online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Gazdasagi és kulturalis valtozasok Magyarorszagon Maria Terézia uralkodói korszakaban

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
TURUL MADÁR, TURUL-TÚR NEMZETSÉG
A SZOCIALIZMUS GYŐZELME A SZOVJETUNIÓBAN ÉS ENNEK JELENTŐSÉGE AZ ORSZÁG VÉDELMÉNEK MEGSZILÁRDULÁSÁBAN
'Ismernünk kell a múltat, hogy megérthessük a jelent'
KATONAI-POLITIKAI ESEMÉNYEK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ MÁSODRENDŰ HADSZÍNTEREIN
AZ EURÓPAI HÁBORÚ BEFEJEZŐ SZAKASZA ELŐTT
Az Umajjadok utolsó esztendei (705-750) - iszlam
ALKOTMÁNYOS RENDSZERVÁLTÁS
AZ ÚJ, DEMOKRATIKUS LENGYELORSZÁG ÉPÍTÉSÉNEK KEZDETE
MILYEN NYELVEN BESZÉLTEK A HUNOK?
Gazdasagi és kulturalis valtozasok Magyarorszagon Maria Terézia uralkodói korszakaban
 
bal also sarok   jobb also sarok

12A Gazdasági és kulturális változások Magyarországon Mária Terézia uralkodói korszakában

Előzmények:

Se III. Károlynak (1711-1740), se I. Józsefnek, se I. Lipótnak nincs fiú örökö 646f58g se. Ezért törvény a Habsburg-ház nőágának örökösödési jogáról. Ez volt a Pragmatica Sanctio (1722-23-mas országgyűlés).

III. Károly törekszik, hogy elfogadtassa a nőági örökösödést az európai hatalmakkal. Amikor meghal, mégis azonnal kitör a háború (1740-48) (II. Frigyes lerohanja hadüzenet nélkül Sziléziát, a franciák és a spanyolok a Habsburg-birtokok felosztását tervezi, a bajorok maguknak akarják a trónt). Mária Terézia számos szerződést, de üres kincstárat örököl.


Királynő balról be

Mária Terézia (1740-1480) Pozsonyban segítséget kér. A birodalom léte Magyarországtól függ.

A rendek azonnal 35 000 főnyi haderőt állítanak ki, de előbb alaptörvénnyé emelik a nemesi föld adómentességét.


Gazdaságpolitika

Az állam a merkantilista (?) tanok jegyében igyekszik serkenteni az ipar és a kereskedelem fejlődését.

A magyar ipar kezdetleges állapotban van, különösen rászorulna az állam támogatására, de ez csak az örökös tartományok (?) javára érvényesül. Kezdetben tervek az ipar és a kereskedelem fejlesztésére, de inkább a rendek maradnak adómentesek

Vámrendelet (1754): kettős vámhatár. Célja, hogy a birodalmon belül tartsák az olcsó magyar élelmiszert és nyersanyagot, viszont ne legyen versenytársa a cseh és osztrák manufaktúráknak.

o       A külső vámhatár kizárja a Birodalomból a külföldi iparcikkeket.

o       A belső vámhatár elválasztja Magyarországot és az örökös tartományokat. Ez súlyos torzulásokat okoz a magyar gazdaságban (miket?! kétszer írja a könyv de egyszer se fejti ki -.-)


A jobbágyok helyzete

A század első felében a Habsburg-kormányzat nehezedik a jobbágyokra:

o       hadiadó (15-30 Ft, ahol 60-80 Ft egy jobb paci)

o       háziadó, mely a nemesi megye költségeit fedezi.

o       A beszállásolt katonákat etetni (porció), a továbbvonulókat szállítani (forspont) kell.

o       A parasztok fiait viszik katonának, ha kell, erőszakkal.

A földesúri terhek:

o       Kilenced a föld minden terméséből és az állatokból is

o       Ajándékok

o       Kocsmáltatás (italmérés) az év jelentős részében, a húseladás teljesen a földesúr joga

o       Robot (földesúri majorságban végzett ingyenmunka)

Ezenkívül:

o       egyre kevésbé létesítenek új telkeket

o       a puszta földeket a majorságokhoz csatolták.

o       A jobbágyfiúk kezén apjuk telke fél- vagy negyedrészére tört szét

o       Szaporodik a nincstelen zsellérek száma

o       A parasztságnak nagyon vékony rétege gazdagodik


Az úrbérrendezés

1765-66-ban a Dunántúlon jobbágymozgalom indul. Megtagadják a robotot, visszafoglalták a tőlük jogtalanul elvett földeket, felgyújtogatták a majorsági épületeket (felröppent a vörös kakas).

Mária Terézia el akarja fogadtatni az országgyűléssel is a jobbágy-földesúri viszony rendezését, de a rendek hevesen tiltakoznak, mondván, hogy az kettejükre tartozik.

1767-ben az uralkodó a szabályozást rendeletként kiadatja és biztosaival végrehajtatja. Ennek jelentősége, hogy törvényes helyzetet teremt földesúr és jobbágy között. A Dunántúlon azonnali könnyebséget hoz.

o       Az urbárium (az egyházi tized és az állami adók mellett) fenntartotta a kilencedet, a pénztartozást pedig 1 forintban határozza meg (jobbágyoknak, zselléreknek ugyanúgy)

o       Heti egy nap igás vagy két nap kézi robot

o       A kisebb földesúri jogok meghagyva


Ratio Educationis

6-12 éves kora közt mindenki járjon iskolába

A nevelés célja az ember, ezért:

o       Testileg egészséges és erős legyen

o       Sokoldalú képzést kapjon, erkölcsi neveléssel

o       Haszonelvűség nevelése (utilitarizmus - angliai eszme)

Iskolatípusok: humán-, reálbeállítottságú ill. gyakorlati iskola

Tárgyak: latin, hittan, matek, természetrajz (ez új), történelem (csak magyar), földrajz, görög

Nyelvekre nagy hangsúly, de főleg a latin-görög-német nyelvre

Megvalósítása:

Megszünteti M. T. a jezsuita rendet, ebből finanszírozzák a Ratio Educationist

Problémák lépnek fel:

o       Nehéz az egységesítés

o       Az iskolák száma kevés, és a tanítóké is

o       A parasztok gyerekei nem mindig mentek iskolába mert dolgoztak inkább

o       A német nyelv erőltetése ellenérzést szül


Találat: 1538


Felhasználási feltételek