online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA - ÍRÁSBELI TÉTEL

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Aszinkron motor modellek
Gyújtóberendezés hibalehetőségek üzem közben
CNC gépek karbantartasa
Egyszerű LED-es villogó
SIEMENS STEP 7 programozasi segédlet
Az NC, CNC technika kialakulasa
Szerszamkezelés
diesel adagoló
A mechanikai munka atvitele egyenletes sebességü üzem mellett
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA - ÍRÁSBELI TÉTEL
 
 

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA - ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszint

/Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./

1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok figyelembe vételével! (Az átszámításokhoz használjon normál alakot!)

                                 

3,5 mV =  …………V


1,5 A = ……… μA

30 kΩ = ……… Ω

2,4 . 10 -7S = ……… μS

5 . 10 -8 = ……… nF

4,7 pF = ……… F

2. Mekkora az ellenállása 212e49c annak a tekercsnek, amelyet d = 0,1 mm átmérőjű rézhuzalból készítünk egy D = 4 cm átmérőjű hengerre? A szorosan egymás mellé csévélt menetekből 25 mm hosszú tekercs keletkezik. A réz fajlagos ellenállása 0,0175 Ωmm2/m. (A huzal szigetelőrétegének vastagsága elhanyagolható, közepes menetátmérővel lehet számolni.)

   

    R =

3. Melyik összefüggés írja le helyesen a fémek ellenállásának hőmérséklet függését?

    Jelölje meg a helyes választ!

      B) R1= R(1+αΔt)                                                R:  az anyag ellenállása 20 0C-on

      D) R=R1(1+αΔt                                                  R1: az anyag ellenállása a megváltozott

      P) R1 =R+RαΔt                                                        hőmérsékleten

      T) R=R1/(1+αΔt)                                                α:  hőmérsékleti együttható

      V) R1=R/(1+αΔt)                                                Δt: hőmérséklet megváltozás

4. Mekkora hőenergia fejlődik egy 230 V-os, 100 W-os izzón 3 óra alatt? (Az izzó által termelt fényenergia – az igen kis hatásfok miatt – a számítás során elhanyagolható.)

      W =

5. Párosítsa össze a helyes nagy- és kisbetűs állításokat! Jelölje a helyteleneket!

      B) A feszültségmérő belső ellenállása nagy, ezért                                   

      D) Az árammérő belső ellenállása nagy, ezért

      P) A feszültségmérő belső ellenállása kicsi, ezért

      T) Az árammérő belső ellenállása kicsi, ezért

      b) kis áram folyik át rajta, s így kis mérési hibát okoz.

      d) kis feszültség esik rajta, s így kis mérési hibát okoz.


6.      Válassza ki a helyes állítást, amely a feszültségforrást jellemzi!

B) A feszültségforrás kapocsfeszültsége nagyobb, mint a forrásfeszültsége.

D) A feszültségforrások belső ellenállása nem változik.

P) A feszültségforrást terhelő áram növekedésével csökken a belső ellenállása.

T) A feszültségforrást terhelő áram növekedésével csökken a kapocsfeszültség.

7. Mitől függ egy kondenzátor kapacitása? Húzza alá a helyes választ!

B) A fegyverzetek anyagától, a fegyverzetek távolságától és a dielektromos állandótól.

D) A fegyverzetek egymással szemben lévő felületétől, a fegyverzetek távolságától és a dielektromos állandótól.

P) A fegyverzetek anyagától, a hozzávezetéstől és a dielektromos állandótól.

T) A fegyverzetek anyagától, a fegyverzetek térfogatától és a dielektromos állandótól.

8. Párosítsa az összeillő elektrotechnikai mennyiségeket és mértékegységeket! Melyik mértékegység a „kakukktojás”?

      B) önindukciós tényező                                      b) ohm

      D) mágneses indukció                                        d) henry

      P) fluxus                                                             p) watt

      T) kapacitív reaktancia                                     t) tesla

                                                                                 v) weber

9.  Definiálja az alábbi fogalmakat egy-egy összefüggés megadásával! Nevezze meg a képletekben szereplő mennyiségeket!

      Impedancia:

      Induktív reaktancia:

      Körfrekvencia:

      A tiszta szinuszos váltakozó feszültség elektrolitikus középértéke:

10. A villamos áram effektív értékének meghatározása az áram melyik hatásával áll kapcsolatban?

      B) vegyi hatás

      D) hőhatás

      P) élettani hatás

      T) mágneses hatás


11. Írja fel a párhuzamos rezgőkör jellemzőinek kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Nevezze meg a képletekben szereplő mennyiségeket!

      Rezonancia frekvencia         f0 =

      Jósági tényező:                     Q0 =

      Sávszélesség:                        B =

12. Sorolja fel az ön által ismert diódák típusait! (A felsorolásban legalább 6-féle dióda típus szerepeljen!)

13. Rajzolja le az alábbi elektronikai alkatrészek szabványos jelképeit!

      Shottky dióda                       NPN tranzisztor                Diac                          LED

14. Milyen visszacsatolás jön létre, ha egy közös emitterű erősítő emitter kondenzátorát elhagyjuk?

15. Rajzoljon fel egy invertáló műveleti erősítő alapkapcsolást és írja fel a feszültségerősítés, a bemeneti- és a kimeneti ellenállás kiszámítására szolgáló összefüggéseket ideális műveleti erősítő esetén! Nevezze meg a képletekben szereplő mennyiségeket!

                                                                                             Auv =

                                                                                             Rbev =

                                                                                             Rkiv =

16. Írja fel kettes számrendszerben a tízes számrendszerű 1956-ot! Milyen tízes számrendszerű számnak felel meg az 10011011 kettes számrendszerbeli szám?

17. Írjon fel egy szabályos mintermes alakú, és egy szabályos maxtermes alakú 4 változós logikai függvényt algebrai alakban!

18. Válassza ki a felsoroltak közül az igaz állításokat!

      B) A kombinációs hálózatok időfüggetlen logikai függvényeket valósítanak meg.

      D) A sorrendi hálózatok nem tartalmazhatnak J-K tárolókat.

      P) Az R-S tárolók minden bemeneti kombináció esetén egyértelműen működnek.

      T) A szekvenciális hálózatok időfüggő logikai függvényeket valósítanak meg.

      V) Minden NAND rendszerű logikai függvény felírható NOR rendszerben.

19. Egészítse ki a változók feltüntetésével az alábbi Veitch-Karnough táblát, és grafikus egyszerűsítéssel végezze el a táblával megadott 4 változós logikai függvény minimalizálását!

                              

1

11

1

1

1

1

1

20. Töltse ki az alábbi tároló típusok igazságtáblázatait!

S

R

Qn+1

J

K

Qn+1

T

Qn+1

D

Qn+1

 


Találat: 1249