online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Adatvezérlő nyelv

számítógépes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A videokonferencia mint prezentació
Létező adatbazis vagy objektumablak bezarasa, illetve megnyitasa - ACCESS
A szamok kódolasa
Halózat hardver eszközei
Az informatika története
Objektumok mozgatasa
Informatika Adatbazis tervezés
IP labor A ping parancs végrehajtasi üzeneteinek elfogasa
Delphi vizsgafeladat minta
 
 

Adatvezérlő nyelv

.1     Tranzakció-kezelés

Tranzakció: Tetszőleges adatmanipulációs utasítások egy sorozata.

·        lefutott a tranzakció à ellentmondásmentes adatbázis

·        nem futott le a tranzakció à ellentmondásos adatbázisCOMMIT

           A tranzakció utáni állapotot rögzíti.

ROLLBACK

           A tranzakció előtti állapotot állítja vissza.

Ezek a parancsok automatikusan és expliciten is meghívásra kerülnek.

.2     Privilégiumok és hozzáférési jogok

.1     Jogok

Az Oracle rendszerbe történő bejelentkezéshez szükséges

·        felhasználói név

·        jelszó

·        jogok

A jogok lehetnek

·        a rendszer használatával kapcsolatos jogok (privilégiumok)

·        a táblák használatával kapcsolatos jogok (hozzáférési jogok)

.2     Privilégiumok

·        Connect

·        Resource

·        Dba

CONNECT

·        bejelentkezhet az Oracle RDBMS-be és használhatja

·        betekinthet táblákba, amelyekre SELECT jogot kapott

·        betekinthet a Public minősítésű táblákba

·        az adatmanipulációs utasításokat használhatja azokra a táblákra, amelyekre a tábla tulajdonosa megfelelő jogokat adott (INSERT, DELETE, UPDATE)

·        nézettáblákat (view) definiálhat

RESOURCE

·        minden CONNECT jog

·        táblák, indexek létrehozása és törlése

·        az általa létrehozott táblákra vonatkozóan jogokat adhat tovább más felhasználóknak

·        az általa létrehozott táblákra, indexekre igénybe veheti a rendszer AUDITING szolgáltatását

DBA

·        minden RESOURCE jog

·        bármely felhasználó adataiba betekinthet, és lekérdezést hajthat végre

·        jogokat adhat és vonhat vissza bárkitől

·        PUBLIC-nak minősíthet adatokat

·        rendszer AUDITING

·        teljes adatbázis export/import

.3     Táblákra vonatkozó hozzáférési jogok

SELECT

INDEX

INSERT

ALTER

DELETE

UPDATE

REFERENCES

A tábla tulajdonosa vagy DBA jogú felhasználó adhatja illetve vonhatja vissza ezeket a hozzáférési jogokat.

.4     Privilégiumok és hozzáférési jogok adása és visszavonása

Privilégiumok és hozzáférési jogok adása illetve visszavonása a GRANT illetve a REVOKE utasítással történik.

.1     Privilégiumok adása és visszavonása (csak DBA)

GRANT privilégium TO felhasználó IDENTIFIED BY jelszó;

REVOKE privilégium FROM felhasználó;

.2     Hozzáférési jogok adása és visszavonása

GRANT ALL | hozzáférési_jog [,hozzáférési_jog …] ON táblanév TO PUBLIC | felhaszáló [,felhaszáló] [WITH GRANT OPTION];

GRANT oszlop_jog (oszlop)[, oszlop_jog (oszlop) …] ON táblanév TO PUBLIC | felhaszáló [,felhaszáló] [WITH GRANT OPTION];

REVOKE ALL | hozzáférési_jog [,hozzáférési_jog …] ON táblanév FROM PUBLIC | felhaszáló;

A felhasználó helyett állhat a PUBLIC is, ekkor mindenki számára biztosítjuk a jogokat.

Az összes hozzáférési jog helyett állhat ALL.

oszlop_jog: UPDATE, REFERENCES

[WITH GRANT OPTION] ha megadjuk, a felhasználó továbbadhatja a jogokat.


2.     További információk

Quittner Pál: Adatbázis-kezelés a gyakorlatban, Akadémiai kiadó, Budapest, 1993

Dr. Halassy Béla: Az adatbázisok kezelésének alapvető kérdései, 1978, Budapest, KSH

Priskinné R. Zsuzsa és Erdélyiné: Építsünk könnyen és lassan adatmodellt, 1997, Veszprém

Váthy Ágnes, Németh Krisztián: Adatmodellezési feladatok I., Veszprém 1996, Veszprémi Egyetem

Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv, ComputerBooks (https://www.computerbooks.hu/sql.htm)

Juhász I., Almási B., Márton Á., Balogh J.,: ORACLE 6.0 referencia kézikönyv

Balogh Judit, Rutkovszky Edéné: SQL Példatár, 1994

Teach Yourself SQL in 21 Days, Second Edition

ftp://pc123a.math.klte.hu/anonymous/Adatb/sql21/index.htm

Introduction to Structured Query Language

ftp://pc123a.math.klte.hu/anonymous/Adatb/SQLTut/sqltut.htm

SQLFAQ: Table of Contents

https://epoch.CS.Berkeley.EDU:8000/sequoia/dba/montage/FAQ/SQL_TOC.html

SQLReference Page

https://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql.html

SQLStandards Home Page

https://www.jcc.com/sql_stnd.html

SQLTutorial

https://w3.one.net/~jhoffman/sqltut.htm

miniSQL

https://www.Hughes.com.au/


3.     Függelék

Figure A A SELECT utasítás

SELECT [ALL] | [DISTINCT] [,[tábla.]kifejezés [aliasnév]]...

   FROM [felhasználó.]tábla [aliasnév] [,[felhasználó.]tábla [aliasnév]]...

   WHERE feltétel

   CONNECT BY feltétel START WITH feltétel

   GROUP BY kifejezés[,kifejezés]... HAVING feltétel

   UNION | INTERSECT | MINUS  SELECT...              ORDER BY kifejezés | ASC | DESC,...                 

   FOR UPDATE OF oszlop, oszlop... NOWAIT;

Függelék A A CREATE TABLE utasítás

CREATE TABLE [felhasználó.]tábla

(oszlopelem|táblamegszorítás [,oszlopelem|táblamegszorítás]… );

oszlopelem: név típus [DEFAULT kifejezés] [oszlopmegszorítás]

oszlopmegszorítás:

[NULL | NOT NULL | [CONSTRAINT megszorítás] ]

[UNIQUE | PRIMARY KEY [CONSTRAINT megszorítás] ]

[REFERENCES [felhasználó.] tábla [(oszlop)] [CONSTRAINT megszorítás] ]

[CHECK (feltétel) [CONSTRAINT megszorítás] ]

táblamegszorítás:

[UNIQUE | PRIMARY KEY (oszlop[,oszlop]…)[CONSTRAINT megszorítás] ]

[FOREIGN KEY (oszlop [,oszlop]…)]

[REFERENCES [felhasználó.]tábla [oszlop[,oszlop]… [CONSTRAINT megszorítás] ]

[CHECK (feltétel) [CONSTRAINT megszorítás] ]

Függelék B A “Suli könyvtár” adatbázis

A táblák létrehozása

create table szerzo (

     szerzo_azon char(3) not null primary key,

     Vnev char(15) not null check (Vnev = UPPER(Vnev)),

     Unev char(10) not null check (Unev = UPPER(Unev)),

     telszam char (12) null

     );

create table olvaso (

     o_azon char(3) not null primary key,

     Vnev char(15) not null check (Vnev = UPPER(Vnev)),

     Unev char(10) not null check (Unev = UPPER(Unev)),

     lakcim char (20) not null,

     beir_dat date not null,

     okod number(2) null

     );

create table kiado (

     kiad_azon char(4) not null primary key,

     kiad_nev char(15) not null check (kiad_nev=upper(kiad_nev)),

     varos char(15) null

     );

create table konyv (

     isbn char(6) not null primary key,

     cim char(20) not null check (cim=upper(cim)),

     kiad_azon char(4) not null references kiado(kiad_azon),

     kiad_dat date null

     );

create table peldany (

     lelt_szam char(4) not null primary key,

     isbn char(6) not null references konyv(isbn),

     kolcs_e number(1) not null check (kolcs_e=0 or kolcs_e=1),

     ar number(4) not null

     );

create table kolcson (

     lelt_szam char(4) not null references peldany(lelt_szam),

     o_azon char(3) not null references olvaso(o_azon),

            primary key (lelt_szam),

     kolcs_dat date not null  

     );

create table elojegy (

     isbn char(6) not null references konyv(isbn),

     o_azon char(3) not null references olvaso(o_azon),

            primary key (isbn,o_azon),

     eloj_dat date default sysdate not null

     );

create table irta (

     szerzo_azon char(3) not null references szerzo(szerzo_azon),

     isbn char(6) not null references konyv(isbn),

            primary key (szerzo_azon,isbn)

     );

create table dolgozo (

     d_azon char(3) not null primary key,

     Vnev char(15) not null check (Vnev = UPPER(Vnev)),

     Unev char(10) not null check (Unev = UPPER(Unev)),

     beosztas char(20),

     belepes date default sysdate not null,

     fizetes number(6),

     fonok char(3)

     );

grant ALL on irta to PUBLIC;

grant ALL on szerzo to PUBLIC;

grant ALL on elojegy to PUBLIC;

grant ALL on kolcson to PUBLIC;

grant ALL on peldany to PUBLIC;

grant ALL on konyv to PUBLIC;

grant ALL on kiado to PUBLIC;

grant ALL on olvaso to PUBLIC;

grant ALL on dolgozo to PUBLIC;

Kapcsolatok

A táblák adatai

OLVASO

O_AZON VNEV            UNEV       LAKCIM               BEIR_DAT        OKOD    

------ --------------- ---------- -------------------- --------- ------------- 

001    GIPSZ           JAKAB      DEBRECEN FAL U. 1.   04-JAN-90               

002    KEMENY          HELEN      APAFA FA U. 12.      27-FEB-95               

003    MINTA           MOKUS      SARAND FELFAL U. 9.  30-NOV-94          7    

004    KEREK           ERNO       SZOB TINTA U.13.     22-MAY-93          6    

005    POR             OSZKAR     EGER DOBO U.21.      12-MAY-93          6    

KIADO

KIAD_AZON KIAD_NEV        VAROS                                                

--------- --------------- ---------------                                      

K001      TANKONYVKIADO   LONDON                                               

K002      AKADEMIAI KIADO NEW YORK                                             

K003      GONDOLAT KIADO  LONDON                                                

K004      KOSSUTH KIADO   LONDON                                               

KONYV

ISBN   CIM                  KIAD KIAD_DAT

                           _AZON

------ -------------------- ---- ---------

100001 TUSKEVAR             K002 01-JAN-93


100002 EGRI CSILLAGOK       K001 12-FEB-97

100003 KOSZIVU EMBER FIAI   K001 21-JUN-94

100004 EMPATIA              K003 24-NOV-91

100005 ANATOMIA             K002 01-JUL-90

100006 RECEPTEK             K003 01-JUL-92

PELDANY                             

LELT_SZAM ISBN    KOLCS_E          AR

--------- ------ --------- ---------- -                                         

L001      100001      1          1100                                           

L002      100001      1          1100                                            

L003      100001      1          1150                                           

L004      100002      1           800                                           

L005      100002      1           800                                            

L006      100003      0          1200                                           

L007      100004      1           300                                           

L008      100005      1           650                                            

L009      100004      0           300                                           

L010      100004      1           340                                           

L011      100005      0           680                                            

L012      100006      1           600                                           

L013      100006      1           600                                           

KOLCSON

LELT_SZAM O_AZON KOLCS_DAT

--------- ------ ---------

L002      002    05-JAN-97

L003      003    28-JUL-97

L004      002    21-JUN-97

L005      001    11-AUG-97

L007      002    15-AUG-97

L008      001    21-FEB-97

ELOJEGY

ISBN   O_AZON ELOJ_DAT

------ ------ ---------

100002 003    22-AUG-97

100005 002    21-JUN-97

SZERZO

SZERZO_AZON VNEV            UNEV       TELSZAM

----------- --------------- ---------- ------------

S01         FEKETE          ISTVAN

S02         GARDONYI        GEZA

S03         JOKAI           MOR

S04         BUDA            BELA

S05         TARSOLY         EMIL

S06         KUDLIK          JULIA

S07         PSOTA           IREN

IRTA

SZERZO_AZON ISBN

----------- ------

S01         100001

S02         100002

S03         100003

S04         100004

S04         100005

S05         100005

S06         100006

S07         100006

DOLGOZO

d_azon  Vnev    Unev     beosztas      belepes    fizetes fonok

------- ------- -------- ------------- ---------- ------- -----

  D01   NAGY    KLARA    IGAZGATO      30-NOV-92  110000  NULL

  D02   KISS    TEREZ    OSZTALYVEZETO 13-JAN-94  82000   D01 

  D03   BARNA   PETER    OSZTALYVEZETO 23-SEP-93  79000   D01 

  D04   SZILARD ISTVAN   KONYVTAROS    17-MAR-91  28000   D02 

  D05   KEREK   EMIL     KONYVTAROS    10-OCT-92  31000   D03 

  D06   FUTO    ERZSEBET ELJARO        01-FEB-96  30000   D01 


Függelék C Rövidítések

ABR

Adatbázisrendszer

DDL

Data Definition Language (adatdefiníciós nyelv)

DML

Data Manipulation Language (adatmanipulációs nyelv)

DCL

Data Control Language (adatvezérlő nyelv)

SQL

Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv)

DB

Data Base (adatbázis)

DBA

Data Base Administrator (adatbázis adminisztrátor)

DBMS

Data Base Management System (adatbázis-kezelő rendszer)

RDBMS

Relational Data Base Management System (relációs adatbázis-kezelő rendszer)

KEZELÉS


: 1225