online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Földrajzi felfedezések és gazdasagi, tarsadalmi következményei

földrajz

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja
A Föld szerkezete és a közetburok jellemzése
Földrajzi jellemzés
A vulkanossag: a vulkani működés típusai, a vulkanossag területi eloszlasa, vulkani kőzet és ércképződés
Boldogkővaralja
Természetvédelmi vizsgatételek
Földrajzi felfedezések és gazdasagi, tarsadalmi következményei
 
bal also sarok   jobb also sarok

Földrajzi felfedezések és gazdasági, társadalmi következményei


A XIV. századi gazdasági és népesedési megtorpanás után a XV. század közepétől lassú fejlődés indult meg. Fejlődik az ipar és a mezőgazdaság, ismét növekedni kezd a népesség. Nyugat - Európa már nem tudta élelemmel ellátni népességét. Ezért egyre több mezőgazdasági terméket importált Kelet - Közép - Európa országaiból. Kialakult egy kereskedelmi centrum Nyugat - és Kelet - Európa között. A növekvő kereskedelmi forgalom eredménye lett, hogy Európa ezüst - és aranybányái nem tudták fedezni a szükségletet.→ aranyéhség alakult ki.

Konstantinápoly elfoglalása után (1453) a török hatalom ellenőrizte és lefölözte a földközi-tengeri kereskedelem hasznát. A távol - keleti országokról szóló legendák új utak keresésére ösztönözték az Atlanti - óceán partjain fekvő országok hajósait. Emellett fejlődtek a természettudományok is: csillagászat, térképészet (Toscanelli), bővültek a földrajzi ismeretek is. (Ptolemaiosz elméletének elfogadása: miszerint a Föld gömb alakú). Új hajótípust fejlesztettek ki, a caravellát (több árbócos, magas építményű, hátsókormányos, 200-500tonnás hajó), és az iránytű is segítette a tájékozódást.Az első felfedező utakat portugál hajósok tették meg. Tengerész Henrik → tengerésziskolát alapított. A portugál hajósok Afrika körülhajózásával elérték Indiát. Diaz Bertalan (1471) - Jóreménység - foka, Vasco da Gamma (1498) - India nyugati partjait érte el. A portugálok fegyverrel igázták le az indiai fejedelmeket. Kereskedelmi támaszpontokat létesítettek.

A felfedezések második hulláma a spanyol felfedezők nevéhez fűződik. Kasztíliai Izabella és Ferdinánd aragóniai trónörökös házasságával (1379) a két legnagyobb pireneusi állam egyesült. A spanyol uralkodópár bízta meg Kolombusz Kristófot, hogy nyugatnak indulva rövidebb úton jusson el Indiába. Kolombusz Kristóf 1492. augusztus 3-án indult el három hajóval Palosz kikötőjéből (Nina, Pinta, Santa Maria) és október 12-én reggel lépett partra Guanahani szigetén, abban a hitben, hogy Indiában van. Azután még három utat tett meg, de a behozott arany nem elégítette ki a monarchia nemesércéhségét és Kolombusz kegyvesztetté vált. (1506. május 10-én halt meg.) Amerikát Amerigo Vespucciról nevezték el, aki több újvilági hajóúton is részt vett.

A kor utolsó nagy utazója Fernando Magellán portugál születésű férfi volt, akinek öt hajóból álló flottája 1519. augusztusában indult el Sanlucar kikötőjéből, hogy megkerülje a Földet. A cél: megtalálni az átjárót a fűszertermő keleti szigetek és Európa között. Öt hajóból egy tért vissza (Victoria) 18 emberrel a földkörüli utazásról 1522 szeptemberében. A hajóút történetét hajónapló őrzi, hajónaplóvezetője Pigafetta volt. (Dél - Amerika, Tűzföld, Csendes - óceán, Fölöp - szk., Indonézia)

1494 → Tordesilles - i szerződés: megtörténik a világ első felosztása: az Atlanti - óceán közepétől keletre portugál, nyugatra spanyol gyarmatosítás.

A bennszülöttek eleinte szívesen fogadták a hódítókat. (Cortez -1519, Pizzaro - 1531) Mikor azonban világossá vált, hogy kincseikre törnek, fegyverrel fordultak szembe a rablókkal, de alulmaradtak.

A pénzszegény Európába megindult a nemesfémek áradata. Amerika igazi kincsei mégis a növények voltak: kukorica, dohány, burgonya, paprika, paradicsom, napraforgó, ananász, gyapot. Amerikából származik a kinin, a malária ellenszere, a kaucsuk, a kakaó és a vanília is. Az őslakók, az indiánok, kényszermunkát végeztek. Amikor erre gyengének bizonyultak, Afrikából néger rabszolgákat hoztak be. → rabszolgakereskedelem megindulása

A felfedezések eredménye


1.) a XVI. század közepétől rohamosan emelkedtek a mezőgazdasági termékek árai, (árforradalom) főleg a gabonaárak. Megindult az egységes világpiac kialakulása.. A világkereskedelem központja Nyugat - Európa lett, ahol kialakult egy virágzó háromszög kereskedelem:


1: cukornád, gyapot, dohány, kakaó, indigó, paprika, paradicsom, kukorica, burgonya

2: szeszesital, textília, fegyverek, egyéb fém termékek


Fellendült a keleti kereskedelem is:


2.) földrajzi munkamegosztás jött létre Kelet és Nyugat Európa között.

A 16. században kialakuló világpiac pénzügyi központja előbb a németalföldi Antwerpen, majd Amszterdam, a 17. századtól pedig London lett. 1600 - ban létrejött Brit Kelet - Indiai Társaság új korszakot nyitott a világkereskedelem történetében. A kicsiny európai piac világpiaccá szélesedett.


3.) Azt a történelmi folyamatot, amely a tőkés termelés feltételeit megteremti, azáltal, hogy a kisárútermelőket megfosztották termelőeszközeiktől, a másik oldalon a termelőeszköz és pénz felhalmozódik eredeti vagy kezdeti tőkefelhalmozódásnak nevezzük.

Gyakorlati mintája a bekerítés és a manufaktúrák létrehozása:

A földet a paraszttól törvényes (pl. bérleti díj megemelése) vagy törvénytelen (pl. katonákkal elveszik) úton elveszik. Ez a posztóipar fellendülésével függött össze. A gyapjú iránti nagy kereslet arra ösztönözte a földbirtokosokat, hogy juhtenyésztéssel foglalkozzanak. A földesurak a közösen használt legelőket és a paraszti birtokokat kisajátították, bekerítették és manufaktúrákat hoztak létre.

A manufaktúrákban 10-30 fő dolgozik, az árak alacsonyak, és tönkreteszik a céheket:
Céh Manufaktúra

- minőségi munka - mennyiségi munka

- drága termékeket állít elő - olcsó termékek

- szakmunka - betanított munka jellemző

- nincs munkamegosztás - van munkamegosztás

- rendelkezik termelőeszközzel - termelőeszközzel a manufaktúra

a munkás                        tulajdonosa rendelkezik


4.) észak-itáliai városok hanyatlása, mert a Földközi tenger helyett az Atlanti-óceán a kereskedelmi útvonal


5.) új termékek megjelenése

  • Kukorica (kukoricaliszt és kenyér előállítása)
  • Burgonya
  • Paradicsom
  • Paprika
  • Dohány
  • Kakakó

6.) társadalmi következmények

Angliában és Németalföldön játszódott le először az a folyamat, amelynek eredményeképpen a földjüket vesztett parasztokból és tönkrement kézművesekből kialakult a bérmunkások rétege, és később a tőkésosztály.


7.) ideológiai következménye a reformáció. A reformáció korszerűsítést, megújítást jelentett, nincs az egyház ellen. Vezetője Luther Márton volt, aki 1517. október 31.-én 95 pontos követeléseit a Wittenbergi Vártemplom falára függeszti.


Luther tanai:

búcsúcédulák megszüntetése, "A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg"

van-e szükség gyónásra?

Ha nincs gyónás, kell-e ennyi pap?

Támadja az egyház elvilágosodását

Javasolja az anyanyelvi igehirdetést (Bibliafordítások)Találat: 5033