online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Halózat hardver eszközei

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A magyar nyelv hangallomanya
Adatbazis létrehozasa - Access
Funkcionalis függőségek, normalformak
Fajltípusok
Mikroszamítógép-architektúrak
Programozasi eszközök, vezérlési szerkezetek
A szamok kódolasa
INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Böngészők (browser-ek)
 
bal also sarok   jobb also sarok

Hálózat hardver eszközei


Központ számítógép, (host) azokat a hálózati számítógépeket nevezzük, amelyek az alkalmazói feladatokat hajtják végre. Bár ez a fogalom elvileg használható LAN-okra is, inkább távolsági hálózatok­ban szokásos.

Termináloknak nevezzük a hálózatok adat-végállomásait. A felhasználók a terminálok segítségével kapcsolódhatnak a hálózathoz, használha 414j99e tják annak erőforrásait

2. Hálózati szerverek - munkaállomások. (Novell filozófia)

Szerverek. Az osztott használatra szánt erőforrások kezelése a feladatuk. Ez a feladat nem mindig különül el a host-ok feladataitól, ez a helyzet pl. a UNIX-os rendszerekben. A munkaállomásokhoz hasonlóan különböző típusú számítógépek lehetnek, amelyek megfelelő szoftver támogatással képesek a munkaállomások párhuzamos kiszolgálására. Attól függően, hogy mi a kezelendő erőforrás, beszélhetünk fájlszerverekről, printszerverekről, bridge-szerverekről, stb.

Munkaállomások. A helyi hálózatok csomópontjaiban elhelyezett számítógépeket nevez­zük munkaállomások­nak. A munkaállomások a hálózattól függetlenül is működtethető eszkö­zök. Nem szükséges, hogy azonos típusúak legyenek, Egy NOVELL hálózatban például megfér egymás mellett az IBM PC, a PS2, vagy a MACINTOSH. A hálózat számítógépeinek az átviteli csator­ná­hoz  való csatlakozási pontjait hálózati csomópontoknak (node) nevezzük.

3. Az átviteli csatorna.

Az átviteli csatorna az a fizikai közeg, amelyik a hálózat munkaállomásai közötti kapcsolatot biztosítja. A helyi hálózatokban ez koax-kábel, sodrott érpár, optikai kábel, ritkábban telefon­kábel, vagy rádióhullámú összeköttetést jelent. A csatornát szimplex-nek, nevezzük, ha két csomópont között csak egyirányú adatforgalom lehet, fél-duplex-nek, ha lehet kétirányú, de nem egyidejűleg és duplex-nek, ha egyidejűleg is lehet kétirányú. Egy másik szempontból a csatornán való adatátvitel lehet szinkron vagy asszinkron.  Szinkron átvitelkor az üzenetet vivő jel adását és vételét ugyanaz az órajel-generátor szinkronizálja, míg az asszinkron átvitelnél az egyes jelek továbbításának kezdő időpontja véletlenszerű.

Az átviteli csatorna fontos jellemzője a sebesség:

Telefon:

Analóg: max. 56Kbps

ISDN: nx64Kbps

ADSL: 384, 768, 1500Kbps

Mobil: kb. 64 Kbps

Koax-kábel: 10 Mbps

UTP: 100 Mbps

Mikrohullám: kb. 2Mbps

KábelTV: kb. 512Kbps

Optikai kábel: ~Gbps

A multiplexer olyan eszköz, ami két vagy több jelet úgy kombinál, hogy azokat egyetlen jelként lehessen továbbítani a csatornán. Kétféle multiplexelési eljárást különböztetünk meg, az idő, illetve a frekvencia multiplexelést. Az idő-multiplexelésnél az üzeneteket, adatokat csoma­gokban, egymást követően, sorosan továbbítják a csatornán, majd a fogadó helyen újra össze­rakják. A frekvencia-multiplexelés a szélessávú csatornák esetén gyakori. A teljes száv­széles­séget ilyenkor alcsatornákra bontják, amiket szűrőkkel választanak el egymástól az "áthallás" kiküszöbölése miatt.

5. A modem-ek digitális-analóg, illetve analóg-digitális jelátalakítók. Analóg csatornákon való adatátvitel esetén kell őket alkalmazni, hiszen a digitális számítógép analóg kódokat nem képes feldolgozni. 

6. A hálózati erősítők és elosztók szerepe a csatorna jelcsillapításának korrigálása, illetve a csatorna különböző részeinek egymáshoz illesztése. Ilyen eszközök a távbeszélő hálózatok erősítői, a hub-ok, repeater-ek, koncentrátorok, stb.

7. A hálózati adapterek vagy hálózati csatolók kötik a terminálokat, munkaállomásokat a csatornára. Az adapter egy bővítőkártya, amit a munkaállomásban (vagy terminálban) helye­zünk el és speciális csatlakozókkal illesztjük a hálózatra. A csatorna és a csomópont közti információ­cserét bonyolítja le. Tartalmazza a csomópont fizikai azonosítóját, a logikai kapcso­latot és a csatornához való hozzáférést vezérlő hardvert. (csatlakozó pl. RJ45-ös)

8. A bridge-k vagy hálózati hidak azonos architektúrájú hálózatok összekapcsolására szol­gáló eszközök. Ezt a kapcsolatot gyakran nem fizikai eszközök, hanem szoftverek valósítják meg, ezért a felhasználó szára a legtöbbször nem láthatók.

9. A gateway vagy átjáró a bridge-hez hasonló eszköz, de különböző architektúrájú hálózato­kat kapcsol össze (pl. UNIX-ot NOVELL-lel).

Router-ek forgalomirányítók.Találat: 2436


Felhasználási feltételek