online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Vilagnézet és filozófia

filozófiabal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
Filozófia és az ideológia viszonya
A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma
Ismeretelméleti alternatívak: RACIONALIZMUS
Ismeretelméleti alternatívak: EMPIRIZMUS
FRIEDRICH NIETZSCHE A vidam tudomany (aforizmak)
Az igazsag problémaja
Vilagnézet és filozófia
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Világnézet és filozófia


Empírikus, tapasztalati, gyakorlati megismerés

Teoretikus, tudományos megközelítés


TAPASZTALATI SZINT


TUDÁS

VILÁGNÉZET


(rendezetett ismeretek)

VILÁGKÉP +

VÉLEMÉNY


(elképzelés a világról mint egész 111i86b ről)

- érzelmi, akarati viszonyítás

Konkrét ismeretek a világ dolgairól


-hitszerű kiegészítés

RÉSZEK

Û

EGÉSZA rendszerezett ismereteket tudásnak nevezzük.

Nemcsak a konkrét, rendszerezett ismeretek voltak.

A gyakorlati tudása alapján kialakít egy képet a világról. (különböző világképek)

Az ember nemcsak értelmi lény, hanem érzelmi. Véleményt formál a világról is. Ez egy hitszerű vélemény, empírikus érvekkel nem tudjuk igazolni.


ELMÉLETI SZINT


A tudományok differenciálódása

FILOZÓFIATUDOMÁNY

n    tudományos igényű világnézet tudományos szakszerűséggel törekszünk válaszolni.

n    tudományos módszerű gondolkodás

általánosított ismeretek, törvények rendszere, "rendszerré szerveződött tudás"

ÞTUDOMÁNYOS VILÁGKÉP +

(a tudományok eredményei felhasználásával elképzelt világ

ÉRTÉKELÉS

(viszonyulás az ilyen világhoz)A tudomány mindig általánosított ismereteket törvények formájában fogalmazza meg.

Egzakt: nézhetőség, erre törekszik

Objektív: a valóság olyan semmilyen

Dekantropomorf: a személyes vágyakat nem viszi be a kutatásba, nem megszemélyesítettek a tudományok törvényei.


A tapasztalati szinten van a világkép + hozzá való viselkedés.

A tudományos világképhez is viszonyul az értékelés. Ez az egész együttesen alkotja a filozófiát.


Tudományos igénnyel lép fel, de ezt az egészet sohasem tudja teljesíteni. Tudományos módszerű gondolkodás a filozófia.


Minden világnézet objektív ismeretrendszer és szubjektív meggyőződéssel, véleménnyel kiegészítve. Átfogja a természet egészét, benne a társadalom egészét és az egyik egészét (testét, érzelmi világát, lelkét, gondolkodását). Minden világnézet az Univerzumra vonatkozik.


A filozófia: objektív tudományos tartalom és a hozzátett szubjektív, hitszerű kiegészítés. A filozófia tudományos igényű világnézet.

A nézőpontja különbözik minden más nézőponttól. A világnézetünket teljesebbé teszi. Világnézete mindenkinek van.


Vannak más vélemények a filozófiáról.


NEM TU.

ROKON A MŰVÉSZETTEL (H. BERGSON)

ESZTÉTI-KAI RENDET VISZ A GONDOL-KODÁSBA ÉS CSELEK-VÉSBE (SCHILLER

HITTUDOMÁNY (neotonizmus) (HEIDEGGER

A BELSŐ TAP. TUDOMÁNYA (APELTI) önvizsgálat

AZ EMBERI TUDÁS TELJ. (A. COMTE)

A NYELV ÁLT. ALAPVETŐ PROBL.

TUDOMÁNYOK TUDOMÁNYA (RUSSELL)

EGZAKT TUD.NEWTON: "Fizika óvakodj a metafizikától."


A filozófia megpróbál túlmutatni a tudományokon. A filozófia szokatlan kérdéseket tesz fel. Kritikusan viszonyul a tárgyához.Találat: 7273


Felhasználási feltételek