online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Egy kis elmélet

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
SSADM Strukturalt rendszerelemzési és -tervezési módszer
Funkcionalis függőségek, normalformak
A programozasi technikak és jellemzőik
Halózatok kapcsolastechnikaja
A WORD eszközei II
Formalis nyelvek a gyakorlatban
Kezdetek ++
Az SQL lekérdezőnyelv hasznalata
Adatok tömörített tarolasa - előnyök, hatranyok
A szamítógép-halózatok hasznalata
 
bal also sarok   jobb also sarok

Egy kis elmélet

Az eredmények bemutatása előtt ejtsünk pár szót arról, mit és hogyan teszteltünk. Egy optikai meghajtónál az írás, valamint a visszaolvasás sebességét és az írás minőségét fontos megvizsgálni. Ezenfelül figyelmet érdemel a nagyüzemileg előállított, azaz nyomtatott lemezek olvasási képessége.

Ahogyan a CD-kre, úgy a DVD-kre is digitális formában kerülnek az adatok egy belülről induló csigavonal mentén, melyet kinyújtva a CD esetében 5700 méteres szálat kapnánk. A DVD lényegében csak annyiban tér el, hogy a szál még vékonyabb, így még több tekerhető fel belőle a korongra. A csigavonalat hivatalosan tracknek vagy magyarul sávnak nevezik.CD és DVD adatsűrűségi viszonya


A sávra felírt digitális adatot egy fémrétegbe égetik vagy nyomják bele, így alakulnak ki a normál magasságú landek és közöttük a mélyebb pitek. A kétféle felület találkozása - vagyis pit-land váltás - számít logikai egyesnek. Ha nincs váltás, hanem folyamatos a pit vagy a land, akkor logikai nullákat érzékel a lézer és a mögé bújtatott elektronika.

A CD és DVD között jelentős szerkezeti különbség van. Ugyan mindkét lemez döntő többségét átlátszó polikarbonát teszi ki, a CD esetében a teljes réteg az adathordozó felület alatt található, felülről csak egy vékony lakkréteg védi. A DVD esetében két, egyforma vastagságú polikarbonát lemez között, nagyobb biztonságban leledzik az adatot tároló vékony fémfelület.

A fenti ábrán kétrétegű DVD látható. Az egyrétegű csak annyiban tér el tőle, hogy az alsó L0 adatréteg és a fölötte lévő áttetsző fém fényvisszaverő hiányzik. A CD-ben természetesen csak egy adatréteg van, de az közelebb helyezkedik el a címkéhez, alatta pedig vastagabb a műanyag. Tovább bonyolítva a képet, a négyrétegű DVD úgy jön létre, mintha a felső visszaverő rétegnél vízszintesen elvágnánk az ábránkat, és az alul maradt két adatréteget a hozzájuk tartozó többivel együtt a tetejére fordítanánk. Ugyan nem túl gyakori, de létezik olyan lemez is, ami egyik feléről DVD, a másikról CD.

Hibajavítás és ellenőrzése - C1/C2, PI/PO teszt

Az optikai lemezek legnagyobb ellensége a lézer útjába álló karcolás, mely lehetetlenné teszi a mögötte megbújó adatok leolvasását. Alapvető védelmi metódus kiegészítő információk hozzáadása, melyek segítségével a kisebb hibák javíthatóak. Sajnos a karcolások jelentősen szélesebbek a CD vagy DVD sávjainál, így a kibővítés önmagában nem nyújt elegendő védelmet. Az adatokat éppen ezért nem folyamatosan, hanem szétszórva helyezik el a lemezen, így egy karcolás nem egyetlen adatblokk megsemmisülését okozza, hanem több blokkban tesz kisebb, de még javítható kárt.

Audio CD-k esetében a 16 bites sztereó (kétcsatornás) hangrögzítésből kiindulva 32 bites adategységeket ha 333j96d sználnak. Ezeket nyolcbites - vagyis egy bájtos - részekre tördelik, majd a bájtokat oszloponként egy 24 x 24 bájtos táblázatba írják. Így egy 32 bites adategység négy egymás alatti bájtba kerül. Amikor elkészült a tábla, hibajavító kóddal először soronként 28 oszloposra (C1), majd oszloponként is 28 sorosra (C2) bővítik. Végezetül az egész, most már 28 x 28 bájtos táblát soronként írják a lemezre. A módszerrel egy adategységet a lemez 28 részére szórnak szét, és hibajavító kód is biztosítja. Ezt a kódolást Cross-Interleaved Reed-Solomon Coding (CIRC) néven ismerhetjük. A Cross-Interleave az oszloponkénti beírásra és a soronkénti kiolvasásra, a Reed-Solomon Coding pedig a 24 bájt további 4 bájttal való bővítésére utal.

Míg egy audiolemez esetében egy hiba csak egy oda nem tartozó hangocska lesz, adatoknál sokkal komolyabb következményei lehetnek. Ezért az adat CD-ket a CIRC előtt még hibajavító Reed-Solomon Product-like Code (RSPC) kódolással bővítik. Ennek mechanizmusa hasonlít a CIRC-re, de a két-két bájtnyi hibajavító kódot először oszlopokra, majd az átlókra alkalmazzák, és az így kapott adattömeg megkeverve kerül a másik kódolóhoz.

CD-k minőségellenőrzésénél a CIRC kód C1 és C2 hibáit számoljuk. Ezek ugyan javíthatóak, de minél kevesebben vannak, annál jobb.C1/C2 teszt CD-n


DVD-knél ismét egyszintű kódolás van, és az adatok nagyobb tömbjén alkalmazzák. A hatékonyabb szétszórásnak köszönhetően ez a kódolás mégis biztonságosabb a korábbiaknál. A 2064 bájtos (ebből 2048 az adat, többi vezérlő és címző) egységeket (frame-eket) 172 oszlopba és 12 sorba rendezik. Egy hibajavító blokkba 16 ilyen frame kerül, így 192 soros és 172 oszlopos táblázat jön létre. Ez először oszloponként 16 bájtos külső paritással (Parity Outer), majd az így kapott 208 sor soronként 10 bájtos külső paritással (Parity Outer) bővül. A végeredmény egy 208 soros és 182 oszlopos tömb, amit 13 soros és 182 bájtos Recording Frame formájában rögzítenek a lemezre. Minden Recording Frame-ben 12 adatsor (végükön 10-10 bájt belső paritással) és a végén egy külső paritássor van.


DVD hibajavító blokkja - forrás: ECMA-267

DVD-k minőségellenőrzésénél a belső paritási (Parity Inner - PI) és a külső paritási (Parity Outer - PO) hibákat számoljuk. Egy frissen megírt, karcmentes lemeznél ez pontosan megmutatja, milyen jól vagy rosszul sikerült a művelet. Ugyan a PI/PO hibák javíthatóak, de minél kisebb a számuk, annál jobb. Egy lemez minőségellenőrzésénél a legkényesebb területek azok, ahol sok PO hiba gyűlik össze. Az ilyen zónák további karcosodásával javíthatatlan hibák keletkezhetnek.


Kiváló és kevésbé jó PI/PO teszteredmény


A kék PIE-k mögött csúnya POE csomók rejtőzhetnek


Pit és Land minőség - Ta teszt

A megfelelően lekódolt adatot a lemezre kell rögzíteni. Mivel nullák és egyesek végeláthatatlan sorozatáról van szó, valahogyan szinkronizálni kell az olvasást, hiszen elegendő egyetlen bittel megcsúszni, és máris elvesztettük a fonalat. Másik tényező, ami gondot okozhat, a túl rövid pit/land. Ha nagyon gyorsan követik egymást a pit-land váltások, az megzavarhatja a olvasó lézert vagy optikát, hibás adathoz vezethet.

A két problémát együttesen oldották meg. Az alábbi ábra a lemez egy részletét szemlélteti.Pitek és landek elhelyezkedése az optikai lemezen


Hogy a pitek/landek eleje és vége ne olvadjon egybe, minimális hosszuknak 3 egységnyinek kell lenni. Ez bináris kódra fordítva annyit jelent, hogy két szomszédos 1-es között legalább két 0-nak kell lennie. A szinkronizációhoz tanácsos olyan kódsort használni, ami nem fordulhat elő az adatok között, így egyértelműen elkülöníthető. Optikai lemezeknél a szinkronizálást úgy oldották meg, hogy az adatokban két szomszédos 1-es között legfeljebb tíz 0 lehet, a szinkronizáló kódban pedig tizenkét 0 került egymás mellé.

Hogy az adatok 8 bites bájtjait könnyen hozzá lehessen igazítani az előbb említett két feltételhez, először egy rögzített kódtábla alapján 14 bitesre bővítik őket. Hogy két szomszédos kódszó is megfeleljen a kritériumoknak, további három összekapcsoló bit kerül közéjük. Így a CD-n egy 8 bites adatrészt 17 bit képvisel. A DVD esetében finomítottak az eljáráson, és olyan 16 bites kódolást használnak, amihez nincs szükség a három összekapcsoló bitre.

A Plextor egyes írói a PI/PO teszt mellett úgynevezett TA tesztet is végeznek, ami szintén a rögzítés minőségéről árulkodik. A pitek és landek hosszát figyeli, amiből egy frissen elkészült, karcmentes lemeznél pontosan megmondható, hogy az író milyen munkát végzett, mennyire volt precíz. Előbb kifejtettük, hogy a legrövidebb pit/land hossza 3 egység, a leghosszabbé 11 egység lehet. Ezt a hosszúságot időre lefordítva 3T és 11T formában szokás megadni, ami a lézerimpulzus ütemeit jelenti. Abból, hogy az adott pitek és landek mennyire pontosan tartják a T ütemeket, képet kapunk az írás minőségéről. Ha egy 3T hosszúságú pit "késik", az olvasó, főleg egy későbbi karc segítségével, könnyen 4T hosszúnak érzékelheti, ami máris hibát okoz.TA teszt eredménye


A PlexTools Professional fenti ábráján egy TA minőségteszt látható, felül a különböző hosszúságú pitek, alul a landek statisztikájával. A 3T és 11T közötti intervallum mellett a 14-et is jelzi a számláló. Az ötös skálán pontozott Jitter érték a megérkezési idők szórását jelenti. Értelemszerű, hogy a csúcsértékek az egész számok körül csoportosulnak, hiszen ezek a szabványos értékek. Amelyek eltérnek tőle, azok pontatlanságokra utalnak. A kisebb anomáliák még nem okoznak galibát, de a nagyobbak már igen. Például egy 5,2T alatt megérkező adat minden bizonnyal kissé megkésett 5T-s, de egy 5,5T alatt lefutó már lehet lassú 5T-s vagy gyors 6T-s. Minél jobban elkülönülnek az egyes halmok, annál jobb egy lemez minősége.

A szintén ötös skálán minősített Peak Shift (csúcsérték eltolódása) azt jelzi, hogy azok az időértékek, amelyek alatt a legtöbb pit/land megérkezik, hogyan helyezkednek el. Természetesen az a legjobb, ha ezek is az egész - szabványos - értékekhez közel vannak.Egy nagyszerű és egy kevésbé jó TA teszteredmény


A Jitter és Peak Shift közös pontszámából alakul ki a lemez minősítése. A vizsgálatot a korong belső, középső és külső területén is elvégezhetjük, kétrétegű lemeznél mind a két adatfelületen. Ki kell emelni, hogy a TA teszt egyszerre csak kisebb felületet érint, érdemes többször végrehajtani mindhárom területre, hogy pontosabb képet kapjunk. Tesztjeinkben 5-10 mérést végeztünk mindhárom zónában, és a legjellemzőbb értéket adtuk meg. Ahol határeset fordult elő, ott jeleztük.Firmware és írási/olvasási stratégiák


A minőségi CD/DVD-írás és -olvasás szempontjából nagyon fontos a lézer, az optika és az elektronika vezérlése, mely akár lemeztípusonként is eltérhet. Az ezzel kapcsolatos finomságokat a meghajtók firmware-e tárolja, melyet tanácsos folyamatosan frissen tartani. Ha egy-egy lemezgyártó új keverékkel rukkol ki, a meghajtók fejlesztői tüzetes vizsgálat alá vetik a masszát és egyedi írási/olvasási stratégiát dolgoznak ki hozzá.Lézerkalibrálás a Philipsnél - háttérben TA és jelerősség teszt látható

Alapvetően kétféle írási/olvasási módszer létezik: az állandó szögsebeségű (CAV - constant angular velocity) és az állandó kerületi sebességű (CLV - constant linear velocity). Az előbbinél a lemez állandó fordulattal pörög, így a külső pereme felé haladva egyre gyorsabb az adatátvitel. A legtöbb olvasás CAV módszert alkalmaz. CLV esetében a kerületi sebesség állandó, vagyis a lemez külseje felé haladva csökken a fordulatszám.


CAV és CLV stratégia - a felső vonal a kerületi, az alsó a szögsebesség


A CAV gyakran használatos válfaja a P-CAV (Partial-CAV). Ez a CAV és CLV technika keveréke. A lemez belsejétől indulva a maximális átviteli sebesség eléréséig állandó a szögsebeség, ezután az átviteli sebességet tartva fokozatosan csökken.P-CAV stratégia - először CAV, aztán CLV


A negyedik stratégia a Z-CLV (Zoned-CLV). Ilyenkor az átvitel zónánként más-más, de zónán belül azonos kerületi sebességgel történik, majd a határon gyorsul a művelet. Eközben a szögsebesség folyamatosan változik. Zónán belül egyenletesen csökken, majd a határon megugrik.


Z-CLV stratégia két sebességváltással

Írás közben jellemző, hogy az egyenletes sebesség időnként periodikusan megtörik. Ez nem minden esetben jelent átviteli hibát. Legtöbbször arról van csak szó, hogy az író megvizsgálja a lemez minőségét, és ha jónak találja, akkor gyorsít. Az ilyen jellegű vizsgálatokat is a firmware szabályozza.


CAV írás ellenőrzés nélkül és ellenőrzéssel

A fenti grafikonokon egy ellenőrzés nélküli és egy visszaellenőrző írásstratégia látható. Ezek a tüskék általában nem befolyásolják az elkészült lemez minőségét. A véletlenszerű ingadozások utalhatnak írási problémákra.Végén problémás CAV olvasásA lemez közepénél lelassító P-CAV írás


Teszt - audio CD és DVD-ROM olvasás

Először a két meghajtó olvasási képességeit vizsgáltuk nagyüzemileg, préseléssel előállított audio CD és DVD Video lemezeken.


Freecom FS-50 - audio CD olvasás


Samsung SH-W162L - audio CD olvasás

47:51 perces préselt audió CD-nket a Freecom FS-50 a tesztprogram szerint Z-CLV stratégiával olvasta, de a grafikon vonala inkább P-CAV-ra hasonlít. A 12-szeres maximum és 11,3-szoros átlag, valamint a 4:16 perces olvasási idő nem túl jó eredmény. Sokkal gyorsabb volt a Samsung SH-W162L, valamivel kevesebb, mint két perc alatt végzett, olvasási sebessége folyamatosan nőtt.

Kétrétegű DVD-ROM lemezünkön 6,19 GB adat volt rögzítve, OTP (Opposite Track Path) irányban, ami annyit jelent, hogy az alsó (L0) réteg a lemez belsejénél kezdődik, és a külseje felé halad. A második (L1) réteg a lemez külső peremétől indul és befelé halad. Ez a rögzítési mód filmekre jellemző, ugyanis ilyenkor nincs késlekedés a két réteg váltásakor.


Freecom FS-50 - DVD-ROM olvasás


Samsung SH-W162L - DVD-ROM olvasás

A Freecom külső írója itt is lassabbnak bizonyult. Végsebessége 5,9-szeres volt, átlaga 4,57-szeres, így a másolás 18:12 percig tartott. A Samsung belső meghajtójának valamivel kevesebb, mint 13 perc kellett a művelethez. Végsebessége 8,13-szoros, átlagsebessége 6,4-szeres volt.

Teszt - Philips CD-R 52x LightScribe

CD-R lemezek írásához a Philips LightScribe korongjait használtuk. Az indiai Moser Baer gyártotta őket, mely 1983-ban alakult, 1985 óta hajlékony lemezeket, 1999-től CD-ket és 2003-tól DVD-ket is gyárt. A LightScribe technológia licencét 2004-ben vásárolta meg a Hewlett-Packardtól, sőt Indiában és a SAARC régióban a HP márkajelzésű optikai lemezek forgalmazási jogát is megkapta.


Freecom FS-50 - Philips CD-R írás


Samsung SH-W162L - Philips CD-R írás

A Freecom FS-50 Z-CLV stratégiával írta meg a CD-t, ez kissé szokatlan, ugyanis a legtöbb író - ahogyan a Samsung is - valamilyen CAV módszert szokott alkalmazni. A maximális sebesség a külső író esetében 24-szeres volt, de ezt csak a lemez utolsó ötödében érte el. Mindemellett a szögsebesség, vagyis a lemez fordulata alacsonyan maradt, így takarékosabb volt a rögzítés. A gazdaságosság ára az 5:45 perces írás, ennél a Samsung majdnem két perccel volt gyorsabb. A lemez közepén elérte a 39,2-szeres maximumot, és majdnem 35-szörös átlagot produkált.


Freecom FS-50 - Philips CD-R visszaolvasás


Freecom FS-50 - Philips CD-R - C1/C2 hibák

Ahogyan az FS-50, úgy a Plextor író is minden nehézség nélkül olvasta vissza az előbbivel megírt CD-t, mindketten a megszokott CAV stratégiával. A Freecom 26,5-szörös maximum és 20-szoros átlagsebesség mellett 4:11 perc alatt végzett. A Plextor 42,7-szeres csúcssebességgel, 32,2-szeres átlaggal végzett 2:36 perc alatt. A C1/C2 visszaolvasási tesztben egyetlen C2 hibát sem regisztráltunk, a C1 hibák mértéke is jó volt.


Samsung SH-W162L - Philips CD-R visszaolvasásSamsung SH-W162L - Philips CD-R - C1/C2 hibák

A Samsunggal írt CD olvasásával sem volt gond. Érdekes módon a Plextor magasabb csúcs- és átlagsebesség mellett is 24 másodperccel lemaradt az SH-W162L mögött. Mindkét meghajtó elmaradt megadott 48-szoros csúcssebessége mögött. A Samsung LightScribe írójával készült lemez visszaolvasásánál sem találtunk C2 hibát, a C1 hibák száma alacsonyabb a Freecoménál.

Teszt - Philips CD-RW 4-12x

A CD-RW tesztekhez Philips lemezeket használtunk, melyeket a koreai Infodisc készített. A vállalat 2000-óta foglalkozik optikai adattárolókkal. Partnerei között megtalálható az LG, a Samsung, a Memorex és az Imation, de nyomtatott DVD-ket is gyárt a nagyobb filmstúdióknak, mint az MGM, 20th Century Fox, Sony Columbia, Paramount vagy a Universal.


Freecom FS-50 - Philips CD-RW 4-12x - írás


Samsung SH-W162L - Philips CD-RW 4-12x - írás

Mindkét meghajtó tízszeres sebességgel írta a 4-12-szeres CD-RW lemezt, így szinte ugyanannyi idő alatt végeztek. A Freecom periodikus tüskéi teljesen normálisak, az írási stratégia részét képezik.


Freecom FS-50 - Philips CD-RW visszaolvasás


Freecom - Philips CD-RW 10x - C1/C2 teszt

A Freecom CD-RW-jét önmaga és a Plextor író is szinte ugyanannyi idő alatt olvasta vissza, mint a CD-R lemezt. Az iromány minősége gyengébb, mint az egyszer írható lemez esetében, és elenyésző C2 hibát is találtunk. Az eredmény a többször írható lemez felépítésének köszönhető.


Samsung SH-W162L - Philips CD-RW 4-12x - visszaolvasásSamsung SH-W162L - Philips CD-RW 4-12x - C1/C2 teszt


A Samsung CD-RW lemezénél is újra a CD-R esetében tapasztalt olvasási sebességeket mértük. Saját írását olvasva az SH-W162L egy nagyobb tüskét rajzolt a lemez végefelé, de az ilyen egyszeri kiugrások nem jelentenek semmi komolyat, akár a rendszer többi része is okozhatja őket. A Samsung íróval készített CD-RW lemez minősége szinte ugyanolyan volt, mint a Freecomé, a C1 és C2 hibák nagyságrendje is hasonló.

Teszt - Philips DVD-R 1-16x

DVD-R teszthez a Philips DVD-R 1-16x lemezeit használtuk, melyeket a CMC Magnetics gyártott. A vállalat az egyik legnagyobb név az optikai lemez gyártásában. Érdekes módon a HP-vel is kapcsolatban áll. A CMC készíti a HP Amerikába, Európába, Afrikába és a csendes-óceáni régióba szánt optikai lemezeit.


Freecom FS-50 - Philips DVD-R 1-16x - írás


Samsung SH-W162L - Philips DVD-R 1-16x - írás


Samsung SH-W162L - Philips DVD-R 1-16x - írás

A Freecom meghajtó CAV stratégiával, sok visszaellenőrzési tüskével, nyolcszoros maximummal 11:09 perc alatt írta meg a Philips DVD-R lemezt, ez 5,89-szeres átlagot jelent. A Samsung P-CAV stratégiával és kevesebb visszaellenőrzéssel gyorsabban, 8:29 perc alatt végzett, ez 7,52-szeres átlagot jelent. A Samsung írójának 16-szorosan gondjai voltak. Ugyan az írást a 16-szoros csúcssebességnek megfelelően 6,73-szorosan kezdte, de rövidesen visszavette a stratégiát a nyolcszoros íráséra, majd a lemez közepénél tovább lassított. Az eredmény 11:50 perces munka és 5,75-szörös átlag lett.


Freecom FS-50 - Philips DVD-R 1-6x - visszaolvasás

Az FS-50 a leírásában szereplő 8-szoros csúcssebességgel olvasta a saját maga által írt Philips DVD-R lemezt, csupán az induláskor bizonytalankodott picit. Plextor írónk ugyan Z-CLV stratégiát jelzett, de grafikonja inkább CAV-ra hasonlít. 1,5 GB beolvasása után nagyobb sebességre váltott. Látható, hogy a lemez elején ez a meghajtó is bizonytalankodott.


Freecom FS-50 - Philips DVD-R 1-16x - PI/PO és TA (belső rész) teszt

A PI/PO teszt eredménye nem túl bizalomgerjesztő. Ugyan a PI hibák (PIE) mennyisége elfogadható, de a komolyabb PO hibákból (POE) négy területen is túl sok van. A lemez elején, 2 GB előtt, 3 GB után és 4 GB előtt is olyan összefüggő hibacsomókat találtunk, melyek a későbbiekben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak.


Freecom FS-50 - Philips DVD-R 8x - TA teszt középső és külső rész

A TA tesztek eredménye a lemez belső és középső részén még elfogadható, kívül a megérkezési idők szórása (Jitter) meglehetősen nagy, a kis csúcsok kezdenek összeolvadni.


Samsung SH-W162L - Philips DVD-R 1-16x - visszaolvasás


Samsung SH-W162L - Philips DVD-R 1-16x - visszaolvasás Plextor PX-716A-val

A nyolcszorosan megírt Philips DVD-R lemezét a Samsung író 12-szeres maximummal olvasta vissza 6:34 perc alatt. A Plextor író nem boldogult ezzel a lemezzel még akkor sem, amikor újabbat írtunk. A Freecom FS-50 és egy NEC ND-3520 is problémamentesen olvasta a két lemezt.


Samsung SH-W162L - Philips DVD-R 1-16x - visszaolvasás

Nagy meglepetésünkre a Samsung írójával 16-szorosan megírt Philips DVD-R lemezt már Plextor meghajtónk is olvasta, így el tudtuk végezni a minőségellenőrző teszteket.


Samsung SH-W162L - Philips DVD-R 1-16x - PI/PO és TA (belső rész) teszt

A PI/PO teszt a Freecom eredményénél jobb lett. A lemez elején ismét több PO hibát találtunk és nagyjából a lemez közepén is volt egy nagyobb összefüggő tömb. A PI hibák sűrűbbek voltak, mint a Freecom esetében. Érdemes egy pillantást vetni az írási grafikonra. Látható, hogy ahol a meghajtó lelassított - a lemez közepénél - onnantól szaporodtak meg a PI hibák.


Samsung SH-W162L - Philips DVD-R 1-16x - TA teszt középső és külső rész

Az elkészült lemez TA tesztje mindhárom zónában 3-3 pontot kapott, ez átlagosnak mondható. Érdekes, hogy a 14-es csúcs minden esetben meglehetősen csipkésre sikeredett.

A Philips DVD-R 16x lemezeivel mindkét vizsgált optikai meghajtó és a teszteléshez használt Plextor is küszködött. Ennek oka a firmware-ekben keresendő. A gyorsan írható lemezek még nem olyan régen vannak a piacon, így a gyártók talán még nem igazították hozzájuk meghajtóikat. Valószínűleg a következő firmware frissítésekkel javul az írási minőségük.

Teszt - Philips DVD-RW 1-2x

DVD-RW tesztünkhöz a Philips 2-szeresen írható lemezét használtuk, melyet a Ritek készített. A gyártó, a CMC Magnetics mellett a másik nagykutya a lemezgyártók között. 1996-ban elsőként készített CD-RW és DVD lemezt Tajvanon, de gyárt lemezeket a Philipsszel közösen Angliában, továbbá Németországban és Kínában is. A nálunk járt RITEKW01 régebbi keverék, a meghajtóknak illik ismerniük.


Freecom FS-50 - Philips DVD-RW 1-2x - írás


Samsung SH-W162L - Philips DVD-RW 1-2x - írás

Mindkét meghajtónk kétszeresen, CLV stratégiával írt, kicsivel több mint 29 percig.


Freecom FS-50 - Philips DVD-RW 1-2x - visszaolvasás

A Freecom FS-50 szépen komótosan, 6-szoros végsebességgel és 4,55-szörös átlaggal olvasta a DVD-RW lemezét. Plextorunk 3 GB környékén szenvedni kezdett, végül 6:52 perc alatt végzett, ami 8,6-szoros átlagot jelent.


Freecom FS-50 - Philips DVD-RW 2x - PI/PO teszt

A minőségtesztelésnél kellemetlenül magas és sűrű PIE erdőt kaptunk, amiből egy csúf PO csomó meredezett ki. A kék erdőt kiirtva még több PO hiba került elő.


Freecom FS-50 - Philips DVD-RW 1-2x - TA teszt belső és középső rész


Freecom FS-50 - Philips DVD-RW 1-2x - TA teszt külső rész

Nem volt megnyugtató a TA teszt eredménye sem. Ugyan a Peak Shift érték végig nagyon jó volt, a kis csúcsok túlzottan összemosódtak, így mindhárom területen "nem jó" értékelést kaptunk.


Samsung SH-W162L - Philips DVD-RW 1-2x - visszaolvasás

A Samsung SH-W162L 8-szoros, a Plextor PX-716A 12-szeres maximummal olvasta vissza az előbbivel készített Philips DVD-RW 2x lemezt. Mindkét esetben egyenletes volt a grafikon.


Samsung SH-W162L - Philips DVD-RW 1-2x - PI/PO és TA (belső rész) teszt

Példásan alacsony volt PI hibák száma a Samung író DVD-RW lemezénél, de sajnos 3 GB környékén egy csúnya PO hibacsomag tornyosult, és egy kisebb volt 4 GB után is. Érdekes módon a hibák többsége a Freecom esetében is ezeken a területeken jött elő. Talán másik lemezzel jobb eredményre jutottunk volna.


Samsung SH-W162L - Philips DVD-RW 1-2x - TA teszt középső és külső rész

A TA teszt eredménye mondhatni fordított volt, mint a Freecomé. Most a Jitter értékek voltak egészen jók és a Peak Shiftek rosszabbak, de az értékelés így is "nem jó" lett.

A Freecom külső írója nem boldogult valami jól a Philips DVD-R 2x lemezzel. Nagyon sok PO hibát regisztráltunk és a TA eredmények sem voltak kecsegtetőek. Jobban szerepelt a Samsung belső meghajtója, mely ugyan szintén gyenge TA eredményeket és egy csúf POE csomagot produkált, de PIE értékei szépen alacsonyan maradtak. Elképzelhető, hogy a mindkét lemeznél ugyanott jelentkező POE hibákért a lemez okolható.

Teszt - Philips DVD+R 1-16x

A DVD+R tesztünkhöz a Philips DVD+R 1-16x lemezeit használtuk. A nálunk járt darabokat a számunkra ismeretlen InfoME gyártotta. A korábbi Philips DVD+R 1-16x lemezeket a CMC készítette kimondottan a Philips számára PHILIPSC16 MID-vel.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - írás

A Freecom író CAV stratégiával, nyolcszoros maximummal 10:48 perc alatt végzett a lemezzel, ez 5,87-szeres átlagot jelent. Későbbi visszaolvasási gondok miatt még egy lemezt megírtunk az FS-50-nel, de már csak négyszeresen. Ekkor Z-CLV stratégiát alkalmazott és 16:42 perc alatt végzett.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-16x - írás

A Samsung íróval is két Philip DVD+R lemezt készítettünk, az egyiket 8-szorosan, a másikat 16-szorosan. Az első esetben P-CAV stratégiát használt és 8:13 perc alatt végzett, ez 7,51-szeres átlagot jelent. Tizenhatszoros írásnál kissé mélynek találtuk a visszaellenőrzési tüskéket. A lemez kereken hat perc alatt készült el, így a neve szerint kétszer olyan gyors írási metódus csupán 27 %-kal volt gyorsabb.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - visszaolvasás

A Freecom íróval nyolcszorosan készített lemez elején a PX-716A és önmaga is szenvedett. Ettől eltekintve szép egyenletes olvasási grafikonokat kaptunk, Plextor esetében 7:09 perces, a Freecom esetében 13:11 perces időt mértünk, ez elfogadható.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - PI/PO teszt

PI/PO tesztben is komoly gondok voltak a lemez első 500 MB-ján. Olyan PI hibamennyiséget mértünk, hogy az 500-as skála kevés volt hozzá. A lemez többi része viszont meglehetősen jól alakult, a PIE végig alacsonyan volt, csak néhány kisebb POE csomó éktelenkedett.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - PI/PO teszt 1200-as skálán

A skálát 1200-as maximumra kellett állítani, hogy a PIE csúcsokat is láthassuk. Ami még kellemetlenebb, hogy alattuk majdnem 500 magas masszív PO hibacsomó rejtőzött. Ezzel a lemezzel néhány karc után nagy valószínűséggel gondok lesznek.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - visszaolvasás

A Freecommal 4-szeresen megírt Philips DVD+R 16x lemez visszaolvasásával nem voltak gondok.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - PI/PO teszt

A lassabban megírt korong a PI/PO tesztben is jobban szerepelt. Ugyan több PI hibát produkált, de PO hibából kevesebbet láttunk. A lemez elején és végén van néhány veszélyes zóna.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - TA teszt belső és középső rész


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-16x - TA teszt külső rész

TA tesztben az átlagosnál jobb lett a Freecommal 4-szeresen írt lemez. A Jitter végig nagyszerű volt, és a Peak Shift is jó. Ki kell emelni, hogy az utóbbi paraméter 3-4 határán mozgott, a lemez kevéssel maradt le a "nagyon jó" minősítésről.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-16x - visszaolvasás

Szemre a Samsung és a Plextor visszaolvasási grafikonja is egyforma volt a Samsunggal 8-szorosan megírt Philips DVD+R 1-16x lemeznél, de az előbbi másfél perccel hamarabb végzett.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-16x - PI/PO és TA (belső rész) teszt

PI/PO tesztben az elfogadható PI hibák mellett csupán néhány PO hibát találtunk, ez megnyugtató.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-16x - TA teszt középső és külső rész

Elégedettek voltunk a TA teszt eredményeivel is. A Jitter érték végig 4-5 között ingadozott, közelebb az utóbbihoz. A Peak Shift csak a lemez végénél esett vissza nagyon jóról jóra.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-16x - visszaolvasás

A Samsunggal 16-szorosan megírt Philips DVD+R 1-16x lemezt sem önmaga, sem Plextor írónk nem tudta végig elolvasni. Hasonlóan járt a Freecom FS-50 és egy NEC ND-3520 is. Készítettünk még 16-szoros Philips korongot, de azzal sem jártunk sikerrel.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 16x - PI/PO teszt

Nekiláttunk a hibatesztnek is. Valamivel 3 GB előtt elkezdődtek a gondok, olyan hibák voltak a lemezen, melyeket a külső paritás sem tudott javítani (POF).

A nagyon friss Philips DVD+R 16x lemez megtette hatását. A Freecom és a Samsung író sem produkált túl jó eredményt maximális sebességen. Mindemellett az írási ütemet visszavéve mindkét író teljesítménye javult, a Samsunggal meg voltunk elégedve.

Teszt - Verbatim DVD+R 1-16x

Hogy pontosabb képet kapjunk a meghajtók DVD+R írási képességeiről, a Verbatim DVD+R 1-16x lemezeit is kipróbáltuk.

A Verbatim optikai lemezeket a Mitsubishi Kagaku Media gyártja, mely a Mitsubishi Chemicals leányvállalata, és egyben a Verbatim márkanév tulajdonosa. Februárban az MKM jelentette be az első kétrétegű DVD-R DL lemezt, 2004 májusában pedig az első DVD+R DL lemezt.


Freecom FS-50 - Verbatim DVD+R 1-16x - írás


Samsung SH-W162L - Verbatim DVD+R 1-16x - írás

A Freecom külső íróval egy Verbatim DVD+R 1-16x lemezt készítettünk 8-szoros sebességgel. A művelet ugyanúgy CAV stratégiával történt, mint a Philips lemez esetében, és szinte ugyanannyi ideig is tartott. A Samsung meghajtóval először 8-szorosan, majd 16-szorosan írtunk. Az első lemez P-CAV módszerrel, majdnem két perccel gyorsabban készült el, mint a Freecomé. Tizenhatszorosan nem akármilyen időt produkált a Samsung író és a Verbatim lemez párosa. Alig több, mint hat percig tartott a rögzítés.


Freecom FS-50 - Verbatim DVD+R 1-16x - visszaolvasás

A Freecom író Verbatim DVD+R 1-16x lemezét minden gond nélkül vissza tudtuk olvasni. Mindkét meghajtónk a korábbi maximumát futotta. Ez a Freecom esetében 8-szoros, a Plextor esetében 12-szeres csúcsértéket jelentett.


Freecom FS-50 - Verbatim DVD+R 1-16x - PI/PO és TA (belső rész) teszt

A PI/PO teszt nagyszerű eredményt hozott. A picike PI hibák mellett csak néhány POE emelkedett, azok is csak a 100-as értékig.


Freecom FS-50 - Verbatim DVD+R 1-16x - TA tesz középső és külső rész

A TA tesztben a Jitter értékek nagyon jók voltak, a Peak Shift a lemez belsején hozott gyengébb eredményt, kijjebb megfelelő volt.


Samsung SH-W162L - Verbatim DVD+R 1-16x - visszaolvasás

Mindkét meghajtó, a Samsung és a Plextor is ugyanazokkal a sebességekkel olvasta 8-szorosan írt Verbatim lemezét, az utóbbi mégis fél perccel gyorsabb volt.


Samsung SH-W162L - Verbatim DVD+R 1-16x - PI/PO és TA (belső rész) teszt

A PI/PO teszt eredménye a Freecoméhoz hasonlatosan nagyszerű lett. A lemez elején volt egy magasabb, de szerencsére vékony PIE és egy POE csúcs, viszont ettől eltekintve minden a legnagyobb rendben volt.


Samsung SH-W162L - Verbatim DVD+R 1-16x - TA tesz középső és külső rész

A Jitter értékek ismét a "nagyon jó" és "kiváló" határán mozogtak, de a Peak Shift nem volt túlzottan meggyőző, csak a lemez végére emelkedett elfogadható szintre.


Samsung SH-W162L - Verbatim DVD+R 1-16x - visszaolvasás

Szinte hajszálra ugyanazok az olvasási eredmények születtek a Samsunggal 16-szorosam írt Verbatim lemez esetében, mint korábban a 8-szorossal.


Samsung SH-W162L - Verbatim DVD+R 16x - PI/PO és TA (belső rész) teszt

A PI/PO hibák továbbra is kevesen voltak, bár a 8-szoros íráshoz képest megduplázódott a POE érték.


Samsung SH-W162L - Verbatim DVD+R 16x - TA tesz középső és külső rész

A TA tesztek eredménye is közel volt az előző lemezéhez. A Jitter eredmények valamivel gyengébbek, a Peak Shiftek ugyanennyivel jobbak lettek, de ez talán csak a mérési módszernek köszönhető.

A Verbatim DVD+R 1-16x lemezekkel sokkal jobb PI/PO eredményeket mértünk mindkét meghajtónál, viszont a TA tesztek gyengébbre sikerültek, mint a Philips DVD+R 16x lemezekkel. Kíváncsian várjuk, hogy milyen hatással lesznek a firmware frissítések.

Teszt - Philips DVD+R 1-8x LightScribe

A Philips DVD+R 1-8x LightScribe lemezét a CMC Magnetics készítette, így ez már a harmadik fajta DVD+R lemez lett mai tesztünkben.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - írás


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - írás

A LightScribe lemeznél is ugyanazokkal az adatírási stratégiákkal és sebességekkel találkoztunk, mint korábban a hagyományos Philips és Verbatim DVD+R 1-16x lemeznél. Mindkét meghajtónál a LightScribe gravírozás után írtuk fel az adatokat.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - visszaolvasás

A Freecommal készített LightScribe lemez visszaolvasásakor a Plextor PX-716A író 1,5 GB környékén lelassult, de utána visszanyerte lendületét. A Freecom FS-50 minden gond nélkül olvasta irományát.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - PI/PO és TA (belső rész) teszt

A PI/PO hibákat vizsgálva a LightScribe DVD végén találtunk nagyobb PO hibacsomót, a PIE értékek végig alacsonyan maradtak.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - TA teszt középső és külső rész

Hasonló volt a helyzet a TA teszten is. A lemez eleje még jó volt, de a közepe és vége felé haladva a Jitter és Peak Shift is leromlott.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - visszaolvasás

A Samsung íróval készített LightScribe DVD minden probléma nélkül visszaolvasható volt. A sebességek ismét egyformák voltak, de a Plextor mégis majdnem másfél perccel lemaradt.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - PI/PO és TA (belső rész) teszt

A PI hibák mértéke végig alacsonyan maradt, de a lemez közepétől egyre több PO hiba jelentkezett. A korong végefelé már aggasztó méretet öltött a bordó zóna.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 1-8x LightScribe - TA teszt középső és külső rész

A TA teszt eredménye is fokozatosan romlott a DVD külsejéhez közeledve, de végig elfogadható maradt.

Teszt - Philips DVD+R Dual Layer 2,4x

Kétrétegű, DVD+R DL tesztjeinkhez a Philips DVD+R DL 2,4x lemezeit használtuk. Azonosítójuk szerint a Philipshez tartoznak, de ugyanilyen kódja van a Memorex DVD+R DL 2,4x lemezeknek is. Valószínűleg egy nagyobb gyártó készítette őket a Philipsnek.

Freecom FS-50 - Philips DVD+R DL 2,4x - írás


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R DL 2,4x - írás

A Freecom vékony külső meghajtója visszaellenőrzésre utaló tüskékkel, a Samsung ilyenek nélkül, de szintén 2,4-szeresen írta meg a kétrétegű lemezt. A művelet a Freecomnak 45:20 percig, a Samsungnak 43:40 percig tartott. Ennyi idő alatt 16-szoros sebességgel akár 6-7 egyrétegű lemezt is meg lehet írni.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R DL 2,4x - visszaolvasás

A Freecom FS-50 szép komótosan, átlagosan 2,74-szeres sebességgel, 41:42 perc alatt olvasta vissza, amit megírt. A Plextor lendületesebben tette a dolgát, így 17:50 perc alatt végzett, ami 6,06-szoros átlagnak felel meg. Mindkét író egyenletesen olvasott.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R DL 2,4x - PI/PO teszt

A DL lemez alsó (L0) rétege nagyszerűen sikerült. Ez az adatfelület van közelebb a lemez aljához. A mögötte rejtőző, így gyengébben olvasható felső (L1) réteggel már több volt a gond. A PI hibák ugyan elfogadható szinten voltak, de a POE tornyok nagyon sűrűn és magasra emelkedtek.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L0 réteg - belső és középső rész


Freecom FS-50 - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L0 réteg - külső rész


Freecom FS-50 - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L1 réteg - belső és középső rész


Freecom FS-50 - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L1 réteg - külső rész

TA tesztben is az L0 réteg volt a jobb, "nagyon jó" minősítést kapott. Az L1 réteg közepén lecsökkent a Jitter érték.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R DL 2,4x - visszaolvasás

A Plextor író kicsit lassabban és reszketegebben olvasta a Samsunggal megírt DVD+R DL lemezt. A 8 GB leolvasásához szükséges, mintegy 17-22 perc jelentősen hosszabb idő, mint két egyréteges DVD olvasási ideje.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R DL 2,4x - PI/PO teszt

Hibatesztben a Samsung író lemeze jobban szerepelt, mint a Freecomé. A PI hibaarány az L1 rétegen sem volt túl magas, csak az L0 réteg végén emelkedett meg. Ugyan az egész lemez felületén voltak PO hibák, de ezek szerencsére nem alkottak túl nagy összefüggő zónákat.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L0 réteg - belső és középső rész


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L0 réteg - külső rész

Az L0 rétegen végig kiváló volt a Peak Shift érték, de a Jitter folyamatosan csökkent, így a lemez eleji "nagyon jóból" a végére "nem jó" lett.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L1 réteg - belső és középső rész


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R DL 2,4x - TA teszt - L1 réteg - külső rész

A Samsung esetében az áttetsző L0 réteg mögötti L1 minősége volt a jobb. Itt a végig kiváló Peak Shift mellett a Jitter is magasan tudott maradni; majdnem az egész felület "nagyon jó" minősítést kapott

Teszt - Philips DVD+RW 8x

DVD+RW tesztünkhöz a Philips DVD+RW 8x lemezét használtuk, melyet a Ricoh készített.


Freecom FS-50 - Philips DVD+R RW 8x - írás


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R RW 8x - írás

Amikor a Freecom íróval próbáltunk adatot rögzíteni a Philips újraírható lemezére, egy hibaüzenetet kaptunk. A meghajtó nyári firmware-ével még nem ismerte fel ezt a lemezt, így nem tudott rá írni. A Samsung SH-W16L2-nek nem okozott gondot az égetés. Z-CLV stratégiával 8:51 perc alatt végzett, ami pontosan 7-szeres átlagot jelent.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R RW 8x - visszaolvasás

Érdekes, hogy a Samsung író saját DVD+RW lemezét lassabban olvasta, mint ahogy írta. A Plextor pici hullámzással, de elég gyorsan olvasta vissza a korongot.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 8x LightScribe - PI/PO és TA (belső rész) teszt

PI/PO tesztben jól vizsgázott a Samsunggal írt lemez. A legelején is kevés volt a PI hiba, ezek mértéke még tovább csökkent. PO hibákat regisztráltunk a lemez egész felületén, de szerencsére nem alkottak összefüggő csomókat.


Samsung SH-W162L - Philips DVD+R 8x LightScribe - TA teszt középső és külső rész

Ugyan újraírható lemezről van szó, de a Samsung íróval készített Philips DVD+RW 8x nagyszerűen szerepelt a TA tesztben. A lemez közepe kapta mai tesztünkben a legjobb minősítést, de a többi része is "nagyon jóra" vizsgázott.

Értékelés

A Freecom FS-50 nagyon speciális DVD-író. Amellett, hogy támogatja a LightScribe lemezcímkézési technológiát, kicsi, hordozható, elektromos hálózat nélkül is működik. Általánosan jellemző rá, hogy az energiatakarékosság miatt írni és olvasni is lassabban tud, mint a mai leggyorsabb optikai meghajtók, továbbá egyedülállósága miatt nagyon drága.

Az írási képességet nagyban befolyásoló firmware-e viszonylag régi, így egyes frissebb lemezekkel gondjai támadtak. Meghatározó szerepet játszik a lemezek típusa is. Tesztjeinkben javarészt a Philips korongjait használtuk, igaz, azok többféle gyártótól származtak, de igazán pontos képet csak több típus kipróbálása után lehet alkotni.

A Freecom FS-50 a CD-ket megfelelő minőséggel írta. DVD-R lemeznél közepes eredményt produkált, DVD-RW lemeze meglehetősen gyengére sikerült. Jobban boldogult a DVD+R korongokkal, ezek közül a Verbatimot preferálta. A DVD+R DL lemez második rétege aggasztó teszteredményeket produkált, de emellett az első réteg kiválóan sikerült. A nagyon friss, gyors Philips DVD+RW 8x lemezt a régi firmware miatt nem ismerte fel.

Mindent összefoglalva a Freecom FS-50 átlagos írási képességet, energiatakarékossága miatt lassú olvasást mutatott. LightScribe képessége egyelőre egyedülálló a vékony meghajtók között, de nem támogatja a DVD-RAM lemezeket és bitsettingre sincs lehetőség. Amiben egyetlen konkurense sem tudja felvenni vele a versenyt, az a mérete és hordozhatósága.

A Samsung SH-W162L a legolcsóbb LightScribe optikai meghajtók közé sorolható. Firmware-e meglehetősen friss, és bitsetting lehetőség is van. Ki kell emelni, hogy a meghajtó nagyon csendesen tette a dolgát.

A CD lemezeket jól kezelte, az egyszer írhatót valamivel jobban, mint a Freecom FS-50. DVD-R írási képessége a friss firmware-rel sem volt túl jó. Nyolcszorosan megírt lemezét nem tudtuk visszaolvasni. A 16-szoros írás a korong felénél lelassult, az elkészült lemez minősége közepes lett. A DVD-RW lemez egy közel 500 MB-os PO hibákkal teli zónától eltekintve nagyon jó minőségű lett. A 8-szorosan megírt Philips DVD+R lemez ugyan sok PI hibát produkált, de alig volt PO hibája, így minősége elfogadható. A 16-szorosan írt Philips DVD+R-t nem tudtuk végigolvasni, viszont az ugyanilyen sebességgel rögzített Verbatim DVD+R nagyon jó lett. Egyedül a Peak Shift értéke maradt alacsony, de a meghatározó PI/PO teszt megnyugtató eredményt hozott. A LightScribe DVD+R lemez minősége az elején nagyon jó volt, de utána romlani kezdett. A DVD+R DL korong alacsony PI hibamennyiséget és szálas PO hibákat jelzett, ez jobb, mintha összefüggőek lennének. A gyorsan újraírható Philips DVD+RW 8x lemez minősége jó lett. Ugyan vannak rajta PO hibák, de nem alkotnak összefüggő területet, ráadásul a TA teszt nagyszerű eredményeket hozott.

A Samsung SH-W162L LightScribe képessége mellett közepesen írta az optikai lemezeket. Meglehetősen friss termékről van szó, melynek eddig egy firmware frissítése volt, így a jövőben rögzítési képességei minden bizonnyal javulnak még. Mellette szól a gravírozók között alacsony ár, és a csendes üzem.


Találat: 2655


Felhasználási feltételek