online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Mégegyszer a gépkocsiemelőről

gépészetFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
Folyamatos szallítóberendezések
Futókerekek, futómüvek, futómacskak
A CNC gépek szerszamozasa
Képességeink kibontakoztatasa
A CNC gépek fő részei
A mechanikai munka atvitele valtozó sebességü üzem mellett
Indítómotor működése, javítasa
Tehergépkocsi rakfelületének billentése
Valtakozó aramú szabalyozott hajtasok
 
 

Mégegyszer a gépkocsiemelőrőlLapozzunk vissza régen elfelejtett gépkocsiemelő kapcsolási rajzára! (1.10. ábra). A megvalósítás viszonylag egyszerű volt, hiszen mindent közösen csináltunk.


A feladat majdnem azonos. A terhet gyorsan kell emelni és lassan süllyeszteni!

Az útmeghatározó elem ugyan 4/3-as - de ezt már tudjuk mit jelent - és a fojtó-visszacsapó szelep, melynek helyét Önnek kell meghatározni!


Egészítse ki a kapcsolást, majd valósítsa meg!

T

  939f53j

B

  939f53j

A

  939f53j

P

  939f53j

8.1. ábra: Hidraulikus gépkocsiemelő

  939f53j

  939f53j

  939f53j B

  939f53j A

  939f53j 2.

  939f53j

  939f53j


A fojtó-visszacsapó szelepek két helyre - az ábrán A és B - építhetőek be. Elvileg bármelyik lehetőség megvalósítása a kívánt eredményt hozza. (Gyors emelés, lassú süllyesztés.)


A fojtó-visszacsapó szelepeket fordítva ne építsük be, mivel ekkor az emelési, süllyesztési sebességek ellentétesre változnak!


Amennyiben végzett a szereléssel kapcsolja be a szivattyút meghajtó villamos motort és próbálja ki, hogy a körfolyam a kívánalmaknak megfelelően működik-e!


Állítsa a fojtószelepeket, változtassa a dugattyú sebességét!A körfolyam működőképes. Ön hová kötötte be a fojtó visszacsapó szelepet? Jelölje x-szel!


Az „A” pontra


A „B” pontraBármelyik helyre kötötte a fojtó-visszacsapó szelepet kérem indokolja meg, hogy miért oda tette!


Indoklás:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........


Elvileg mindkét megoldás elfogadható. Ez azonban csak addig igaz, amíg a munkahenger dugattyúja teher nélkül mozog.


Hogy kézzel fogható magyarázatot kapjunk először nézzük meg a fojtó-visszacsapó szelep felépítését és feladatát.8.2.a. ábra: Fojtó visszacsapó szelep


1.   939f53j Szelepház,

2.   939f53j Fojtócsap

3.   939f53j Zárófedél,

4.   939f53j Visszacsapó szelep

5.   939f53j Nyomórugó


  939f53j 8.2.b.ábra: Fojtó-visszacsapó szelep

Az a. és a b. ábra összehasonlításával jól látható a szelep feladata.


Míg az „a”. ábrán a visszacsapó szelep zár és folyadékáram csupán a fojtáson jöhet létre, (jobbról - balra tartó folyadékáram) addig a „b”. ábrán (balról - jobbra tartó áram) a visszacsapó-szelep nyit, s így a fojtón és a visszacsapón nagyobb térfogatáram jöhet létre mint előző esetben.


A két áramló mennyiség között különbséget képez.


Kössük a fojtó-visszacsapó szelepet a munkahenger negatív hengerterét tápláló vezetékbe!

Akik ezt a bekötését választották a fojtó-visszacsapó szelepnek tapasztalhatták, hogy a működés tökéletes volt.


Ez mindaddig igaz, míg a munkahenger dugattyújára nem hat „F” erő. Miért? Vizsgáljuk meg a kapcsolást!


0 kapcsolási helyzet:


Minden csatorna zárva, folyadékáram nincs, a dugattyú tartja a terhet.


1 kapcsolási helyzet:


Az útmeghatározó elem P-A csatornáján a nyomófolyadék a pozitív hengertérbe jut. Ahhoz, hogy a dugattyú mozgása - emelkedése - létrejöjjön a negatív hengertérből biztosítani kell az olaj eltávozását.

A fojtó-visszacsapó szelep ezt megteszi, mivel ekkor a visszacsapó nyitásával nagy mennyiségű folyadék áramolhat az útmeghatározó nyitott B-T csatornáján a tartály felé.


  939f53j


FA B

1 0 2P T

8.3. ábra: Fojtó-visszacsapó szelep bekötése


A munkahenger dugattyúja ekkor pozitív irányban gyorsan képes muzdulni, emelni a terhet.


2 kapcsolási helyzet:


Lassan le kell engedni a terhet, hogy az, az esetleges ütközéstől ne sérüljön. Ekkor mi történik?

Az útmeghatározó elem P-B útján a nyomófolyadék a fojtó-visszacsapó szelepig elér. Ennek azonban a visszacsapó szeleprésze zár, így folyadék csak a fojtón áramolhat át kis mennyiségben. Kevés folyadék jut időegység alatt a munkahenger negatív hengerterébe.


Tulajdonképpen ez volt a célunk! Vagy mégsem?


Kövessük tovább a történéseket! A dugattyú alatti - pozitív hengerteret az útmeghatározó elem A-T úton összenyitja a tartállyal, s onnan nagy mennyiségű folyadék távozik el.Most foglaljuk össze a 2 tolattyúállásban történteket!


·  939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j A munkahenger negatív hengerterébe kevés folyadék áramlik a fojtás miatt,

·  939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j A dugattyú pozitív hengerteréből sok folyadék képes távozni. Nincs a folyadéknak ellentartása a dugattyú alatt.

·  939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j A dugattyút a rúdon lévő terhelés is ebbe az irányba nyomja.


Ezek alapján röviden írja le mi következne be a dugattyúnál és a tehernél!
Fojtó - visszacsapó szelepet tehát úgy kell bekötni, hogy minden esetben a visszafolyó ág legyen fojtva!


Azok készítették el helyesen a kapcsolást akik a szelep bekötésénél az „A” variációt választották.


Háromállású útmeghatározó elemek


A kétállású útmeghatározó elemek a munkahenger dugattyújának megállítását csupán egyik, vagy másik véghelyzetben teszik lehetővé. (Közbenső megoldás nincs.) Hidromotorok vezérlésénél sem lehet állj helyzetet elérni.


A 3; 4; 5-úttal rendelkező útmeghatározó szelepeknél sok esetben követelmény az, hogy a két munkahelyzeten kívül még legyen egy harmadik pozíció, melyben pl.: a dugattyú nem végez mozgást.


3/3-as útmeghatározó elemek variációi

1. A

  939f53j

Nulla kapcsolási helyzetében minden csatornát zár. A munkahenger dugattyúja áll, nem tehermen-tesített.
Nulla kapcsolási helyzetében minden csatorna nyitott. A munkahenger dugattyúja - külső terhelés hatására - szabadon elmozdul. Tehermentesített.Nulla kapcsolási helyzetében az A munkacsatornát zárja, a fogyasztó áll. A tolattyú tengelyirányú furatain keresztül tehermentesíti a szivattyút.


  939f53jP A T

  939f53j 2 P A T

  939f53j

P T

  939f53j


ábra: 3/3-as útmeghatározó elemek


A 8.4. harmadik ábráján feltüntetett útmeghatározó elem tolattyú kialakítása:

Átömlő furatok
8.5. ábra: Tolattyú tehermentesítő furatokkal


Rajzolja be a következő félig kész jelöléseken az áramirányt mutató nyilakat, majd írja mellé, hogy melyik 3/3-as szelepnek felel meg a szimbólum!


  939f53j
Az útmeghatározó elemek variációi annál nagyobb számúak, mennél több csatorna van a szelepházon és mennél több lehetséges pozíciója - állása - van a tolattyúnak.


Minta 8.4. ábrán láttuk a tolattyú vezérlőél kialakítása lehetővé teszi, hogy egy ugyanazon szelepházba helyezve a különféle kiképzésű tolattyúkat, más és más vezérlő funkciókat valósítson meg.


A következő ábrán tekintsük meg a tolattyú vezérlőélének és az általa vezérelt csatornának a viszonyát. Ezek alapvetően meghatározzák az útváltó szelep tulajdonságait.


Pozitív Negatív Nulla

  939f53j

8.6. ábra: Tolattyú vezérlőélek túlfedése

  939f53j

Pozitív túlfedés: A tolattyú vezérlőélének szélessége nagyobb, mint a vezérelt csatornáé. Biztos zárt helyzetet valósít meg, tehát a fogyasztó bármilyen helyzetben megállítható.

A tolattyú átváltásakor - nyitás, vagy zárás - erős folyadéklökések jelentkeznek. Keményen kapcsol.Negatív túlfedés: A tolattyú vezérlőélének szélessége kisebb, mint a vezérelt csatornáé. Nem hoz létre zárt helyzetet. Ez ok miatt a fogyasztó mozgása ekkor ellenőrízhetetlen. (Amennyiben a munkahenger dugattyújára erő hat, úgy annak irányába elmozdul.). Úszóhelyzetet, vagy tehermentesítést biztosít.

A tolattyú átváltásakor nem jelentkeznek erős folyadéklökések. Kapcsolása lágy.Nulla túlfedés: A tolattyú vezérlőélének szélessége megegyezik a vezérelt csatornáéval. Ezt a megoldást a szokásos hidraulikában nem alkalmazzuk.

Felhasználási területe elsősorban a szabályozástechnika. (Szervo-szelepek.)


Tudjuk, hogy a 4 útú és az 5 útú szelepeket csupán az különbözteti meg egymástól, hogy az 5 útú változaton eggyel több visszafolyó csatorna van kivezetve a szelepházon. Ez a csatorna a 4 útú változatoknál is létezik, de egy belső - technológiai - furattal a szelepházon belül a két visszafolyó csatornát egyesítik.


Vizsgáljuk meg az 5/3-as útmeghatározó elem néhány szokásos típusát. Jelölje be az ábrákba a folyadék áramlási irányát! Dolgozzon ceruzával, hogy javítani tudjon!
8.7. ábra: 5/3-as útmeghatározó elemek
Munkahengerek löketvégi fékezése


A munkahenger dugattyúja - mozgás közben - a hengercsőben nagy sebességre tehet szert. A hengerfedélre ilyen sebességgel ütközve - s közben még a teher is növeli a mozgási energiát - a dugattyú felverődne, vagy rosszabb esetben a dugattyúrúdról leszakadna.


Ezért, mielőtt a dugattyú felütközése bekövetkezik csökkentsük a sebességét annyira, hogy az ütközés következtében felszabaduló energia ne károsítsa a hengert és a dugattyút.8.8. ábra: Löketvégi fékezés

  939f53j

A fékezést a hengerfedélbe épített fojtó-visszacsapó szeleppel oldjuk meg. A dugattyú közeledik a hengerfedélhez. (Alsó ábra.) Az átömlési keresztmetszetet a dugattyúrúdon lévő hengeres váll zárja. A fedélbe beépített visszacsapó-szelep szintén zárt. Folyadék csak az állítható fojtószelepen keresztül képes a dugattyú negatív hengerteréből távozni. A fojtószelep mindenkori beállításával meg tudjuk határozni az ütközés sebességét.


Miért van beépítve a visszacsapó-szelep? Indítsuk a dugattyút negatív irányba! (Felső ábra.) Ekkor a folyadékáram nyitja a visszacsapó-szelepet, azon nagy mennyiségben áramlik át és a dugattyú gyorsan indul. Amennyiben ez a szelep nem lenne beépítve, a dugattyú löketének kezdetén lassan mozogna - csak a fojtáson keresztül kap folyadékot - majd, ha a hengeres váll a hengerfedél furatából kilépett, sebessége ugrásszerűen megnövekedne.


A fojtószeleppel a mindenkori üzemi körülményeknek megfelelő értéket tudjuk beállítani.  939f53j
Önellenőrzés 8.Figyelmesen olvassa el a kérdéseket! Az Ön által helyesnek ítélt válaszokat jelölje x-szel, vagy adjon rövid válaszokat!1.   939f53j Egészítse ki a mondatokat!


A fojtó-visszacsapó szelepet úgy kell bekötni, hogy a fojtás mindig .......... ..... ...... ...........Ennek oka az, hogy ellenkező esetben a teher és a munkahenger dugattyúja..............................


(5 pont)


2.   939f53j Milyen szerkezeti elemet lát a következő ábrán? Írja le a csatornák kapcsolatát a tolattyú elmozdításakor!A csatornák a tolattyú kapcsolásakor:


  939f53j(8 pont)


3. Rajzolja le az előző ábrán szereplő szelep jelképi ábráját!


(4 pont)4.   939f53j Mit jelent a pozitív túlfedés fogalma?

a./ a tolattyú vezérlőéle szélesebb, mint a vezérelt csatorna o

b./ a tolattyú vezérlőéle keskenyebb, mint a vezérelt csatorna o

c./ a vezérelt csatorna szélessége nagyobb, mint a tolattyú vezérlőéle o

(2 pont)


5.   939f53j Melyik vezérlőél kialakításra igaz a következő állítás?


A munkahenger dugattyúja bármely helyzetben biztosan megállítható.

a./ mindkét túlfedésre o

b./ negatív túlfedésre o

c./ pozitív túlfedésre o

(2 pont)


6.   939f53j Mi a szerepe a munkahengerek löketvégi fékezésének?

a./ a dugattyú lassan érje el a hengerfedelet, de gyorsan induljon o

b./ a dugattyú gyorsan érje el a hengerfedelet, de lassan induljon o

c./ a dugattyú lassan érje el a hengerfedelet és lassan induljon o

(3 pont)


Elérhető pontszám.       24 pont

22-24 pont Kiválóan megfelelt16-21 pont Megfelelt

0-15 pont Javaslom, figyelmesen ismételje át!TARTALOMJEGYZÉK

  939f53j

  939f53j

Előlap:                                                                                     2. oldal

1. Milyen részekből áll a hidraulikus rendszer? 3. oldal

Ismerjük meg a rendszerben szereplő elemeket!                        4. oldal

Folyadéktartály:                                                                       4. oldal

Szivattyú:                                                                     5. oldal

Nyomáshatároló szelep:                                                           6. oldal

Nyomásmérő műszer:                                                               6. oldal

Zárószelep (visszacsapó szelep):                                               7. oldal

Útmeghatározó elem:                                                                8. oldal

Mennyiségmeghatározó elemek:                                               9. oldal

Végrehajtó elem (munkahenger):                                              10. oldal

Gépkocsiemelő feladat kapcsolási vázlata:                                12. oldal

Önellenőrzés 1:                                                                        13. oldal

Hogyan működik?                                                                    15. oldal

2. Tehergépkocsi rakfelületének billentése:                       17. oldal

Vizsgáljuk meg a módosított és az új elemeket!                         18. oldal

3/2-es útmeghatározó elem:                                                      18. oldal

Fojtó-visszacsapó szelep:                                                         19. oldal

Munkahenger.                                                                          20. oldal

Hajlékony vezeték, tömlő:                                                        20. oldal

Tehergépkocsi rakfelületének billentése (kapcsolás):     22. oldal

2/2-es útmeghatározó elem:                                                      23. oldal

Rugóerő visszatérítéses munkahenger.                           24. oldal

Tehergépkocsi rakfelületének billentése 2 db. 2/2-es szeleppel: 26. oldal

Önellenőrzés 2:                                                                        28. oldal

3. Hidraulikus lemezhajlító gép 30. oldal

Nyomás:                                                                                  31. oldal

A térfogatáram:                                                                        34. oldal

Szivattyú mérése:                                                                     35. oldal

Szivattyú résvesztesége:                                                            37. oldal

Hogyan minősítjük a szivattyút?                                                37. oldal

Nyomáshatároló szelep:                                                           38. oldal

Rugóterhelésű nyomáshatároló szelep.                          39. oldal

Nyomáshatároló szelep mérése és beállítása:                             42. oldal

Szivattyú mérése és minősítése:                                                 42. oldal

Mérési jegyzőkönyv:                                                                43. oldal

Önellenőrzés 3:                                                                        45. oldal

4. Csővezeték ellenállása 47. oldal

Mit ismert fel PASCAL?                                                          49. oldal

Hogyan mutatható ki a folyadék súrlódása?                              50. oldal

Hogyan áramlik a folyadék csővezetékben?                              50. oldal

Milyem csővezeték kialakítások idéznek elő turbulenciát?         51. oldal

Mi is az a REYNOLDS féle szám?                                           55. oldal

Csővezeték ellenállása:                                                 56. oldal


Hidraulika folyadékok:                                                 57. oldal

Hidraulika folyadékok feladatai:                                                57. oldal

Hidraulikus munkafolyadékok csoportosítása:               57. oldal

Hidraulika folyadékok legfontosabb tulajdonságai:                    58. oldal

Önellenőrzés 4:                                                                        61. oldal

5. Adagoló működtetése 63. oldal

Kétoldalról működtethető munkahengerek:                               64. oldal

4/2-es útmeghatározó elem:                                                      68. oldal

Önellenőrzés 5:                                                                        72. oldal

6. Csapágyszerelő prés 75. oldal

Fojtószelepek:                                                                         77. oldal

5/2-es útmeghatározó elem:                                                      78. oldal

Fojtószelep mérése:                                                                 81. oldal

Még néhány szó a nyomás növeléséről:                                     82. oldal

Önellenőrzés 6:                                                                        84. oldal

7. Fűrészgép vezérlése 86. oldal

Visszacsapó szelep:                                                                  90. oldal

Hidraulikus motor:                                                                    91. oldal

Önellenőrzés 7:                                                                        93. oldal

8. Mégegyszer a gépkocsiemelőről 95. oldal

Fojtó-visszacsapó szelep:                                                         96. oldal

Háromállású útmeghatározó elemek:                                         98. oldal

Tolattyú túlfedései:                                                                   100. oldal

Munkahengerek löketvégi fékezése:                                          102. oldal

Önellenőrzés 8:                                                                        103. oldal

Tartalomjegyzék:                                                                      105. oldal
Találat: 3314