , d >


a Xa a


d a b a,b,c,d

d            b c a b

a0 Xb s

d

c b c


d Xc

c


Mely szavakat fogadja el ?

Melyekben a d-n kívül kettő, vagy több egyforma betű nem szerepelhet egymás mellett.


d a b c d


a0 Xa Xb Xc a0


Xa s Xb Xc a0


Xb Xa s Xc a0


Xc Xa Xb s a0


s s s s s


Példa: A:= < , , q0 , , d >


d a b a

q0 b

q0 q1 q2 a b

q0                                        q0

q1 q0 q2 a


q2 q1 q0 b


Mely szavakat fogadja el ?

Ahol a szó végén nem áll páros számú azonos betű.


Lemma (Bar-Hillel)

Legyen adott L nyelv, melyet egy determinisztikus véges automata felismer.

Ekkor n N ha a L szóra d(a ³ n , akkor a előállítható a=uvw alakban, ahol d(uv) n , d(v) ³ 1 és i= 0,1,2,.. term. számra: uviw L.

Példa:

u1 := abc ca ab u2 := abc caca ab

u v w u v2 w


Megjegyzés: n konstansnak választható az L-t felismerő automata belső állapotainak száma.


Köv.1.: Legyen A determinisztikus automata és belső állapotainak száma: n.Az A által felismert nyelv nem üres Û n-nél rövidebb szó, melyet A felismer.

Köv.2.: Van olyan algoritmus, mely eldönti egy véges determinisztikus automatáról, hogy az általa felismert nyelv üres-e.

Köv.3.: Van olyan környezetfüggetlen nyelv, amelyhez ezt a nyelvet felismerő véges             determinisztikus automata.


Példa: G1 = < , , s , >

G1 környezetfüggetlen

L(G1) =


Állítás: A véges determinisztikus automata L(A) = L(G1)

Bizonyítás: Indirekt

T.f.h. ilyen A. Ekkor a Bar-Hillel-lemma alapján megfelelően nagy m-re:

am bm = uvw , ahol d(v) ³ 1 és tetszőleges i= 0,1,2,...-re uviw L(G1).

De: - ha v a és b betűt is tartalmaz, akkor uv2w L(G1) , mert a betűk sorrendje megbomlik.

(pl.: aaa abb bb aaa abbabb bb )

u v w u v2 w

- ha v csak a betűt tartalmaz, akkor uw L(G1) (i=0) , mert a szóban kevesebb a van, mint b.

- ha v csak b betűt tartalmaz, hasonlóan.


Nemdeterminisztikus véges

automaták


Különbség: Egy belső állapotból több olyan él is indulhat, mely azonos betűvel van "színezve".

Szó felismerése: (ugyan az, mint véges det. automatáknál)

u szót az automata felismeri, ha a gráfban irányított út kezdőállapotból indul,             végállapotba jut és az élek rendre u betűivel vannak színezve.

Pontos definíció: ( nemdet. aut. )

A = < A , T , a0 , F , d >

A: belső állapotok véges, nem üres halmaza

T: bemenő abc

a0: kezdőállapot (a0 A )


F A végállapotok halmaza

d: A x T 2A , azaz d(q,a)= , ahol a T és q, p1, ... pl A


Működés:

! u= t1 t2 ... tk T* szó.

Az automata pillanatnyi állapota : q

1. lépés: d(q,t1) =

2. lépés: lehetséges állapotok halmaza:

d(p1, t2)È d(p2, t2)È È d(pl, t2)

....

Végigolvassuk az u szót és ha végül a lehetséges állapotok halmazában van végállapot, akkor A felismerte u-t.


Definíció: d kibővítése szóra:

d' : A x T* 2A

1., d'(q,e q A

2., d'(q,wa)= q A , w T* , a T


Definíció: Az automata által felismert nyelv:

L(A):=


Példa:


d 0 1 1

0 q1 0

q0 0

q0                                        1

q1 0 0


q2 0 q2 0Működése a 0101 szóra:

1., d(q0,0) =

2., d'(q0,01) = d(q1, 1)Èd(q2, 1) = 0 È

3., d'(q0,010) = d(q1, 0) =

4., d'(q0,0101) =d(q0, 1)Èd(q1, 1) = È


Mivel q0 Ï F, a szót az automata nem fogadja el.


Definíció: GA :=

GND :=

Tétel: GA = GND
Bizonyítás:

GA GND

Triviális, hiszen determinisztikus automata felfogható speciális nemdeterminisztikus automataként.

GND GA

Konstruktív bizonyítás:

Legyen A:= < A,T,a0,F,d > véges, nemdeterminisztikus automata.

Ehhez konstruálunk egy vele ekvivalens véges determinisztikus automatát.

Legyen A' := < Q,T,t0,F',d' > véges determinisztikus automata a következő:

q := 2A ( A részhalmazai )

T uaz.

t0 :=

F' :=

d d'(H,a)=H' , ha H,H' Q, a T

H = pi A és H' ri A és = d(p1,a)È d(p2,a)È È d(pl,a)


Azaz d'(H,a) := d(pi,a)

Ekkor belátható ( u hosszára vonatkozó teljes indukció és d d' T*-ra vonatkoztatott kiterjesztése alapján), hogy:


pi A , H 2A , u T* esetén.

Belátjuk, hogy egy u T* szót pontosan akkor fogadja el az A nemdeterminisztikus automata, amikor A' determinisztikus automata elfogadja.u L(A) Û d(a0,u) F ¹ Û

|| d' def. szerint

d'(,u)

|| t0 def. szerint

d'(t0,u)

Û d'(t0,u) F ¹ Û d'(t0,u) F' Û u L (A')

F' def. szerint

Példa :

A2 := < , ,q0, , d > véges nemdet. aut.


d a b a a


q0 q0 b q1 a


q1 0 b


A2': Q = 0, , ,

¯ ¯ ¯ ¯

t[0] t[q0] t[q1] t[q0 ,q1]

T =

t0 = B t[q0]

F' = ¹

A2' = < ,,t[q0] , , d' >


d' a b


t[0] t[0] t[0]


t[q0] d(q0,a)= t[q0]                d(q0,b)= t[q0,q1]


t[q1] d(q1,a)= t[q0,q1]                               d(q1,b)=0 t[0]


t[q0 ,q1] d(q0,a)È d(q1,a)=È t[q0,q1] d(q0,b)Èd(q1,b) =

È t[q0,q1 ]a b a


t[0] t[q0] t[q0] t[q0,q1]


a b

a

b b


Egyszerűsítve:t[q0] t[q0,q1 ]

b a,b
a

Minden szót felismer, amely tartalmaz b betűt.


Példa: 2., A3 := < , , A, , d >


d 0 1

0 0

A A B

1

B

0 1

A3' < , , t[A], , d'>


d 0 1


t[0] t[0] t[0]


t[A] d(A,0)= t[A,B] d(A,1)= t[B]


t[B] d(B,0)= t[B] d(B,1)= t[A]


t[A,B]              d(A,0)Èd(B,0)= d(A,1)Èd(B,1)=

È È

t[A,B] t[A,B]
t[0] t[A] t[B] t[A,B]elhagyhatóTétel: G3 = GA, azaz A nemdeterminisztikus (ill.: a determinisztikus) véges automaták osztálya megegyezik a reguláris nyelvek osztályával.

Bizonyítás: 1. irány: G3 GND(=GA) , azaz belátjuk, hogy ha L reguláris nyelv, akkor található véges nemdet. automata felismeri L nyelvet.

Legyen L reguláris nyelv, melyet a G = < T,N,S,P > nyelvtan generál.

Az A nemdet. automata definíciója:

A = < A,T,a0,F,d >, ahol

- A := NÈ , E Ï TÈN

- a0 := S

- d(B,a)= , B,Di A , a T ha P-ben szerepel az alábbi szabály: B aDi

E , ha P-ben szerepel a B a szabály.

- d(E,a)=0 a T

- F=, ha P-ben nem szerepel az S e szabály, F= különben.

Könnyen megfontolható, hogy ez az automata L(G)-t ismeri fel.

Példa: w := ai1 ... aik L.

Ekkor P-ben szerepelnek az alábbi szabályok:

S ai1A1 ; A1 ai1A2 ; ... ; Ak-2 ai(k-1)Ak-1 ; Ak-1 aik

Tehát az automata definíciója szerint:

A1 d(S,ai1), A2 d(A1,ai2), ... , Ak-1 d(Ak-2,ai(k-1))

E d(Ak-1,aik) Þ E d(a,ai1 ... aik) Þ E d(S,w), azaz w L(A), mivel E végállapot.Példa G:=< ,S,P >

P : S aS bS aA

A bB

B a

A hozzá tartozó automata: A < ,S, d >

d

a

b

SA

Æ


B


Æ

E

Æ

Æ


b


S a A b B a E

a


L(G) = L(A) = w w w aba

Bizonyítás (folytatás)

GA G 3

Azaz minden L nyelvhez, melyet egy véges det. automata felismer, minden olyan reguláris grammatika, mely az L nyelvet generálja.

Bizonyítás

A := < A,T,a0,F,d > véges det. automata, mely L-t felismeri. Ehhez konstruáljuk a következő G:= <T,N,S,P> reguláris grammatikát, ahol:

T := T

N := A

S := a0

P : - minden d(q,a) =p -hez tartalmaz egy q ap szabályt. (q,p A, A T)

- Ha d(q,a)=p esetén p F, akkor tartalmaz még egy q a szabályt is.

Állítás Ekkor L(G) = L(A) - e

Ui. 1. w = ai1.....aik L(A)

Ekkor az állapotok sorozata: d(a0,a1)=qi, d(qi1,ai2)=qi2, ......, d(qik-1,aik)=qik F

G szabályainak megadása miatt léteznek az alábbi szabályok: q0 ai1qi1, ..... , qik-1 aik

Tehát w levezethető G-ben.

A levezetés: q0 ¾ ai1qi1 ¾ ai1ai2qi2 ¾ ... ¾ ai1...aik-1qik-1 ¾ ai1...aik=w

Azaz w L(G).

2. Visszafelé hasonlóan okoskodva: w L(G) Þ w L(A)

Megjegyzés

Ha e L(A), akkor az előzővel ekvivalens olyan grammatikát kell készíteni, ahol a0' az új kezdő szimbólum, mely nem szerepel szabály jobb oldalán és az új szabály: a0' e


Példa A = < ,q0, d>


a

b

q0

q1

q2

q1

q0

q2

q2

q1

q0


a aq0 a q1 b q2


b

b

Milyen szavakat fogad el ? Szó végén nem állhat páros számú azonos betű.

A grammatika, mely ezt a nyelvet generálja: G:= < ,q0,P >

P : q0 aq1 q0 a

q0 bq2 q0 b

q1 aq0

q1 bq2 q1 b

q2 aq1 q1 a

q2 bq0


Véges automaták, mint formális nyelvek átalakítói


a1 a2 ............................. ak-1 ak bemenő szalag
olvasófej


véges állapotú

vezérlőmű
írófej


kimenő szalag                           b1 b2 ............................. bk-1 bk


Működés:

- kezdőállapotból indul

- elolvas egy jelet a bemenő szalagról (balról jobbra)

- új belső állapotba kerül és leír egy jelet a kimenő szalagra (balról jobbra)

Befejeződés:

- nincs definiált következő lépés

- elolvasta a bemenő szót

Mealy - automata

(A kimenő jel függ a belső állapottól és a beolvasott jeltől egyaránt.)

M: = <A, V, W, d l, q0 >, ahol: - A: belső állapotok véges, nem üres halmaz

- V: bemenő ábécé (V ¹ Æ, véges halmaz)

- W: kimenő ábécé (W ¹ Æ, véges halmaz)

- d átmenetfüggvény d:A V A

- l kimeneti függvény l: A V w

- q0: kezdőállapot q0 A.

Működés: a1a2......ak bemenő szóra

1. lépés: q1:= d(q0,a1) új belső állapot meghatározása

b1:=l(q0,a1) első kimenő jel meghatározása

2. lépés: q2:= d(q1,a2)

b2:=l(q1,a2)

:

:

Eredmény:

b1b2.....bk = l(q0a1)l(q1,a2).......l(qk-1,ak) W* szó

Definíció: M automata az a = a1....ak bemeneti szót b = b1....bk kimeneti szóvá fordította le. Jelölése: b=M(a

Definíció: Az M automata az L1 formális nyelvet L2-vé alakítja (fordítja le), ha

L2 =

Megadás: - táblázattal

- gráffal

Példa M1:=< d l, q0>

d(q0,a)= q0 l(q0,a)=0

d(q0,b)= q1 l(q0,b)=1

d(q1,a)= q1 l(q1,a)=1

d(q1,b)= q0 l(q1,b)=0


Táblázattal:

d l

a

b

q0

q0,0

q1,1

q1

q1,1

q0,0


Gráffal: b/0


q0 q1

b/1


a/0 a/1

Működés:

- kimeneti szó n. betűje 1, ha a bemeneti szóban az első n betű között páratlan b szerepel

- 0 különben

Példa baabbab


Moore - automata

(A kimeneti jel csak a belső állapottól függ.)

N:=< A, V, W, d l, q0>, ahol: - A: belső állapotok véges, nem üres halmaza

- V: bemenő ábécé

- W: kimenő ábécé

- d átmenetfüggvény d:A V A

- l kimeneti függvény l: A W

- q0: kezdőállapot q0 A

Működés: a1.... ak V* bemeneti szóra

0., b0:=l(q0) 1. kimeneti jel meghatározása

1., q1:=d(q0,a1) új belső állapot meghatározása

b1:=l(q1) 2. kimeneti jel meghatározása

:

:
k., qk :=d(qk-1,ak)

bk :=l(qk)

Megjegyzés: Kimeneti szóban egy betűvel több van, mint a bemeneti szóban.

Jelölés: N(w w bemenő szóból átalakított kimeneti szó.

Megadás: - táblázattal

- gráffal

Példa N1:=< d l, q0>

d(q0,a) = q1

d(q0,b) = q2 l(q0) = 0

d(q1,a) = q1

d(q1,b) = q2 l(q1) = 1

d(q2,a) = q1

d(q2,b) = q2 l(q2) = 0

Táblázattal:

d l

a

b

q0

q1,0

q2,0

q1

q1,1

q2,1

q2

q1,0

q2,0


Gráffal: a

a q1,1

q0,0 b

b a

q2,0

b

Működés:

- Kimeneti szó első betűje 0

- Többi betűnél: bemenő a-t egyesre, b-t nullára cseréljük.

Definíció M:=<A, V, W, d l, q0> Mealy - automata

N:=<A', V, W, d l', q0'> Moore - automata

M és N ekvivalensek, ha minden w bemeneti szóra: bM(w) = N(w), ahol b:=l '(q0').

Tétel Tetszőleges Mealy-automatához létezik vele ekvivalens Moore-automata.

Tétel Tetszőleges Moore-automatához létezik vele ekvivalens Mealy-automata.

Tétel L V* reguláris nyelv. M Mealy-automata, V bemenő ábécével. Ekkor M(L) reguláris


Találat: 1739