online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Ismeretelméleti alternatívak: EMPIRIZMUS

filozófia

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
Filozófia és az ideológia viszonya
A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma
Ismeretelméleti alternatívak: RACIONALIZMUS
FRIEDRICH NIETZSCHE Emberi - túlsagosan is emberi (aforizmak)
Lételmélet (antológia) lehetséges valaszok
Ismeretelméleti alternatívak: EMPIRIZMUS
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Ismeretelméleti alternatívák: EMPIRIZMUSIsmeretelmélet (gnoszeológia vagy episztemológia) = megismeréssel foglalkozó filozófiai tanításokkal foglalkozik.


n    Mik az ismereteink fundamentumai? (fundamnetum)

n    Igaz-e, hogy a megismerés a kételkedéssel kezdődik?

n    Minden ismeretünk forrása-e a tapasztalat?
A megismerés régi problémája az embe 929h72j riségnek. Két nagy álláspont van:

A megismerés alapja a tapasztalat. Igaz ismeretekhez tapasztalással lehet eljutni. Érzések, érzetek az alapelemek, a tudás ezekből az alapelvekből épül fel.

Racionalizmus: ráció = ész, gondolkodás. A tapasztalataink átvernek, becsapnak, ezért alapos ismeretekhez csak gondolkodás útján jutunk el. Az ész, a logika, a gondolkodás szerepe a fontos.


Ezek ellenmondásos állásfoglalások. Az ókorban jelenik meg F. BACON képviselésével az empirizmus.

A racionalizmus pedig DESCARTES és KANT képviseletében.


EMPIRIZMUS:


Ismeretelméleti KÖZÉP Ismeretelméleti

realizmus idealizmus


naiv realizmus - analitikus filozófia - logikai pozitivizmus

reprezentatív realizmus - klasszikus pozitivizmus

józan ész realizmus - szubjektív idealizmusIsmeretelméleti realizmus: rajtunk kívül vannak tárgya, dolgok. A megismeréskor ezekről másolatot készítünk a tudatunkban.


Ismeretelméleti idealizmus: csak érzések, érzetek, tények vannak, ezekből alakított eszmék vannak, és a fejünkön kívül levő világról nem tudunk semmit. A világ hatásai a fejünkben lévő határainál húzódik.


Közép átvezetés a kettő között.


Naiv realizmus: azt tapasztaljuk, ami van, ami ténylegesen létezik. Ha én látom a papírt, akkor biztos, hogy a Pista papírlapot lát.

Feltételezi a tárgy létezését rajtunk kívül. Erről kapunk információkat az érzékszerveinken keresztül, és ezek 100%-ig megfelelnek a tárgynak. A világ pontosan olyan, amilyennek tapasztaljuk.

Miért hívjuk naivnak?

Mert hiányzik belőle az önkritika mozzanata. Nem lép ki ebből a szituációból, és nem is tesz fel kérdéseket. Egyből elhiszi a dolgokat, tudományos kísérleteknek nem teszi alá. Jóhiszeműen alkot véleményt. Az érzékszerveink biztos, hogy 100%-osan mutatják a képet. Az érzéki csalódástól védtelen, valóságnak fogja fel.


Reprezentatív realizmus: képviselője J. LOCKE. Születésünkkor a tudatunk tiszta tábla = tabula rasa, amelyet a tapasztalat firkál össze, ír be. A külső tárgyakról érkező benyomások másolódnak erre a lapra. Þ A tudatunkban lenyomatokat képezünk, ezek reprezentálják a tárgyat. Ábrázol, mutat. Az elme ezeket tudja törölni, tárolni, variálni.

Kétféle eszméket, reprezentánsokat kell megkülönböztetni, az egyik az alak, nagyság, vagyis a tárgyak elsődleges tulajdonságai. A másodlagos tulajdonságok, pl.: szín, illat, íz Þ Fejünkben keltett tulajdonságok.

"A cukor akkor édes, ha nyaljuk!"Létrehozza a dualizmust: vannak tárgyak és a róluk alkotott eszmék, ezek két különböző tartomány. Szenzualizmus = érzékelés, megismerés alapja.

Ellenvetés: az érzéki csalódások ellen ez sem véd meg. A lenyomat az térfüggő, mást mutat a fejünkben. Fantázia és alkotó képzelet: pl. kitalációk (sellők, sci-fi)


Józan ész realizmus: XX. sz.-i felfogás, az ismereteink fundamentumait a köznapi gondolkodásban kell keresnünk. Az egyszerű emberek hamisítatlan gondolkodásában találjuk meg az alapvető ismereteket. MOORE és WITTGENSTEIN voltak a képviselők. Descartes-féle filozófia ellen irányult. Ez már tudományos alapon történik.

Ellenvetés: a józan ész állításai egyszerű, triviális dolgokra vonatkoznak. Az általánosabb, több dologra vonatkozóan ilyen módon nem bizonyítható. A tudomány nem igazán tudja hasznosítani. A bizonyosság az előnyben részesítés. Nem ad választ arra, hogy a nyelvileg megfogalmazott szellemi szféra és az anyagi szféra közötti kölcsönhatás hogyan áll. A nyelv nem homogén, ezért nem lehet a világ dolgait csak a köznyelvvel leírni.


Analitikus filozófia: a nyelvi formák elemzésével foglalkozik. A problémák a nem helyes nyelvi ismeretekből erednek, ezért el kezdik elemezni a természetes nyelveket Þ kiderült, hogy a természetes nyelv a szakkifejezéseket rosszul alkalmazta.

WITTGENSTEIN és RUSSELL foglalkozott vele, hogy a félreérthetőséeket kiküszöböljék a nyelvből Þ szimbolikus logikát használtak.


Kiderült, hogy nem valósítható meg. A nyelvtudomány nem tudja megoldani a filozófiai problémákat. Mesterséges nyelvek természetes nyelv nélkül nem alkothatók.


Szimbolikus idealizmus:

Képviselője BERKELEY püspök. A világ a megismerő ember tudatán kívül nem létezik. Világ nincs, világnézet van a fejünkben. Amit érzünk, észlelünk, az a fejünkben van. Þ a fejünkön kívül nincs semmi.

HUME: a fejünkön kívüli tárgyi világ létezését nem tudjuk eldönteni.

Azért szubjektív idealizmus, mert a tudás, a tapasztalat, az egyes ember tudatában létezik. Ez idealizmus, mert a világ dolgait érzeteknek tekinti. A világ határa érzeteink, tapasztalataink határainál húzódik.

Ellenvetés: egyetlen cáfolata a tapasztalat.


Klasszikus pozitivizmus:

Képviselője A. COMTE. A megismerés forrása a megfigyelés. Megfigyeléssel pozitív tényekhez jutunk. A megfigyelhető pozitív tények összessége a VILÁG. A pozitív tények nem mások, mint érzetek, érzések. Ezek a tények a fejünkben lévőek. El kell utasítani a tényeken kívüli világot, szerinte csak a benyomások világa létezik. Þ NINCS DUALIZMUS.

A tényeket a megfigyelők figyelik meg. Csak a tényekre vonatkozó kijelentések értékese, értelmesek. Pl.: matematika, logika kijelentései. Ezek analitikus kijelentések. Nem értelmezhetők a szintetikus kijelentések. Pl.: 7 + 5 = 12, mert a 12 többféleképpen is előállítható.

A filozófiai, teológiai állítások nem vezethetőek vissza alap dolgokra.


Logikai pozitívizmus:

A két ok között jött létre. Próbálja a tudományos törvények és a logika eszközeit összehangolni, hogy visszavezethető legyen.

VERIFIKÁCIÓ - visszaigazolás. Általános tételeket hogyan lehet visszavezetni.

(konfirmáció: megerősítés)

Lényegében szubjektív idealizmus, tagadja a külső világot. A ma megismert tények az idő múlásával változnak. A tények nem adottak.

A megismerés tárgya a természet (emberi kérdésfeltevés általi természet).


Találat: 3310