online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A piac területe

marketing

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV
Az üzleti tervkészítés módszertana
A piac szegmentalasa
Marketingterv
A reklam eszközei
Piac elemzés, Az üzleti elképzelés leírasa, Üzleti célok, Marketing terv
A piac területe
 
bal also sarok   jobb also sarok

A piac területe


A piac területe - a piac térbeli méreteit, kiterjedtségét, az adás-vételi ügyletek területi megoszlását jellemzi, lebonyolításuk térbeliségére utal.


Területileg a piacot három paraméter segítségével jellemezzük: a piac koncentráltsága, a kereskedelmi gravitáció, a kereskedelmi hálózat igénybevétele.


A piac koncentráltsági foka a kereslet, kínálat, az értékesítési egységek területi m 343g68d egoszlására és sűrűségére vonatkozik egy adott régió keretén belül. A piac koncentráltsági fokát három mutatóval jellemezhetjük a piac koncentráltsága, az információs energia és a kereskedelmi hálózat sűrűsége.

a)      a piac koncentráltságának mutatóját ("c" Gini Corrado) - a piac egyenletességét mutatja

Képlete:

,

ahol:     n - egy bizonyos piaci ügylet lebonyolítási pontjainak a száma (például egy adott termék eladási helyeinek a száma)

pi - a termékkel kapcsolatos ügyletek i pontban lebonyolított részaránya

; ,

ahol:     Di - az i pontban lebonyolított ügyletek

n - a termékkel kapcsolatos ügyletek lebonyolítási pontjainak a száma

D - a termék összeladása

Amennyiben , akkor

Következik, hogy:

,

vagyis az eloszlás tökéletesen egyenletes, a piac koncentráltsági foka minimális.

Ha viszont a "k" pontban eszközölt ügyletek (Dk) egyenlők az ügyletek összességével (D), vagyis csak egyetlen eladási pont létezik (k), akkor:

Ebben az esetben és ; vagyis , következik, hogy

, a piac koncentráltsági foka maximális. Tehát .

Ha az intervallum (0-30%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka kicsi

Ha az intervallum (30%-70%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka közepes

Ha az intervallum (70%-1%) között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka nagy


b)      az információs energia (E)

;ha , , akkor , a piac koncentráltsági foka minimális,

ha , akkor , a piac koncentráltsági foka maximális.

Következésképpen: .

Ha az intervallum (0-30%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka kicsi

Ha az intervallum (30%-70%] között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka közepes

Ha az intervallum (70%-1%) között van a mutató értéke, a piac koncentráltsági foka nagy


c)      a kereskedelmi hálózat sűrűségét többféleképpen fejezhetjük ki, 1000 km2-re illetve 1000 vagy 10000 lakosra számított kereskedelmi egységek száma vagy felülete (m2-ben) vagy egy kereskedelmi egységre vagy 1 m2 kereskedelmi felületre jutó átlagos lakos-szám.


A kereskedelmi gravitáció - a város által a régió más helységeinek lakosságára kifejtett kereskedelemi vonzerejét fejezi ki. A város kereskedelmi vonzerejét több tényező határozza meg: a kereskedelmi vonzóerőt fokozó tényezők és a város kereskedelmi vonzerejét mérséklő tényezők


Két város, A és B vonzzák egy közöttük elhelyezkedő kisebb helyiség (T) lakosságát:

egyenes arányban lakosságuk számával,

fordított arányban a T helység városhoz mért távolságának négyzetével." [43]

,

ahol:           - Ca és Cb - az A és B város által vonzott vásárlóerő (kereslet)

- Pa és Pb - az A és B város lakosainak száma

- Da és Db - a T helységtől számított távolság A és B városig.


Másképpen fogalmazva a feladat a következő: az A és B városok között keressük meg azt a pontot, amely elhatárolja a két város kereskedelmi vonzerejét, kereskedelmi övezetét.

, Da+Db=D, ,

Ezen az alapon minden városnak meghatározhatjuk kereskedelmi vonzerejét, és így kereskedelmi térképet állíthatunk össze.


A kereskedelmi hálózat igénybevétele

A kereslet nemcsak helységek között, hanem helységek keretén belül is vándorol, egyik lakónegyedből a másikba, egyik kereskedelmi útvonalról a másikra. A marketingkutatások és eredményeik alapján biztosítható számos döntés helyesebb, tudományosabb megalapozása. Ilyenek például: az új kereskedelmi egységek telepítése; a kereskedelmi egységek szakosodása; a kínálat szerkezeti átalakítása; új kereskedelmi útvonalak kialakítása, a régiek leterheltségének csökkentése; az árualap ésszerű elosztása a város keretén belül.
Találat: 1891