online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

A piac területe

marketingFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV
Az üzleti tervkészítés módszertana
A piac szegmentalasa
Marketingterv
A reklam eszközei
Piac elemzés, Az üzleti elképzelés leírasa, Üzleti célok, Marketing terv
A piac területe
 
 

A piac területe


A piac területe - a piac térbeli méreteit, kiterjedtségét, az adás-vételi ügyletek területi megoszlását jellemzi, lebonyolításuk térbeliségére utal.


Területileg a piacot három paraméter segítségével jellemezzük: a piac koncentráltsága, a kereskedelmi gravitáció, a kereskedelmi hálózat igénybevétele.


A piac koncentráltsági foka a kereslet, kínálat, az értékesítési egységek területi m 343g68d egoszlására és sűrűségére vonatkozik egy adott régió keretén belül. A piac koncentráltsági fokát három mutatóval jellemezhetjük a piac koncentráltsága, az információs energia és a kereskedelmi hálózat sűrűsége.

a)      a piac koncentráltságának mutatóját („c” Gini Corrado) – a piac egyenletességét mutatja

Képlete:

,

ahol:     n – egy bizonyos piaci ügylet lebonyolítási pontjainak a száma (például egy adott termék eladási helyeinek a száma)

pi - a termékkel kapcsolatos ügyletek i pontban lebonyolított részaránya

; ,

ahol:     Di – az i pontban lebonyolított ügyletek

n – a termékkel kapcsolatos ügyletek lebonyolítási pontjainak a száma

D – a termék összeladása

Amennyiben , akkor

Következik, hogy:

,

vagyis az eloszlás tökéletesen egyenletes, a piac koncentráltsági foka minimális.

Ha viszont a „k” pontban eszközölt ügyletek (Dk) egyenlők az ügyletek összességével (D), vagyis csak egyetlen eladási pont létezik (k), akkor:

Ebben az esetben és ; vagyis , következik, hogy

, a piac koncentráltsági foka maximális. Tehát .

Ha az intervallum (0-30%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka kicsi

Ha az intervallum (30%-70%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka közepes

Ha az intervallum (70%-1%) között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka nagy


b)      az információs energia (E)

;ha , , akkor , a piac koncentráltsági foka minimális,

ha , akkor , a piac koncentráltsági foka maximális.

Következésképpen: .

Ha az intervallum (0-30%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka kicsi

Ha az intervallum (30%-70%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka közepes

Ha az intervallum (70%-1%) között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka nagy


c)      a kereskedelmi hálózat sűrűségét többféleképpen fejezhetjük ki, 1000 km2-re illetve 1000 vagy 10000 lakosra számított kereskedelmi egységek száma vagy felülete (m2-ben) vagy egy kereskedelmi egységre vagy 1 m2 kereskedelmi felületre jutó átlagos lakos-szám.


A kereskedelmi gravitáció - a város által a régió más helységeinek lakosságára kifejtett kereskedelemi vonzerejét fejezi ki. A város kereskedelmi vonzerejét több tényező határozza meg: a kereskedelmi vonzóerőt fokozó tényezők és a város kereskedelmi vonzerejét mérséklő tényezők


Két város, A és B vonzzák egy közöttük elhelyezkedő kisebb helyiség (T) lakosságát:

egyenes arányban lakosságuk számával,

fordított arányban a T helység városhoz mért távolságának négyzetével.” [43]

,

ahol:           - Ca és Cb – az A és B város által vonzott vásárlóerő (kereslet)

- Pa és Pb – az A és B város lakosainak száma

- Da és Db – a T helységtől számított távolság A és B városig.


Másképpen fogalmazva a feladat a következő: az A és B városok között keressük meg azt a pontot, amely elhatárolja a két város kereskedelmi vonzerejét, kereskedelmi övezetét.

, Da+Db=D, ,

Ezen az alapon minden városnak meghatározhatjuk kereskedelmi vonzerejét, és így kereskedelmi térképet állíthatunk össze.


A kereskedelmi hálózat igénybevétele

A kereslet nemcsak helységek között, hanem helységek keretén belül is vándorol, egyik lakónegyedből a másikba, egyik kereskedelmi útvonalról a másikra. A marketingkutatások és eredményeik alapján biztosítható számos döntés helyesebb, tudományosabb megalapozása. Ilyenek például: az új kereskedelmi egységek telepítése; a kereskedelmi egységek szakosodása; a kínálat szerkezeti átalakítása; új kereskedelmi útvonalak kialakítása, a régiek leterheltségének csökkentése; az árualap ésszerű elosztása a város keretén belül.
Találat: 1845