online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Reformació és ellenreformació Európaban

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
Az Eftalita - vagy fehér hun Birodalom és Korezm
A köztarsasag valsaga Rómaban, megoldasi kísérletek
KÖZÉP-KELET-EURÓPA NAGY ÁTALAKULÁSA - SIKEREK ÉS CSALÓDÁSOK
HADITEVÉKENYSÉG A CSENDES-ÓCEÁN TÉRSÉGÉBEN 1945 ELSŐ FELÉBEN
A SZOVJET FEGYVERES ERŐK MEGERŐSÖDÉSE
A zsidók az 1848/9-iki szabadsagharcban
Karoly Róbert uralkodasa és reformjai
Gazdasagi és kulturalis valtozasok Magyarorszagon Maria Terézia uralkodói korszakaban
Reformació és ellenreformació Európaban
 
bal also sarok   jobb also sarok

Reformáció és ellenreformáció EurópábanA reformáció a Német-római császárságból indult ki a XVI. sz. elején, az egyház megújítására, megreformálására irányuló mozgalom. A Német-római császárságban az egyház jelent 727i82h ős gazdasági és politikai befolyással bírt.

Jelentős az egyházi birtokarány. A XVI. században a német papság világi életmódot folytatott. Megsértették a cölibátust, az egyházi hivatalokat adták-vették, ez volt a szimónia.

Az egyházi vezetők tartományfejedelmi címeket szereztek.

Az egész német társadalom szembehelyezkedett az egyházzal. A nagybirtokos a politikai befolyását féltette, a közép- és kisbirtokos a földjét, a polgár és a paraszt a magas egyházi adók miatt elégedetlen, és a világi életmód mindenkinek unszimpatikus.

Közvetlen elindító oka a búcsúcédulák árusítása volt. X.Leo pápa búcsúcédulákat árusíttat a római Szt.Péter templom építésére. A befolyt összeget nem küldik el neki, hanem felhasználják. (Búcsúcédula: aki megveszi, megváltja vele bűneit és nem jut a pokolba.) Tiltakozásul erre Luther Márton ágoston rendi szerzetes 1517. október 31-én a Wittenbergi székesegyház kapujára függeszti ki 95 pontból álló tételsorát. Ezek a tételek az egyház megújítására irányultak. Ekkortól számítjuk a reformációt.

Luther programjának alapgondolata, hogy "a bűnt csak Isten bocsáthatja meg". Tehát nincs szükség:

- gyónásra

- költséges szertartásokra (egyszerűbb egyház kell)

- egyházi vagyonra

Felemeli hangját a világi életmód ellen és a pápa személyének szükségességét is megkérdőjelezi. Ezek a tanítások a német társadalomban hamar támogatásra találnak. A császár, aki ekkor V.Károly volt, birodalmi átokkal sújtotta Luthert, a pápa pedig kitagadta. Luther Bölcs Frigyesnél Wartburg várában talál menedéket. Itt németre fordítja a Bibliát.

Ezután vallásháború alakul ki a katolikus egyház és Luther hívei között. Ennek a küzdelemnek fontos állomása az 1529-es Speyeri egyezmény. Kimondták, hogy akik eddig elfogadták Luther tanításait, azok megtarthatják hitüket, de tovább terjeszteni nem szabad. Luther támogatói tiltakoznak, azaz protestálnak ez ellen. Innen származik a protestáns elnevezés.

1555 Augsburgi vallásbékével zárulnak le a harcok. Itt mondják ki, hogy "akié a föld, azé a vallás." ("Cuius regio, cius religio".) Ez azt jelentette, hogy a földbirtokos választja meg a vallást, és aki ott él, olyan vallású. A Luther tanításaira épülő egyház az evangélikus egyház. Ez főként a földbirtokosok körében vált népszerűvé.

A reformáció népi irányzata is a Német-római császárságban bontakozik ki. Anabaptista szekta: újrakeresztelő. A felnőttkori keresztelés mellett vannak, mert a csecsemő még nem tudja eldönteni, milyen vallású legyen. Élükön Münzer Tamás. Már nemcsak az egyházat bírálja, hanem a feudális társadalmi rendszert, a feudalizmust is. Isten országát a Földön akarta megvalósítani. A vagyoni és társadalmi különbségek, a jogszabályok eltörlését követelték. Münzer gondolatait a német parasztháború során próbálják valóra váltani: 1524-1526. Jelentős területekre kiterjedt a megmozdulás, de elszigeteltek maradtak egymástól, ezért leverik, Münzert halálra ítélik, így a Münzer tanításaira nem épül egyház.

A polgári irányzat Svájcból indul ki. A mozgalom elindítója Ulrich Zwingli, legjelentősebb alakja azonban Kálvin János. Ő az első reformer, aki nem pap. Francia származású, Svájcban dolgozza ki programját. Központjában Isten személye áll. Elve a predesztináció, az eleve elrendelés. A kálvinista tanokra épül a református egyház. Nagyon puritán. Svájc köztársaság, így az egyház is köztársasági elvekre épül. Élén a konzisztórium áll. Az egyház irányításába bevonták a világiakat (presbiterek) az egyháziak (prédikátorok). Kálvin a bűnösök ellen nagyon kegyetlenül fellépett, ő volt a "genfi pápa". Magyarországon ez a mozgalom különösen Erdélyben és a Tiszántúlon volt jelentős.

A negyedik irányzat az antitrinitárius: tagadják a szentháromságot, a többi egyezik Kálvin gondolataival. Elindítója Servet Mihály (nem magyar), akit Kálvin kivégeztet. Ebből lesz az unitárius egyház, aminek központja Erdély.

IV.Henrik alapítja meg az anglikán egyházat. A reformáció kibontakozása után a katolikus egyházon belül is megindul a változtatás: ez az ellenreformáció. Vissza akarja hódítani a híveket. Ezt a trieszti zsinat indítja el. Az ellenreformáció 1545-től 1563-ig tart. Loyola Ignác a jezsuita rend alapítója, amely rendkívül szigorú.

Találat: 2294


Felhasználási feltételek