online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma

filozófia

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
Filozófia és az ideológia viszonya
A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A Magyar Philosophiai
Szemle Repertóriuma

TARTALOM


I. ÉRTEKEZÉSEK

II. ISMERTETŐK

III. ÉRTESÍTŐK

IV. FOLYÓIRAT ÉS MŰAJÁNLÁS

V. VEGYES

NÉVMUTATÓ

ELŐSZÓA MAGYAR PHILOSOPHIAI SZEMLE tíz éven keresztül - 1882-töl 1889-ig jelent meg. Az elsök között volt azon magyar folyóiratok között, melyek témája a filozófia.

A szerkesztö (Böhm Károly) szerint: "a folyóirat nem szolgál semmiféle iskolának kizárólagosan, hanem szolgál az igazságnak..."

A folyóirat céljai:

- Saját nemzetünk filozófiai múltjának megvizsgálása, s a magyar filozófiai terminológia rendezése s ahol kell, megalkotása.

- A természettudományok filozófiai irányban történö kezeléséröl olvasóikat pontosan akarták értesíteni. Ugyanilyen módon kívánták kezelni az államról és társadalomról szóló tanokat.

- A folyóirat nem szorítkozik egyedül arra, hogy a már megállapított s a könyvekben letett tanokat ismertesse, hanem igyekszik keresni olyan logikát, mely a természet törvényeinek talán jobban megfelel, mint az eddigi - kivált Arisztotelész nyomdokain járó - logikai rendszernek.

A folyóirat általános szerkezete: Egy adott évben megjelent füzeteket egy kötetbe kötötték, így tíz kötet áll rendelkezésünkre (1882-1891). Egy-egy füzet szerkezete tartalom szerint a következöképpen rendszerezhetö:

Tartalmaz: Különbözö szerzöktöl, különbözö témákról értekezéseket. Újonnan megjelent müvekröl, tanulmányokról, beszédekröl ismertetöt ill. bírálatot. Továbbá minden szám tartalmaz felsorolás vagy bibliográfiai adatok közlésének szintjén filozófiai müveket és folyóiratokat. Vegyeseknek lehet nevezni a levelezéssel, iskolai tananyaggal, idézetekkel foglalkozó részeket.

Repertóriumom a fent említett tíz évfolyamot dolgozza fel, a cikkek szerkezete illetve tartalma szerint öt nagyobb egységre osztva, melyek a következök:

I. ÉRTEKEZÉSEK: A cikkek tételszámozva, évfolyamonként, s azon belül pedig növekvö oldalszám szerint vannak feltüntetve. Egy-egy tétel tájékoztat a cikk címéröl, szerzöjéröl és megjelenési adatairól. Továbbá minden esetben feltüntettem egy-egy tétel elözményének illetve folytatásának megjelenési adatait és tételszámát. Folytatásos müvek esetében az utolsó közleményt követöen felsorolom az összes elözményt. Kapcsolódó elözmény vagy folytatás megnevezéssel illettem azokat a cikkeket, melyek nem szerves kapcsolatban vannak egymással, hanem csak hasonló téma, a cikkre való utalás, válasz kapcsán tartoznak össze.

II. ISMERTETŐK: Ez a rész tartalmazza a különbözö szerzök müveiröl, beszédeiröl szóló nagyobb lélegzetü bírálatokat, müismertetöket. Ezen rész feldolgozása a következö: A tíz évfolyam összes müismertetöjét összegyüjtve az ismertetett müvek szerzöinek, vagy ha nincs, akkor címének mechanikus rendjébe szedve folyamatos tételszámmal sorolom fel. Egy-egy tétel tartalmazza az ismertetett mü szerzöjét, a mü címét, megjelenési helyét és az évet. Továbbá a müismertetö személyét (ez sok esetben nincs feltüntetve) és a cikk megjelenési adatait. Elözményt illetve folytatást vagy kapcsolódó részeket itt is feltüntettem.

III. ÉRTESÍTŐK: Tartalma kisebb lélegzetü, inkább értesítö, jeladó jellegü mü, beszéd illetve tanulmány ismertetök, plusz iskolai tananyaggal, tankönyvekkel, különbözö hírekkel foglalkozó cikkek. A tíz évfolyam ezen témájú cikkeit a címek mechanikus rendje szerint tételszámmal ellátva ismertettem. Ezen rész leírásai is tájékoztatnak a cikk címéröl, szerzöjéröl, megjelenési adatokról.

IV. FOLYÓIRAT és MŰAJÁNLÁS: Szinte minden szám tartalmaz felsorolás és vagy bibliográfiai adatok szintjén filozófiai müveket és folyóiratokat. Szintén érvényes a folyamatos tételszámozás és megjelenési adatok közlése ezen részre is.

V. VEGYESEK: Levelezést, idézeteket, szerkesztöi közléseket a címek mechanikus rendjében tételszámmal ellátva ismertettem.

A repertóriumhoz névmutatót készítettem, melybe felvettem minden cikkben szereplö, említett nevet. A Névmutatóban a személynevek mechanikus rendben találhatók s az összes hozzá tartozó cikk tételszámát is felsoroltam. A róla vagy müvéröl szóló cikkek tételszámát aláhúzással jelöltem. A többi jelöletlen tételszám esetében az adott személy az adott cikk szerzöje.

Tárgymutatót nem készítettem, mert a filozófiai szakterminológia régi és magyar jelenlegi jelentése nem biztos, hogy fedi egymást. Ennek elkészítéséhez egyértelmüen filozófiai szakemberre lenne szükség.

A repertórium készítésénél végig a korabeli helyesírást tükröztem. Helytelen oldalszámozásra is felfigyeltem, melyet a következöképpen javítottam:

Hibás a 108. tétel esetében a 378-373. p. (378-!389)

109. tétel esetében  374-401. p. (!390-!417)

110. tétel esetében 402-445. p. (!418-445)

A helyes adatot írtam le zárójelbe és felkiáltójellel jelöltem azt az adatot, melyet és javítottam.I. ÉRTEKEZÉSEK1. évf. 1882.Bevezetésül / Böhm Károly = 1-10. p.A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 11-24. p.

Folyt.: 1. évf. 1882. 161-175. p. v.ö.: 9.Spencer Herbert philosophiája : mutatvány egy Spencer philosophiáját tárgyaló tanulmányból / Lechner László = 25-46. p.

Folyt.: 1. évf. 1882. 363-387. p. v.ö.: 20.Giacomo Leopardi gróf, mint a német pessimismus elöfutárja / Buday József = 47-54. p.

Folyt.: 1. évf. 1882. 109-134. p. v.ö.: 8.Az amerikai költészet fejlödése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) = 55-65. p.

Folyt.: 1. évf. 1882. 211-222. p. v.ö.: 13.A realismus alapellentmondása / Böhm Károly = 81-94. p.Péterfi Károly élete és munkái / Kiss Áron = 95-108. p.

Folyt.: 1. évf. 1882. 176-192. p. v.ö.: 10.Giacomo Leopardi gróf, mint a német pessimismus elöfutárja / Buday József = 109-134. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 47-54. p. v.ö.: 4.A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 161-175. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 11-24. p. v.ö.: 2.

Folyt.: 3. évf. 1884. 241-252. p. v.ö.: 51.Péterfi Károly élete és munkái / Kiss Áron = 176-192. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 95-108. p. v.ö.: 7.Néhány újabb kutatás a kísérletei lélektan terén / Böhm Károly = 193-201. p.A nyelvtudomány jelen állása / Bodnár Zsigmond = 202-210. p.Az amerikai költészet fejlödése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) = 211-222. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 55-65. p. v.ö.: 5.

Folyt.: 1. évf. 1882. 288-302. p. v.ö.: 17.Lotze / Bihari Péter = 241-266. p.

Folyt.: 1. évf. 1882. 341-362. p. v.ö.: 19.Az aesthetika kérdéses pontjai / Simon József Sándor = 267-280. p.Lélektani elméletek kifejlödése a görög philosophiában / Pauer Imre = 281-287. p.Az amerikai költészet fejlödése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) =288-302. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 55-65. p. v.ö.: 5.

1. évf. 1882. 211-222. p. v.ö.: 22.A bölcsészet problémája / Schmitt Jenö = 321-340. p.Lotze / Bihari Péter = 341-362. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 241-266. p. v.ö.: 14.

Folyt.: 1. évf. 1882. 450-471. p. v.ö.: 22.Spencer Herbert philosophiája : mutatvány egy Spencer philosophiáját tárgyaló tanulmányból / Lechner László = 363-387. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 25-46. p. v.ö.: 3.

Folyt.: 2. évf. 1883. 101-119. p. v.ö.: 26.A szellemi életünk fejlödésvonalában felmerülö hiányok s azoknak okai / Lechner Károly = 404-449. p.Lotze / Bihari Péter = 450-471. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 241-266. p. v.ö.: 14.

1. évf. 1882. 341-362. p. v.ö.: 19.2. évf. 1883.A szellemi müködés mint érzéki functiók összjelensége / Schmitt Jenö = 3-21. p.

Folyt.: 2. évf. 1883. 81-100. p. v.ö.: 25.Az asszony lélektanáról / Böhm Károly = 22-54. p.A szellemi müködés mint érzéki functiók összjelensége / Schmitt Jenö = 81-100. p.

Folyt.: 2. évf. 1883. 3-21. p. v.ö.: 23.Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 101-119. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 363-387. p. v.ö.: 20.

Folyt.: 2. évf. 1883. 161-183. p. v.ö.: 29.A szerelem elméletéböl / Babics Kálmán = 120-126. p.Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékröl / (Málnai Mihály) = 127-143. p.

Folyt.: 2. évf. 1883. 211-226. p. v.ö.: 32.Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 161-183. p.

Elözm.: 2. évf. 1883. 101-119. p. v.ö.: 26.

Folyt.: 3. évf. 1884.1-18. p. v.ö.: 43.A jellem eszméje / Nemes Imre = 184-196. p.

Folyt.: 2. évf. 1883. 259-280. p. v.ö.: 34.A methaphysikai aesthetika alapkérdései / Simon J. S. = 197-210. p.

Folyt.: 2. évf. 1883. 321-337. p. v.ö.: 36.Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékröl / (Málnai Mihály) = 211-226. p.

Elözm.: 2. évf. 1883.127-143. p. v.ö.: 28.A kriticismus és positinismus / Böhm Károly = 245-258. p.A jellem eszméje / Nemes Imre = 259-280. p.

Elözm.: 2. évf. 1883. 184-196. p. v.ö.: 30.

Folyt.: 2. évf. 1883. 338-348. p. v.ö.: 37.Byron "Kain"-ja és Hartmann E. bölcseleti rendszere / Buday József = 281-302. p.

Folyt.: 2. évf. 1883. 401-412. p. v.ö.: 39.A methaphysikai aesthetika alapkérdései / Simon J. S. = 321-337. p.

Elözm.: 2. évf. 1883. 197-210. p. v.ö.: 31.A jellem eszméje / Nemes Imre = 338-348. p.

Elözm.: 2. évf. 1883. 184-196. p. v.ö.: 30.

2. évf. 1883. 259-280 p. v.ö.: 34.Haladásunk és az emberi boldogság / Szlamka Elek = 349-375. p.Byron "Kain"-ja és Hartmann E. bölcseleti rendszere / Buday József = 401-412. p.

Elözm.: 2. évf. 1883. 281-302. p. v.ö.: 35.A nö / Bihari Péter = 413-439. p.

Folyt.: 3. évf. 1884. 19-45. p. v.ö.: 44.A változás problémájához / Schmitt Jenö = 440-446. p.

Kapcsolódó folyt.: 2. évf. 1883. 447-459. p. v.ö.: 42.Megjegyzések a "Változás problémájához" címü cikkre / Böhm Károly = 447-459. p.

Kapcsolódó elözm.: 2. évf. 1883. 440-446. p. v.ö.: 41.3. évf. 1884.Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 1-18. p.

Elözm.: 2. évf. 1883. 161-183. p. v.ö.: 29.

Folyt.: 3. évf. 1884. 114-148. p. v.ö.: 48.A müvészetek új osztályozása / Rakodczay Pál = 46-63. p.Ulrici Hermann : nekrolog / Buday József = 81-88. p.A szabadság némely korlátairól / Bokor József = 89-113. p.A nö / Bihari Péter = 114-148 p.

Elözm.: 2. évf. 1883. 413-439. v.ö.: 40.

3. évf. 1884. 19-45. p. v.ö.: 44.


A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 161-188. p.

Folyt.: 3. évf. 1884. 253-272. p. v.ö.: 52.Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 189-208. p.A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 241-252. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 11-24. p. v.ö.: 2.

1. évf. 1882. 161-175. p. v.ö.: 9.A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 253-272. p.

Elözm.: 3. évf. 1884. 161-188. p. v.ö.: 49.

Folyt.: 3. évf. 1884. 321-347. p. v.ö.: 55.Az érzéki észrevevés elemi alkatrészei : psyhophysikai kísérleti tanulmány / Lechner Károly = 273-303. p.Petöcz Mihály bölcsészeti rendszere / Buday József = 304-316. p.

Folyt.: 3. évf. 1884. 441-449. p. v.ö.: 58.A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 321-347.p.

Elözm.: 3. évf. 1884. 161-188. p. v.ö.: 49.

3. évf. 1884. 253-272. p. v.ö.: 52.A társadalom fogalma / Kiss Mihály = 395-418. p.A szép szellemi érzése mint agyfunkció / Schmitt Jenö = 419-440. p.Petöcz Mihály bölcsészeti rendszere / Buday József = 441-449. p.

Elözm.: 3. évf. 1884. 304-316. p. v.ö.: 54.

Folyt.: 4. évf. 1885. 241-256. p. v.ö.: 73.4. évf. 1885.Böhm Károlyhoz / Bokor József = 1-4. p.Érintkezési pontok a physika és a phylosophia között / Heller Ágost = 5-12. p.Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 13-34. p.

Folyt.: 4. évf. 1885. 124-142. p. v.ö.: 68.Összehasonlító bonctani vázlatok / Bihari Péter = 35-46. p.A "Magyar Philosphiai Szemle" feladata / Maczki Valér = 47-53. p.A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 54-66. p.

Folyt.: 4. évf. 1885. 209-221. p. v.ö.: 71.A nyelv mint eszköz / Hun Pál = 81-98. p.A "Magyar Philosphiai Szemle" eddigi müködéséröl :  nyílt levél a "Magyar Philosophiai Szemle" tisztelt szerkesztöihöz / Böhm Károly = 99-111. p.A felsöház / Bokor József = 112-123. p.Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 124-142. p.

Elözm.: 4. évf. 1885. 13-34. p. v.ö.: 61.

Folyt.: 4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.Nönevelésünk és az iskola / Felméri Lajos = 161-191. p.A szabad akaratról / Öreg János = 192-208. p.A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 209-221. p.

Elözm.: 4. évf. 1885. 54-66. p. v.ö.: 64.

Folyt.: 5. évf. 1886. 292-311. p. v.ö.: 91.Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 222-229. p.

Elözm.: 4. évf. 1885. 124-142. v.ö.: 68.

4. évf. 1885. 321-344. p. v.ö.: 76.Petöcz Mihály bölcseleti rendszere : viszonya a régi és az újabb atomistikához / Buday József = 241-256. p.

Elözm.: 3. évf. 1884. 304-316. p. v.ö.: 54.

3. évf. 1884. 441-449. p. v.ö.: 58.A formai logika reformjáról : különös tekintettel a magyar iskolákban használt logikai könyvekre / Böhm Károly = 257-287. p.Antonio Rosmini : philosphiájának tendentiája / ...y ...ö = 288-305. p.Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 321-344. p.

Elözm.: 4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.

Folyt.: 4. évf. 1885. 449-463. p. v.ö.: 80.Bölcsészetünk nyelve / Hun Pál = 345-359. p.

Kapcsolódó folyt.: 4. évf. 1885. 476-477. p.Horváth Cyrill és a philosophia / Maczki Valér = 360-374. p.Az aesthetikai érzék, mint egyik üzenetforrásunk : Opzoomer C. W. után / Lakatos Sámuel = 401-448. p.Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 449-463. p.

Elözm.: 4. évf. 1885. 13-34. p. v.ö.: 61.

4. évf. 1885. 124-142. p. v.ö.: 68.

4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.

4. évf. 1885. 321-344. p. v.ö.: 73.5. évf. 1886.A philosophiai propaedentuka ügye középiskoláinkban / Buday József = 1-17. p.

Folyt.: 5. évf. 1886. 312-355. p. v.ö.: 92.Egy kis philosophiai nyelvörködés / Maczki Valér = 16-32. p.A társadalom befolyása az államra / Bokor József = 33-43. p.

Folyt.: 5. évf. 1886. 134-148. p. v.ö.: 86.

Kritikai megjegyzések a képkapcsolás elméletére / Böhm Károly = 81-101. p.Erdélyi János élete és müvei / Hun Pál = 102-133. p.A társadalom befolyása az államra / Bokor József = 134-148. p.

Elözm.: 5. évf. 1886. 134-148. p. v.ö.: 86.A reális nevelés / Sebesztha Károly = 161-208. p.

Folyt.: 5. évf. 1886. 261-291. p. v.ö.: 90.A megismerésröl : Descartes és Kant elveire való tekintettel / Sárffy Aladár = 209-234. p.A morális válság / Bokor József = 241-260. p.A reális nevelés / Sebesztha Károly = 261-291. p.

Elözm.: 5. évf. 1886. 161-208. p. v.ö.: 87.A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 292-311. p.

Elözm.: 4. évf. 1885. 54-66. p. v.ö.: 64.

4. évf. 1885. 209-221. p. v.ö.: 71.A philosophiai propaedentuka ügye középiskoláinkban / Buday József = 312-355. p.

Elözm.: 5. évf. 1886. 1-17. p. v.ö.: 81.Az erkölcsi tudat és megjelenési alakjai / Böhm Károly = 401-428. p.Az emberi és állati lélek / Bihari Péter = 429-458. p.6. évf. 1887.A mathematika a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 1-44. p.

Folyt.: 6. évf. 1887. 95-120. p. v.ö.: 98. p.Az állam, mint nemzet : kritikai értekezés a divatos államjogi és politikai nézetek felett / Kuncz Ignácz = 45-70. p.Aquinói Tamás és a scholastica philosophia / Szentmiklossy Á. = 81-94. p.

Folyt.: 6. évf. 1887. 175-189. p. v.ö.: 101.A mathematika a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 95-120. p.

Folyt.: 6. évf. 1887. 1-44. p. v.ö.: 95. p.

Sorozat következö része : mechanika : 6. évf. 1887. 160-174. p. v.ö.: 100.A középiskola tantervei / Bokor József = 121-132. p.

Folyt.: 6. évf. 1887. 305-311. p. v.ö.: 105.A mechanikai a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold = 160-174. p.

Sorozat elözö része : mathematika : 6. évf. 1887. 1-44. p. v.ö.: 95.

Sorozat következö része : csillagászat : 6. évf. 1887. 266-304. p. v.ö.: 104. p.Aquinói Tamás és a scholastica philosophia / Szentmiklossy Á. = 175-189. p.

Elözm.: 6. évf. 1887. 81-94. p. v.ö.: 97.A philosophia facultásról / Szász Béla = 190-212. p.Az aristokratia / Kuncz Ignácz = 241-265. p.A csillagászat a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 266-304. p.

Sorozat elözö része : mechanika : 6. évf. 1887. 160-174. p. v.ö.: 100.

Sorozat következö része : physika : 6. évf. 1887. 337-353. p. v.ö.: 106. p.A középiskola tantervei / Bokor József = 305-311. p.

Elözm.: 6. évf. 1887. 121-132. p. v.ö.: 99.A physika a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold L. = 337-353. p.

Sorozat elözö része : csillagászat : 6. évf. 1887. 266-304. p. v.ö.: 104.

Sorozat következö része : chemia : 7. évf. 1888. 8-19. p. v.ö.: 112. p.Fichte / Schmitt Jenö = 354-377. p.Az aesthetika biológiai elmélete / M. Horváth K. = 378-373. p. (!389. p.)A közjogi s különösen a közigazgatási bíráskodás philosophiája / Kuncz Ignácz = 374-401. p. (!390-!417. p.)A philosophiai propaedentika magyar gymnasiumainkban / Böhm Károly = 402-445. p. (!418-445.)7. évf. 1888.Schopenhauer / Schmitt Jenö = 1-7. p.A chemia a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold L. = 8-19. p.

Sorozat elözö része : physika : 6. évf. 1887. 337-353. p. v.ö.: 106.

Sorozat következö része : biológia : 7. évf. 1888. 219-261. p. v.ö.: 124. p.Az ébredö szabadság / Bokor József = 20-25. p.Az idö eszméjének kifejlödése az öntudatban / Szentmiklossy A. = 28-40. p.A gazdászat fogalmának kifejlödése az új korban / Kiss Mihály = 41-58. p.A pedagogium / Bokor József = 59-66. p.Államigazgatási elvek és rendszerek / Kuncz Ignácz = 81-111. p.Mit tesz az: megismerni / Balásy Dénes = 112-122. p.A lélekre vonatkozó elméletek : Wundt Wilmos álláspontja / Buday József = 123-132. p.    Folyt.: 7. évf. 1888. 174-188. p. v.ö.: 121.A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 161-173. p.

Folyt.: 9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.

Kapcsolódó folytatás válasz : 7. évf. 1888. 337-340. p. v.ö.: 126.A lélekre vonatkozó elméletek : Wundt Vilmos álláspontja / Buday József = 174-188. p.

Elözm.: 7. évf. 1888. 123-132. p. v.ö.: 119.Tudomány-e a philosophia / (Janet) = 189-204. p.Vázlatok a kategoriáknak physiologico - psyhologiai demonstratiojához / Schmitt Jenö = 205-218. p.A biologia a positivismus rendszerében / Bokor József = 219-261. p.

Sorozat elözö része : chemia : 7. évf. 1888. 8-19. p. v.ö.: 112.A tudományok osztályozásáról : Wundt Vilmostól / Rácz Lajos = 262-304. p.Észrevételek Brassai czikkére / Böhm Károly = 337-340. p.

Kapcsolódó elözm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.

9. évf. 1890. p. 1-48. p. v.ö.: 144.Bölcsészeti feladatok / Szentmiklossy A. = 341-358. p.A positivismus nevelési rendszere / Buday József = 359-402. p.Állam és társadalom / Kuncz Ignácz = 403-428. p.A vallás eredetének és fejlödésének kérdéséhez / Patrubány Lukács = 429-452. p.8. évf. 1889.A választókerületek bizalmatlansági szavazatai / Kuncz Ignácz = 1-15. p.A sociologia / Bokor József = 16-47. p.

Folyt.: 8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.A lélektan ismeretelméleti alapjai / Böhm Károly = 48-105.A bölcsészet viszonya a theologiához : Paul Janet után / Rácz Lajos = 106-132. p.A vallás eredete kérdéséhez / Antal Géza = 133-136. p.Paduai Marsilius tana az államról és az egyházról / Domanovszki Endre = 161-173. p.A természettudományok szerepe a philosophiában / Simon J.S. = 174-191. p.Büntárs-e a philosophia? / Öreg János = 192-230. p.Giordano Bruno élete és bölcselete / Buday József = 231-292. p.Sociologia / Bokor József = 321-343. p.

Elözm.: 8. évf. 1889. 16-47. p. v.ö.: 132.

Folyt.: 9. évf. 1890. 291-304. p. v.ö.: 153.Machiavelli Miklós politikája / Domanovszki Endre = 344-384. p.A test és a lélek egymáshoz való viszonyának kérdése hajdan és most / Parázdi Kálmán = 401-429. p.Machiavelli "Fejedelme" / Domanovszki Endre = 430-450. p.9. évf. 1890.A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 1-48. p.

Elözm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.

Folyt.: 9. évf. 1890. 81-94. p. v.ö.: 146.Nemzetállam és hivatalnokállam / Kuncz Ignácz = 49-60. p.A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 81-94. p.

Elözm.: 9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.

Folyt.: 10. évf. 1891. 321-357. p. v.ö.: 167.Plato theaitetosaról / Simon J. S. = 95-135. p.Hume Dávid psychologiája / Kapossy Lucián = 136-152. p.Montaigne Mihály / Domanovszki Endre = 153-184. p.Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 185-200. p.

Folyt.: 9. évf. 1890. 260-290. p. v.ö.: 152.Petrarca és a renaissance / Domanovszki Endre = 241-259. p.Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 260-290. p.

Elözm.: 9. évf. 1890. 185-200. p. v.ö.: 150. p.

Folyt.: 9. évf. 1890. 425-457. p. v.ö.: 156.Sociologia / Bokor József = 291-304. p.

Elözm.: 8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.

Folyt.: 10. évf. 1891. 358-442. p. v.ö.: 168.Önkormányzat / Kuncz Ignácz = 321-353. p.A lélektan ismeretelméleti alapjai / Böhm Károly = 354-424. p.Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 425-457. p.

Elözm.: 9. évf. 1890. 185-200. p. v.ö.: 150. p.

9. évf. 1890. 260-290. p. v.ö.: 152.10. évf. 1891.Adalékok a középiskolai reform kérdéséhez / Jeszenszky Dezsö = 1-46. p.A következtetés lélektana / Beljak B. Pál = 47-62. p.Önkormányzat / Sprinczer = 81-113. p.

Kapcsolódó válasz rá : 10. évf. 1891. 114-122. p. v.ö.: 160.Válasz Sprinczer képviselö úrnak imént közölt czikkére / Kuncz Ignácz = 114-122. p.   

Kapcsolódó elözm.: 10. évf. 1891. 81-113. p. v.ö.: 159.A philosophiáról / Palágyi Menyhért = 123-130. p.Bölcselmi kísérlet / Nyíri Elek = 161-201. p.A determinismus és az erkölcsi beszámíthatóság / Lechner László = 202-219.A socialismus Németországban / Z-Y =220-255. p.Az aesthetikai érzések psychologiája / Pekár Károly = 256-281. p.Talpra - állítások / Brassai = 282-290. p.A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 321-357. p.

Elözm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.

9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.

9. évf. 1890. 81-94. p. v.ö.: 146.Sociologia / Bokor József = 358-442. p.

Elözm.: 8. évf. 1889. 16-47. p. v.ö.: 120.

8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.

9. évf. 1890. 291-304. p. v.ö.: 153.A positivismus, mint vallásrendszer / Kun Sámuel = 443-515. p.
II. ISMERTETŐKSzerzö, cím, kiadási hely, év                                  Ismertetö: Megjelenési adatok :ALEXANDER Bernát : Kant. Nemes Imre 1. évf. 1882. 66-72. p.

Élete, fejlödése és philosphiája. Folytatása: 1. évf. 1882. 142-150. p.

Budapest, 1881.ALEXANDER Bernát : Kant. Nemes Imre 1. évf. 1882. 142-150. p.

Élete, fejlödése és philosophiája. Elözménye : 1. évf. 1882. 66-72. p.

Budapest, 1881.                 Folytatása : 1. évf. 1882. 223-233. p.ALEXANDER Bernát : Kant. Nemes Imre 1. évf. 1882. 223-233. p.

Élete, fejlödése és philosophiája. Elözménye : 1. évf. 1882. 66-72. p.

Budapest, 1881.                                                       1. évf. 1882. 142-150. p.ANTAL  G : Die holl ndische Folytatása : 8. évf. 1889. 314-315. p.

Philosphie im neuenzehnten jahr-                          9. évf. 1890. 61-63. p.

hundert. Utrecht, 1888.ANTAL  G : Die holl ndische Philoso- Elözménye : 9. évf. 1890. 61-73. p.

phie im neuenzehnten jahrhundert.                         8. évf. 1889. 314-415. p.

Utrecht, 1888.ARMUTH und Todesursachen : Baczoni Lajos 5. évf. 1886. 356-361. p.

Zugleich ein Beitrag zur Methodo-

logie der StatistikBABICS Kálmán : Logika vagy Böhm Károly 2. évf. 1882. 381-391. p.

gondolkodástan. Budapest, 1882.BABICS Kálmán : Tapasztalati Böhm Károly 1. évf. 1882. 303-309. p.

lélektan. Budapest, 1882.BARABÁS Ábel : Az újkori philo- Bokor József 6. évf. 1887. 156-158. p.

sophia keletkezése, különös tekintettel

Descartes rendszerére bírálati

szempontból. Kolozsvár, 1884.BERTHELOT : Science et philosophie.            M.-tól 6. évf. 1887. 156-158. p.

Paris, 1886.BESZE János : Történelmi bölcsészet Bokor József 5. évf. 1886. 57-58. p.

vázlata. Szeged, 1885.BÖHM Károly : Az ember és világa,      Schmitt Jenö 3. évf. 1884. 149-156. p.

philosophiai kutatások. 1883.                                Folytatása: 3. évf. 1884. 209-222. p.BÖHM Károly : Az ember és világa, Schmitt Jenö 3. évf. 1884. 209-222. p.

philosophiai kutatások. 1883.                                Elözmény : 3. évf. 1884. 149-156. p.BÖHM Károly : Tapasztalati lélektan                        7. évf. 1888. 455-458. p.

középiskolák használatára.

Budapest, 1888.BRASSAI Sámuel : A jövö vallása. Dubitans 5. évf. 1886. 466-468. p.

Kolozsvár, 1886.BRUCHMANN, Kurt : Psychologische               7. évf. 1888. 333. p.

Studien zur Sprachgeschichte.

Leipzig, 1888.BUCCOLA, Gabriela : La legge del Lechner K. 3. évf. 1884. 382. p.

tempo nei fenomeni del pensiero,

saggio di psicologia sperimentale

CAREIL, Foucher de : Hegel und                             7. évf. 1888. 329. p.

Schoppenhauer, ehr Leben und Wirken.

Wien, 1888.CARO : Milanges es portraits                              8. évf. 1889. 150-151. p.CARUS, Paul : Metaphysik in k.-tól 2. évf. 1883. 393-394. p.

Wisenschaft, Etgik und Religian.

Grumbkow, 1882.COMTE, Auguste : Emleitung in                           2. évf. 1883. 154-155. p.

die positive philosphie Deutsch von

6. H. Schneider. Leipzig, 1880.CRÜGER, J. : Grundriss der psycho-                   7. évf. 1883. 333. p.

logieDOMANOVSZKI Endre : A                          Szlávik Mátyás 10. évf. 1891. 131-136. p.

reneissance-kori bölcsészet történeteDRUSKOWITZ, H. : Zur Begründung                 8. évf. 1889. 315. p.

einer überreligiösen weltanschaung.

Heidelberg, 1889.ERDŐDI Dániel : A középiskolai                     -r. 5. évf. 1885. 468-469. p.

kérdésröl. Budapest, 1886.FALCKENBERG, Richard : Über Buday József 9. évf. 1890. 206-224. p.

die gegenwärtige Lage der deut-

schen Philosophie. Leipzig, 1890.FELMÉRI Lajos : A nevelés- Scheszta Károly 9. évf. 1890. 458-475. p.

tudomány kézikönyve.

Kolozsvár, 1890.FISCHER, Kuno : I. G. Fichte                                  9. évf. 1890. 63-65. p.

und seine Vorgänger. Heidelberg,
FLESCH : Über den pathologischen Lechner Károly 3. évf. 1884. 384.

Befund am Hirn von Verbrechnen

und Sellestmörden. 1884.FLÜGEL, O.: Die Probleme der 7. évf. 1888. 329-330. p.

philosophie und ihre Lösungen.
FRANCK, Ad. : La philosphie J. 5. évf. 1886. 462-466. p.

du droit civil. Paris.FREDRICKS, H. : Zu modernen                     Schmitt Jenö 2. évf. 1883. 466-470. p.

Naturbetrachtung. Bremen.FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre : Simon J.S. 1. évf. 1882. 471-475. p.

A szép, mint fenséges. Aesthetikai                         Folytatása : 1. évf. 1882. 476-478. p.

tanulmány. Selmecbánya, 1882.FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre : b.f. 1. évf. 1882. 476-478. p.

A szép, mint fenséges. Aesthetikai                         Elözménye : 1. évf. 1882. 471-475. p.

tanulmány. Selmecbánya, 1882.GANSER, A. : Alles reale Sein                                 7. évf. 1888. 332. p.

beginnt alt Acht einers intelligenten

Wollens von Auton Ganser.

Graz, 1888.GERLÓCZY Gyula : Indítvány a 4. évf. 1885. 70-74. p.

gyermek munkahajlamának képes-

ségeinek kipuhatolása s megjelölése

iránt.GLOGAN, Gustav : Abriss philo-                        7. évf. 1888. 330-331. p.

sophisen Grundwissenschaften von

dr. Gustav Glogan. Breslau, 1888.HARRACH József : Schoppenhauer Böhm Károly 6. évf. 1887. 465-472. p.

és Wagner Richard. Zeneaesthetikai

tanulmány. Budapest, 1887.HARTMANN : Aesthetika                                  8. évf. 1889. 149. p.HEGEL : Briefe von und Hegel F.-töl 6. évf. 1887. 233-234. p.HELLER : Adalék az anyag                                  Simon J.S. 10. évf. 1891. 69-72. p.

problémáihozISENKRAHE, C. Ph. : Idealis- Böhm Károly 5. évf. 1886. 44-50. p.

mus oder realismus. Leipzig, 1883.JANOVSZKY, Eduard : Phäno- Lechner Károly 2. évf. 1883. 376-381. p.

menologie und metaphysik der

abnormen Sinnesbilder.

Leipzig, 1882.JOLY, H. : Philosophiai pro-                                Buday József 5. évf. 1886. 459-461. p.

paedeutika. Budapest, 1886.KANT : Kant eddig kiadatlan                              2. évf. 1883. 72-73. p.

müvei jelentek meg.KÁRMÁN Mór : Logika és a Böhm Károly 3. évf. 1884. 223-230. p.

philosophia encyklopaediája.

Budapest, 1884.KENYON : Aristotle on the                                     10. évf. 1891. 62. p.

constituian of Athens, Edit.KIRCHNER Frigyes : Ueber Buday József 2. évf. 1883. 460-466. p.

das Grundprincip des Weltprocess.KOEBER, R. : Die Grundprincipien k.-tól 2. évf. 1883. 70-72. p.

der Schellingschen Naturphilosophie.

Berlin, 1881.KOEBER, R. : Die Philosophie                                 7. évf. 1888. 332. p.

Arthur Schoppenhauer.

Heidelberg, 1888.KŐRÖSI József : Kritik der                                 Baczoni Lajos 10. évf. 1891. 136-143. p.

Vaccinations statistik ...KRAUSES, K. Chr. : Vorlesungen Schmitt Jenö 2. évf. 1883. 65-69. p.

über aesthetik. 1882.LÉDERER Ábrahám : Társadalmi                         Ph.-tól 5. évf. 1886. 383. p.

pedagogia.LEIBNITZ, Wilhelm : Die philo- k.-tól 2. évf. 1882. 73-74. p.

sophisen Schriften. Berlin, 1882.Les maladies de la memoire.                                 k.-tól 1. évf. 1882. 234-237. p.LIEBMANN, Otto : Gedanken u.                         k.-tól 1. évf. 1882. 310-314. p.

Thatsachen. Strassbourg, 1882.LIPPERT, Julius : Kulturgeschickte. Böhm Károly 6. évf. 1887. 141-152. p.

Folytatása : 6. évf. 1887. 225-233. p.LIPPERT, Julius : Kulturgeschickte. Böhm Károly 6. évf. 1887. 225-233. p.

Elözménye : 6. évf. 1887. 141-152. p.LOTZE, Hermann : Grundrüge der k.-tól 2. évf. 1883. 312-314. p.

Naturphilosophie. Leipzig, 1882.LOTZE, Hermann : Gesichte der k.-tól 2. évf. 1883. 314-316. p.

deutschen Philosophie seit Kant.

Leipzig, 1882.LUBRICHT Ágost : Természet- Selesztha Károly 10. évf. 1891. 516. p.

bölcselet.MACZKI Valér : A bölcselés SZ. A.-tól 6. évf. 1887. 477-480. p.

elötana. A lélektana s logikai

elemei. Eger, 1887.MACZKI Valér : A bölcselés Nemes Imre 7. évf. 1888. 460-471. p.

elötana. A lélektan s logikai elemei.MACZKI Valér : Bölcselmi                                  Bihari Péter 1. évf. 1882. 135-142. p.

értekezések. Eger, 1881.MAINLÄNDER, Philipp : H.-tól 6. évf. 1887. 153-156. p.

Kritik der Hartmann'schen philo-

sophie des Unbewussen. Frankfurt.GUTHRIE, Malcolm : Malcolm Lechner László 6. évf. 1887. 329-335. p.

Guthrie müvei Spencerröl.MANASSEIN, M. : Über die Schrift Lechner Károly 3. évf. 1884. 383. p.

in Allgemeinen Die Spiegelschrift in

Besonderen und die Bedentung beider

Halbkugeln des Grosshiren.

St. Petersbourg, 1883.MASAARYK, Thomas : Versuch                         Buday József 7. évf. 1888. 75-77. p.

einer concreten Logik. Wien, 1887.MEDVECZKY Frigyes : Társadalmi r.-töl 7. évf. 1888. 144-157. p.

elméletek és eszmények. Kritikai ada-

lékok a társadalmi eszmék fejlödéstör-

ténetéhez. Budapest, 1887.MICHELET und Haring : Historich - r.-töl 7. évf. 1888. 318-328. p.

kritische Darstellung der dialektischen

methode Hegels. Leipzig, 1886.MÜLLER, Max : My Predecessons                          8. évf. 1889. 150. p.MÜNSTERBERG, Hugo : Beiträge zur Böhm Károly 8. évf. 1889. 385-390. p.

experimentellen Psychologie.

Freiburg, 1889.NATORP, Paul : Einleitung in die                         7. évf. 1888. 475-476. p.

Psychologie nach kritischen methode,

von Paul Natorp.NEMES, Emerich : Cyrill Horváth                         Bokor József 5. évf. 1886. 57. p.

Und sein philosophisches System.NEMES Imre : Logika azaz gondol- Böhm Károly 3. évf. 1884. 369-378. p.

kodástan. Középiskolák használatára.

Budapest, 1884.NIEMANN, August : Die Erziehung                     8. évf. 1889. 315. p.

des Menschengeschlechts.

Leipzig, 1889.OELZELT - NEWIN, Anton : Die k.-tól 3. évf. 1884. 69-73. p.

Unlösbarkeit der ethnischen

Probleme. Wien, 1883.ÖREG János : Bölcseleti erkölcstan.                     10. évf. 1891. 152-154. p.ÖREG János : Erkölcsiség szabad- Bokor József 7. évf. 1888. 69-75. p.

akarat nélkül. Debrecen, 1880.PARÁDI Kálmán : Psysiologiai Böhm Károly 6. évf. 1887. 472-477. p.

lélektan. Kolozsvár, 1887.PAUER Imre : Phantasia. Felolvas- Bokor József 5. évf. 1886. 56-57. p.

tatott Pozsonyban, 1885-ben a

Toldy körben.PAUER Imre : Philosophiai propae- Böhm Károly 1. évf. 1882. 388-395. p.

deutika T. A. lélektan elemei. Folytatás : 2. évf. 1883. 227-239. p.

Budapest, 1882.PAUER Imre : Philosphiai propae-     Böhm Károly 2. évf. 1883. 227-239. p.

deutika T. A. lélektan elemei. Elözmény : 1. évf. 1882. 388-395. p.

Budapest, 1882.PAUER Imre : Új álláspont, módszer                   8. évf. 1889. 451-462. p.

és irányelvek az ethikában. Székfoglaló

értekezés. Budapest, 1889.PERL, Carl du : Die monistische k.-tól 7. évf. 1888. 133-144. p.

Seelenlekre. Leipzig, 1888.Philosophische Vorträge, heraus- -r.-o.-tól 2. évf. 1883. 391-393. p.

gegeben von der Philosophischen

Gesellschaft zu Berlin.PLÜMACHER, O. : Der Pessimismus                 7. évf. 1888. 331. p.

in Vergangenheit und Gegenwart ...

Heidelberg, 1888.PROHÁSZKA Ottokár : Isten és világ.                10. évf. 1891. 295-303. p.PULSZKY Ágost : A jog és az állam- Bokor József 4. évf. 1885. 306-315. p.

bölcsészet alaptanai. Budapest, 1885.REICH, Eduard : Die Emancipation k.-tól 3. évf. 1884. 318. p.

der Frauen, das Elend und die geistige

überspanung. Leipzig.SCHÄCHTER Miksa : Az emberi akarat 7. évf. 1888. 458-460. p.

szabadságáról : elöadta a magyar orvosok

és természetvizsgálók ez évi nagygyülésén.

Budapest, 1889.SCHEFFLER, Hermann : Die Grundlagen            9. évf. 1890. 65-67. p.

der Wissenschaft, von dr. Hermann

Scheffer. Braunschweig, 1889.SCHMITT, Eugen : Das Geheimniss r.-töl 7. évf. 1888. 305-318. p.

der Hegelschen Dialektik, beleuchtet

von concret - singerlichen Standpunkte.

Halle, 1888.SCHULTZE, Fritz : Philosophie k.-tól 2. évf. 1883. 55-65. p.

der Naturwissenschaft. Dresden, Folytatás : 2. évf. 1883. 303-312. p.
SCHULTZE, Fritz : Philosophie k.-tól 2. évf 1883. 303-312. p.

der Naturwissenschaft. Dresden, Elözmény : 2. évf. 1883. 55-65. p.
SCHWARZ, Julius : Kritik der                                  10. évf. 1891. 63-69. p.

Staatformen des Aristoteles.SECCHI, Angelo : Die Grösse k.-tól 2. évf. 1883. 316-317. p.

der Schöpfung. Leipzig, 1882.SENTZ Alajos : A nemtudatos a Kun Pál 5. évf. 1886. 50-53. p.

magyar nyelvben. Megjelent az

Ungarische Revue 1885.

X. füzetében.SIGWART, Cristoph : Die Imper-                            7. évf. 1888. 332. p.

sonalien. Eine logische

Untersuchung. Freiburg, 1888.SIMON József Sándor : A szép, ...y ...ö.-töl 3. évf. 1884. 348-369. p.

mint agyidegtevékenység. 1883-1884. Válasz rá, reagálás 3. évf. 1884. 457-459. p.SOREL, Albert : Montesquien. Rácz Lajos 8. évf. 1889. 309-314. p.

Paris, (1888.)SPIEGLER Gyula Sámuel : Héber Ph.-tól 5. évf. 1886. 379-382. p.

bölcsészet. Budapest, 1885.STEPHEN, Leslie : The Science Lechner László 3. évf. 1884. 64-69. p.

of Ethics. London, 1882.STRICKER, S. : Stidien über die                     k.-tól 3. évf. 1884. 379-382. p.

Assotiation der Vorstellungen.

Wien, 1883.SULLY, James : Illusions. A psycho- Lechner László 1. évf. 1882. 150-153. p.

logical Study by James Sully. LondonSULLY, James : Outeins of                                  Lechner László 4. évf. 1885. 67-70. p.

Psychology with special reference to

the theory of Education by James

Sully. London, 1884.SZABÓ Aladár : Locke                                       10. évf. 1891. 291-299. p.SZABÓ Aladár : A philosophia                                 9. évf. 1890. 201-206. p.

jövöje. Különlenyomat a Protestans

Szemle 1890. II. füzeteiböl.

Budapest, 1890.SZLÁVIK Mátyás : Bölcsészet-                               7. évf. 1888. 333-335. p.

történet I. Eperjes, 1888.    Folytatása : 8. évf. 1889. 137-141. p.SZLÁVIK Mátyás : Bölcsészet- H-i.-tól 8. évf. 1889. 137-141. p.

történet II. Pozsony, 1889. Elözménye : 7. évf. 1888. 333-335. p.TEPE : Ethische Abharidlungen,                           7. évf. 1888. 331. p.

von Georg Friedrich Tepe. 1888.TÓTH Ferenc : Bölcsészettörténe-                        Bokor József 3. évf. 1884. 316-317. p.

lem tanulók, egyszersmind müvelt

olvasók használatára.

Debrecen, 1884.UEBERWEGS, Firedrich :                                   7. évf. 1888. 332. p.

Grundrirs der Gesichte der

Philosophie. Dritter Theil.

Berlin, 1888.WALLACE, Alfred Russel :                                     8. évf. 1889. 390-392. p.

Darwinismus on exposion of theory

of natural selection, with some

of applications. London, 1889.WEISZ József : A világura a világürben.               10. évf. 1891. 152. p.WEKERLE László : Népiskoláink                            10. évf. 1891. 154-156. p.

gyorsabb fejlesztése.WOLFF, Hermann : Handbuch k.-tól 3. évf. 1884. 230-234. p.

der Logik. Leipzig, 1884..Works of Thomas Hill Green. Lechner László 5. évf. 1886. 374-379. p.

Vol. I. London, 1885.WUNDT : Essays von Wilhelm Böhm Károly 5. évf. 1886. 361-373. p.

Wundt. Leipzig, 1885.WUNDT Vilmos : Ki a szerzöje a                         Buday József 5. évf. 1886. 234-237. p.

természet törvényeknek. Megjelent

1886-os Philosophische Studien

3. kötetének 3. füzetében.WUNDT, Wilhelm : Philosophische Böhm Károly 4. évf. 1885. 142-150. p.

Studien.WUNDT, Wilhelm : Über die Methode            Lechner Károly 3. évf. 1884. 383-384. p.

der Minimaläderungen.
III. ÉRTESÍTŐKAz Akadémiából = 8. évf. 1889. 349. p.

9. évf. 1890. 234-236. p.

10. évf. 1891. 80. p.

10. évf. 1891. 306-316. p.


Akadémiai tagajánlások = 6. évf. 1887. 160. p.


Az angol egyetemek s a nemzeti irodalom = 6. évf. 1887. 213-214. p.


Az angol iparos oktatás = 6. évf. 1887. 138-140. p.


Az angol technikai oktatás = 6. évf. 1887. 317. p.


Arany János halálára / Baráth Ferenc = 1. évf. 1882. 401-403. p.


Aristotelés iratok = 6. évf. 1887. 159. p.


Aristotelés sírja = 10. évf. 1891. 303-306. p.


Bihari Péter 1840-1848 / Bokor József = 7. évf. 1888. 453-454. p.


A bölcsészet föiskoláink tanrendjében az 1885/6. tanév 2. felében = 5. évf. 1886. 77-78. p.


A bölcsészet föiskoláink tanrendjében az 1885/6. tanév 2. felében = 5. évf. 1886. 160. p.


Bölcsészeti elöadások a budapesti kir. tud. egyetemen az 1889-90. tanév felében = 8. évf. 1889. 393-394. p.


A budapesti kir. tud. egyetem tanévnyitó beszéde : elöadta Antal Gy. = 4. évf. 1885. 376-378. p.


A budapesti magyar királyi tudományos egyetemen folyó félévben következö philosophiai tárgyú és vonatkozású elöadások tartanak = 5. évf. 1886. 399-400. p.


Caro, E. = 6. évf. 1887. 237-238. p.


A classicusok kérdése / Kun Pál = 6. évf. 1887. 315-317. p.


Dante, mint politikai író : írta és a m. tud. akadémiában felolvasta Domanovszki Endre, Budapest, 1888. = 8. évf. 1889. 308. p.


Domanovszki Endre nyugdíjazása = 8. évf. 1889. 315-316. p.


Az egészséges nevelés s a szellemi túlterheltség = 6. évf. 1887. 214-218. p.

Folyt.: 6. évf. 1887. 311-314. p.


Az egészséges nevelés s a szellemi túlterheltség = 6. évf. 1887. 311-314. p.

Elözm.: 6. évf. 1887. 214-218. p.


Egy magyar philosoph feltünése Berlinben / Bokor József = 6. évf. 1887. 318-329. p.


Ellenészrevétel Kun Pál válaszára / Nemes Imre = 5. évf. 1886. 75-77. p.

Kapcs. elözm.: 4. évf. 1885. 477-478. p.


Erdélyi múzeum-egylet bölcselet nyelv és történelem- tudományi szakosztálya kiadványai : írta Brassai Sámuel / Kun Pál = 5. évf. 1886. 392-399. p.


Értekezések a bölcsészeti tudományok közéböl = 9. évf. 1890. 310-313. p.


Észrevétel a "Bölcsészetünk nyelve" címü értekezésre / Nemes Imre = 4. évf. 1885. 476-477. p.

Kapcs. elözm.: 4. évf. 1885. 345-359. p.


Felelet Masznyik Endrének a Szép, mint fenséges kritikusainak írt írására / Simon J.S., b. f. = 2. évf. 1883. 150-154. p.

Elözm.: 1. évf. 1882. 471-475. p.

1. évf. 1882. 476-478. p.

2. évf. 1883. 144-150. p.
A felsö oktatás reformja = 6. évf. 1887. 212-213. p.


Francois Magy. = 6. évf. 1887. 160. p.

Haláláról tudósít.


A francia "Académia des sciences morales et politiques" philosophiai osztály = 6. évf. 1887. 159-160. p.


Gregus Ágost halálára / B. F. = 2. évf. 1883. 1-2. p.


Guyan, Jean Marie haláláról jelentés = 7. évf. 1888. 335. p.


Hegelre vonatkozó pályakérdés = 7. évf. 1888. 335-336. p.


Az igazság és philosophia nevében / Maczki Valér = 4. évf. 1885. 232-236. p.

Kapcs. elözm.: 4. évf. 1885. 47-53. p.

4. évf. 1885. 99-111. p.


Iskola, oktatás : szemelvények = 6. évf. 1887. 219-221. p.


Iskolaügyek = 6. évf. 1887. 132-135. p.


Klinger István budapesti kir. tud. egyetem újjáalakításának 109. évfordulója alkalmából 1889. évi május hó 13.-án mondott beszéde = 8. évf. 1889. 462-464. p.


A középiskolai tanári vizsgálat részletes követelményei = 6. évf. 1887. 448-152. ???p.


A középiskolai (gym. és reáliskola) tanárvizsgálat szabályzata = 6. évf. 1887. 446-447. p.


Lubrich Ágost a bölcselök tapasztalat elemiségéröl tartott beszéde = 8. évf. 1889. 142-149. p.


A Magyar Philosophiai Szemle és az iskola / Bokor József = 6. évf. 1887. 71-75. p.


A Magyar Tudományos Akadémia philosophiai pályakérdései = 6. évf. 1887. 238-240. p.


A nemzetgazdasági társulat évi nagygyülési Jules Simon által tartott beszéde = 6. évf. 1887. 221-222. p.


A normatív elvek jelentösége az ethikában : Medveczky Frigyes székfoglalója. 1889. / Brassai Sámuel = 8. évf. 1889. 293-308. p.


Ormay Lajos : 1861-1889 = 8. évf. 1889. 316-317. p.


Az orosz philosophia = 5. évf. 1886. 73-75. p.


Pauer Imre kitüntetéséröl = 8. évf. 1889. 316. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1884/5. iskolai év 2. feléröl = 4. évf. 1885. 150-153. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1884/5. iskolai év 2. feléröl = 4. évf. 1885. 230-232. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1885/6. iskolai év 1. felében = 4. évf. 1885. 375-376. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1885/6. iskolai év elsö felében = 4. évf. 1885. 478-479. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében = 6. évf. 1887. 75-78. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében = 6. évf. 1887. 135. p.


A philosophia helytfoglalása két hazai egyetem 1887/8 elsö félévi tanrendjében = 6. évf. 1887. 452-453. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1887/8. év 2. felében = 7. évf. 1888. 67-68. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1889/90. tanév második felében = 9. évf. 1890. 70-71. p.


A philosophia helytfoglalása a budapesti tud. egyetemen 1890/91. elsö félévi tanrendjében = 9. évf. 1890. 313. p.


A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1890/91. tanév második  felében = 10. évf. 1891. 156-158. p.


A philosophia helyzete korunkban és viszonya az egyetemi tanulmányokhoz / Buday József = 6. évf. 1887. 454-465. p.


Philosophiai felolvasás az akadémiában = 7. évf. 1888. 78. p.


A philosophiai tantárgyak akadémiai elöadásáról / Szlávik Mátyás = 6. évf. 1887. 135-138. p.


A positivismus rendszere = 7. évf. 1888. 78-79. p.


Robinet, Gabriel = 6. évf. 1887. 336. p.


Schlauch Lörincz beszéde : Evolutio és létért való küzdelem = 9. évf. 1890. 305-310. p.


Schwarz Gyula felolvasása : Aristoteles és British Museum Papyrusa = 10. évf. 1891. 143-148. p.


Szentmiklóssi A. / Bokor József = 9, évf. 1890. 72-73. p.


Tagajánlások az Akadémiában = 10. évf. 1891. 160. p.


Téves állítások Pauer Imre Úrnak Horváth Cyrill fölött tartott emlékbeszédében / Nemes Imre = 5. évf. 1886. 149-156. p.


Válasz "A Szép, mint fenséges" kritikusainak / Masznyik Endre = 2. évf. 1883. 144-150. p. Viszontválasz a kritikusoktól : 2. évf. 1883. 150-152. p.

2. évf. 1883. 152-154. p.

Kapcsolódó elözmény : 1. évf. 1882. 471-475. p.

1. évf. 1882. 476-478. p.


Válasz Böhm Károly úr bírálatára / Nemes Imre = 3. évf. 1884. 450-456. p.

Kapcsolódó elözmény : 3. évf. 1884. 369-378. p.


Válaszul / Kun Pál = 4. évf. 1885. 477-478. p.

Kapcsolódó elözmény : 4. évf. 1885. 345-359. p.

4. évf. 1885. 476-477. p.


A vallás- és közoktatás magy. kir. minisztérium 1890. évi költségvetésböl = 8. évf. 1889. 394-395. p.


Vischer, Friedrich Theodor = 6. évf. 1887. 335-336. p.
IV. FOLYÓIRAT ÉS MŰAJÁNLÁS
A philosophiai folyóiratokból = 1. évf. 1882. 73-78. p.

1. évf. 1882. 154-159. p.

1. évf. 1882. 238. p.

1. évf. 1882. 315-319. p.

1. évf. 1882. 395-399. p.

1. évf. 1882. 479-481. p.

2. évf. 1883. 75-78. p.

2. évf. 1883. 155-160. p.

2. évf. 1883. 239-242. p.

2. évf. 1883. 318-319. p.

2. évf. 1883. 395-398. p.A philosophiai folyóiratokból / -r. -ó. = 2. évf. 1883. 470-478. p.A philosophiai folyóiratokból = 3. évf. 1884. 73-78. p.A philosophiai folyóiratokból / k = 3. évf. 1884. 156-160. p.A philosophiai folyóiratokból = 3. évf. 1884. 235-239. p.A philosophiai folyóiratokból / Buday József = 3. évf. 1884. 384-392. p.A philosophiai folyóiratokból = 4. évf. 1885. 70-74. p.

4. évf. 1885. 153-160. p.

4. évf. 1885. 316-319. p.

4. évf. 1885. 379-393. p.

4. évf. 1885. 464-476. p.

5. évf. 1886. 58-73. p.

5. évf. 1886. 156-160. p.

5. évf. 1886. 235-238. p.

5. évf. 1886. 384-392. p.

5. évf. 1886. 470-476. p.

6. évf. 1887. 78-80. p.

7. évf. 1888. 157-160. p.A philosophiai folyóiratokból / b.k. = 7. évf. 1888. 473-475. p.A philosophiai folyóiratokból = 8. évf. 1889. 392-393. p.Folyóiratajánlás / Kiss János, Palmer Mátyás = 5. évf. 1886. 78-80. p.A bölcsészeti folyóiratokból = 6. évf. 1887. 158-159. p.A bölcsészeti folyóiratokból = 8. évf. 1889. 151-153. p.Folyóiratok Szemléje = 9. évf. 1890. 225-234. p.

9. évf. 1890. 314-320. p.

10. évf. 1891. 77-80. p.

10. évf. 1891. 158-160. p.

10. évf. 1891. 316-320. p.MŰAJÁNLÁSÚjabb philosophiai müvek = 1. évf. 1882. 79-80. p.

1. évf. 1882. 159-160. p.

1. évf. 1882. 239-240. p.

1. évf. 1882. 320. p.

1. évf. 1882. 399-400. p.

1. évf. 1882. 481-482. p.

2. évf. 1883. 78-80. p.

2. évf. 1883. 160. p.

2. évf. 1883. 243-244. p.

2. évf. 1883. 320. p.

2. évf. 1883. 398-400. p.

3. évf. 1884. 78-80. p.

3. évf. 1884. 160. p.

3. évf. 1884. 239-240. p.

3. évf. 1884. 319-320. p.

3. évf. 1884. 392-394. p.

3. évf. 1884. 474-476. p.

4. évf. 1885. 79-80. p.

4. évf. 1885. 237-240. p.Újabb philosophiai müvek = 4. évf. 1885. 394-400. p.

5. évf. 1886. 238-240. p.Legújabban megjelent philosophiai tárgyú magyar könyvek jegyzéke = 4. évf. 1885. 479. p.A philosophia világirodalma : az 1887. és 1888. évben : bölcsészeti folyóiratok / Buday József = 8. évf. 1889. 154-160. p.A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 8. évf. 1889. 317-320. p.A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 8. évf. 1889. 395-400. p.A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben / Buday József = 9. évf. 1890. 73-80. p.A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben / Buday József = 9. évf. 1890. 236-240. p.A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 9. évf. 1890. 476-480. p.
V. VEGYES
Gondolatok / Kölcsey - Kemény Zs. - Carleyle T. - Gyulai - Eliot Gy. = 1. évf. 1882. 153-154. p.Gondolatok / Eötvös - Kemény - Széchenyi - Goldsmith O. - Carleyle T. = 1. évf. 1882. 237. p.Gondolatok / Erdélyi János - Gyulai - Thackeray - Kemény - Carleyle = 2. évf. 1883. 74-75. p.Gondolatok / Erdélyi - Eötvös - Kemény - Carleyle = 3. évf. 1884. 234-235. p.Levél a szerkesztöhöz / Schmitt Jenö = 3. évf. 1884. 457-459. p.

Kapcsolódó elözmény : 3. évf. 1884. 348-369. p.Adatok a "Magyar Philosophiai Szemle" történelméhez / Böhm Károly = 3. évf. 1884. 459-473. p.Szerkesztö Úr / -i. = 6. évf. 1887. 222-224. p.NÉVMUTATÓ
ALEXANDER : 170, 171, 172,

ANTAL Géza : 135, 173, 174,

ANTAL Gy. : 304

AQUINOI Tamás : 97, 101,

ARANY János : 297,

ARISTOTELÉS : 298, 299, 355,

ARMUTH : 175,

b.f. : 203, 317, 321,

b.k. : 371,

BABICS Kálmán : 27, 176, 177

BACZONI Lajos : 175, 220,

BALÁSY Dénes : 118,

BARABÁS Ábel : 178,

BARÁTH Ferencz : 5, 13, 17, 297,

BELJAK B. Pál : 158,

BERTHELOT : 179,

BESZE János : 180,

BUHARI Péter : 14, 19, 22, 40, 44, 48, 62, 94, 233, 300,

BODNÁR Zsigmond : 12,

BOKOR József : 47, 59, 67, 83, 86, 89, 99, 105, 113, 116, 124, 132, 140, 153, 178, 180, 243, 248, 250, 258, 281, 300, 312, 331, 356, 393,

BÖHM Károly : 1, 6, 11, 24, 33, 42, 49, 52, 59, 66, 74, 84, 93, 110, 126, 133, 155, 176, 177, 181, 182, 183, 207, 211, 215, 226, 227, 241, 244, 249, 251, 252, 288, 290, 360, 392,

BRASSAI Sámuel : 120, 126, 144, 146, 166, 167, 184, 314, 334,

BUCHMANN, Kurt : 185,

BRUNO, Giordano : 139,

BUCCOLA, Gabriele : 186,

BUDAY József : 4, 8, 35, 39, 46, 54, 58, 73, 81, 92, 119, 121, 128, 139, 168, 195, 213, 217, 237, 289, 349, 380, 383, 384, 385, 393,

BYRON : 35, 39,

CAREIL, Foucher de : 187,

CARLEYLE : 387, 388, 389, 390,

CARO : 188, 306,

CARUS, Paul : 189,

COMTA, Auguste : 190,

CRÜGER, J. : 191,

DANTE : 308,

DESCARTES : 88, 178,

DOMANOVSZKI Endre : 136, 124, 143, 149, 151, 192, 308, 309,

DRUSKOWITZ, H. : 193,

DUBITANS : 184,

ELIOT : 387,

EÖTVÖS : 388, 390,

ERDÉLYI János : 85, 389, 390,

ERDŐDI Dániel : 194,

F : 209,

FALCKENBERG, Richard : 195,

FELMÉRI Lajos : 69, 196,

FICHTE : 107,

FICHER, Kuno : 197,

FLESCH : 198,

FLÜGEL, O.: 199,

FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre : 202, 203,

FRANCK, Ad : 200,

FREDERICKS, K. : 201,

GANSER, A. : 204,

GERLÓCZY Gyula : 205,

GLOGAN, Gustav : 206,

GOLDSMITH : 388,

GREGUS Ágost : 321,

GUTHIERE, Malcolm : 235,

GUYAN, Jean Marie : 322,

GYULAI : 387, 389,

H. : 234,

H - i. : 279,

HARING : 239,

HARACH József : 207,

HARTMANN : 35, 39, 208,

HEGEL : 209, 323,

HELLER Ágost : 60, 210,

HERMANN, Ulrich : 46,

HILL, Thomas : 287,

HORVÁTH Cyrill : 2, 9, 51, 61, 68, 72, 76, 78, 80, 358,

HORVÁTH, M. K. : 108,

HUME, David : 148,

-i : 394,

ISENKRAHE, C. Ph. : 211,

j. : 200,

JANET : 122, 134,

JANOVSZKY, Eduard : 212,

JESZENSZKY Dezsö : 157,

JOLY, K. : 213,

k. : 189, 218, 223, 224, 225, 228, 229, 246, 254, 259, 263, 264, 266, 273, 286, 367,

KANT : 88, 170, 171, 172, 214,

KAPOSSY Lucián : 148,

KÁRMÁN Mór : 215,

KEMÉNY Zs. : 387, 388, 389, 390,

KENYON : 216,

KISS Áron : 7, 10,

KISS János : 373,

KISS Mihály : 56, 64, 71, 91, 115,

KIRCHNER Frigyes : 217,

KLINGER István : 327,

KOEBER, R. : 218, 219,

KÖLCSEY : 387,

KŐRÖSI József : 220,

KRAUSES, K. Chr. : 221,

KUN Pál : 65, 77, 85, 267, 307, 313, 314, 361,

KUN Sámuel : 169,

KUNCZ Ignácz : 96, 103, 109, 117, 129, 131, 145, 154, 160,

LAKATOS Sámuel : 79,

LECHNER Károly : 21, 53, 186, 198, 212, 236, 291,

LECHNER László : 3, 20, 26, 29, 43, 50, 163, 235, 272, 274, 275, 287,

LÉDERER Ábrahám : 222,

LEIBNITZ : 28, 32, 223,

LEOPARDI, Giacomo : 4, 8,

LIEBMANN, Otto : 225,

LIPPERT, Julius : 226, 227,

LOCKE : 28, 32, 276,

LOTZE : 14, 19, 22, 228, 229,

LUBRICH Ágost : 230, 330,

M. : 179,

MACCHIAVELLI : 141, 143,

MACZKI Valér : 63, 78, 82, 231, 232, 233, 234,

MAINLÄNDER, Philipp : 234,

MÁLNAI Mihály : 28, 32,

MANASSEIN, M. : 236,

MARSILIUS, Páduai : 136,

MASARYK, Thomas : 237,

MASZNYIK Endre : 317, 359,

MEDVECZKY Frigyes : 238, 334,

MICHELET : 239,

MONTAIGNE Mihály : 149,

MÜLLER, Max : 240,

MÜNSTERBERG, Hugó : 241,

NATORP, Paul : 242,

NEMES Imre : 30, 34, 37, 61, 68, 72, 76, 80, 170, 171, 172, 232, 243, 244, 313, 316, 358,360,

NIEMANN, August : 245,

NYÍRI Elek : 162,

OELZELT - NEWIN, Anton : 246,

OPZOOMER, C. W. : 79,

ORMAY Lajos : 95, 98, 104, 335,

ÖREG János : 70, 138, 247, 248,

PALÁGYI Menyhért : 161,

PALMER Mátyás : 373,

PARÁDI Kálmán : 249,

PARÁZDI Kálmán : 142,

PATRUBÁNY Lukács : 130,

PAUER Imre : 16, 250, 251, 252, 253, 337, 358,

PEKÁR Károly : 165,

PERL, Carl du : 254,

PÉTERFI Károly : 7, 10,

PETŐCZ Mihály : 54, 58, 73,

PETRARCA : 151,

Ph. : 222, 271,

PIKLER Gyula : 150, 152, 156,

PLATO : 147,

PLÜMACHER, O. : 256,

PROHÁSZKA Ottokár : 257,

PULSZKY Ágost : 258,

-r. : 194, 238, 239, 262,

-r. -o. : 255, 365,

RÁCZ Lajos : 125, 134, 270,

RAKODCZAY Pál : 45,

RÁTH Arnold : 100, 106, 112,

REICH, Eduard : 259,

ROBINET, Gabriel : 353,

ROSMINI, Antonio : 75,

SÁRFFY Aladár : 88,

SCHÄCHTER Miksa : 260,

SCHEFFLER, Hermann : 281,

SCHLAUCH Lörincz : 354,

SCHMITT Jenö : 18, 23, 25, 41, 57, 107, 111, 123, 181, 182, 201, 221, 262, 391,

SCHOPENHAUER : 111,

SCHULTZE, Fritz : 263, 264,

SCHWARCZ, Julius : lsd. SCHWARZ Gyula : 265, 355,

SEBESZTHA Károly : 87, 90, 196, 230,

SECCHI, Angelo : 266,

SENTZ Alajos : 267,

SIGWARTH, Christoph : 268,

SIMON József Sándor : 15, 31, 137, 147, 202, 210, 269, 317,

SIMON, Jules : 333,

SOREL, Albert : 270,

SPENCER, Herbert : 3, 20, 26, 29, 43, 50,

SPIEGLER Gyula, Sámuel : 271,

SPRINCZER : 159, 160,

STEPHEN, Leslie : 272,

STRICKER, S. : 273,

SULLY, James : 274, 275,

Sz. A. : 231,

SZABÓ Aladár : 276, 277,

SZÁSZ Béla : 102,

SZÉCHENYI : 388,

SZENTMIKLOSSY Á. : 97, 101, 114, 127, 356,

SZLAMKA Elek : 38,

SZLÁVIK Mátyás : 192, 278, 279, 351,

TEPE : 280,

THACKERAY : 389,

THÓTH Ferenc : 281,

UEBERWEGS, Friedrich : 282,

VISCHER, Friedrich Theodor : 363,

WALLACE, Alfred Russel : 283,

WEISZ József : 284,

WEKERLE László : 285,

WHITMANN, Walt : 5, 13, 17,

WOLFF, Hermann : 286,

WUNDT Vilmos : 119, 121, 125, 288, 290, 291,

...y ...ö : 75, 269,

z-y : 164,Találat: 2867