online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Szív és a perikardium, Keringés, Nyirokrendszer

gyógyszerbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A CUKORBETEGSÉG SZEMÉSZETI SZÖVŐDMÉNYEI: A DIABÉTESZES RETINOPÁTIA
Gyógyító növények
Penicillin
A fürösztés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítö gondozasi müveletek
A has
Életmódvaltas IV
TERMESSZÜNK HOMOKTÖVIST
A fogaszat rövid története
A gondozas-nevelés egysége
Az erdei gyümölcsök génmegőrzése, különös tekintettel a Pyrusokra
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Szív és a perikardium, Keringés, NyirokrendszerNevezze meg a pericardium sinusokat és írja le elhelyezkedésüket!

Sinus transversus: az aorta és a truncus pulmonalis mögött, a bal pitvar és a vena cava superior előtt.

Sinus obliquus: A venae pulmonales és a vena cava inferior közötti területen.

Készítsen rajzot a pericardium vénás áthajlási redőjéről, jelölje a képleteket!

1.Vena cava inferior,

2. venae pulmonales dextrae,

3. vena cava superior, 121g69b

4. venae pulmonales sinistrae.

Mi a szívcsúcslökés és hol tapintható a mellkasfalon?

A szívcsúcslökés az apex cordisnak az elülső mellkasfalhoz való ütődése systoléban. A bal 5. bordaközben, a középvonaltól kb. 9 cm-re tapintható.

Ralzolja le az szív a-p irányú röntgenképének vázlatát! Jelölje a lényeges részeket!

vena cava sup. és aorta,

atrium dextrum,

aortaív ("aorta gomb")

truncus pulmonalis,

auricula sinistra,

ventriculus sinister.

Mit jelent: a) cseppszív, b) haránt szív?

a)    a szív hosszanti tengelye függőlegesen áll (magas emberekben),

b)    a szív hosszanti tengelye vízszintesen áll (kövérebb egyénekben, illetve csecse­mők­ben).

Hogyan befolyásolja a légzés a szív helyzetét? Magyarázza meg!

Mély belégzés alatt a szív leszáll és függő­leges helyzetűvé válik. A pericardium parietale erősen rögzített a diaphragma centrum tendineumához, ezért a diaphragma mozgását (süllyedését) belégzés közben követi a szív.

A szív mely üregei vesznek részt a) a facies sternocostalis, b) a facies diaphragmatica, c) a facies posterior alkotásában? Melyik képlet van szoros közelségben a facies posteriorral?

a)    ventriculus dexter et sinister, atrium dextrum et sinistrum,

b)    ventriculus dexter et sinister, atrium dextrum,

c)    atrium sinistrum.

Oesophagus.

A szív mely része tekint a mediastinum posteriorius felé és milyen képlettel kerül ott topográphiai kapcsolatba?

Az atrium sinistrum tekint a mediastinum posterius felé, s ott az esophagussal érintkezik.

Nevezze meg és helyezze el az elülső mellkasfalon a szív konturvonalát meghatározó négy pontot!

a)    Szívcsúcs helye: a bal 5. bordaközben, a sternum közepétől 9 cm-re.

b)    A vena cava superior beömlési helye: a jobb 3. bordaporc sternalis végénél.

c)    A sulcus coronarius jobb vetületi végpontja: a jobb 6. bordaporc sternális végétől 2 cm-re jobbra.

d)    A sulcus coronarius bal végpontja: a bal 3. bordaporc sternális végétől 3cm-re balra.

Határozza meg az abszolut szívtompulat fogalmát és helyét!

A sternum középvonalától balra, a IV-VI. bordák közötti csecsemő-tenyérnyi terület, ahol nem borítja tüdő a szívet.

Mi a fossa ovalis és a szív mely részén talalható?

A septum interatriale jobb oldalán látható ovális bemélyedés.

Melyik billentyű zárja a) az ostium atrioventriculare dextrumot, b) az ostium atrioventriculare sinistrumot?

a)    tricuspidalis billentyű, azaz valva atrioventricularis dextra,

b)    bicuspidalis vagy mitrális billentyű, azaz valva atrioventricularis sinistra.

Milyen részei vannak a) a cuspidalis, b) a semilunaris billentyűknek?

a)    cuspis, chordae tendineae, musculi papillares,

b)    pars tensa, pars flaccida, nodulus.

Hol találhatók a semilunaris billentyűk és milyen részeik vannak?

Az ostium arteriosum dextrumban a truncus pulmonalisban, illetve az ostium arteriosum sinistrumban a bulbus aortaeban találhatók.

Részeik:

i)     pars flaccida valvulae semilunaris

a)    2 db lunula valvulae semilunaris,

b)    nodulus valvulae semilunalis,

ii)     pars tensa valvulae semilunalis.

Mi az atrioventricularis billentyűk musculus papillarisainak a szerepe?

Systole alatt feszesen tartják a chordae tendineae-t, s ezzel megakadályozzák a bilentyűk átfordulását a pitvarba.

Hol található a pars membranacea septi interventriculorum a szívben?

A septum interventriculare felső részében, közvetlenül az aortabillentyű alatt.

Hol helyezkedik el a trabecula septomarginalis? Magyarázza meg a szívműködésben játszott szerepét!

A jobb kamrában a septum interventriculare és a m. papillaris anterior basisa között található hídszerű trabecula.

Purkinje-rostokat tartalmaz az atrioventricularis nyaláb jobb szárából. Megakadályozza a jobb kamra túltágulását.

Definiálja az anulus fibrosus fogalmát! Milyen szerepe van az anulus fibrosusnak a szív szerkezetének fenntartásában?

Rostos vagy rostos porcos szövet, amely elválasztja a pitvarok és kamrák izomzatát. Biztosítja a szájadékok alakját, hozzá tapadnak a billentyűk. Róla erednek a pitvarok és a kamrák falát alkotó izomsejtek egyaránt.

Sorolja fel a szív ingerületképző és ingerületvezető rendszerét a basistól a szívcsúcs felé haladva!

Nodus sinuatrialis, nodus atrioventricularis, fasciculus atrioventricularis, Tawara-szárak, Purkinje-rostok.

Mi a szív elsődleges ingerületképző központja és ez hol található?

A sinuscsomó; ami a jobb pitvar falában a crista terminalis felső végén található, a vena cava superior beömlése mellett.

Határozza meg a nodus atrioventricularis elhelyezkedését!

A jobb pitvar endocardiuma alatt található, a septum interatrialeban, közvetlenül a sinus coronarius beömlése előtt és fölött.

Írja le a szív azon részeit, amelyeket az arteria coronaria dextra lát el vérrel!

Nodus sinuatrialis, atrium dextrum, ventriculus dexter, a sulcus interventricularis anterior melletti vékony sávot kivéve, nodus atrioventricularis, septum interventriculare hátsó része.

Nevezze meg az arteria coronaria dextra et sinistra elsődleges ágait!

coronaria dextra: r. interventricularis posterior,

coronaria sinistra: r. interventricularis anterior, ramus circumflexus.

Honnan erednek a szívet ellátó koszorús arteriák?

Az aorta ascendens kezdeti szakaszából a jobb és bal sinus aortaeból erednek az arteria coronáriák. 

Írja le a szív azon részeit, amelyeket az arteria coronaria sinistra lát el vérrel!

Atrium sinistrum, ventriculus sinister, septum interventriculare nagyobb első része, a ventriculus dexterből a sulcus interventricularis anterior melletti vékony sáv.

Mi a sinus coronarius és hová ömlik?

A szív nagy vénás öble, a vena cordis magna folytatása a vena obliqua atrii sinistri beömlése után.

Az atrium dextrumba ömlik.

Sorolja fel azokat az ereket, amelyek a szívben a) a sulcus interventricularis anteriorban b) a sulcus interventricularis posteriorban futnak!

a)    arteria interventricularis anterior (az arteria coronaria sinistra ága), vena cordis magna,

b)    arteria interventricularis posterior (az arteria coronaria dextra ága), vena cordis media.

Hol vannak a) a valva trunci pulmonalis, b) a valva aortae, c) a valva mitralis, d) a valva tricuspidalis hallgatózási helyei?

a)    bal 2. bordaközben parasternalisan,

b)    jobb 2. bordaközben parasternalisan,

c)    bal 5. bordaközben a középvonaltól kb. 9 cm-re levő ponton,

d)    a jobb 5. bordaközben parasternalisan.

Melyek a szív a) jobb pitvarába, b) bal pitvarába nyíló erek?

a)   

Vena cava superior,

Vena cava inferior,

Sinus coronarius,

Venae cordis anteriores,

Venae minimae cordis,

b)   

Venae pulmonales,

Venae minimae cordis.

Hogyan és milyen érrel kezdődik és hol és milyen érrel végződik a) a nagyvérkör, b) a kisvérkör?

a)    A ventriculus sinisterből kiinduló aortával kezdődik, s az atrium dextrumba nyíló vena cava superiorral és vena cava inferiorral végződik.

b)    A truncus pulmonalissal indul a ventriculus dexterből, a venae pulmonales beömlésével az atrium sinistrumban végződik.

Milyen szakaszai vannak az aortának?

Aorta ascendens,    

Arcus aortae,

Aorta descendens:    

i)     aorta thoracica,

ii)     aorta abdominalis.

Sorolja fel az arcus aortae ágait a vér áramlásának irányában haladva!

Truncus brachiocephalicus,

Arteria carotis communis sinistra,

Arteria subclavia sinistra.

Hol tapintható az arteria carotis communis lüktetése?

A m. sternocleidomastoideus elülső széle mentén, a pajzsporc felső széle magasságában.

Honnan ered a) az arteria carotis communis dextra és b) az arteria carotis communis sinistra?

a)    a truncus brachiocephalicusból,

b)    az arcus aortaeból.

Milyen magasságban oszlik el az arteria carotis communis és milyen ágakra?

A cartilago thyroidea felső szélének magasságában oszlik: -arteria carotis externara és arteria carotis internara.

Melyek az arteria carotis externa a) elülső, b) hátulsó, c) terminális és d) mediális ágai?

a)    thyroidea sup., arteria lingualis, arteria facialis,

b)    arteria occipitalis, arteria auricularis posterior,

c)    arteria temporalis spfc. és arteria maxillaris,

d)    arteria pharyngea ascendens.

Határozza meg az arteria subclavia fő szakaszait és sorolja fel a belőle elágazó artériákat!

I. szakasz (pars thoracalis): arteria vertebralis, arteria thoracica interna, truncus thyreocervicalis,

II. szakasz (pars muscularis): truncus costocervicalis,

III. Szakasz (pars cervicalis): arteria dorsalis scapulae (a. transversa colli)

Mit tartalmaz a vagina carotica?

arteria carotis communis és arteria carotis interna, vena jugularis interna, n. vagus.

Írja le az arteria vertebralis eredését és lefutását!

ered: az arteria subclaviából,

belép a vertebra cervicalis VI foramen transversariumába,

az ettől cranialisan elhelyezkedő csigolyák foramen transversariumán keresztül eljut az atlashoz, ahol saját sulcusában hátrakanyarodik, majd átfurja a membrana atlantooccipitalis posteriort és a foramen magnumon át belép a koponya üregébe.

Melyik csigolya magasságában és milyen ágakra oszlik az aorta abdominalis?

A vertebra lumbalis IV. magasságában arteria iliaca communis dextrara és arteria iliaca communis sinistrara oszlik.

Melyik csigolya magasságában és mely vénák összeömléséből veszi kezdetét a vena cava inferior?

A vertebrae lumbalis IV-V közötti discus intervertebralis magasságában a vena iliaca communis dexta et sinistra összeömléséből alakul ki a vena cava inferior.

Melyik a pulzus arteria a felső végtagon és melyik arterián mérjük a vérnyomást?

Pulzus arteria: arteria radialis.

A vérnyomást az arteria brachialison mérjük.

Sorolja fel az alsó végtag fő artériáit proximal felől distal felé haladva!

arteria iliaca externa, arteria femoralis, arteria poplitea, arteria tibialis anterior (arteria dorsalis pedis), arteria tibialis posterior (arteria plantaris medialis et lateralis).

Írja le az arteria dorsalis pedis lefutását!

A két boka közötti távolság közepétől, a lábtőizületeken feküdve, egyenes vonalban fut az első spatium interosseumba, ahol végága, a ramus plantaris profundus, átfúrja az első spatium interosseumot és összenyílik az arcus plantaris végével.

Milyen erek összeömléséből és hol jön létre a vena cava superior?

A vena brachiochephalica dextra et sinistra összeömléséből, jobb oldalon, az I. sternocostalis izület mögött jön létre.

Hová ömlik a vena azygos és milyen vénákból szedődik össze?

A vena cava superiorba ömlik.

A vena lumbalis ascendens (dextra)-ból alakul ki a gerinc jobb oldalán, (a vena lumbalis ascendens és a vena subcostalis öszeömlése után), s felveszi a bal oldalon kialakuló vena hemiazygost és vena hemiazygos accessoriat.

Lefutása közben felveszi még a következő vénákat: vv,intercostales posteriores, vv.esophageae, vv. bronchiales, vv. mediastinales postt., plexus venosus vertebralis internus et externus.

Hol jön létre a vena portae és milyen vénából?

A caput és collum pancreatis határán, a mirigy mögött, a vena mesenterica superior és a vena lienalis összeömléséből.

Mely vénák összeömlési helyét nevezzük angulus venosusnak és mi nyílik: a) a bal, b) a jobb angulus venosusba?

A vena jugularis interna és a vena subclavia összeömlésének helye.

Belenyílik:

a)    bal oldalon a ductus thoracicus,

b)    jobb oldalon a truncus lymphaticus dexter.


Mely erek vezetik el a nyirkot fej és a nyak a) bal és b) jobb oldaláról? Mely vénába nyílnak ezek a nyirokerek?

a)    Ductus thoracicus - a bal vena jugularis interna és vena subclavia szögletébe, azaz a bal angulus venosusba.

b)    Truncus lymphaticus dexter - a jobb vena jugularis interna és vena subclavia közötti szögletbe, azaz a jobb angulus venosusba.

Honnan kapnak afferens ágakat az inguinalis nyirokcsomók?

Alsó végtag,

Fartájék,    

Törzsfal a köldök alatt, 

Külső nemiszervek,   

Gát, uterus.

Milyen nyirokerek összeömléséből jön létre a cisterna chyli és hol helyezkedik el?

Truncus lumbalis dexter,       

Truncus lumbalis sinister,     

Truncus intestinalis. 

A vertebra lumbalis I előtt található.

Sorolja fel a fej és a nyak felületes nyirokcsomóit!

Nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, parotidei superficiales, submandibulares, buccales, submentales.

Hol található a mély nyaki nyirokcsomók többsége?

A vena jugularis interna mentén.

Milyen nyirokcsomó csoportokba vezetődnek el az emlő nyirokerei? (Sorolja fel az elsődleges és másodlagos nyirokcsomókat!)

a)    Nodi lymphatici pectorales utján a nodi lymphatici axillaresba,

b)    Nodi lymphatici parasternales utján a nodi lymphatici mediastinalesba,

c)    Nodi lymphatici interpectorales utján a nodi lymphatici infraclavicularesba.

Találat: 5326


Felhasználási feltételek