online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A Föld szerkezete és a közetburok jellemzése

földrajz

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja
A Föld szerkezete és a közetburok jellemzése
 
bal also sarok   jobb also sarok

A Föld szerkezete és a közetburok jellemzése


A fiatal Föld anyagai a forgás, a nehézségi erö és a sürüségkülönbségek miatt gömbhéjakba rendezödtek. Egyre mélyebbre kerültek a nehezebb anyagok a Föld testében. A forgásnak nagy szerepe volt a gömbalak létrehozásában is.


A kutatók fö vizsgálódási eszközei 818j94i a földrengéshullámok. A hullámok iránya, visszaverödése és terjedési sebessége a különbözö halmazállapotú, sürüségü és nyomású anyagokban más és más. Változásaik alapján következtethetünk a Föld belsö szerkezetére.A Föld 4 nagyobb gömbhéjra tagolódik. Ezek belülröl kifelé haladva a következök: mag, maghéj, köpeny, kéreg. A köpeny további két részre osztható: alsó köpenyre és felsö köpenyre.


Az anyagok sürüsége, nyomása és hömérséklete a Föld középpontja felé haladva nö. A nyomás és a sürüség növekedése nem folyamatos, hanem a héjak határán ugrásszerü.

A hömérséklet 100 méterenként 3°C-kal növekszik.


A Föld vegyi összetétele


1., A mag (belsö mag) anyagai:

A mag nagyrészt vasból, néhány százalék nikkelböl és kobaltból, vagyis nehéz, fémes elemekböl áll. a mag a benne uralkodó magas hömérsékleti értékek ellenére szilárd halmazállapotú, mert az óriási nyomás miatt az anyagok nem olvadhatnak meg.


2., A maghéj (külsö mag) anyagai:

A maghéjban már könnyebb összetevök is megjelennek: a magnál felsorolt fémek mellett a szulfid- és oxidionokat tartalmaz. A maghéj a földrengéshullámok vizsgálata alapján folyékony halmazállapotú. A benne végbemenö hatalmas anyagáramlások elektromágneses mezöket gerjesztenek, s ezek alakítják ki a Föld mágneses terét.

mágneses deklináció: A Földnek É-i és D-i mágneses pólusa van. A földrajzi É-D-i irány nem pontosan esik egybe a mágneses É-D-i iránnyal, azaz a földrajzi É-i pólus nem pont ugyanott van mint a mágneses É-i pólus. Ez a mágneses deklináció.
pólusvándorlás: A mágneses pólusok helyzete nem állandó, hanem a földrajzi pólus körül kis területen imbolygó mozgást végez. Ez a pólusvándorlás jelensége.


3., A köpeny (mezoszféra és asztenoszféra) anyagai:

A földköpeny anyagainak felépítésében a legfontosabb vegyületek a szilícium-dioxid, magnézium-oxid, vas-oxid, jelentösek még az alumínium-, kalcium- és nátrium-dioxidok is. Egymással kapcsolódva különbözö szilikátásványokat alkotnak.

Az alsó földköpeny a mezoszféra, a felsö földköpeny lágy rétege az asztenoszféra, (ettöl eltekintve a földköpeny szilárd halmazállapotú).
4., A közetburok (litoszféra) anyagai:

A közetburok  a felsö földköpeny legfelsö, szilárd részéböl és szilárd földkéregböl áll. Átlagos vastagsága a kontinensek alattt 70-100 km, az óceánok alatt 50 km.

A felsö földköpeny a közetburok alját képezi, kémiai összetétele a köpeny átlagos összetételének felel meg.

A földkéreg vastagsága változó, a szárazföldi kéreg átlagosan 35 km, az óceáni kéreg 6-7 km vastag, a Föld kéregét felépítö anyagok közül a szilícium-dioxid a legfontosabb, nagyobb mennyisáégben megjelennek még az alumínium- és kalcium-oxidok.

A szárazföldi kérget másnéven gránitos kéregnek nevezzük, az óceáni kérget pedig bazaltos kéregnek.Találat: 8807Felhasználási feltételek