online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Móricz Zsigmond (1879-1942) novellisztikaja

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A KATONAI-POLITIKAI HELYZET A TÉLI TÁMADÁS KEZDETEKOR
Athén gazdasaga, tarsadalma és allamszervezete a Kr.e.V. szazadban
Balesetek 1960-1970 között
Angol polgari forradalom
Csokonai Vitéz Mihaly ( 1773.11.17. - 1805. 01.28.)
A SZOVJET CSAPATOK TÁMADÁSA LENINGRÁDNÁL ÉS NOVGORODNÁL
Balesetek 1981-1990 között
A KIRÁLYI INTÉZMÉNY ÉS A KÖZIGAZGATÁS
A HUNOK ÉVEZREDEI
TESTVÉRÜLÉS A FÖLDKÖZI-TENGER KELETI PARTVIDÉKÉN
 
bal also sarok   jobb also sarok

Móricz Zsigmond (1879-1942) novellisztikája


 • Móricz paraszti témájú novellákkal kezdte írói pályáját
 • novelláiban újszerű parasztábrázolást tapasztalhatunk
  • hosszú időbe telt, mire el tudott szakadni a parasztábrázolás szinte kötelezővé vált konvencióitól
  • a parasztábrázolásnak gazdag hagyományai voltak már előtte is (Jókai, Mikszáth), mely szerint a falu a derű, a csend, a nyugalom, a meghittség, a harmonikus, igénytelen, ám semmi jót sem nélkülöző boldogság csábító színhelye
  • Móricz ezzel szemben meglátta az idilli felszín mögött a szegénységet, elégedetlenséget, nyomort, ezért vált ábrázolása újszerűvé
 • Móricz újszerű látásmódjának forrása saját szenvedése és szegénysége is lehetett - egy szegény, kis faluban szü 626j91g letett, ahol családja állandó anyagi gondokkal küzdött, többek között a 9 gyermek miatt
 • Újításai:
  • Új konvenció - regényeiben és novelláiban a falusi szegénység sorsát mutatja be
  • Szereplőit a sajátos tájnyelvi kiejtésen kívül beszédmódjuk fonetikus helyesírási képével is jellemzi

 • Hét krajcár (1908)
  • Ezzel a novállával vált ismert és elismert íróvá
  • A szegénysors rendkívüli mélységeibe világít be
   • Koldustól kell alamizsnát elfogadni
  • A falusi idill bizonyos mértékig még jelen van
   • Anya és fia játékosan, kacagva keresi az elbújt krajcárokat
  • Feltárul az irdatlan nyomor
   • Az anya nevetése véres, tüdőbeteg köhögésbe fullad
  • Jellemző az idill és a tragédia ötvözése
  • Egy gyermek egyes szám első személyű elbeszélése a mű
  • Egyelőre csak a testet töri meg a nyomor, későbbi novelláiban figyel az emberi ösztönvilág működésére is, valamint megjelenik az erotika is • Tragédia (1909)
  • Lelket deformáló, a komikum határát súroló nincstelenségről, egy ember örökös éhezéséről szól
  • Az idill még fel-felvillan
   • Az aratók "hangyaszorgalmú emberek", a "nagy sárga mezőn vidáman izegtek-mozogtak", "örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártaták...", "mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt"
  • Főhős: Kis János
   • A díszparaszt képének tudatos szétrombolása
   • Külsőleg jelentéktelen, érdektelen, eldurvult lelkű, gyűlölködő, vegetatív ösztönélet szintjére korlátozott ember ( beszélő név)
   • Az örökös éhezés miatt csak az evés érdekelte
   • Kipusztultak belőle az emberi vonások, először és utoljára apja temetésén nevetett jóízűen
   • Meghívást kap a lakodalomra - élete legnagyobb vágyának felébrsztése - végre jóllakhat
   • Egész éjszaka álmatlanul forgolódik a másnapra gondolva, s ez az érzés másnapra már átalakul lázadó indulattá
   • Embertelen életének okát már csakis Sarudy nagygazdában látja, a bosszút torz formában képzeli el ellene - ki akarja enni vagyonából az esküvőn

o       Ez a tudatlan, szerencsétlen ember a tragédiál magasába emelkedik

o       Gyomra nem bírja a nehéz ételeket, de mint a többi kiemelkedő hős, "nekidűlt újra a csatának"

o       Groteszk vonás - kisszerű, nevetséges célért folytatott hatalmas emberi erőfeszítés

o       Eltorzult bosszújával saját magát pusztította el

o       "senki se vette észre, hogy eltűnt, mint azt sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt"

o       drámai szerkesztés - a cselekményt másfél napba sűrítette az író, de utalásaiból a főhős csaknem egész múltját megimerhetjük


 • Szegény emberek (1916)
  • Naturalista színezetű háborús novella
  • Hosszú elbeszélés (majdnem kisregény) - sokoldalú lélekábrázolást tesz lehetővé - részletesen bemutatja, hogyan ölte meg a háború az emberben az embert
  • Főhős: névtelen katona
   • 26 hónapos frontszolgálat után 28 otthon töltött nap alatt próbálja biztosítani a téli megélhetést feleségének és 3 gyermekének
   • rájön, hogy ásással nem sikerülhet, így elhatározza, hogy kirabolja Vargáékat, akiknél előző nap sok pénzt látott
  • a cselekmény egyenes vonalú, térbeli és időbeli előrehaladás jellemzi, bár az események gyakran összemosódnak a katona háborús emlékeivel, hallucinációival - az elbeszélé idejére már befejeződött a katona tudatának teljes széthullása
  • a történet
   • a katona ásás közben beszélget egy öreg napszámossal, aki sorra olyan témákról beszél, melyek csak megerősítik a katonát tervében (szegénység, drágaság, első emberölése)
   • a katona egy ügyetlen, átlátszó hazugsággal próbál magának alibit szerezni - kilenc órakor azt mondja: "most ütötte a tizet a toronba."
   • Elindul Vargáék háza felé, hogy végrehajtsa tervét
   • Közben egy akáccal benőtt árkon kell átmásznia, ahol háborús emlékei jutnak az eszébe - ezt az író német katonai szakszavakkal teszi hitelessé, s közben észrevétlenül vált át szabad függő beszédbe, a harci élmények közlésébe
   • Közvetlenül a támadás előtt érzett félelme ellenére behatol a házba, ahol nem várt akadályba ütközik - kénytelen megölni Vargáék két gyermekét és a pesztonkát, aki ügyelt rájuk - ezt a részt az író naturalista részletezéssel adja elő
   • A katonát a vér látványa csaknem megnyugtatja
   • A szekrényben a remélt ezresek helyett csak 145 forintot talál, így családja adósságát sem tudja teljesen visszafizetni Sóvágó úrnak
   • Otthon aztán mindent elmond a feleségének, kinek rémült arcát figyelve majdnem elmosolyodik
   • Kisfia észreveszi apján a vért, de a katona a kisfiú kezét köti be, hogy ezzel terelje el a kisfiú kérdezősködését - mint később kiderül, a kisfiú tisztában volt vele, hogy nem az ő keze vérzik, s ez a történet végén sietteti majd a végkifejletet
   • A katona feleségével és az elrabolt pénzzel elindul a vásárba, miután óvatosságra intő szavakkal elbúcsúzik gyermekeitől - idilli kép
   • Útközben a töltésen a katona tudatában azonosul a múlt és a jelen, a látomás és a valóság, a szófukar emberből szinte ömlik a szó a háborús emlékeiről, hallucinációi a tetőpontra érnek - itt már felesége előtt is világos hogy megzavarodott
   • Vízióiban most kísérteties lényegmeglátások jelentkeznek - miközben fedezékbe parancsolja asszonyát is a túlpartról támadó muszik elől, rádöbben az igazságra - monológjában a háború átminősül "igazi világgá", ahol az ellenség a túlparton már nem a muszi, hanem a gazdagok - "nem a muszka van a másik parton...hanem a másik parton vannak a gazdagok...Mink vagyunk itt, tudod, ezen az ódalon, a szegény emberek..."
   • Ezzel a felismeréssel rájön tettének céltalan és igazságtalan voltára is - a vásárban csak ásót vesz és mézest a gyerekeknek, a többi pénzt visszafelé a folyóba hajítja, mellyel egy időben látomásai is eltűnnek, kijózanodik
   • Hazaérve a csendőrök előtt még próbálja menteni magát, ám kötözött karú gyermeke elárulja azzal, hogy fogalma sincs, miért kötözte be apja a kezét - megadja magát és elismeri a büntetés jogosságát


Találat: 5332


Felhasználási feltételek