online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Standard és felhasznalói unitok

számítógépes

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Mikroszamítógép-architektúrak
Az SQL lekérdezőnyelv hasznalata
IP labor A ping parancs végrehajtasi üzeneteinek elfogasa
Mi fan terem a prezentació?
A szamítógéppel létrehozott kép megjelenítő eszközei
Munkadarab (alkatrész, gyartmany)
Adatvezérlő nyelv
Relaciókon végezhető műveletek
Gyakorló feladatok
Nyelvek, nyelvtanok megadasa. Formalis nyelvek osztalyozasa. Chomsky-féle hierarchia.
 
 

Standard és felhasználói unitok.


A Pascal nyelvben lehetõség van programkönyvtárak, ún. unitok létrehozására. Nagyméretû programok fejlesztése során a unitok használata feltétlenül szükséges, hiszen a fõprogram forráskódja maximum 64 Kbyte lehet. Ez igaz a unitok méretére is, de a 222d32c fõprogram és a unitok együttes mérete nincs korlátozva.

Szabványos unitok
A Turbo Pascal rendszer nyolc szabványos unittal rendelkezik. A Graph, Turbo3 és Graph3 programkönyvtárak önálló állományként (.TPU kiterjesztéssel) szerepelnek, míg a további öt unit (System, Dos, Crt, Printer, Overlay) a Turbo.TPL állo- mányban. A System unit automatikusan hozzákapcsolódik minden Pascal programhoz, míg az összes többi elérését a fõprog- ram deklarációs részében a uses kulcsszó után kell biztosítani.

A Crt unit a képernyõ szöveges üzemmódjában használható eljárásokat és függvényeket tartalmazza.

A Dos programkönyvtárban található alprogramok az MS-DOS operációs rendszer lehetõségeinek (könyvtár- és file- mûveletek) hatékony kihasználását segíti.

A Graph unit a képernyõ grafikus üzemmódjában használható eljárásokat és függvényeket tartalmazza. Ezek segítségével tetszõleges grafikus kép elõállítható és a programozható karakterkészlettel szövegek is megjeleníthetõk.

A Printer programkönyvtár megkönnyíti a programból történõ nyomtatást. A unitban definiált a text típusú LST file, mellyel elérhetõ a PRN (printer) logikai egység.

A System unit automatikusan hozzáfordítódik minden Pascal programhoz, ezért nem kell külön deklarálni. A szabványos Pascal nyelv eljárásait és függvényeit tartalmazza.

Az Overlay könyvtár használatával lehetõség van az átlapolási technika megvalósítására, mellyel a rendelkezésre álló szabad memória méretét meghaladó méretû programok is elõaállíthatók.

A Turbo3 és Graph3 unitok a Turbo Pascal 3.0-s verziójával való kompatibilitást biztosítják. Nem használjuk.


Saját unitok készítése
  A Pascalban használt programkönyvtárak szerkezete három fõ részbõl áll:

  • kapcsolódási felület (interface),
  • végrehajtási rész (implementation),
  • inicializációs rész.

A unitok inicializációs része elhagyható. Nézzük meg egy programkönyvtár részletes felépítését! A unit kulcsszó után kell megadni a könyvtár azonosítóját. A fõprogramban ezzel az azonosítóval hivatkozhatunk a unitra a uses kulcsszó után. A fejlécet pontosvesszõ zárja. A interface részben deklaráljuk a globális elérésû típusokat, konstansokat, változókat, és itt szere- pelnek a végrehajtási részben szereplõ alprogramok definíciói is. A végrehajtási részt az implementation kulcsszó vezeti be, majd a részletesen kidolgozott eljárások és függvények következnek. Itt deklarálhatjuk a globális elérésû típusokat, konstan- sokat, változókat. Az inicializációs rész a unit mûködéséhez szükséges alaptevékenységek elvégzésére szolgál. Ilyen alap- tevékenység például a kezdõértékek beállítása. Ha nincs szükség ilyen tevékenységekre, akkor az inicializációs része elhagyható.

unit azonosító;    

interface

uses label
const
type
var


implementation

uses label
const
type
var
}

end


Találat: 766