online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A VIZSGA LEÍRÁSA

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Prezentaciós eszközök
SSADM Strukturalt rendszerelemzési és -tervezési módszer
Access 2000 kezdő
Fajltípusok
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
Az írasjelek kódolasa
Cisco VoIP termékek
A VIZSGA LEÍRÁSA
 
bal also sarok   jobb also sarok

A VIZSGA LEÍRÁSA

Az informatika gyakorlatorientált tárgy, ezért mind az oktatásban, mind a vizsgáztatásban meghatározó szerepe van a számítógépen végzett munkának, illetve feladatmegoldásnak. A gyakorlati vizsgafeladatokat számítógéppel kell megoldani.

Az emelt szintű érettségi helyettesítheti a felvételit az olyan egyetemeken és főiskolákon, ahol a Programozás, vagy a Számítástechnika vagy az Informatika felvételi tantárgy.

A követelményekben megfogalmazott 1-3., 7.1 és 9. sorszámú témaköröket a szóbeli, a 3-8. sorszámúakat a gyakorlati érettségi vizsgán kell számon kérni mindk 525e44f ét szinten. Emelt szinten a gyakorlati vizsgán kell számon kérni a 10-11. sorszámú témaköröket.

Mindkét szinten külön vannak választva a szóbeli és a gyakorlati vizsgán szereplő témakö­rök. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a gyakorlati vizsgán közvetve szükség van arra a tudásra (informatikai alapismeretek, hardver, szoftver, hálózati ismeretek), amit köz­vetlenül a szóbeli vizsga mér. (Nélkülük a gyakorlati feladatok megoldása alapvető nehézsé­gekbe ütközik.)

A középszintű vizsga témakörei megfelelnek a korszerű informatikai írástudás témakörei­nek.

Az emelt szintű vizsga új témakörei egyértelműen az informatikus szakokhoz szükséges kompetenciák mérésére alkalmas területekről származnak.

A szóbeli vizsga mindkét szinten adott számú tételből áll, melyek rögzítettek, s a fenti 4 té­makörből származnak.

A gyakorlati vizsgán a felsorolt témakörökből kapnak számítógépen megoldandó feladato­kat a vizsgázók. Minden területről kell adni feladatot, de az egyes területekről - a vizsga cél­jával összhangban - különböző mennyiségű és nehézségű feladat szerepelhet a vizsgán. Így az egyes feladatokra különböző időt kell szánni, a vizsgaidő 10-40%-át.

Középszintű vizsga

A vizsga formája: gyakorlati és szóbeli.

A középszintű informatika érettségi vizsga 180 perces gyakorlati, és legalább 30 perc fel­készülési idővel legfeljebb 10 perces szóbeli vizsga.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A vizsgán használható szoft­verek körét a vizsga lebonyolítása előtt 2 évvel rögzíteni kell. A szoftververziót a vizsga le­bonyolítása előtt 1 évvel kell megadni.

A gyakorlati vizsgán 120, a szóbeli vizsgán 30 pontot lehet szerezni.

Gyakorlati vizsga

A feladatsor összetétele


A feladatsor tematikailag lefedi a követelményrendszer nagy témaköreit, és arányaiban a következőkre törekszik:

Témakör

Idő

Pontszám

Szövegszerkesztés

60 perc

40 pont

Táblázatkezelés

50 perc

30 pont

Adatbázis-kezelés

30 perc

20 pont

Web-lap készítés

20 perc

15 pont

Prezentáció és grafika

20 perc

15 pont


A feladatsor 50%-a egyértelmű utalásokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldá­sára, így csak a feladatban szereplő fogalmak és a feladatot megoldó eszköz ismeretét, vala­mint az eszköz kezelésében való jártasságot méri.

A feladatsor szerkezete

A feladatsor lefedi a követelményrendszer 3-8. témakörét.

Az adott témakörhöz rendelt idő kitölthető egyetlen nagyobb, több részfeladatot tartalmazó feladattal, vagy legfeljebb 4 kisebb feladattal.

Az egyes témakörök feladatai, részfeladatai pontozása feladatfüggő, összpontszámuknak azonban meg kell egyezni a témakörhöz rendelt összpontszámmal.

Értékelés

A gyakorlati feladatsor értékelésére részletes javítási útmutató szolgál. A javítási út­mu­tató tartalmazza a feladatok részletes megoldásait, annak lehetséges változatait, az egyes megol­dásrészekre adható részpontszámokat, annak lehetséges bontását.

Szóbeli vizsga

A feladatsor összetétele

A szóbeli feladatok az 1-3., 7.1, 9. számú témakörökből jelölhetők ki, így a középszintű vizsga kérdéseit a szóbeli vizsgán az alábbi témakörökből kell összeállítani:

Információs társadalom

Informatikai alapismeretek - hardver

Informatikai alapismeretek - szoftver

Kommunikáció az Interneten (gyakorlati kivitelezéssel)

Könyvtárhasználat

A feladatsor értékelési szempontjai

Logikai felépítés, vázlat (8 pont)

Jó időbeosztás. Hogyan tudja hangsúlyozni a mondandóját, elvész-e a részletekben, vagy látja a téma súlyponti részeit? (Haladhat az általánosabb felől a konkrét felé, vagy fordítva.) Kiemeli-e a lényeges dolgokat?

Kifejezőkészség, szaknyelv használata (8 pont)

Mennyire pontos a fogalmazása, az esetleges felületességek csak az időbeli korlátok mi­att vannak-e, vagy a megértés hiányáról tanúskodnak? Mennyire érti az anyagot, milyen súlyúak a betanult, besulykolt, de meg nem értett tananyagok?

Tartalmasság (8 pont)

Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges? A tárgyi tévedéseket, rossz magya­rázatokat, mint hiányosságokat kell figyelembe venni.

Kommunikatív készség (6 pont)

Lehet-e a vizsgázót a témában vezetni? Ha elakad, hogyan reagál a segítségre, megérti-e amit kérdez a bizottság, mennyire rugalmasan gondolkodik? (Mivel ez a pont az együtt­működési készséget méri, ha a felelet során meg sem kellett szólalni, akkor is kell kérdést feltenni.)

Emelt szintű vizsga


A vizsga formája: gyakorlati és szóbeli.

Az emelt szintű informatika érettségi vizsga 240 perces gyakorlati, és legalább 30 perc felkészülési idővel legfeljebb 15 perces szóbeli vizsga.

A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A vizsgán használható szoft­verek körét a vizsga lebonyolítása előtt 2 évvel rögzíteni kell. A szoftververziót a vizsga le­bonyolítása előtt 1 évvel kell megadni.

A gyakorlati vizsgán 120, a szóbeli vizsgán 30 pontot lehet szerezni.

Gyakorlati vizsga

A feladatsor összetétele

A feladatsor tematikailag lefedi a követelményrendszer nagy témaköreit. Az emelt szintű vizsga kérdéseit a szóbeli vizsgán az alábbi témakörökből kell összeállítani:

A feladatsor gyakorlati része tartalmi arányaiban törekszik a következőkre:

Témakörök

Idő

Pontszám

Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, Web-lap készítés

60 perc

30 pont

Táblázatkezelés

30 perc

15 pont

Adatbázis-kezelés

60 perc

30 pont

Algoritmizálás, adatmodellezés

90 perc

45 pont

A feladatsor 50%-a egyértelmű utalásokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldá­sára, így csak a feladatban szereplő fogalmak és a feladatot megoldó eszköz ismeretét, vala­mint az eszköz kezelésében való jártasságot méri.

A feladatsor szerkezete

A feladatsor lefedi a követelményrendszer 3-8., valamint 10-11. témakörét.

Az adott témakörhöz rendelt idő kitölthető egyetlen nagyobb, több részfeladatot tartalmazó feladattal, vagy legfeljebb 4 kisebb feladattal.

Az egyes témakörök feladatai, részfeladatai pontozása feladatfüggő, összpontszámuknak azonban meg kell egyezni a témakörhöz rendelt összpontszámmal.

Értékelés

A gyakorlati feladatsor értékelésére részletes javítási útmutató szolgál. A javítási útmutató tartalmazza a feladatok részletes megoldásait, annak lehetséges változatait, az egyes megol­dásrészekre adható részpontszámokat, annak lehetséges bontását.

Szóbeli vizsga

A feladatsor összetétele

A szóbeli feladatok az 1-3., 7.1, 9. számú témakörökből jelölhetők ki, így a középszintű vizsga kérdéseit a szóbeli vizsgán az alábbi témakörökből kell összeállítani:

Információs társadalom

Informatikai alapismeretek - hardver

Informatikai alapismeretek - szoftver

Kommunikáció az Interneten (gyakorlati kivitelezéssel)

Könyvtárhasználat

A feladatsor értékelési szempontjai

Logikai felépítés, vázlat (8 pont)

Jó időbeosztás. Hogyan tudja hangsúlyozni a mondandóját, elvész-e a részletekben, vagy látja a téma súlyponti részeit? (Haladhat az általánosabb felől a konkrét felé, vagy fordítva.) Kiemeli-e a lényeges dolgokat?

Kifejezőkészség, szaknyelv használata (8 pont)

Mennyire pontos a fogalmazása, az esetleges felületességek csak az időbeli korlátok mi­att vannak-e, vagy a megértés hiányáról tanúskodnak? Mennyire érti az anyagot, milyen súlyúak a betanult, besulykolt, de meg nem értett tananyagok?

Tartalmasság (8 pont)

Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges? A tárgyi tévedéseket, rossz magya­rázatokat, mint hiányosságokat kell figyelembe venni.

Kommunikatív készség (6 pont)

Lehet-e a vizsgázót a témában vezetni? Ha elakad, hogyan reagál a segítségre, megérti-e amit kérdez a bizottság, mennyire rugalmasan gondolkodik? (Mivel ez a pont az együtt­működési készséget méri, ha a felelet során meg sem kellett szólalni, akkor is kell kérdést feltenni.)


Találat: 1545


Felhasználási feltételek