online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Lételmélet (antológia) lehetséges valaszok

filozófia

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
Filozófia és az ideológia viszonya
A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma
FRIEDRICH NIETZSCHE Emberi - túlsagosan is emberi (aforizmak)
Lételmélet (antológia) lehetséges valaszok
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Lételmélet (antológia) lehetséges válaszok


Anyagi vagy szellemi-e a világ? Lényegében változatlan vagy fejlődő?

Véges vagy végtelen a világ?

Létezik-e a túlvilág?

Hogyan jött létre az ember?


Ismeretelmélet - lételmélet viszonya


Valamit ismerü 818f53i nk meg, az kezdettől fogva létezett, az antológia: lételmélet, léttan a megismeréstől függetlenül létező valósággal foglalkozik. Lételmélet, mint a létezőről szóló, a fejünkben levő tudás maga is része az ismeretelméletnek.


Teodicea

Ontológia              Metafizika (léttan, fizikai világ keletkezése, gondviselés)

Kozmológia


Metafizika:

ARISZTOTELÉSZ: Metafizika c. könyv (fizikán túli)

A Fizika c. könyve után írta a Metafizika c. könyvét.

A túlvilág és evilág közötti kapcsolatáról szól.


Szemben a dialektikával, ami mindent mozgás, változásban lévőnek fog fel, szemben a metafizikával, ami a változatlanság, állandóság tana.


Metafizika = Ontológia + Kozmológia + Teodicea

Nem foglalkozik a metafizika: asztrológiával, jóslással, spiritizmussal.


A világ anyagi vagy szellemi


Materializmus: a világ lényegét tekintve anyagi, csak megelőzi a gondolkosát.


a.)    THALESZ: "Minden vízből van és vízzé lesz." Ezt hívta a világ ősokának vagy arche.b.)    ANAXIMENÉSZ: "Minden levegőből lesz és azzá válik."

c.)    HERAKLEITOSZ: "A világ ősoka a tűz."; A tűzben minden elenyészik.

d.)    ANAXAGONASZ: apei-ron = végtelen


A korai görög materializmus: a világ lényege konkrét dolgokban találhatók meg: víz, levegő, tűz és apei-ron.


e.)    DEMOKRITOSZ: "A világ atomokból áll, a világ lényege az atom."

A világ alkotóelemei az oszthatatlan atomok. Az atomok alak, nagyság, súly és elrendeződésben különböznek egymástól. Ezek konkrét tulajdonságok. Az atom érzékelhetetlen, az érzékelhetőn túl helyezkedik el a lámpa.

A tudat, a lélek, a megismerés úgy történik, hogy az ismereteink a valóság lenyomatai. (képecskék válnak le a dolgokról, ez megy be a szemünkbe)

f.)      JORDANO BRUNO: A XVI. Sz.-ig nem igazán jutott szerephez a materializmus. Megjelenik egy újfajta gondolkodás. A világ, az anyagi világ öröktől fogva van. Az anyagi világban benne van az Isten, mint a világ lelke. Isten mindenben ott van. PANTEIZMUS: Az isten mindenhol ott van (SPINOZA)

g.)    DESCARTES: Vannak a kierjedt dolgok és a gondolkodás, ezt a kettőt Isten egyesíti.


Találat: 3021Felhasználási feltételek