online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Szoftverek

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Outpot perifériak
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
A személyi szamítógépek felépítése (részegységek, jellemzöik). Processzorok jellemzöi, fajtai. Memória jellemzöi, típusai.
A VIZSGA LEÍRÁSA
Informatika Adatbazis tervezés
A levelezőprogramok alapszolgaltatasai: (OUTLOOK EXPRESS)
Windows 7 telepítése USB tarolóról
 
bal also sarok   jobb also sarok

Szoftverek


Szoftvernek nevezzük a gépen futtatható programok összességét. A szoftver szellemi termék, amelyet általában szerzői joggal védenek. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy lehet használni, mint egy könyvet. A szerzői jog szem­pontjából az alábbi változatok jelentősen enyhíthetik a korlátozott használatot:


Shareware: Olyan szoftver, ami kipróbálás céljából szabadon terjeszthető, hogy a felhasználó el­dönthesse, hogy  később megveszi-e. 727g68h A próbaverzióba gyakran egy időkorlátot építenek be (30 nap), aminek lejárta után nem lesz használható. Más esetben korlátozott funkciókkal használható a megvásárlási, ezt a típust liteware-nak nevezik.

Freeware: Olyan program, amit ingyen letölthetünk és használhatunk az operációs rendszerek funkcióinak kiterjesztéseként. Azonban ezek általában szerzői joggal védettek és ettől függően használhatók fel más programfejlesztésekben. A legkevesebb megszorítást tartalmazó változatok nem védettek. Használatuk előtt érdemes meg­győ­ződni az eredetiségükről.Free software: Olyan alkalmazás, ami szabadon használható, módosítható és terjeszthető, egyet­len megszorítással: minden másolata és változata csak az eredeti licencnek megfelelő módon kezelhető. A free software-ek némelyikéért jelképes árat (1$) kell fizetni. 

Postcardware: Olyan free software, amiért a felhasználónak csak egy levelet vagy E-mailt kell kül­deni a fejlesztőnek. Ez emlékezteti a felhasználót arra, hogy a szoftvert valaki más terjesztheti, il­letve tájékoztatja a fejlesztőt arról, hogy azt valaki használja.

Public Domain Software: A legkevesebb megszorítást tartalmazó változatok. Szerzői joggal nem védettek. Korlátozás nélkül felhasználhatók más programoban is.


A következőkben a teljesség igénye nélkül próbálunk meg áttekintést adni a szoftverek típusairól, előrebocsátva, hogy a tipizálás, csoportosítás teljesen önkényes lesz.


A szoftvereket a felhasználás célja szerint négy  csoportra bonthat­juk:

1. operációs rendszerekre,

2. fejlesztő rendszerekre, 

3. felhasználói programokra, vagy más néven alkalmazásokra, illetve

4. rendszerfüggetlen szoftverekre.


Operációs rendszerek


Az operációs rendszer olyan programok rendszere, ami a számítógépes rendszerekben a prog­ramok végrehajtását vezérli: ütemezi a végrehajtást, elosztja a rendszer erőforrásait, biztosítja a felhasználó és a számítógéprendszer közötti kommunikációt. Fejlesztésük hosszú és bonyolult folyamat, a szükséges időt ember/év egységben szok­ták mérni. Egy-egy operációs rendszernek rendkívül sok komponense lehet. Ezek között vannak nélkülöz­hetet­le­nek és kevésbé fontosak. A legfontosabb komponensek a rendszer indításakor az operatív tárba kerülnek és a ki­kapcsolásig ott is maradnak. Az ilyen komponenseket rezidenseknek a csak időnként szükséges és betöl­ten­dő­ket pedig tranzienseknek nevezzük. A tranziensek futás után törlődnek a tárból, ha ismét szükség lesz rájuk, újra be kell őket tölteni.

Az operációs rendszerrel együtt kaphatunk olyan programokat is, amelyek speciális feladatok elvégzésére: kar­bantartás, mentés, adattömörítés, hibakeresés és javítás, stb. készültek. Ezeket utility-knek vagy szerviz­prog­ra­moknak nevezzük.


Fejlesztő rendszerek


A programkészítés, vagy másképpen fejlesztés során valamilyen programnyelv szabályai szerint kell magadni a szükséges algoritmusokat. Hogy ebből a processzorral végrehajtható bináris kód legyen, az adott nyelvhez tar­tozó fordítóprogrammal át kell alakítani a gép számára értelmezhetetlen kódot. Ezt a műveletet a fordító­prog­ramok (compiler-ek) végzik el helyettünk. A fordítóprogramok bemenetét forráskódnak, a kimenetét gépi kód­nak hívjuk.

Egy másik megoldás az, hogy a programnyelvhez készítünk egy olyan szoftvert, ami a nyelv utasításait és paran­csait felismeri és egy adott gépen végre tudja hajtani. Az ilyen programot értelmezőnek (interpreter) hívjuk. Ilyenkor egy program végrehajtásához mindig az értelmezőt kell futtatni, ami átveszi a magas szintű nyelven megírt programszöveget és annak megfelelően elvégzi a processzoron a kért műveleteket. Egy programnyelvhez készíthetünk fordítót is és értelmezőt is.

Ha a programot fordítjuk, persze nem tudhatjuk előre, hogy amikor futni fog, hova kerül majd az operatív tár-ban. Másrészt előfordulhat, hogy egy programot többen készítenek, esetleg már megírt és lefordított részeket szeretnénk hozzákapcsolni, ezért a fordítás után még nem lesz betölthető állapotban. Egy szerkesztő­prog­ram­nak (linker) nevezett szoftver fésüli össze az esetleg különböző nyelven megírt és lefordított kódokat végrehajt­ható, betölthető programmá.A programfejlesztéshez szükséges feladatokat egyetlen fejlesztő rendszerbe is összefoghatjuk. Ezt a szoftver rend­­szert Integrált Fejlesztő Környezetnek (Integrated Development Environment) nevezzük. Az IDE tar­talmaz egy speciális szövegszerkesztőt a program megírásához (editor), egy fordítóprogramot és/vagy egy ér­telmezőt, egy linkert és egy hibakeresőt (debugger). A negyedik generációs fejlesztőrendszerek (4GL) ezeken kívül lehetővé teszik programcsomagok (project) összeállítását is és tartalmaznak valamilyen grafikus szer­kesztőrendszert, amivel a forráskód nagy részét a programozó helyett generálni lehet.

A nagyobb programrendszerek tervezését segítő szoftverek a Computer Aided System Engineering, CASE eszközök.


Alkalmazói rendszerek


Az alkalmazói szoftvereket fejlesztő eszközökkel hozzuk létre. A szoftver alkalmazásokat  idegen szóval appli­káci­óknak hívják. Az alkalmazásoknak a fejlesztő rendszerekhez hasonlóan létezhetnek egy-egy programból, vagy egy programcsoportból álló változataik. Ez utóbbiak az Integrált Alkalmazások. A fentiekből következik, hogy az alkalmazások általában operációsrendszer- függők. A felhasználói rendszerek fejlesztésekor figyelembe kell vennünk az operációs rendszer tulajdonságait, a felhasználó felület sajátosságait. Ajánlott olyan környezetet kialakítani (menük, ablakok, gyorsbillentyűk, stb.), amilyet az adott operációs rendszer is használ.

A különböző alkalmazások integrálását szabványokkal segítik. Ilyen szabvány az OLE (Objectum Linking- Embedding), ami lehetővé teszi például a WORD, az EXEL és az ACCESS közti adatcserét. Az adatbázis-ke­zelő rendszerek közti kommunikációt biztosítja az ODBC (Open Data Base Connectivity) szabvány.


Rendszerfüggetlen szoftverek


Az eddigiekben feltételeztük, hogy a szoftverek valamilyen operációs rendszer támogatásával futnak. Ez nem mindig van így. Magának az operációs rendszernek is szüksége lehet olyan programokra, amelyek rendszer­függetlenek. Gondoljunk csak arra, hogy például a kezdeti betöltést is valamilyen program hajtja végre, de mi­vel ekkor kezdetben a tár üres, ennek operációs rendszer nélkül kell futnia. Ilyen rendszerfüggetlen programok például a BIOS, az operációs rendszer töltését elindító BOOT program, vagy a rendszer installálását előkészítő partíció menedzser programok.

Az alkalmazások között is találunk sok olyat, ami operációs rendszer nélkül fut valamilyen processzoron. Ezeket a programokat általában ROM-ba vagy EPROM-ba írva kapcsolják a processzorhoz (pl. mobil­telefon).


Találat: 1479Felhasználási feltételek