online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz

filozófia

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A filozófia egyik alapkérdésére adott válasz


Lét és a tudat

Mit ismerhetünk meg, mit tudhatunk?

Mi értékes és mi nem?


Lukács József: a filozófia alapvető kérdésére adott válasz:

"A világ lényegét tekintve anyagi vagy eszmei." Ez nem tudományos válasz!

A tudományok alapvető definíciókon (axiómákon) 818f52i alapulnak. Ezeket a tapasztalatokat alátámasztja. Mindaddig tudományos, míg valami ellent nem mond neki.


A vallásos ember számára Isten léte a tapasztalást és gondolkodást megelőző evidencia.

Isten léte mellett vagy ellen konkrét tapasztalati tények nem léteznek.


(Materializmus: az anyag létét hangsúlyozza, a világ anyagi)


Egyik sem hipotézis, nem előfeltevés Þ nincs szükség hipotézisre, vagy elfogadja az adott dolgot, vagy nem.


Azt érdemes keresni, hogy miben lehet együttműködni, és nem a harcot. Az együttműködés előbbre visz.


Filozófia feladata: kérdéseket tegyen fel, amire más tudományok nem tudnak válaszolni.


Hogyan szerzünk ismereteket? (ismeretelmélet foglalkozik vele)

Miről szerzünk ismereteket? (lételmélet foglalkozik vele)

Mi tesz valamit értékessé? (értékelmélet foglalkozik vele)


n    gnoszeológia vagy episzlamológia = ismeretelmélet

n    antológia = lételmélet

n    axiológia = értékelmélet


Ismeretelmélet:

kommunikáció-elmélet

logika


Antológia:

individuális

tulajdonságokkal, dolgokkal foglalkozik (viszonyok)


Axiológia:

igazságelmélet

etika

esztétika
ism.

ért.

összefüggnek egymássallét.
A filozófiával szemben előítéletek vannak, nagyon elvont, absztrakt, olyan mély összefüggésekkel foglalkozik, amire nincs igazán szükség a mindennapi életben.

A filozófiára jellemző, hogy ésszel nem egyszerűen felfogható.

Az előítéletek közé tartozik, hogy bonyolult, nem érthető a nyelvezete. A filozófiai könyvekben a gondolati üzeneteket kell megfejteni. A filozófiának ezért közérthető nyelven kell az üzeneteket közvetíteni. Þ egy adott szintre el kell jutni ahhoz, hogy megértsük a filozófiai problémákat.

A filozófusok nem tudnak megegyezésre jutni bizonyos dolgokban, ezért is bonyolult. A különböző szélsőséges irányok ellentmondanak.

A tudományok fejlődésével a filozófia fölöslegessé válik. Nem lesz olyan terület, amivel még senki sem foglalkozott. Ez elvileg lehetséges, de gyakorlatilag nem, mert a világ végtelen.


Filozófiával kapcsolatos várakozások:


A szocializáció segítségével tanulunk meg bizonyos dolgokat. Minden generáció újból felfedezi a világot.

Feladatunk az, hogy egészre formáljuk ezt a készrekapott féligkész világot!


Megközelítések:

filozófia történet: történeti megközelítés

elméleti, spekulatív megközelítés: Egy jól felépített ismeret rendszerbe rakjuk bele a filozófiai problémákat. Ilyen volt Hegel rendszere: tézis - antitézis - szintézis. Kitalált rendszerbe helyezi el a világot.

problémacentrikus megközelítés: felvetjük a problémát, és a problémát megoldjuk. Megoldási alternatívákat keresünk. Megmondjuk az előnyöket és a hátrányokat. "Is-is"-ekben kell gondolkodnunk. Ehhez toleránsnak kell lenni. Kompromisszumot kell kötni, de ez nem azt jelenti, hogy megalkuszunk. Próblájuk közösen keresni az igazat. Þ mi az igazság fontosabb, mint az, hogy kinek van igaza.Találat: 3008Felhasználási feltételek