online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Assembly Design - CATIA V5 – Start

számítógépesFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Tablazatok szerkesztési műveletei
Access 2000 kezdő
Fajltípusok
A videokonferencia mint prezentació
Az írasjelek kódolasa
Létező adatbazis vagy objektumablak bezarasa, illetve megnyitasa - ACCESS
Hattértarak és jellemzöik
A szamok kódolasa
Az ACCESS objektumai
A képernyőtervezés elemei
 
 logoasm.gif (2270 bytes)


Assembly Design

CATIA V5 – Start

Assembly Design Munkatér – Bevezetö:


Az Assembly Design Munkatérben több konstrukciós elem, alkatrész (Part) ill. Összeállítás (Product) foglalható egybe.


Szerelt egységek, alkatrészek mechanikai 343e49d kényszereinek definiálása, az alkatrészek automatikus beállítása, geometriai elhelyezése, kapcsolódások definiálása.


Lehetöséget kínál az alkatrészek mechanikai 343e49d kényszereinek egyszerü definiálására. A merev testként kezelt alkatrészeket a valóságban is alkalmazott kényszerek segítségével lehet kapcsolatba hozni egymással (furategybeesés, érintkezés, stb.). A beépített ellenörzö rendszer segítségével a rendszer automatikusan elkerüli a szerelési egység túlhatározottságát, azaz a 6 szabadságfoknál több kötöttség megadására nincs lehetösége a tervezönek. Nagy segítséget jelent számos kiegészítö funkció a tervezés során, mint pl. távolságmérés, dinamikus metszetkészítés. Lehetöség nyílik hyperlink funkciók alkalmazására, melynek során "html" formátumba importálhatjuk ki a gyártáshoz ill. prezentációhoz szükséges adatokat.

Product – Assembly – Összeállítás készítése:Start – Mechanical Design – Assembly Design File – New – Product 

A felsö legördülö menüböl kiválasztva – a megjelenö ablakban Product típus kiválasztása.Alsó ikonsorban az új Dokument megnyitása, majd a „Product“ típus választása


Elemek (Part, Product) beillesztése egy aktív Product-ba:


a Product megnyitása, ahova be szeretnénk illeszteni a Part (alkatrész) ill. Product (összeállítás, szerelvény) modellt, modelleket.

a beilleszteni kívánt Part / Product megnyitása, majd …

a beilleszteni kívánt Part / Product kijelölése – Ctrl + C – copy (másolás)

Window – váltás a Product-ra, ahova be akarjuk illeszteni, Product kijelölése,

Ctrl + V – paste (beillesztés)         A Part modellfában az elem kijelölése, majd Ctrl + C

a Product modellfában a Product kijelölése, Ctrl + V


Text Box: Jegyzetek:


Assembly Design Menü bemutatása:

Text Box: INSERT - Beszúrás


Kényszerek: (alkatrészek összetevök közötti kényszerek definiálása)

• Coincidence... - egytengelyüség, egybevágóság, 
• Contact... - érintkezés,
• Offset... - párhuzamos távolság,
• Angle... - szögkényszer,
• Fix Together... - csoportosítás, fixálás rögzítés 
 egymáshoz képest,
• Fix - fixálás, lerögzítés a térben
• Quick Constraint - gyorskényszerezés,
• Reuse Pattern... - minta, elrendezés használata.

• New Component - új komponens (összetevö)-,
• New Product - új „Product“ (termék, összeállítás) -,

• New Part - új „Part“ (alkatrész) -

• Existing Component... - meglévö komponens (összetevö) 
 beillesztése.• Fast Multi Installation - több példány gyors létrehozása

• Define Multi Installation... - több példány létrehozása

• Weld planner - hegesztési jelek létrehozása

• Views - nézetek léterhozásaText Box: Jegyzetek:
Text Box: TOOLS – Eszköztár
• Formula... - kívánt paraméterre megadása függvényekkel
• Image - képkészítés eszköztára 
• Macro - makrók futtatása, szerkesztése, módosítása
• Customize - pl nyelv beállítás 
• Visualization Filters ... – szörök használata (lásd CATIA start)
• Options ... – álltalános beállítások az Assembly Design munkatérre

• Product Management... - Termékek, ill. összeállítások (Product) kezelése
• Publication... - geometria komponensek 
nyilvánosságra hozatala, kiadása más felhasználók számára

Text Box: ANALYZE – Analízis
• Bill of Material... - tételjegyzék készítése az Assembly-ben, összeállításban szereplö Partokkal / Productoc-ról
• Update... - egy alkatrész vagy termék aktualizálása ill. ennek szükségességének analizálása az egész összeállítás aktualizálása nélkül.
• Constraints... - kényszerek analizálása
• Degree(s) of freedom... – szabadságfokok analizálása az aktív és az alárendelt összetevöi között
• Dependencies... - kapcsolatok, viszonyok analizálása


• Compute Clash... - az összetevök közötti ütközések analizálása 
• Measure Item... - a kiválasztott elemekhez hozzátartozó tulajdonságok (pl.: pontok, élek, felületek jellemzöi) mérese.
• Measure Between... - min. és max. távolságok, szögek mérése geometriai elmek között.
• Measure Inertia... - tehetetlenségi jellemzök, pl.: felület, térfogat, tömeg, súlypont, inercianyomatékok meghatározása.
• Clash... - ütközések felismerése
• Sectioning... - dinamikus metszetek készítése a konstrukció vizsgálatára, segítésére.
• Distance... - távolságok mérése


Text Box: Jegyzetek:
Product Structure Eszköztár:

Text Box: • Inserting a New Component - új Komponens beillesztése a Productba 
• Insterting a New Product - új Product (Összeállítás) beillesztése a Productba 
• Inserting a New Part - új Part (Alkatrész) beillesztése a Productba
• Inserting Existing Components – meglévö Komponens beillesztése a Productba
• Replacing Components - Komponensek kicsrélése

• Reordering the Tree - Modellfában lévö elemek átcsoportosítása, fastruktúra átrendezése
• Generating Numbers - komponensek számozása, megjelölése (egész számokkal vagy betükkel)

• Product Initialization – 

• Managing Representation – megjelenítések kezelése


• Fast Multi-Instantiation – „másolatok, ismétlödö elemek“ gyorslétrehozása 
• Defining a Multi-Instantiation - „másolatok, ismétlödö elemek“ létrehozásának definicója. 
• Symetry – szimmetrikus operáció alkalmazása (tükrözés,eltolás,elforgatás).


Move Eszköztár:

Text Box: Move Eszköztár:

Gyors trnaszformációk

• modell forgatása 
• modell mozgatása (Drag & Drop)
• Modell mozgatása síkok, felületek egymásra illesztésével, ill. furatok – csapok közös tengelybe hozása
• Gyors mozgatás (planar Face / síkok, tengelyek – csapok egybe hozása ...)
• Assembly felrobbantása (Explo rajzok készítéséhez)


Constraint (kényszerek) Eszköztár:

Text Box: Kényszerek: (alkatrészek, összetevök közötti 
 kényszerek – kapcsolódás, kontakt, távolság, szög, egytengelyüség ... - definiálása)

• Creating Coincidence Constraint - egytengelyüség, egybevágóság definiálása 
• Creating a Contact Constraint - érintkezés megadása
• Creating an Offset Constraint - 
párhuzamos távolság kényszerének meghatározása
• Creating an Angle Constraint – szögkényszer def.
• Fixing a Component - fixálás, lerögzítés a térben
• Fixing Components Together - csoportosítás, fixálás, rögzítés egymáshoz képest
• Quick Constraint - gyorskényszerezés használata


Update Eszköztár:

Text Box: Assembly Modell frissítése: ha egy modell helyesen van bekényszerezve, akkor egy kényszer megváltoztatása esetén, frissítés után megint minden kapcsolódik, a kényszernek megfelelöen helyezkedik el egymáshoz képest  


Assembly Features Eszköztár:

  

Text Box: Boole Algebra 

Lásd: Part – Design eszköztár (Boolean Operations)


Jegyzet:

Találat: 1170