online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI ISMERETEK

menedzsment

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A CSOPORT FOGALMA, A FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A VEZETÉS TERMÉSZETE, EREDETE
A VEZETÉS GYAKORLATA, MÓDSZEREI
VEZETŐI ELMÉLETEK: A TULAJDONSÁGELMÉLET
A VEZETŐ MOTIVÁCIÓJA, BEÁLLÍTÓDOTTSÁGA
A VEZETŐI DÖNTÉSEK ETIKÁJA A SZERVEZET FELELŐSSÉGTELJES TEVÉKENYSÉGEIBEN
TIPIKUS KOMMUNIKÁCIÓS SZITUÁCIÓK: A TELEFONBESZÉLGETÉS ÉS A NÉGYSZEMKÖZTI BESZÉLGETÉS
A SZEMÉLYISÉG INTEGRÁCIÓJA, AZ ÉRETT SZEMÉLYISÉG JEGYEI
Állasvadaszat
 
 

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI ISMERETEK

1.      Határozza meg a testületi vezetés fogalmát, főbb jellemzőit, előnyeit és hátrányait! (15 pont)

2.      Határozza meg a szervezet fogalmát és alaptulajdonságait! (10 pont)

3.      Ismertesse a közigazgatási szervezet főbb sajátosságait! (10 pont)

4.      Az utasítás végrehajtásának kötelezettsége milyen tartalmi elemekből áll? Mikor köteles megtagadni, és mikor tagadhatja meg a köztisztviselő az utasítás végrehajtását? (10 pont)

5.      Ismertesse a fegyelmi felelősségi rendszer lényegi elemeit és a fegyelmi eljárás folyamatát! (15 pont)

6.      Határozza meg a közszolgálati jogvita fogalmát és főbb szabályait (a jogvita köztisztviselő általi megindítása, a közigazgatási szerv igényérvényesítése, jogellenes jogviszony-megszüntetéshez kapcsolódó döntések)! (10 pont)

7.      Foglalja össze a köztisztviselők teljesítményértékelésének és minősítésének jellemzőit, és határozza meg, hogy milyen összefüggések és különbségek (tartalmi, eljárási) vannak a teljesítményértékelés és a minősítés között. (15 pont)

8.      Milyen lényegi kérdésekben tér el a stratégiai tervezés a hagyományos hosszú távú tervezéstől? Vázolja fel a SWOT-mátrix sémáját! (10 pont)

9.      Melyek az emberi erőforrás menedzsment jellemzői (mozgásterének adottságai) a közszolgálat és a versenyszféra (magánmunkáltatók) világában? (10 pont)

10.  Milyen eltérő következményei vannak a szervezeti szintek száma növekedésének és a szervezeti méretek növekedésének? (5 pont)

11.  Ismertesse a szervezeti változás, a szervezeti tanulás és a változásvezetés fogalmát, valamint a változás ellen ható tényezőket és a változtatási taktikákat! (15 pont)

12.  Ismertesse a köztisztviselők alkalmazásának általános és különös feltételeit! (15 pont)

13.  Határozza meg a szervezeti struktúra fogalmát és az egyes szervezeti formák (lineáris; lineáris-funkcionális; mátrix) jellemzőit és különbségeit! (15 pont)

14.  Határozza meg a szervezeti kultúra, valamint a szervezeti magatartás és a szervezeten belüli hatalmi viszonyok fogalmát! (10 pont)

15.  Határozza meg a szervezeti hatékonyság és az eredményesség fogalmát! (10 pont)

16.  Ismertesse, hogy a statikus, kevéssé változékony, illetve a dinamikus, változékony környezetben milyen szervezetek jellemzőek. Hasonlítsa össze a két szervtípus főbb jellemzőit! (10 pont)

17.  Ismertesse az új közmenedzsment általános vonásait és a közigazgatás fejlesztésének főbb megoldásait! (10 pont)

18.  Ismertesse a vezető humánpolitikai stratégiájának célját és elemeit! (10 pont)

19.  Ismertesse a továbbképzés célját és fajtáit, valamint a köztisztviselők ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit! (10 pont)

20.  Ismertesse a szakszervezeteknek a köztisztviselők érdekvédelmével, érdekképviseletével kapcsolatos jogosultságait! (10 pont)

21.  Ismertesse a köztisztviselők kiválasztásának módszereit és azok hatását, valamint a kötelező pályáztatás eseteit! (10 pont)

22.  Ismertesse a vezetői megbízásra, valamint a megbízás megszűnésére és visszavonására vonatkozó szabályokat (10 pont)

23.  Ismertesse a köztisztviselő általános kötelezettségeit, továbbá a sajátos kötelezettségek közül a titoktartási kötelezettség tartalmát! (10 pont)

24.  Ismertesse a vagyonnyilatkozat bevezetésének célját, valamint a vagyonnyilatkozat-tétellel és annak elmulasztásával kapcsolatos főbb szabályokat! (10 pont)

25.  Ismertesse a köztisztviselői összeférhetetlenség szabályait! (10 pont)

26.  Ismertesse a központi és helyi közszolgálati érdekegyeztetés fórumrendszerét! (5 pont)

27.  Ismertesse a közszolgálati jogviszony alanyait és a munkáltatói jogkör gyakorlásának főszabályát! (5 pont)

28.  Ismertesse az emberi erőforrás menedzsment fogalmát (többféle definíció) és tevékenységeit, valamint a közszolgálati menedzsment sajátos működését! (20 pont)

29.  Hasonlítsa össze a köztisztviselő és a közigazgatási szerv kártérítési felelősségét! (20 pont)

Találat: 1403