online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz

filozófiabal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A filozófia egyik alapkérdésére adott válasz


Lét és a tudat

Mit ismerhetünk meg, mit tudhatunk?

Mi értékes és mi nem?


Lukács József: a filozófia alapvető kérdésére adott válasz:

"A világ lényegét tekintve anyagi vagy eszmei." Ez nem tudományos válasz!

A tudományok alapvető definíciókon (axiómákon) 818f52i alapulnak. Ezeket a tapasztalatokat alátámasztja. Mindaddig tudományos, míg valami ellent nem mond neki.


A vallásos ember számára Isten léte a tapasztalást és gondolkodást megelőző evidencia.

Isten léte mellett vagy ellen konkrét tapasztalati tények nem léteznek.


(Materializmus: az anyag létét hangsúlyozza, a világ anyagi)


Egyik sem hipotézis, nem előfeltevés Þ nincs szükség hipotézisre, vagy elfogadja az adott dolgot, vagy nem.


Azt érdemes keresni, hogy miben lehet együttműködni, és nem a harcot. Az együttműködés előbbre visz.


Filozófia feladata: kérdéseket tegyen fel, amire más tudományok nem tudnak válaszolni.


Hogyan szerzünk ismereteket? (ismeretelmélet foglalkozik vele)

Miről szerzünk ismereteket? (lételmélet foglalkozik vele)

Mi tesz valamit értékessé? (értékelmélet foglalkozik vele)


n    gnoszeológia vagy episzlamológia = ismeretelmélet

n    antológia = lételmélet

n    axiológia = értékelmélet


Ismeretelmélet:

kommunikáció-elmélet

logika


Antológia:

individuális

tulajdonságokkal, dolgokkal foglalkozik (viszonyok)


Axiológia:

igazságelmélet

etika

esztétika


ism.

ért.

összefüggnek egymássallét.
A filozófiával szemben előítéletek vannak, nagyon elvont, absztrakt, olyan mély összefüggésekkel foglalkozik, amire nincs igazán szükség a mindennapi életben.

A filozófiára jellemző, hogy ésszel nem egyszerűen felfogható.

Az előítéletek közé tartozik, hogy bonyolult, nem érthető a nyelvezete. A filozófiai könyvekben a gondolati üzeneteket kell megfejteni. A filozófiának ezért közérthető nyelven kell az üzeneteket közvetíteni. Þ egy adott szintre el kell jutni ahhoz, hogy megértsük a filozófiai problémákat.

A filozófusok nem tudnak megegyezésre jutni bizonyos dolgokban, ezért is bonyolult. A különböző szélsőséges irányok ellentmondanak.

A tudományok fejlődésével a filozófia fölöslegessé válik. Nem lesz olyan terület, amivel még senki sem foglalkozott. Ez elvileg lehetséges, de gyakorlatilag nem, mert a világ végtelen.


Filozófiával kapcsolatos várakozások:


A szocializáció segítségével tanulunk meg bizonyos dolgokat. Minden generáció újból felfedezi a világot.

Feladatunk az, hogy egészre formáljuk ezt a készrekapott féligkész világot!


Megközelítések:

filozófia történet: történeti megközelítés

elméleti, spekulatív megközelítés: Egy jól felépített ismeret rendszerbe rakjuk bele a filozófiai problémákat. Ilyen volt Hegel rendszere: tézis - antitézis - szintézis. Kitalált rendszerbe helyezi el a világot.

problémacentrikus megközelítés: felvetjük a problémát, és a problémát megoldjuk. Megoldási alternatívákat keresünk. Megmondjuk az előnyöket és a hátrányokat. "Is-is"-ekben kell gondolkodnunk. Ehhez toleránsnak kell lenni. Kompromisszumot kell kötni, de ez nem azt jelenti, hogy megalkuszunk. Próblájuk közösen keresni az igazat. Þ mi az igazság fontosabb, mint az, hogy kinek van igaza.Találat: 3161


Felhasználási feltételek