online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Földrajzi felfedezések és gazdasagi, tarsadalmi következményei

földrajzfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja
A Föld szerkezete és a közetburok jellemzése
Földrajzi jellemzés
A vulkanossag: a vulkani működés típusai, a vulkanossag területi eloszlasa, vulkani kőzet és ércképződés
Boldogkővaralja
Természetvédelmi vizsgatételek
Földrajzi felfedezések és gazdasagi, tarsadalmi következményei
 
bal also sarok   jobb also sarok

Földrajzi felfedezések és gazdasági, társadalmi következményei


A XIV. századi gazdasági és népesedési megtorpanás után a XV. század közepétől lassú fejlődés indult meg. Fejlődik az ipar és a mezőgazdaság, ismét növekedni kezd a népesség. Nyugat - Európa már nem tudta élelemmel ellátni népességét. Ezért egyre több mezőgazdasági terméket importált Kelet - Közép - Európa országaiból. Kialakult egy kereskedelmi centrum Nyugat - és Kelet - Európa között. A növekvő kereskedelmi forgalom eredménye lett, hogy Európa ezüst - és aranybányái nem tudták fedezni a szükségletet.→ aranyéhség alakult ki.

Konstantinápoly elfoglalása után (1453) a török hatalom ellenőrizte és lefölözte a földközi-tengeri kereskedelem hasznát. A távol - keleti országokról szóló legendák új utak keresésére ösztönözték az Atlanti - óceán partjain fekvő országok hajósait. Emellett fejlődtek a természettudományok is: csillagászat, térképészet (Toscanelli), bővültek a földrajzi ismeretek is. (Ptolemaiosz elméletének elfogadása: miszerint a Föld gömb alakú). Új hajótípust fejlesztettek ki, a caravellát (több árbócos, magas építményű, hátsókormányos, 200-500tonnás hajó), és az iránytű is segítette a tájékozódást.

Az első felfedező utakat portugál hajósok tették meg. Tengerész Henrik → tengerésziskolát alapított. A portugál hajósok Afrika körülhajózásával elérték Indiát. Diaz Bertalan (1471) - Jóreménység - foka, Vasco da Gamma (1498) - India nyugati partjait érte el. A portugálok fegyverrel igázták le az indiai fejedelmeket. Kereskedelmi támaszpontokat létesítettek.

A felfedezések második hulláma a spanyol felfedezők nevéhez fűződik. Kasztíliai Izabella és Ferdinánd aragóniai trónörökös házasságával (1379) a két legnagyobb pireneusi állam egyesült. A spanyol uralkodópár bízta meg Kolombusz Kristófot, hogy nyugatnak indulva rövidebb úton jusson el Indiába. Kolombusz Kristóf 1492. augusztus 3-án indult el három hajóval Palosz kikötőjéből (Nina, Pinta, Santa Maria) és október 12-én reggel lépett partra Guanahani szigetén, abban a hitben, hogy Indiában van. Azután még három utat tett meg, de a behozott arany nem elégítette ki a monarchia nemesércéhségét és Kolombusz kegyvesztetté vált. (1506. május 10-én halt meg.) Amerikát Amerigo Vespucciról nevezték el, aki több újvilági hajóúton is részt vett.

A kor utolsó nagy utazója Fernando Magellán portugál születésű férfi volt, akinek öt hajóból álló flottája 1519. augusztusában indult el Sanlucar kikötőjéből, hogy megkerülje a Földet. A cél: megtalálni az átjárót a fűszertermő keleti szigetek és Európa között. Öt hajóból egy tért vissza (Victoria) 18 emberrel a földkörüli utazásról 1522 szeptemberében. A hajóút történetét hajónapló őrzi, hajónaplóvezetője Pigafetta volt. (Dél - Amerika, Tűzföld, Csendes - óceán, Fölöp - szk., Indonézia)

1494 → Tordesilles - i szerződés: megtörténik a világ első felosztása: az Atlanti - óceán közepétől keletre portugál, nyugatra spanyol gyarmatosítás.

A bennszülöttek eleinte szívesen fogadták a hódítókat. (Cortez -1519, Pizzaro - 1531) Mikor azonban világossá vált, hogy kincseikre törnek, fegyverrel fordultak szembe a rablókkal, de alulmaradtak.

A pénzszegény Európába megindult a nemesfémek áradata. Amerika igazi kincsei mégis a növények voltak: kukorica, dohány, burgonya, paprika, paradicsom, napraforgó, ananász, gyapot. Amerikából származik a kinin, a malária ellenszere, a kaucsuk, a kakaó és a vanília is. Az őslakók, az indiánok, kényszermunkát végeztek. Amikor erre gyengének bizonyultak, Afrikából néger rabszolgákat hoztak be. → rabszolgakereskedelem megindulása

A felfedezések eredménye


1.) a XVI. század közepétől rohamosan emelkedtek a mezőgazdasági termékek árai, (árforradalom) főleg a gabonaárak. Megindult az egységes világpiac kialakulása.. A világkereskedelem központja Nyugat - Európa lett, ahol kialakult egy virágzó háromszög kereskedelem:


1: cukornád, gyapot, dohány, kakaó, indigó, paprika, paradicsom, kukorica, burgonya

2: szeszesital, textília, fegyverek, egyéb fém termékek


Fellendült a keleti kereskedelem is:


2.) földrajzi munkamegosztás jött létre Kelet és Nyugat Európa között.

A 16. században kialakuló világpiac pénzügyi központja előbb a németalföldi Antwerpen, majd Amszterdam, a 17. századtól pedig London lett. 1600 - ban létrejött Brit Kelet - Indiai Társaság új korszakot nyitott a világkereskedelem történetében. A kicsiny európai piac világpiaccá szélesedett.


3.) Azt a történelmi folyamatot, amely a tőkés termelés feltételeit megteremti, azáltal, hogy a kisárútermelőket megfosztották termelőeszközeiktől, a másik oldalon a termelőeszköz és pénz felhalmozódik eredeti vagy kezdeti tőkefelhalmozódásnak nevezzük.

Gyakorlati mintája a bekerítés és a manufaktúrák létrehozása:

A földet a paraszttól törvényes (pl. bérleti díj megemelése) vagy törvénytelen (pl. katonákkal elveszik) úton elveszik. Ez a posztóipar fellendülésével függött össze. A gyapjú iránti nagy kereslet arra ösztönözte a földbirtokosokat, hogy juhtenyésztéssel foglalkozzanak. A földesurak a közösen használt legelőket és a paraszti birtokokat kisajátították, bekerítették és manufaktúrákat hoztak létre.

A manufaktúrákban 10-30 fő dolgozik, az árak alacsonyak, és tönkreteszik a céheket:


Céh Manufaktúra

- minőségi munka - mennyiségi munka

- drága termékeket állít elő - olcsó termékek

- szakmunka - betanított munka jellemző

- nincs munkamegosztás - van munkamegosztás

- rendelkezik termelőeszközzel - termelőeszközzel a manufaktúra

a munkás                        tulajdonosa rendelkezik


4.) észak-itáliai városok hanyatlása, mert a Földközi tenger helyett az Atlanti-óceán a kereskedelmi útvonal


5.) új termékek megjelenése

  • Kukorica (kukoricaliszt és kenyér előállítása)
  • Burgonya
  • Paradicsom
  • Paprika
  • Dohány
  • Kakakó

6.) társadalmi következmények

Angliában és Németalföldön játszódott le először az a folyamat, amelynek eredményeképpen a földjüket vesztett parasztokból és tönkrement kézművesekből kialakult a bérmunkások rétege, és később a tőkésosztály.


7.) ideológiai következménye a reformáció. A reformáció korszerűsítést, megújítást jelentett, nincs az egyház ellen. Vezetője Luther Márton volt, aki 1517. október 31.-én 95 pontos követeléseit a Wittenbergi Vártemplom falára függeszti.


Luther tanai:

búcsúcédulák megszüntetése, "A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg"

van-e szükség gyónásra?

Ha nincs gyónás, kell-e ennyi pap?

Támadja az egyház elvilágosodását

Javasolja az anyanyelvi igehirdetést (Bibliafordítások)Találat: 5337


Felhasználási feltételek