online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Folyók felszínformalasa

földrajz

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja
A Föld szerkezete és a közetburok jellemzése
A vulkanossag: a vulkani működés típusai, a vulkanossag területi eloszlasa, vulkani kőzet és ércképződés
Boldogkővaralja
Földrajzi felfedezések és gazdasagi, tarsadalmi következményei
 
bal also sarok   jobb also sarok

Folyók felszínformálása

Folyó: 100-1000 km hosszú, 100-150 E km2 vízgyűjtő területű vízfolyások összessége.

Folyam: 1000-2500 km hosszú, 150 E - 1 M km2 vízgyűjtő területű vízfolyások összefoglaló neve.

Folyórendszer: egy folyóvá vagy folyammá egyesülő vízfolyások 121h76b együttese.

A folyók a földfelszín legfőbb alakítói, felszínformáló tevékenységük pusztításból, szállításból, felhalmozásból áll.

A folyók munkavégzése függ a vízhozamtól, a meder esésétől, az áramlás ebességétől. A folyó a felszínformálást hordalékával végzi, a folyókban áramló víz mozgási energiája révén képes megtámadni a meder aljzatát, oldalát, és onnan hordalékot termel.

Hordalék: vízfolyások által szállított kőzet-, illetve ásványtörmelék és málladék.
Hordalékok csoportosítása szemcsenagyság alapján: iszap, homok, kavics. A hordalék mérete a folyók vízgyűjtő területét felépítő kőzetektől és a terület éghajlatától függ.
A hordalék mozgatása: lebegtetés, görgetés, ugráltatás, vízben oldva szállítás. A hordalék szállítása függ a víz sebességétől, a vízhozamtól.A folyók felszínformálását bevágódó, feltöltő, oldalazó szakasz jellemzi. A folyók szakaszjellege a forrástól a torkolatig többször is változik.

I.            Bevágódó szakaszjelleg (felső szakasz): nagy lejtésű, azaz nagy Renief-energiájú területeken, hegységekben, emelkedő térszíneken jellemző. A folyó hordalékszállító képessége (=munkaképesség) nagyobb, mint amennyi a hordalék elszállításához kell. A folyók egyre mélyülő völgyet képeznek. A völgymélyítés (mélyítő erózió) részfolyamatai: hordalékszállítás, mederkoptatás, görgetegaprózás.

A mélyítő erózió függ a meder kőzetanyagától. A bevágódó völgy keresztmetszetét a kőzet minősége szabja meg. A bevágódó folyók V keresztmetszetű völgyet alakítanak ki.
Ezek jellemző vált.:

Szurdok

Hasadékvölgy

Sikátorvölgy (=szűk, mély, meredekfalú, kemény kőzetbe vágódó völgy)

Kanyon: vízszintesen települt kemény és puhább kőzeteket feltáró völgyek (pl. USA-ban)

II.         Oldalazó szakaszjelleg (középső szakasz): mérsékelt lejtésű területekre jellemző. A folyó hordalékszállító ereje éppen akkora, mint amennyi a hordalék elszállításához kell. Az ilyen folyó kanyarog, ennek oka, hogy meg kel ismernie a sodorvonalát.

Sodorvonal: a leggyorsabban haladó víztömeg vonala, a legnagyobb hordalékszállítás e vonal mentén történik. A pusztítást, a feltöltést a sodorvonal helye határozza meg.
A meder bármilyen egyenetlensége a sodorvonalat valamelyik parthoz téríti el, amelyik ezt a túlsó part felé lendíti vissza. Ez a folyamat többször megismétlődik, mivel a folyó hordalékszállító ereje a sodorvonal mentén a legnagyobb. Azokról a helyekről, ahol a parthoz ütközik a folyó, elhord valamennyit a partból. Az ellentétes oldalon, amely távolabb van a sodorvonaltól, hordalék rakódik le => folyókanyarulatok alakulnak. A kanyar homorú oldalán a folyó mélyít, üst keletkezik. A kanyar domború oldalán a folyó feltölt, öv-zátony keletkezik. A folyó ártere mindkét oldalon szélesedik. A túlfejlődött kanyarulatokat a folyó átvághatja, ilyenkor holtág (=meander, morotvató) keletkezik. (pl. Törökországban a Menderes-folyó)III.       Feltöltő szakaszjelleg (alsó szakasz): kislejtésű területek jellemzője. A folyó hordalékszállító ereje kisebb, mint amennyi a hordalék elszállításához kellene. A hordalékot lerakja, ebből zátonyok, szigetek képződnek, ezek pedig elágazásra késztetik a folyót.

A hegységekből, emelkedett térszínekből a síkságokra átlépő folyó esése és hordalékszállító ereje csökken, hordalékát lerakja, ebből pedig legyezőszerűen elterülő hordalékkúp keletkezik. A hegyi patakok törmelékkúpot építenek.

A süllyedő területeken áthaladó folyók feltöltenek, folyami alföldek keletkeznek. Ezek évmilliós feltöltőmunka eredményei, 2000-3000 m vastag törmelék lerakódása.

Folyóteraszok: a folyó két oldalán lépcsőzetesen egymás fölött elhelyezkedő párkányok.

A lassú éghajlat-ingadozás, illetve a vízgyűjtőterületet érő szerkezeti mozgások a szakaszjelleg megváltozásával, teraszok kialakulásával járnak. A teraszok többszörös szakaszjelleg-változás eredményei.

Kialakulásuk:

Ø      Ha a folyó munkavégző képessége nő, bevágódik. A munkavégző képesség akkor emelkedik, ha a vízgyűjtőterület nő, vagy pedig az éghajlat nedvesedik.

Ø      Ha a folyó munkavégző képessége csökken, kanyarog. Ez akkor következik be, ha a vízgyűjtőterület süllyed, vagy az éghajlat szárazabbá válik.

A kanyargás során az elhagyott folyóvölgyekből csak egyes részek maradnak meg. Ezek a völgysíkmaradványok, vagyis a teraszok.

A bevágódás és a völgyszélesedés ismétlődésével több terasz képződik. Pl. Duna mentén

Találat: 4782