online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Balesetek 1960-1970 között

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A VILÁGHÁBORÚ KÉT TŰZFÉSZKE
A zsidók az 1848/9-iki szabadsagharcban
AZ ÚJ, DEMOKRATIKUS LENGYELORSZÁG ÉPÍTÉSÉNEK KEZDETE
A VÖRÖS HADSEREG ÁLTALÁNOS TÁMADÁSA
ÉKJELEKKEL ÍRT MEZOPOTÁMIAI MAGYAR NYELVEMLÉKEK
Jeretany fejedelem
A keresztes haborúk - iszlam
A Horthy-rendszer konszolidaciója
 
bal also sarok   jobb also sarok

Balesetek 1960-1970 között
Bp. Keleti pu. : V40 003Tolatás közben kisiklott és a mellette álló vonatnak dölt a mozdony.


Bp-Keleti pu. 1961 Teréz körút, 1962.10.04.


Tiszatenyö : 328,


Az átépítés alatt lévö állomás lévö állomás Szajol felöli végén és az azt követö 300 m sugarú ív-ben 40 km/h lassújel volt érvényben. A Békéscsaba felöl érkezö 6601 sz. gyorsvonat 85-90 km/h sebes-séggel érkezett az állomás végpont felöli végéhez és lassítás nélkül hajtott rá az építés alatt álló pályarész-re. A kitérö utáni erös ívben fellépö nagy centrifugális erö miatt a gép a sínröl lelépett, elöször jobbra, majd balra vágódott és kb. 40-50 m-t csak a baloldali futómüvén megtéve a 4 m magas töltés aljára zu-hant. A vonat leszakadt a mozdonyról és tovább haladt a pályán. Két kocsija kisiklott és a pályát 250 m hosszban megrongálva a vágány mellett tárolt, lekötött sínmezökbe ütközött. Az elsö kocsi erösen meg-rongálódott. A forgalom 20 ó-rán át szünetelt. A mozdonyvezetö a boruláskor kiesett a mozdonyból és agyrázkódást szenvedett. A két fü-töt a szén agyonnyomta, egyikük a helyszínen, másikuk korházba szál-lítás közben meghalt. Az utasok közül öten súlyos, többen könnyü sérüléseket szenvedtek. A vizsgálat a mozdonyvezetöt tette felelössé a balesetért. Megállapította, hogy sem a mozdonyvezetö, sem a fütök nem rendelkeztek vonalismerettel, ezért a moz 121f57b donyvezetönek pilótát kellett volna kérnie.


Bp. Nyugati pu. : 411,


Betolás elött elfelejtették összekapcsolni a kalauzkocsit a többi kocsival. Ez 14,21-kor, a betolás-kor áttörte az ütközöbakot majd a csarnok falát és a járdán, majd az úttesten még 14 m megtéve a Teréz körút közepén, a villamos járdaszigetnél állt meg. A kocsi a baktól számítva összesen 27,5 m-t tett meg. Külön szerencse, hogy a délutáni forgalom ellenére senkit nem gázolt el.


Kecskéscsárda mh. : ABbmot 607 275,


A 7707 sz. gyorsmotorvonat kb. 50-60 km/h sebességgel hátulról beleütközött a közvetlenül az ütkö-zés elött indult, 6 km/h sebességgel haladó 1747/a sz. személyvonatba. A két személy és egy étkezö-kocsiból álló vonat féksúlya nem volt elég az önsúlyához képest igen kis féksúlyú, rossz féktechnikai jellemzökkel rendelkezö ABb motorkocsi megfékezéséhez. A veszély észlelésekor a vonat kb. 90-100 km/h sebességgel haladt. A csúszós sínen, rosszul fékezö, helytelenül összeállított (egy kocsinak gyorsvonati fékkel is kellett volna rendelkeznie) szerelvény homokolás nélkül nem tudott megállni az induló személyvonat elött. Az ütközés a vonatkozó utasítások betartásakor is bekövetkezett volna, de kisebb sebességgel, kisebb károkat okozva.


Paládicspuszta mh. : 328,004


A 970-971-es szelvényben Paládicspuszta feltételes mh. közelében a Bp. Nyugati pu. - Szentes

között közlekedö 7712/b sz. személyvonat 8,59-kor hátulról belerohant a 170 sz. térközjelzö elött álló 2756/d sz. tehervonatba és azt 30 méterrel elöbbre tolta. A mozdony után besorozott 3 favázas személyko-csiban 45 halott - köztük 17 gyermek - és 34 sebesült maradt. Oka a személyvonat mozdonyvezetöje il-letve figyelö fütöje volt, akik a nagy ködben nem vették észre az elözö két jelzöt. Rajtuk kívül felelösség terhelte Bp. Nyugati pu. forgalmi kocsimesterét is, aki a meghibásodott vasvázas szolgálati kocsit kiso-roztatta, de nem intézkedett annak másik vasvázas kocsival való pótlásáról.

A mozdonyvezetöt 11, a fütöt 3 évi szabadságvesztésre, és foglalkozásuktól való örökös eltíltás-ra ítélte a bíróság. A kocsimester 10 hónap szabadságvesztést kapott. Nyugatis mozdonyvezetök elmondá-sa szerint a mozdonyvezetö szabadulása után felvígyázóként dolgozott a Nyugatiban, nyugdíjazásáig.


Részletesen lásd még Vasútgépészet 93/4 sz.


Bp. XX. Ker. Marx Károly - Ócsai út torkolata: BHÉV L 731


Néhány perccel 7,30 elött a Ráckevéröl érkezö sebesvonat elgázolta GA 91-88 rendszámú Ika-rus 620 típusú Gy/6 jelzésü (gyári járat Boráros tér - Soroksár, Vasöntöde között) autóbuszt. A sorompó nem volt leeresztve és a ködös idöben a busz vezetöje késön vette észre az érkezö vonatot. A mozdony az autóbusz végét kapta el, megpörgette és egy teherautónak vágta. A HÉV még 30 m haladt és elütötte CI-73-75 forgalmi rendszámú személyautót majd kisiklott. 1 halott, 4 életveszélyes, 16 súlyos, 15 könnyü sérült. A felsövezeték leszakadt, több oszlop kidölt. Hibás volt a Hösök tere állomás forgalmi szolgálatte-vöje, amiért nem értesítette a sorompóört a késve közlekedö sebesvonat érkezéséröl, valamint a mozdony-vezetö, aki a megengedettnél gyorsabban haladt és nem gyözödött meg az átjáró fedezéséröl sem. Talán a ködben ö sem vette észre a nyitott sorompót. A buszt a FAÜ Sallai fömühelye újjáépítette. A Bobo-t a MÁV Nyugati Motorszín az év végére, 200 ezer forintért helyreállította.


tele      Pestimre - Gyál-Felsö között : 324, személyvonattal


Összeütközött a 3648 sz. vonat a szemben közlekedö tehervonattal. A személyvonat Pestimrén a visszaemlékezések szerint határon kívül állt meg. A szolgálattevö a "határig" jelzést akarta adni a menesz-tö-lámpával, de a zöld üveget elfelejtette levenni róla. A jelzést a vonatszemélyzet sem figyelte meg ren-desen és a hibásan adott jelzést menesztésnek vélve elindult. Ekkor viszont a késett tehervonat már útban volt Ócsáról. Gyál-Felsön is áthaladt mire kiderült, hogy Pestimréröl engedély nélkül elindult a személy-vonat. Már egyiket sem tudták értesíteni. A tehervonat nem ment túl gyorsan. Az ütközés következtében a tehervonat vonatvezetöje meghalt, mert a favázas kalauzkocsi összetört. Késöbb meghalt a személyvonat egy ócsai hölgy utasa is. A mozdony- és vonatvezetö állította, hogy elmenesztette öket a szolgálattevönö, aki viszont tagadta ezt. Állítólag neki volt egy VBO-s barátja. Lehet találgatni, mi is történt valójában.


Sümeg : 328,646


Zúzottkövet szállító teherautóval ütközött a 7522 sz. vonat. A gépkocsivezetö meghalt. A moz-donyt 1971.01.22-én selejtezték.


Nagytétény-Diósd : ABbmot 608 ABbmot 613


1,02-kor a V. vágányra behaladó, Szombathelyre tartó 1810 sz. vonat ABb 608 elöfogat motor-kocsija a 16. sz., kitéröben álló váltón kb. 81 km/h sebességgel kisiklott. Ütközött a VI. vágányon álló te-herkocsikkal és keresztbe fordult. A távvezérelt ABb 613 motorkocsi és az utána sorozott postakocsi valamint két személykocsi kisiklott és részben oldalra borult. A motorvezetö a kórházba szállítás után, a vezetöálláson tartózkodó fütökazán-kezelö és vonatvezetö a helyszínen meghalt, 10 utas megsérült.

A forgalmi helyzet miatt a hat vágányos állomás egyetlen vágánya, az V. volt szabad. Ezért kel-lett a vonatot a IV. átmenö fövágány helyett az V-re fogadni. A bejárati (áthaladási) jelzön két zöld és egy sárga fény égett. Ennek jelentése "szabad a behaladás kitérö irányban álló váltókon át" ill. "a föjelzön megállj jelzés várható". Az olajlámpával kivilágított alakjelzö alsó zöld fénye valamivel gyengébben vilá-gított. A háromfogalmú bejárati elöjelzö kezelésére nem volt egyértelmüen bizonyítható. Elöfordulhatott, mint már nem egyszer elö is fordult, hogy annak kezelését elmulasztották. Az érkezö vonat 51 éves mo-torvezetöje a bejárati elöjelzötöl már láthatta a bejárat erösebben világító egyik zöld fényét. A jelzö felé közeledve valószínüleg a gyengébben világító másik zöld fényt már nem vette észre (nem figyelte folyamatosan a jelzöt), így nyugodt szívvel haladt el 91 km/h sebességgel a jelzö mellett. A 12. sz. váltó elött észlelte annak kitérö állását, gyorsfékezett, áthaladt a jobbra álló váltón de a bal kitéröben álló 16 sz. váltón már kisiklott. Az 54 éves vonatvezetö talán a papírjaival volt elfoglalva, ezért nem látta a második zöld fényt. Ébrenlétük mellett szólt a menetlevél utolsó bejegyzése is. A motorkocsikat 1969.02.14-én selejtezték.


Részletesen lásd még Vasútgépészet 94/2 sz.


Mende : M62 056 424,141


A Békéscsabára tartó 6616/a sz. gyorsvonat 17 órakor Pusztaszentistván megállónál frontálisan ütközött az 5565 sz. tehervonat mozdonyának "B" végével. A tehervonat mozdonya és 13 kocsija, a gyorsvonat mozdonya és két kocsija kisiklott. 43 halott (köztük a gözmozdony tüzelö fütöje, akit a szén rányomott a tüzsekrényre, holttestét csak másnap tudták kiszabadítani, és a gyorsvonat vonatvezetöje), 60 sebesült.

Mende és Sülysáp között a második vágányt december 20-án jobb járattal üzembe helyezték. Er-röl a gyorsvonat mozdony- és vonatvezetöjét írásbeli rendelkezésen Bp-Keleti pu.-on kiértesítették. En-nek egyikük sem tulajdonított különösebb jelentöséget, a mozdonyvezetö el sem olvasta azt. A mendei szolgálattevö lefogadta a gyorsvonat elött haladó 2516 sz. vonatot az állomás IV. sz. jobb átmenö fövá-gányára. Engedélyt kért neki Sülysáptól és közben értesítette a két állomás között lévö térközöröket is a vonat közlekedéséröl. E közben engedélyt adott a 120 perccel korábban közlekedö 5565 sz. vonatnak is a bal vágányon. Ekkor kért engedélyt Gyömrö a 6-7 perc késéssel közlekedö 6616/a sz. vonat számára. Számolni kezdett és rájött, ha a 2516 sz. vonatot engedi elöre, a gyors legkésöbb az elsö térközjelzö elött meg fog állni a 2516 sz. vonat visszjelére várva. Felhívta a menetirányítót, aki rendelkezett, hogy a 6616/a elözze meg a 2516-t Mende állomáson. Tervei szerint (lásd a rajzot) a jobb vágányon érkezö vonat az ál-lomás bejáratán áttér a bal (III.) vágányra, áthalad az állomáson, annak túlsó végén visszatér a jobb vá-gányra és ott folytatja útját. Beállította a vágányutat, de a kijáraton a "V3" + "d" helyett a "V3" + "c" gombokat nyomta meg. Ez után a felépült vágányút rátekintéssel való ellenörzése helyett megpróbálta le-zárni a térközbiztosító berendezésen a vonalblokkot. Ez természetesen nem sikerült, hiszen a másik irány-ból a tehervonat számára volt vágányút az állomás bejárati jelzöjéig. Törölte a már beállított állomási vá-gányutat és még egyszer beállította, természetesen rosszul. Mivel kijáratot az elöbbi oknál fogva ekkor sem tudott kezelni, gondolván, hogy megint a berendezés romlott el (erre a próbaüzem során többször volt példa), kivezérelte a hívót a bal vágányra. Ez után még annyi ideje maradt, hogy a térre kiszaladva me-nesztette a vonatot. A gyorsvonat a bejárati jelzö késöi kezelése miatt 35 km/h sebességre lassult, majd látva a V3 jelü kijárati jelzö hívójelzését ill. a szolgálattevö által adott "szabad az elhaladás" jelzést gyor-sítani kezdett és 45 km/h sebességgel (hívó mellett ekkor is 15 km/h volt az engedélyezett) kihaladt az ál-lomásról. A békéscsabai vonatszemélyzet nem olvasta el a Keletiben kapott rendelkezést, így nem tudta, hogy a második vágány átadása óta helytelenbe csak "Írásbeli Rendelkezés" alapján szabad kijárni. Folytatta útját és a 254/5 szelvényben Pusztaszentistván megállónál ütközött a tehervonattal. Ennek erejére jellemzö, hogy a kb. 40km/h sebességgel közlekedö gyorsvonatot a 46 km/h sebességü tehervonat 1,5 m-t visszalökte és a gözmozdony 28 mm vastag fökerete "S" alakban meghajlott. A tüzelö fütö Pataj Ferenc, a mozdonyvezetö Papp László volt. Ő a baleset után már nem vezetett mozdonyt, mert rokkanto-sították. A szolgálattevö észrevette, hogy hibázott, de idegességében a térközör helyett a sülysápi állomás-nak telefonált, hogy próbálja megállítani a vonatokat. A 8. sz. térköz örhelyet csak ez után sikerült felhív-nia, de az ott jelentkezö jegypénztáros ekkor már csak a baleset tényét jelenhette neki.

A vizsgálat során a gözös hatállású fékezöszelepe gyorsfék, a kiegészítö fékezöszelep fék állás-ban, a kormánymü 50 %-os töltésen állt. A szabályzó nem egészen volt lezárva, de ezzel már elözöleg is volt probléma, ugyanis néha felakadt. Az üresjárati váltó elöre tolva, üzemi helyzetben volt. Ez betudható annak, hogy az eszméletlen mozdonyvezetö erre volt rábukva. Valószínüleg az ütközés során mozdult a kar elöre. A dízelmozdony fülkéje teljesen összeroncsolódott. Mozdonyvezetöje elmondta, hogy a ve-szélyt észlelve fékezett, leállította a motort, elzárta a gázolajszivattyút, majd a vonatvezetö után ö is kiug-rott. Ők az 1000 m sugarú ívben, esti sötétségben kb. 300-400 méterröl vehették észre, hogy a szemben közeledö vonat az ö vágányukon közlekedik. A gözösön valószínüleg csak az utolsó pillanatban vették észre a veszélyt.

A helyreállításban részt vett a 60 és 125 tonna teherbírású két budapesti baleseti daru. Idöközben megérkezett Csugarról a baleseti munkát félbehagyó debreceni daru is. A siklott teherkocsik egy részét ez emelte be. A két mozdonyt darukkal nem tudták szétszedni, ezért a ceglédi laktanyából érkezett szovjet tank-vontató lánctalpas jármüvekkel húzták szét öket, nem kis nehézségek árán. Rossz nyelvek szerint a mentésben részt vevö szovjet katonák is átsegítettek egy-két sérültet a túlvilágra. A siklott gözmozdonyt a fökeret deformációja miatt nem lehet visszatenni a sínre és a 125 t-s daru sem tudta ürszelvényen kívülre kirakni, ezért a pálya mellé kiborították, majd december 28-án két órás vágányzár keretében talpra állították és a kazánt és a keretek külön-külön kocsikra rakva elszállították. A kazán emelésekor találták meg a mozdonyvezetö sapkáját, a belegyürt Keletiben kapott írásbelivel, beszorulva a hídlás és a hossz-kazán közé. Ez bizonyította, hogy azt induláskor megkapták. A tropára törött kocsikat a helyszínen összeaprították. A tehervonat épen maradt kocsijait visszavontatták Sülysápra. A Szergejt sínre- és a leló-gó részek levágásával vontathatóvá tették.

A jobb vágányt 23-én 14,30-ra a balt 20,30-ra tették járhatóvá.

A forgalmi szolgálattevöt és a figyelö fütöt a bíróság hosszabb-rövidebb idejü szabadságvesztés-re ítélte. Utóbbit azért, mert a hívójelzés meghaladásakor nem figyelmeztette a mozdonyvezetöt a 15 km/h sebes-ség betartására. Ez egyébként abban az idöben, az akkori körülményeket figyelembe véve szinte elképzel-

hetetlen volt. Hogyan is figyelmeztethette volna a fiatal, ráadásul a vésztöi fütöháztól kisegítöbe érkezett fütö az öreg, tapasztalt mozdonyvezetöt az utasítás betartására? A mozdonyvezetö, mivel nem volt perké-pes állapotban, elnöki kegyelmet kapott. A két elítélt is így szabadult néhány év után.

Egy, azóta már nyugdíjas egykori Keletis mozdonyvezetö mesélte, hogy forda szerint a gyorsvo-natot ök vitték volna. A békéscsabai személyzet azonban valahogy kikönyörögte, hogy ök forduljanak viszsza a vonattal, mert a karácsonyt ök is otthon szerették volna tölteni. A Keletis fütök még keseregtek is, mert elvették a jól fizetö vonatukat. Hiába, akkor még kilométer díjazás volt. Végül sikerült egy pécsi kanyart szerezni. Ott laktanyáztak és hajnalban tudták meg a laktanyástól, mekkora baleset történt. Az il-letö szerint velük nem fordult volna elö a baleset, mivel megálltak volna Írásbeli Rendelkezésért, ha hely-telenbe akarták volna kiküldeni öket.

Az M62 056 psz. mozdonyt állítólag 1991-ben selejtezte a hatvani fütöház. Ennek ellenére töb-ben esküsznek rá, hogy a '70-es évek elsö felében még látták egy Szergej maradványait az Északi Jármü-javítóban, ami a pletyka szerint a 056-os volt. Meglepö módon 1969. áprilisában a szolnoki fütöháznál se-lejtezték az M62 138 psz. gépet. Egyes hírek szerint ebböl lett M62 503 de szerintem valami sumákság van a dologban. A 424,141 psz. mozdonyt 1969.04.03-án törölték a békéscsabai fütöház állományából, kazánja a Nyugati müszakhoz került.


Részletesen lásd még Vasút 69/10 sz. illetve Vasútgépészet 94/1 sz.A tervezett és a beállított vágányút


Herend : M40 217 gyorsvonat 520,045 tehervonat


Hibás váltóállítás miatt 7,57-kor az állomás III. sz. átmenö fövágánya helyett kb. 70 km/h sebes-séggel kitéröbe, foglaltra járt a Szombathelyröl Pestre tartó 1807 sz. gyorsvonat és beleütközött az állomás IV. vágányán álló 1866/a sz., tankokat szállító katonavonatba. A Bumbardó szerkocsija az elsö kocsit maga alá gyürte, a katonák 2 személykocsijait pedig rányomta a negyediknek besorozott hattengelyes tankszállító kocsira. A tehervonaton 10 katona meghalt, 44 megsebesült. A gyorsvonaton 22 sérült volt, köztük a mozdony- és vonatvezetö, valamint két jegyvizsgáló. Az 520,045-t 1969.08.15-én selejtezték.Részletesen lásd még Vasútgépészet 94/2


Nyíregyháza : M61


Tolatás közben kb. 20-25 km/h sebességgel a személyvonat végére csattant a Nohab. Néhány utas megsérült, de a vonat utána eljött Pestre.


Fonyód : 520,009


A reggeli órákban tehervonatozó mozdonyon vízhiány miatt (a személyzet állítólag kocsmában volt) kilágyult a kazán. Megpróbáltak rászívatni, de az felrobbant. A fordító ellött álló mozdony kazánja mintegy 70 métert repülve az ajtófalára esett majd a müút széléig pattant. A mozdonyvezetö, aki szintén 70 métert repült szörnyethalt, a fütö lerokkant. 1970.06.12-én a gépet selejtezték.

A vizsgálat megállapította, hogy a vízszint az elöírtnál 800! mm-el alacsonyabb volt. A 600 °C-ra hevült kazánlemez nem bírta a terhelést és széthasadt. Szakítószilárdsága a kilágyulás miatt az elöírt 34-44 kg/mm2 helyett csak 9 kg/mm2 volt.


Dunai Finomító : M44 033


A finomító területén tolató gép alatt kigyulladt az olajjal átitatott föld. A teljesen kiégett gépet vendég-forgóvázakon vontatták fel a Déli fütöházba, ahol összevágták. Selejtezve 1973.12.10-én.Van néhány baleset, amiröl csak annyit tudunk, hogy megtörtént.Valamikor az 50-es v. 60-as években teherautót gázolt az AB mot 368-as.

Két Nohabos balesetröl hallottam, ami a '60-as években történt. Kétpónál oldalára borult az M61 011, de a pályaszám nem biztos. Kecskéscsárdánál is történt valami a kezdeti idökben mikor még Debrecenhez tartoztak a gépek nem a Nyugatihoz.

2010. szeptember 7.


Találat: 10159


Felhasználási feltételek