online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Lételmélet (antológia) lehetséges valaszok

filozófiabal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
Filozófia és az ideológia viszonya
A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma
FRIEDRICH NIETZSCHE Emberi - túlsagosan is emberi (aforizmak)
Lételmélet (antológia) lehetséges valaszok
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Lételmélet (antológia) lehetséges válaszok


Anyagi vagy szellemi-e a világ? Lényegében változatlan vagy fejlődő?

Véges vagy végtelen a világ?

Létezik-e a túlvilág?

Hogyan jött létre az ember?


Ismeretelmélet - lételmélet viszonya


Valamit ismerü 818f53i nk meg, az kezdettől fogva létezett, az antológia: lételmélet, léttan a megismeréstől függetlenül létező valósággal foglalkozik. Lételmélet, mint a létezőről szóló, a fejünkben levő tudás maga is része az ismeretelméletnek.


Teodicea

Ontológia              Metafizika (léttan, fizikai világ keletkezése, gondviselés)

Kozmológia


Metafizika:

ARISZTOTELÉSZ: Metafizika c. könyv (fizikán túli)

A Fizika c. könyve után írta a Metafizika c. könyvét.

A túlvilág és evilág közötti kapcsolatáról szól.


Szemben a dialektikával, ami mindent mozgás, változásban lévőnek fog fel, szemben a metafizikával, ami a változatlanság, állandóság tana.


Metafizika = Ontológia + Kozmológia + Teodicea

Nem foglalkozik a metafizika: asztrológiával, jóslással, spiritizmussal.


A világ anyagi vagy szellemi


Materializmus: a világ lényegét tekintve anyagi, csak megelőzi a gondolkosát.


a.)    THALESZ: "Minden vízből van és vízzé lesz." Ezt hívta a világ ősokának vagy arche.

b.)    ANAXIMENÉSZ: "Minden levegőből lesz és azzá válik."

c.)    HERAKLEITOSZ: "A világ ősoka a tűz."; A tűzben minden elenyészik.

d.)    ANAXAGONASZ: apei-ron = végtelen


A korai görög materializmus: a világ lényege konkrét dolgokban találhatók meg: víz, levegő, tűz és apei-ron.


e.)    DEMOKRITOSZ: "A világ atomokból áll, a világ lényege az atom."

A világ alkotóelemei az oszthatatlan atomok. Az atomok alak, nagyság, súly és elrendeződésben különböznek egymástól. Ezek konkrét tulajdonságok. Az atom érzékelhetetlen, az érzékelhetőn túl helyezkedik el a lámpa.

A tudat, a lélek, a megismerés úgy történik, hogy az ismereteink a valóság lenyomatai. (képecskék válnak le a dolgokról, ez megy be a szemünkbe)

f.)      JORDANO BRUNO: A XVI. Sz.-ig nem igazán jutott szerephez a materializmus. Megjelenik egy újfajta gondolkodás. A világ, az anyagi világ öröktől fogva van. Az anyagi világban benne van az Isten, mint a világ lelke. Isten mindenben ott van. PANTEIZMUS: Az isten mindenhol ott van (SPINOZA)

g.)    DESCARTES: Vannak a kierjedt dolgok és a gondolkodás, ezt a kettőt Isten egyesíti.


Találat: 3184


Felhasználási feltételek