online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Fordítóprogramok

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A programok felépítése, az utasítasok típusai
VoIP technológia
Outpot perifériak
Szamítógép halózatok előnyei
A VIZSGA LEÍRÁSA
Böngészők (browser-ek)
A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÓDSZEREI A PROGRAMOZHATÓ AUTOMATÁKBAN
Halózatok
MS DOS 6.22 telepítése és üzemeltetése
 
bal also sarok   jobb also sarok

FordítóprogramokA fordítóprogramok felépítése, az egyes funkcionális részek részletes feladatai.


Compiler: olyan fordítóprogram, melynél alapvetõen különválik a fordítási és a futtatási idõ. Az ilyen 454b12e eszköz általában magasszintû nyelveket fordít gépi kódra.

Forrásnyelvű prg                                            tárgyprg


Assembler: olyan compiler, amely jellemzõen assembly (a gépi kód szimbólikus megfelelõit tartalmazó) kódot fordít közvetlenül gépi kódra.

Assembly                                                        tárgyprg


Compiler felépítése:

COMPILER:

(forrásnyelvű prg)Þ(tárgykód, hibák)

INPUT_HANDLER:

(forrásnyelvű prg)Þ(karaktersorozat)

OUTPUT_HANDLER:

(forrásnyelvű prg, hibák)Þ(lista)

Source_handler:

(forrásnyelvű prg, hibák)Þ(karaktersorozat, lista)

Code_handler:

(tárgykód)Þ(tárgyprg)


A programok fordítása és a futtatása közti különbség, a fordító és értelmező programok működésének eltérései.


Fordítóprogram: valamely programozási nyelv forrásnyelvü programjának (source) tárgykóddá (object) alakítására szolgáló, általában szoftver megvalósítású eszköz.


Fordítási idõ: az az idõ, ameddig a fordítóprogram a fent említett transzformációt elvégzi.


Futási idõ: a már lefordított kód végrehajtásának ideje.


Compiler: olyan fordítóprogram, melynél alapvetõen különválik a fordítási és a futási idõ. Az ilyen 454b12e eszköz általában magasszintû nyelveket fordít gépi kódra.


Interpreter: olyan szoftvereszköz, mely a fordítási és futtatási idõt nem választja ketté. jellemzõ módon bizonyos egységek (pl. egy utasítás, vagy egy sornyi utasítás) valamilyen közbensõ kódra fordítása után, az elkészült kódot már le is képes futtani.


Hibrid rendszer: mind a compiler, mind az interpreter tulajdonságok megtalálhatók benne.

A forrásprogramok fordítása két, egymástól jól elkülöníthetõ egységbõl tevõdik össze, az analízis (felbontás, elemzés), illetve a szintézis (létrehozás, felépítés) részbõl.


Analízis fázis részei


Lexikális elemzés: a forrásprogramot kisebb részekre (tokenekre, szimbólumokra) szabdaljuk, daraboljuk, mely részek elválasztójelek (space, tab, újsor, stb.) között találhatók, valamint ezenfelül a forrásból a felesleges dolgokat - pl. megjegyzéseket, "space" karaktereket - eltávolítjuk. A szimbólumok elõfordulását, s ha kell az értékét a szimbólumtáblába feljegyezzük.


Szintaktikus elemzés: a lexikális elemzõtõl kapott szimbólumsorozatot egyeztetjük a nyelvtani szabályokkal, hogy kiderüljön az, hogy a forrásnyelvû program megfelel -e az adott nyelv definíciójának.


Szemantikus elemzés: a szintaktikusan elemzett programot ellenõrzi, hogy a formai szabályoknak megfelel -e. Ilyen formai szabály pl. változók tipusának egyeztetése az értékadás két oldalán, mûveletek eredményének ellenõrzése (pl. sztinghez ne adjunk lebegõpontos értéket).


Szintézis fázis


Kódgenerálás: az elõzõekben leírt módon elemzett program alapján futásképes (vagy további adminisztráció után futásképessé tehetõ) kód elõállítása.


Kódoptimalizálás: a kódgenerátor által készített kód optimalizálása, pl. sebességének növelése, vagy hosszának csökkentése kódátalakítással.


Találat: 1558


Felhasználási feltételek