online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Monitoring hírek

adminisztrációfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MUNKASZERZŐDÉS
Általanos közigazgatasi ismeretek
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS III
Igénylőlap az energiafelhasznalasi tamogatas megallapítasahoz
KÖZKERESETI TÁRSASÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGÁ ALAKULÁSA
A MEGBESZÉLÉSEK LEBONYOLÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSBAN
DÖNTÉSHOZATAL ÉS A DÖNTÉSHOZATALI JOGKÖR ÁTRUHÁZÁSA
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOKBAN MEGTARTANDÓ ÖSSZEJÖVETELEK/ÉRTEKEZLETEK LEBONYOLÍTÁSA
 
bal also sarok   jobb also sarok

Monitoring hírek


Az ORTT Műsorfigyelő és -elemző Szolgálata 1999-től készít rendszeresen jelentéseket a promóciók erőszak tartalmáról, véletlenszerűen kiválasztva a negyedév vizsgálati hónapját. Ez a harmadik negyedévben az augusztus volt. A mintába az MTV1, az RTL Klub, a TV2 és a TV3 tartozott egy-egy hetes időszakkal - sorrendben: aug. 23-29., 2-8., 9-15., 16-22. A vizsgált időszakasz a 16-22 órás sáv volt, amely hétvégén kibővült a 8-11 órás intervallummal. A nézettségi adatok miatt kimaradt a vizsgálatból az MTV2 és a Duna Televízió. A megfigyelt időintervallumban a négy csatornán összesen 812 műsorelőzetest vetítettek, és ebből 475 tartalmazott erőszakot. Ezek megoszlását az alábbi táblázat mutatja:


MTV1

RTL Klub

TV2

TV3

Összesen

Műsorelőzetes összesen


Erőszakot tartalmazó műsorelőzetesek
Az adatok szembetűnő változást mutatnak az előző negyedéves (áprilisi) vizsgálatáéihoz képest. Az ORTT médiaigazgatója közreműködése mellett az országos televíziók illetékes vezetői 1999. január 26-án tartott találkozójukon fogalmaztak meg önkorlátozó, illetve védekező intézkedéseket a televíziót elborító erőszakkal kapcsolatban. Ekkor döntöttek önkéntesen arról, hogy az egyes műsorok erőszaktartalmát, erőszakos jellegét jelzik a műsorújságban. Az áprilisi vizsgálatunkkor azután örömmel állapíthat 919d39j tuk meg, hogy valamelyest csökkent pl. a műsorelőzetesek erőszaktartalma. Ugyanitt annak a reményünknek is hangot adtunk, hogy ez a folyamat folytatódni fog. Az augusztusi adatsor szerint azonban összességében nem hogy nem folytatódott a csökkenés, hanem a kedvező folyamat a visszájára fordult a két legnagyobb kereskedelmi televízió esetében. Az RTL Klub esetében az áprilisi 27%-ról 60%-ra, a TV2 esetében pedig az áprilisi 30%-ról 69%-ra nőtt az erőszakot tartalmazó műsorelőzetesek aránya. Ezt nem tudta ellensúlyozni a TV3-nál (70%-ról 64%-ra) és az MTV1-nél (20%-ról 18%-ra) bekövetkező csökkenés. Az augusztusi adatok alapján a két nagy kereskedelmi televízió fölzárkózott kisebbik társához, míg örvendetes, hogy a közszolgálati televízió kiszállt a versenyből és nem követte ebben a kereskedelmi televíziókat. Az előbbi táblázatban azok a műsorelőzetesek jelentek meg erőszak-tartalmúként, amelyek legalább egy erőszakos eseményegységet bemutattak. Ennél pontosabb képet kapunk, ha az erőszakos eseményegységek arányát az eseményegységekhez viszonyítjuk. Az alábbi táblázat ezt naponkénti és idősávonkénti bontásban tovább finomítja:MTV1

RTL Klub

TV2

TV3

Összesen

Hétfő, 16-22

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Kedd, 16-22

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Szerda, 16-22

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Csütörtök, 16-22

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Péntek, 16-22

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Szombat, 8-11

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Szombat, 16-22

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Vasárnap, 8-11

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
Vasárnap, 16-22

eseményegységek száma


ebből erőszakot tartalmazott
A finomított adatsorból is a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók közötti, föntebb már jelzett különbség látható. Hétköznap 12% alá nem ment az erőszakos eseményegységek aránya a kereskedelmi televíziókban, a közszolgálatiban pedig két nap kivételével 1-2 százalék között mozgott egész héten ez az arány. Egyedüli pozitívum a kereskedelmiek részéről, hogy a hétvégén, délelőttönként - a TV2 szombati és a TV3 vasárnapi adata kivételével - látványosan alacsonyabb volt más időszakokhoz képest az erőszakos eseményegységek aránya. Egy órás sávokra bontva a vizsgált időintervallumokat, párhozamosságot látunk a TV2 és a TV3 között abban a tekintetben, hogy mindkét csatornán 19 és 20 óra között jelent meg a legtöbb, erőszakot tartalmazó jelenet az előzetesekben. Az RTL Klub esetében ez 17 és 18 óra közé esett. Úgy látszik, hogy az inkább fiatalokat megszólítani kívánó csatorna az erőszak megjelenítését is korábbi időpontra koncentrálja. (Az MTV1-en eleve kevés volt az agressziót bemutató előzetes, ezért az egy órás sávokra való bontás nem releváns.)

Az elemzés kiterjedt az egyes agressziómódok előfordulására is. Amint az alábbi táblázatból látható, augusztusban is a fizikai erőszak, a fegyver használata ill. az azzal való fenyegetés, a robbantás és a gyilkosság volt a "sláger".


MTV1


RTL


TV2


TV3


A kódutasításban meghatározott erőszakos események

Erőszakos események száma


Erőszakos események száma


Erőszakos események száma


Erőszakos események száma


verbális fenyegetés

zsarolás

szabadságtól való megfosztás

fizikai erőszak

nemi erőszak

rablás

robbantás

öngyilkosság

gyilkosság

baleset

természeti katasztrófa

fegyverrel való fenyegetés, ill. használata

Összesen

Vizsgáltuk az összefüggést a műsorelőzetesek erőszaktartalma és az általuk ajánlott műsorszámok vetítésének időpontja között. Egyértelműen kiderült, hogy a 20-22 órás sávban vetített filmek, műsorok propagálásánál használták a legtöbb erőszakot. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az ORTT várakozásai ellenére sajnos nem vált tartós folyamattá az erőszak csökkenése a műsorelőzetesekben, sőt az RTL Klub és a TV2 esetében jelentősen megnőtt az agresszió aránya. Egyetlen bíztató jel, hogy az MTV1 egyelőre nem követi versenytársait. Nézettségben azonban oly mértékig elszakadt tőlük, hogy a műsorelőzetesek esetében az egy nézőre eső erőszak mindenképpen növekedett.


Találat: 2044


Felhasználási feltételek