online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Absztrakt adatszerkezetek definialasa. Halmaz, zsak, verem, sor mint absztrakt adatszerkezet szintaktikaja, szemantikaja.

számítógépes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Halózati operaciós rendszerek
A programozasi technikak és jellemzőik
A levelezőprogramok alapszolgaltatasai: (OUTLOOK EXPRESS)
Az operaciós rendszerek osztalyozasa
Memória technológiak*
A Turbo Pascal ciklusszervezõ utasítasai
Adatvédelem
Szükséges alapfogalmak
NGWS ÁLTALI BIZTONSÁG
A file-server és a kliens-server architektúrajú adatbaziskezelö rendszerek
 
 

Absztrakt adatszerkezetek definiálása. Halmaz, zsák, verem, sor mint absztrakt adatszerkezet szintaktikája, szemantikája.

Definíció: Absztrakt elemi adat: Olyan adategység, mellyel a programozás adott szintjén végezhetők műveletek, de annak részeivel nem.

Definíció: Elemi adattípus (objektum): egy (A,M 646h76g ) kettős, ahol A az adattípusba tartozó absztrakt adatok nem üres halmaza, M pedig az m: AxAx....xA ® A alakú műveletek véges halmaza.

Példa 

1.,        Egész típus absztrakciója:

            A:=  ( egész számok )

            M:=

            Szintaktika:    + : AxA ® A

                                    - : AxA ® A

                                      : A ® A

2.,        Boolean típus:

            A:=      M:=

            Szintaktika:    Ù : AxA ® A

                                    Ú : AxA ® A

                                    : A ® A

Definíció: Összetett adattípus absztrakciója egy (V,F) kettős, ahol V=, m ³ 2 és

V1 az összetett adatok (vagy adatszerkezetek) nem üres halmaza,

V2 az összetett adatokat alkotó elemi adatok nem üres halmaza

V3... Vm segédhalmazok

F a következő fi műveletek véges halmaza:

            fi : Vi1 x Vi2 x ... x Vik ® Vin (k³0)

és az fi műveletek között az

            fj : Vj1 x Vj2 x ... x Vjm ® V1 (m³0)

alakú műveleteknek egy olyan részhalmaza, melyek egymás utáni alkalmazásával a V1 halmaz eleme előállítható.

 

Adatszerkezetek szemantikája

Definíció: Szemantika: a műveletek jelentését adja meg.

Megadás:

Matematikában:         axiómák segítségével

Itt:       Megadjuk a szelekciós műveleteknek a konstrukciós műveletekkel                                                előállított adatszerkezetekre gyakorolt hatását.

Halmaz:                     h Î H              e1, e2, e3 Î HE

delete ( empty,e ) = empty

delete ( insert(h, e1), e1 ) =

            ha e1= e2 , akkor delete(h, e1)

                                    különben insert(delete(h, e2), e1)

                        e:= e1= e2

                        ha e Î h , akkor insert(h,e)=h

                        ha e Ï h , akkor delete(h,e)=h

                                    másrészt delete(insert(h,e),e)=h

                        delete(insert(h,e),e)=delete(h,e)

has(empty,e)=¯

has(insert(h, e1), e2)=

            ha e1= e2  , akkor ­

                                    különben: has(h, e2)

Zsák:

bdelete(bempty,e)=bempty

bdelete(binsert(b, e1), e2)=

            ha e1= e2 , akkor b

                                    különben: binsert(bdelete(b, e2), e1)

bhas(bempty,e)=¯

bhas(binsert(b, e1), e2)=

            ha e1= e2 , akkor ­

                                    különben: bhas (b, e2)

 

 

 

Verem:                       v Î verem       e Î elem


pop(push(v,e))=v                                                        ¬ e

top(push(v,e))=e

pop(create)=create                             v                      push (v,e)

top(create=error


Sor:                             s Î sor             e Î elem

remove(add(s,e))=                                                                              add(s,e)

            ha s=new, akkor new

                                    különben: add(remove(s),e)                                           e

                                                                                                            s

                                                                                                    remove(s)

front(add(s,e))=

            ha s=new, akkor e

                                    kül önben: front(s)                                         add(s,e)


                                                                                                                            e                                                                                                                              s                                                                                                                                             

remove(new)=new

front(new)=error

Találat: 1184