online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A FENNTARTÁSOK

jogifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépszerkezettan
A büntetöügyekben eljaró hatósagok
Polgari jog tulajdonvédelmi eszközei
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
A bizonyítas altalanos szabalyai
A nyomozas lefolytatasa
Az egyes bizonyítasi eljarasok
A nyomozas altalanos rendelkezései
 
bal also sarok   jobb also sarok

A fenntartásokA bécsi egyezmény 2. cikke szerint:

"A fenntartás olyan, bárhogyan fogalmazott és nevezett egyoldalú nyilatkozat, amellyel valamely állam egy szerződés aláírása, megerősítése, elfogadása, jóváhagyása vagy ahhoz történő 242d35c csatlakozás során kifejezésre juttatja, hogy a szerződés bizonyos rendelkezéseinek jogi hatályát a reá való alkalmazásban kizárni vagy módosítani óhajtja."


Fenntartás esetén egyoldalú nyilatkozatról van tehát szó, mely a szerződés kötelező hatálya elismerése alkalmával tehető azzal a céllal, hogy a szerződés egyes rendelkezéseit a maga és a többi szerződő fél közötti viszonyban kizárja vagy módosítja. A fenntartásokat csak multilaterális szerződésekkel kapcsolatban lehet alkalmazni, melynek eredménye változó tartalmú részvétel a szerződésben. A szerződés eredeti tartalma szerint hatályos a fenntartással nem élő felek között, és korlátozottan hatályos az előbbiek és a fenntartást tevő fél vagy felek között. A fenntartás intézménye abból a szempontból is előnyös, hogy különösen a generális sokoldalú szerződésekben - mint biztonsági szelep - a lehető legnagyobb részvételt biztosíthatja, miután lehetőséget nyújt sajátos szempontok érvényesítésére. Hátránya azonban, hogy gyengíti a szerződés konszenzuális jellegét és aláaknázhatja a jogok és kötelezettségek egységét.

A bécsi egyezmény tartalmazza a fenntartás tilalmának és korlátozásának eseteit:

Nem fűzhető fenntartás olyan szerződésekhez, mely ennek lehetőségét tiltja, vagy csak a szerződés meghatározott rendelkezéseivel kapcsolatban engedi meg (pl. munkaügyi egyezmények).

Ha a szerződés egy nemzetközi szervezet alapító okmánya, és amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, a fenntartás ezen szervezet illetékes szervének elfogadására szorul.

Nincs helye fenntartásnak, ha a fenntartás célja összeegyeztethetetlen a szerződés tárgyával és céljával (pl. a népirtás egyes tényállási elemeihez fűzött fenntartás nem lenne elfogadható).

Az ún. szűk körű multilaterális szerződések előfeltétele a szerződés teljes körű, valamennyi részes fél közötti alkalmazása, ezért a fenntartást minden szerződő félnek el kell fogadni.

A fenntartást tevő állam szuverén döntését más szerződő felek - hasonlóképpen szuverenitásuk alapján - vitathatják, amit kifogásnak nevezünk. A fenntartások bátorítása érdekében a bécsi egyezmény úgy rendelkezik, hogy a kifogás nem akadályozza meg a szerződés hatálybalépését a kifogást tevő és a fenntartással élő állam között, kivéve, ha a kifogást tevő állam ezzel ellentétes szándékát határozattan kifejezésre jutatta.


Találat: 1693


Felhasználási feltételek