online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Az írasjelek kódolasa

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
PLC-S VEZÉRLÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE
Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)
Outpot perifériak
Az Excel adatkezelése
Halózati operaciós rendszerek
Fajltípusok
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az írásjelek kódolása


Az írásjelek kódolására többféle kódrendszert használhatunk, de számítógépes környetzetben az aláb­biakat szoktuk használni::

- ASCII(American National Standard Code for Information Interchange),

- EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code).

Az ASCII először 7 bites volt, ezzel 128 karaktert lehetett ábrázolni, de később 8 bites lett, ami 256 ka­rakter kódolását tette lehetővé és ma már szinte kizárólag ezt a formáját használjuk. Az EBCDIC kód 8 bites és elsősorban a mainframe-eken volt használatos. Mindkét kódrendszerben az alábbiak szerint cso­portosíthatjuk az írásjeleket:

Numerikus jelek :0..9

Alfabetikus jelek: az angol ABC nagy és kis betűi (a..z, A..Z)

Ezeket együtt Alfanumerikus jeleknek nevezzük.

speciális jelek:(ilyen pl.:?-+/*.,;(`") kódjuk a 2016 és a 7F16 közé esik.

grafikai jelek (ilyenek pl. a magyar ABC ékezetes betűi): kódjuk 8016 és FF16  közé esik.

vezérlési információk kódjai: a kódtábla elején vannak, és általában nincs látható formájuk.

ilyen pl.: STX:szöveg eleje,ETX:szöveg vége.

A 256 féle írásjel csakhamar kevésnek bizonyult, ezért a grafikus jelek tartományát a szükségnek megfe­le­lően sokféle változatban szabványosították. Ezeket a változatokat kódtábláknak hívjuk.

Néhány fontosabb változat:

437-es: az USA-ban és 939b14j Angliában használatos kódtábla, az ASCII eredeti formája.

850-es Inter- Language (nemzetközi) kódtábla, ami az indoeurópai nyelvek karaktereit tartalmazza.

852-es vagy Latin- 2 kódtábla, ami a latin betűs szláv népek írásjeleit fogja össze. Ebbe sorolták a magyar nyelv ékezetes karaktereit is.


ASCII-852
A

B

C

D

E

F


NUL

SOH

STX

ETX

EOT

ENQ

ACK

BEL

BS

HT

LF

VT

FF

CR

SO

SI


DLE

DC1

DC2

DC3

DC4

NAK

SYN

ETB

CAN

EM

SUB

ESC

FS

GS

RS

US


SP


"
&<


>
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o


p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

zNULA

B

C

D

E

F


A grafikus felhasználói felületek elterjedésével az ASCII szabványt kissé módosították az ANSI (American National Standards Institute) ajánlása alapján. Ilyen szabványt használ pl. a WINDOWS is.

ANSI 1200-as: a WINDOWS karaktertáblázata angol nyelvű környezetben.

ANSI 1250-es: a WINDOWS speciális kódlapja, a magyar ékezetes karaktereket is tartalmazza.

Újabban a Xerox javaslatára az írásjelek kódolására a UNICODE szabványt, 2-2  bájtot hasz­ná­lunk. Ez 65536 karakterkódot jelent, amiben elfér a világ összes használt írásjele. Az ASCII, illetve az ANSI szabvány legfontosabb karakterei a 0-255 értékekkel lettek megadva, ilyenkor a második bájt a UNICODE-ban csupa nulla bitet tartalmaz. A magyar ékezetes betűk közül néhány, pl. az Ő és az Ű, nem került be a 0-255 közé, ezek UNICODE kódjában a második bájt nem csupa nulla. A WINDOWS kataógusaiban a fájl- és mappanevek ma már így vannak megadva. Nagyobb adatállományok UNICODE-ban való kódolása azonban jelentős tárpazarlással jár, ezért lehetőséget kell biztosítani a tömörítésre. Ez a az operációs rendszerek újabb verzióinak a dolga lesz.


Találat: 2522


Felhasználási feltételek