online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A szamok kódolasa

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Tablazatok szerkesztési műveletei
A programok felépítése, az utasítasok típusai
Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)
SSADM Strukturalt rendszerelemzési és -tervezési módszer
Halózati operaciós rendszerek
Fajltípusok
FOLYAMATVIZUALIZÁLÓ ÉS SCADA PROGRAM-RENDSZEREK
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
Halózatok halózata: az internet
Az MS-DOS operaciós rendszer
 
bal also sarok   jobb also sarok

A számok kódolása


Az adatokat a számítógépes környezetben digitális, ezen belül bináris kódokkal ábrázoljuk. A bináris kód két jelet használ. Ezek a jelek a gépen természetesen valamilyen fizikai mennyiség, pl. a feszült­ség 848e42i két, meghatározott értékeként jelennek meg, például 0 V és 5 V, de a továbbiakban a 0 és az 1 jeleket fogjuk használni a kódoláshoz. Néha kellemetlen lehet, hogy a bináris kódok hosszúak. Rö­vidítésükre a 16-os számrendszer jeleit használhatjuk

1.A logikai adatok kódolása:

A logikai adat két féle lehet igaz=true) és hamis=false). Bármilyen hosszú kódban ábrázoljuk a logikai adatot (8bit,16bit), ha valahol van a kódban 1-es jel akkor azt igaznak tekintjük, ha a kód csupa 0 jelből áll, akkor a hamis logikai konstanst kódolja.


2. A számok kódolása:A számkódokat két részre oszthatjuk, a fixpontos és a lebegőpontos kódokra.

a./ Fixpontos kódok:

rögzített hosszúságúak (1 byte, 2 byte, 4 byte, esetleg 8 byte)

csak egész számokat kódolhatunk így

a processzor ezekkel végez leggyorsabban műveleteket (az összes számkódok közül)

a számok helyértékes kódján alapulnak

Ezt a csoportot is tovább lehet bontani abszolútértékes és előjeles kódokra.

Abszolútértékes kódok:

Csak nem negatív számokat kódolhatunk így.

A kód a szám 2-es számrendszerbeli alakjával egyezik meg, ha szükséges vezető 0 bitekkel kiegé­szítve.

Ha egy 10-es számrendszerben kódolt szám 2-es számrendszerbeli alakját keressük, akkor a kódot úgy kapjuk meg, hogy a számot osztjuk maradékosan 2-vel, a maradékot leírjuk, és a kapott hánya­dost osztjuk tovább 2-vel addig amíg az 0 nem lesz. Ekkor a maradékok visszafelé történő összeol­vasásával kapjuk a kódot.

Előjeles fixpontos kódok:

Az x negatív szám n bites komplemens kódjának a 2n-|x| szám abszolútértékes kódját nevezzük.

Az n-bites előjeles kód értelmezési tartománya a [-2n-1;2n-1-1] intervallum. A komplemens kódok be­vezetésével a négy alapművelet mindegyike visszavezethető összeadásra az egész számok köré­ben. A negatív számok kódjainak előállítása is megoldható az abszolútértékes bináris kódból úgy, hogy a negatív szám abszolútértékes kódjának minden bitjét invertáljuk és az eredményhez 1-gyet hozzáadunk. A legmagasabb helyértékű bit egyben a szám előjelét is mutatni fogja: ha 0, akkor a szám pozitív, 1 esetén pedig negatív lesz.

b./ Racionális számkódok (lebegőpontos kódok):

a kód a számok normálalakjából indul ki ( mantissza*alap kitevő)

pl.:10-es számrendszerben a 3,05*102-ban a 3,05 a mantissza ,10-es az alap (ez mindig a használt számrendszer alapszáma), a 2 a kitevő

egész- és törtszámokat egyaránt kódolhatunk így

rögzített hosszúságú, általában 4, 5, 6, 8 vagy 10 byte hosszúak

A CPU közvetlenül nem tud műveleteket végezni a lebegőpontos kódú számokkal. Erre vagy küön fel kell készíteni, vagy segítőként ú.n. matematikai vagy másnéven co-processzort kell használni.
c./ BCD (Binary Coded Decimal) számkódok

A számok a 10-es számrendszerbeli helyiértékes kódjából származtathatók.

Változó hosszúságú kódok, de lehetnek fix hosszúságúak is.

Csak egész számok kódolhatók így.

Nem helytakarékos kódok.

Az alapműveletek elvégzésének ideje hosszabb, mint a fixpontos kódoknál.

Minden egyes decimális számjegyet egy-egy félbyte-on kódolunk:


Az előjeles BCD kódokban az előjelet is egy-egy félbájt kódolja, pl. a legkisebb helyértékű félbájt D16 ha negatív, C16 ha pozitív a szám:

|01|89|04|5C|

A számok karakteres kódja, amit az INPUT/OUTPUT perifériákon általánosan használnak, a BCD kódokból könnyen származtatható

d./ Karakteres számkódok

A kód a számok 10-es számrendszerbeli alakjából származik, de ú.n. fixpontos, illetve lebegőpontos formája is létezhet.

Gépi műveletek nem végezhetők vele.

Változó hosszúságú kódok lehetnek.

1 byte-on egy számjegyet, egy + vagy - előjelet, tizedespontot, illetve a lebegőpontos formában a kitevő kezdetét jelző e vagy E betű bináris kódját ábrázolhatjuk.

A karakteres bináris számkódokat a perifériákon, képernyőn, billentyűzeten, nyomtatón, illetve szöveges állományokban használják.


Találat: 3570Felhasználási feltételek