online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A VEZETŐI IDŐGAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

menedzsment

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
Informatikai projektmenedzsment
A CSOPORT FOGALMA, A FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A VEZETŐ FUNKCIÓI: TERVEZÉS ÉS DÖNTÉS
A KONFLIKTUSOK TERMÉSZETE, OKAI ÉS TÍPUSAI, A SZEMÉLYKÖZI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE
Ki vallalkozzon?
A VEZETŐI DÖNTÉSEK ETIKÁJA A SZERVEZET FELELŐSSÉGTELJES TEVÉKENYSÉGEIBEN
TIPIKUS KOMMUNIKÁCIÓS SZITUÁCIÓK: A TELEFONBESZÉLGETÉS ÉS A NÉGYSZEMKÖZTI BESZÉLGETÉS
Állasvadaszat
Hogyan indulj el a sikered felé?
 
 

A vezetői időgazdálkodás hatékonyságának javítása.


Az, hogy az adott vezető hogyan tudja munkaidejét hatékonyabban kihasználni, az a következő tényezőcsoporttól függ:

Ø    & 343j93d nbsp; a vezető személyiségétől,

Ø    & 343j93d nbsp; a vezető felkészültségétől,

Ø    & 343j93d nbsp; a vezető tényleges feladatkörétől.


Az eredményes vezetéshez a vezetőnek a következő készségekkel, képességekkel szükséges rendelkeznie:

§    & 343j93d nbsp;    a munkába fektetett energia beosztása,

§    & 343j93d nbsp;    szilárd értéken alapuló értékrendszer,

§    & 343j93d nbsp;    folyamatos önképzés,

§    & 343j93d nbsp;    fejlett problémamegoldó képesség,

§    & 343j93d nbsp;    alkotó és megújító gondolkodás,

§    & 343j93d nbsp;    meggyőzőképesség, személyes vonzerő,

§    & 343j93d nbsp;    alapos vezetési ismeretek,

§    & 343j93d nbsp;    ellenőrzésre alkalmas jártasság,

§    & 343j93d nbsp;    mások oktatásának, fejlesztésének képessége,

§    & 343j93d nbsp;    eredményes csoport kialakításának képessége.


A vezető természetesen nem azonos szinten felel meg a felsorolt követelményeknek.

Az időbeosztás a felhasználás tervezése: első lépésként a vezetőnek ki kell alakítania az időfelhasználás stratégiáját, melyeket lát el maga, melyeket bíz rá másokra.

¨    & 343j93d nbsp; Első lépés: A hatáskör átruházása nemcsak a vezető szándékától és képességétől függ, hanem a beosztottétól is.

¨    & 343j93d nbsp; Második lépés: a hatáskör átruházása után megmaradt feladatok ellátására időfelhasználási terv készítése.

¨    & 343j93d nbsp; Harmadik lépésként meg kell szerveznie az ütemterv betartásának feltételeit. Ez nemcsak a vezető határozottságától függ, de közvetlen segítője és munkatársai fegyelmétől is.

¨    & 343j93d nbsp; Negyedik lépésenként a vezetőnek teljesítenie kell az ütemtervet, ami elsősorban attól függ, mennyire képes fegyelmezetten időtakarékos technikát alkalmazni.

¨    & 343j93d nbsp; Ötödik lépés annak rendszeres ellenőrzése, hogy mennyire hatékonyan használja fel idejét, időszakonként mérnie, elemeznie, értékelnie kell saját időbeosztását is.


Ezek alkalmazásához néhány jó tanács: mérjük, majd elemezzük milyen vezetői feladatokra mennyi időt fordítunk. Az elemzés az egyik támpont az időfelhasználás stratégiájához, mert reálisan értékelve a felmért és elemzett arányokat, legalább a következőket ki lehet tűzni célként: munkaidő csökkentése, elfoglaltságok tervezése, értekezletek csökkentése, távlati fejlesztési feladatokra időt szánni. Az időfelhasználás stratégiájának csak a vezető egyéniségének függvényében lehet kialakítani. Ha a szemlélet termelésközpontú: műszaki folyamatokra szán több időt, emberközpontúnál fordítva.


Ütemterv készítése a leglényegesebb feladat:

1.    & 343j93d nbsp; összegyűjteni azokat a feladatokat, amiket egy adott napon el lehet végezni: előjegyzési napár, jegyzetblokk, titkárnő és jegyzetfüzete.

2.    & 343j93d nbsp; Időtervet kell készíteni minden feladatra.

3.    & 343j93d nbsp; Ezután lehet elkészíteni az ütemtervet.


Találat: 2040