online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

CNC gépek karbantartasa

gépészetfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Architektúra-független leíras
Aszinkron motor modellek
Mérési Jegyzőkönyv
Egyszerű PLD eszközök
Gyújtóberendezés hibalehetőségek üzem közben
Személyügyi szervező szakirany Tréningmódszerek II. Tréning tanacsadas felmérés és terv
Hidraulika
A rugókról altalaban
 
bal also sarok   jobb also sarok

CNC gépek karbantartása
Üzembe helyezésA gép telepítése meghatározhatja a hibalehetõségeket. A gyártók a gépkönyvben megadják a géptelepítés adatait, rajzát, ezt fontos betartani. A gép mûködése, jótállási feltételek, sze 313d36d rvizköltségek és azok gyakorisága múlik ezen. Rengeteg szempontot kell figyelembe venni, a gép környezetének vizsgálatától az alapozásig. Biztosítani kell a rezgésmentességet, gondoskodni kell a megfelelõ rögzítésrõl is. Ellenõrizni a villamos teljesítményt, vezetékek állapotát, földelést és jegyzõkönyvben kell rögzíteni. Gondoskodni kell a levegõ páratartalmának, hõmérsékletének, tisztaságának és cseréjének lehetõségeirõl. Elhelyezéskor körültekintõen kell eljárni a gép kiszolgálásának biztosítása miatt a dolgozó, vagy robotok, illetve anyagellátás, szállítás, ellenõrzés, vagy akár a késõbbi bõvítési elképzelések véget.


Pontossági beállítás a vízszintbe állítás. Mérési helye és módja a gépkönyv szerint. Általánosságban: eszköze a vízszintmérõ , beállítási értéke 0,02/1000 mm. A mérés kiterjed statikus (álló és közép) és dinamikus (mozgó és szélsõ) helyzetben. Iránya hossz és kereszt irányú.


Az üzembe helyezést végeztessük a gyártóval, vagy annak megbízottjával. Telepítésnél a gép szokott lenni a szempont, és a már meglevõ környezetre történõ hatásokkal nem szoktak törõdni. A CNC gép intenzív hûtõfolyadék használata, zajhatásai, az emberre ható fertõzésveszély az új típusú hûtõ-kenõanyagok miatt mind hatással lehet a gép költségeire.


Próbaüzemet végezzünk. Forgó és alternáló mozgások alacsony sebességen, a terhelés fokozatosan növekvõ. Ellenõrizni 75-100 óra után kell a szerszámgép pontossági adatait. Célszerû a gép üzembe helyezése alkalmával tesztprogramot futtatni, ezzel ellenõrizni a szerszámgép mûködését, a vezérlés megbízhatóságát. Lehetõleg a saját programunkkal próbáljuk ki, és vegyük át a gépet.


Karbantartás, javítás:
Kenést gépkönyv szerinti minõségben és gyakorisággal kell alkalmazni. A PLC-n keresztül a szerszámgép kenését lehet módosítani, a kenõanyag szintjét a tartályokban ellenõrizni kell. Hiba lehetõség az olajozás hiánya, esetenként nem indul el a gép, vagy leáll. A helytelen kenõanyag megválasztás a szánok berágódását és a szervomotorok tönkremenetelét eredményezi.


Fontos: az NC gépek szerelt edzett- ragasztott csúszó, vagy szerelt gördülõ vezetékkel készülnek. Mivel kenésük programozott, karbantartást csak kenés szempontjából igényelnek. Hiba okok a vezetékeknél: kopások (természetes, vagy kezelési), berágódás, lazulás. Berágódást okozhat az elégtelen kenés, rossz lehúzó elemek, hibás gépápolás.
A szabadon levõ elemeket burkolni kell teleszkópos, vagy harmonikás vezetékvédõvel. Ezek sérülése a fémforgács, illetve a hûtõfolyadék bejutását eredményezi, a fent említett hibákat okozza.Hibát okoznak a lazulások is. Egyik oka a rossz beállításból ered.

Szánszerkezet beépítése:


További okok a túl magas fordulatszám, túlterhelés, ütközésekbõl eredõ feszülések, a kapcsolódó felületek hibás geometriája (furat és homlokfelület). A beépített elemek kifáradása, anyaghibája is okozhat mûködésbeli bizonytalanságot. Találkoztam már megrepedt tengelykapcsolóval a jeladó és a golyósorsó között, nyomtatott áramköri lemezen szakadt fóliával, letapadt kapcsolóval a referencia-ponton. Ezeket a hibákat nehéz kiszûrni, mert nem rendszeresen jelentkeznek, a hõmérséklettõl, a rázkódástól függõen jelentkeznek, szervízelésnél nehéz reprodukálni.
A kapcsolók mozgó alkatrészeit vazelinnel vékonyan vonjuk be.


A hûtõfolyadék tartályát a használattól függõen tisztítani kell. A szennyezõdés mértékét legalább havonta egyszer vizsgáljuk meg. A kenõolaj a hûtõvízbe csöpögve emulgeálódik, iszapot képez. Ennek eltávolítása rendszeresen szükséges. A hûtõvíz pH értékét az elõírt szinten kell tartani, ezt figyelni kell. Megmunkálás közben a hûtés akadozása, esetleges megszûnése komoly problémákat okoz. A hûtõfolyadéknak a hûtésen kívül a forgács eltávolítása is feladata.


A csapágyak élettartam kenésûek, karbantartást nem igényelnek. A szíjak fogazottak, trapéz, körív stb. alakú fogakkal (T, HTD, HDD). Feszességét a használattól függõen ellenõrizni és utánállítani, és tisztán kell tartani. Az elõtoló-motorokat szétszedni tilos!


A gépek hibaüzeneteket adnak nem megfelelõ kezelés és programozás esetén, vagy ha a mûködés feltételei nem biztosítottak (pl. sûrített levegõ nyomása kevés). A hibaüzenetek szöveges, vagy számkód formájában kerülnek megjelenítésre a képernyõn. vagy mellékhajtás valamint a CNC vezérlõ meghibásodása esetén feltétlenül szervizhez kell fordulni.
beépített szûrõket ellenõrzés után tisztítani, cserélni szükséges. Elektromos kapcsolókat, reléket évente egyszer szemrevételezéssel ellenõrizzük. A beégett érintkezõjû készülékeket cseréljük ki, a laza kötéseket meg kell húzni. Esetleges biztosítékok cseréjénél mindig megfelelõ amperszámú és kiolvadási jelleggel bíró biztosítót alkalmazzunk. A villamos berendezések igen jó minõségû, hosszú élettartamú elemekbõl épülnek fel. Karbantartásra vonatkozó utasításokat a gép könyve tartalmazzaTalálat: 3188


Felhasználási feltételek