online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Absztrakt adatszerkezetek definialasa. Halmaz, zsak, verem, sor mint absztrakt adatszerkezet szintaktikaja, szemantikaja.

számítógépesFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Halózati operaciós rendszerek
A programozasi technikak és jellemzőik
A levelezőprogramok alapszolgaltatasai: (OUTLOOK EXPRESS)
Az operaciós rendszerek osztalyozasa
Memória technológiak*
A Turbo Pascal ciklusszervezõ utasítasai
Adatvédelem
Szükséges alapfogalmak
NGWS ÁLTALI BIZTONSÁG
A file-server és a kliens-server architektúrajú adatbaziskezelö rendszerek
 
 

Absztrakt adatszerkezetek definiálása. Halmaz, zsák, verem, sor mint absztrakt adatszerkezet szintaktikája, szemantikája.


Definíció: Absztrakt elemi adat: Olyan adategység, mellyel a programozás adott szintjén végezhetők műveletek, de annak részeivel nem.

Definíció: Elemi adattípus (objektum): egy (A,M 646h76g ) kettős, ahol A az adattípusba tartozó absztrakt adatok nem üres halmaza, M pedig az m: AxAx....xA A alakú műveletek véges halmaza.

Példa

Egész típus absztrakciója:

A:= ( egész számok )

M:=

Szintaktika: + : AxA A

- : AxA A

: A A

Boolean típus:

A:= M:=

Szintaktika: Ù : AxA A

: AxA A

: A A


Definíció: Összetett adattípus absztrakciója egy (V,F) kettős, ahol V=, m ³ 2 és

V1 az összetett adatok (vagy adatszerkezetek) nem üres halmaza,

V2 az összetett adatokat alkotó elemi adatok nem üres halmaza

V3... Vm segédhalmazok

F a következő fi műveletek véges halmaza:

fi : Vi1 x Vi2 x ... x Vik Vin (k³

és az fi műveletek között az

fj : Vj1 x Vj2 x ... x Vjm V1 (m³

alakú műveleteknek egy olyan részhalmaza, melyek egymás utáni alkalmazásával a V1 halmaz eleme előállítható.


Adatszerkezetek szemantikája

Definíció: Szemantika: a műveletek jelentését adja meg.

Megadás:

Matematikában:         axiómák segítségével

Itt:       Megadjuk a szelekciós műveleteknek a konstrukciós műveletekkel előállított adatszerkezetekre gyakorolt hatását.


Halmaz: h H              e1, e2, e3 HE

delete ( empty,e ) = empty

delete ( insert(h, e1), e1 ) =

ha e1= e2 , akkor delete(h, e1)

különben insert(delete(h, e2), e1)

e:= e1= e2

ha e h , akkor insert(h,e)=h

ha e Ï h , akkor delete(h,e)=h

másrészt delete(insert(h,e),e)=h

delete(insert(h,e),e)=delete(h,e)


has(empty,e)=¯

has(insert(h, e1), e2)=

ha e1= e2 , akkor

különben: has(h, e2)


Zsák:

bdelete(bempty,e)=bempty

bdelete(binsert(b, e1), e2)=

ha e1= e2 , akkor b

különben: binsert(bdelete(b, e2), e1)

bhas(bempty,e)=¯

bhas(binsert(b, e1), e2)=

ha e1= e2 , akkor

különben: bhas (b, e2)

Verem: v verem       e elem


pop(push(v,e))=v                      e

top(push(v,e))=e

pop(create)=create                             v push (v,e)

top(create=error


Sor: s sor             e elem

remove(add(s,e))=                                            add(s,e)

ha s=new, akkor new

különben: add(remove(s),e) e

s

remove(s)

front(add(s,e))=

ha s=new, akkor e

kül önben: front(s) add(s,e)


e s

remove(new)=new

front(new)=error


Találat: 1331