online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

számítógépes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A programok felépítése, az utasítasok típusai
Adatbazis létrehozasa - Access
Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)
SSADM Strukturalt rendszerelemzési és -tervezési módszer
I/19 Vírusok és vírusvédelem
Sémakezelés és tarolasi struktúrak hierarchikus adatbazisokban
Access 2000 kezdő
A VIZSGA LEÍRÁSA
 
 

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

A HETEDIK MODUL TARTALMA

A hetedik modul 80 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldania a vizsgázónak.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott internetböngésző és levelezőprogram használható.

Minden feladat két, A és B részből áll. A vizsgaközpont előkészíti a feladatokat a vizsgára és biztosítja a megoldhatóságukat.

A feladatokban dőlt betűkkel szedett részeket, például dátum vagy fájlnév stb. a vizsgaközpont megváltoztathatja.

A vizsga során a B részben található internetes keresési feladatokban a vizsgázóknak mindig az aktualizált információkat kell megkeresniük. Éppen ezért azokat az információkat vagy adatokat, amelyek a vizsgapéldatár nyomtatott kiadásában szürke alappal kiemelve szerepelnek, a vizsgaközpontnak módosítania kell.Esetenként írásban kell választ adni a kérdésekre. A választ a vizsgafeladat-lapra kell leírni.

A rész:

A vizsgázónak az elektronikus levelezéssel kapcsolatos feladatsort kell megoldania: adott szempontok szerint ír levelet, választ küld vagy továbbít, illetve elvégez bizonyos beállításokat a levelezőprogramban.

A levél küldésével, továbbításával, válasz küldésével kapcsolatos feladat 9 pontot ér, e nélkül a vizsga nem lehet sikeres.

Azokban a feladatokban, amelyekben a levelet meg kell jelölni, bármilyen jelölővel (flaggel) való ellátás érvényes megoldásnak számít, kivéve az olvasatlanra (unread) történő jelölést.

Válasz küldésekor, illetve levél továbbításakor, amennyiben a feladatban nincs más utasítás, az eredeti szövegnek a levélben kell maradnia.  Csakúgy, mint továbbításkor. Ha a feladat külön nem írja elő, hogy mi kerüljön az e-mail tárgysorába, akkor az eredeti beállítást a vizsgázó ne módosítsa.

A mappa és könyvtár, csakúgy mint a címjegyzék, címlista és címtár a feladatok szövegében egymás szinonimáiként szerepelnek.

A maximálisan elérhető pontszám az A részben 16 pont.

B rész:

A keresési feladatokban kért információkat, adatokat mindenkor a vizsgafeladat-lapra kell leírni. Ezen kívül azonban, a vizsgaközpont útmutatásának megfelelően a vizsgázó a keresett adatot tartalmazó oldalakat ki is nyomtathatja, vagy a weblap címét/linkjét el is küldheti e-mail-ben a vizsgaközpont által megadott címre .A kért képeket, szövegeket, oldalakat meg kell keresni az interneten, és a megadott helyre el kell menteni. A B részben további műveleteket is el kell végezni a webböngésző segítségével, illetve elméleti kérdésekre kell választ adni.

A fogalmak értelmezését igénylő feladatoknál a fogalmakat az internet és kommunikáció témakörén belül kell értelmezni.

A keresési feladatokból legalább kettőt meg kell oldani ahhoz, hogy a vizsga sikeres lehessen.

A maximálisan elérhető pontszám a B részben 16 pont.

Az egyes részfeladatok mellett feltüntetett pontszámok nem oszthatók.

A maximálisan elérhető összpontszám 32 pont.

A sikeres vizsgához  a vizsgázónak legalább 24 pontot kell megszereznie.

A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)


1. FELADAT

A

1.      Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) From:
b) Fw:
c) To:
d) Vá:

2.      Melyik állítás a helyes? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Az e-mailezés költsége ugyanakkora Pozsonyba és New Yorkba.
b) Akinek nincs e-mail címe, az nem tud e-mailt fogadni.
c) E-mail címhez ingyenesen is hozzá lehet jutni.
d) Minden magyarországi e-mail cím .hu-ra végződik.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A levél tárgyába írja be a monogramját! [1 pont]

4.      A levél szövege az a néhány sor legyen, amit egy előzőleg érkezett levélben talál! A levél érkezési ideje:
2009-11-11 12.01. [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\DATA.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      A levél legyen sürgős prioritású! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

8.      Vegye fel a vizsgáztatóját a címjegyzékbe OKTATÓ néven! [1 pont]

B

1.      Ki a www.ecdl.hu domén név tulajdonosa? [4 pont]

2.      A Szépművészeti Múzeum egyik műtárgya leltári számának utolsó 4 számjegye 2147. Mi az alkotás neve, és mikor keletkezett? [5 pont]

3.      Hány magyar aranyérem született 1932-ben az Olimpián vívás sportágban? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Mentse el az oldalt a megadott helyre HTML formátumban! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a tűzfal kifejezés jelentését! [1 pont]

2. FELADAT

A

1.      Mire utal a beérkező levél Tárgy mezőjében a Re: előtag? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Válaszként küldött levélre.
b) Továbbított levélre.
c) Régi e-mailre.
d) A levél küldője a címjegyzékből választotta ki a címzettet.

2.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Egy e-mail címzésében csak egy címzett és egy másolati címzett lehet.
b) Titkos másolatot csak egy címzett kaphat.
c) Egy e-mail címzésében több címzett és ugyanakkor több másolatot kapó személy is szerepelhet, de csak akkor, ha nincs titkos másolati címzett.
d) Egy internetes e-mail címben az @ jelnek mindenképpen benne kell lennie.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Írja be a levél első sorába, hogyan lehet kinyomtatni egy üzenet első két sorát! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\DATA.ZIP nevű fájlt. [1 pont]

6.      A levél legyen sürgős prioritású! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet Susan Smithnek, akinek az e-mail címe susan.smith@ecdltest.com! [9 pont]

8.      Hozzon létre egy új csoportot 2 taggal a levelezőprogramja címjegyzékébe ÚJAK néven! [1 pont]

B

1.      A Magyar Közlöny 2008/74 számának tartalomjegyzékében mi az első helyen szereplő törvény, rendelet vagy határozat száma? [4 pont]

2.      Útvonaltervező segítségével számolja ki, hogy mennyi benzinköltséget jelent Budapest, I. Fő utca 1. címről eljutni Győr, Szent István út 1. címre, ha 8,3 l/100 km fogyasztású kocsival megyünk, 312 Ft/l benzinárral számolva? [5 pont]

3.      Mennyi volt a nyitó árfolyama a mai napon a Budapesti Értéktőzsde tőzsdén a MOL részvényeknek? [5 pont]

4.      Állítsa be a böngészőprogramját úgy, hogy induláskor automatikusan betöltésre kerüljön a www.ecdl.com oldal! [1 pont]

5.      Melyik menüpont meghívásával törölhető az előzőleg megnyitott oldalak listája? [1 pont]

3. FELADAT

A

1.      Az alábbiak közül melyik szükséges elengedhetetlenül a számítógépről történő e-mail küldéshez? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Telefonvonal
b) CD\DVD-olvasó
c) Operációs rendszer (pl. Windows vagy Linux)
d) Egér vagy track ball vagy más pozicionáló eszköz

2.      Mire alkalmas egy levelezőprogram? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Üzenet küldésére helyi hálózaton keresztül.
b) Üzenetek törlésére.
c) Táblázatkezelő állományok továbbítására.
d) E-mailek fogadására.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Írja be a levél első sorába annak a menüpontnak a nevét, amellyel egy megnyitott levél olvasatlanként jelölhető meg! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\DATA.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      A levél legyen alacsony (nem sürgős) prioritású! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet John Lemnek, akinek az e-mail címe jl@ecdltest.com! [9 pont]

8.      Rendezze a beérkezett üzenetek listáját az érkezés dátuma szerint növekvő rendbe! [1 pont]

B

1.      Hány féle édesítőszer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? [4 pont]

2.      Ki a felügyelő bizottsági elnöke a Budapesti Értéktőzsde tőzsdén részvényeket jegyző MOL vállalatnak? [5 pont]

3.      Mi az első szó a Baptista Mantuanus: Parthenice corvina 5. oldalán? [5 pont]

6.      Indítsa el a böngészőjét, majd mentse el a megadott helyre a nyitóoldal URL címét egy URL nevű szövegfájlba! [1 pont]

7.      Rejt-e veszélyeket az interneten keresztüli kártyás fizetés? Ha igen, milyeneket? Írja ide a rövid válaszát! [1 pont]

4. FELADAT

A

1.      Mire alkalmas egy levelezőprogram? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Üzenet küldésére helyi hálózaton keresztül.
b) Üzenetek törlésére.
c) HTML állományok továbbítására.
d) E-mailek fogadására.

2.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Az e-mail továbbküldhető.
b) Az e-mail tartalmazhat videoklipet.
c) E-mail küldéséhez telefonvonalra vagy kábelre van szükség.
d) Csak annak küldhető e-mail, aki az internethez csatlakozik.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Írja be a vezetéknevét a levél tárgyába! [1 pont]

4.      Adja meg a levél első sorában annak a menüpontnak a nevét, amellyel egy üzenet küldője felvehető a címjegyzékbe! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\DATA.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

8.      Törölje ki az beérkezett levelek tárolására szolgáló mappa teljes tartalmát! [1 pont]

B

1.      Mi a címe a mai napon az m1-es tévécsatornán 18:00 órakor sugárzott műsornak?  [4 pont]

2.      Milyen iniciálét lát a Hieronymus: Commentarii corvina 11. oldalán? [5 pont]

3.      Adja meg, hogy 1972-ben úszásban hány ezüstérmet szerezett Magyarország az Olimpián! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-4.html oldalt!

4.      Keresse meg az oldalon a „holló” szó első előfordulását! Írja ide az azt követő szót! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a cache kifejezés jelentését! [1 pont]

5. FELADAT

A

1.      Az alábbiak közül melyik lehet egy e-mail melléklete? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Egy másik e-mail
b) Egy adatbázisfájl
c) Egy tömörített állomány
d) Mozgókép

2.      Az alábbiak közül melyik lehet érvényes e-mail cím? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) aa@aa.ie
b) 0123456789-X@WWW.UK
c) john.lockhead@unikarte
d) peter_länge@123.de

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Írja be a teljes nevét a levél tárgyába! [1 pont]

4.      Mellékelje a levélhez a C:\CD \DOKUMENT\PHOTOS\JPG\CACI5.JPG nevű fájlt! [1 pont]

5.      A levél legyen sürgős prioritású! [1 pont]

6.      Mit jelent a kéretlen, tisztességtelen levél? Gépelje be az egymondatos válaszát a levélbe! [1 pont]

7.      Keresse meg és csatolja a levélhez a vizsgáztató által küldött M7-5 tárgyú levélben található csatolt fájlt! [1 pont]

8.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

B

1.      Mi a címe a 963-210-315-7 ISBN számhoz kapcsolódó könyvnek? [4 pont]

2.      Adja meg a szabadalmi ügyszámát a Magyar Szabadalmi Hivatal adatbázisában szereplő, Magyarországon bejegyzett találmánynak, a 128652 lajstromszám alapján! [5 pont]

3.      Melyik autó (Honda Jazz 1.2i S és Toyota Yaris 1.0) csomagtartójának nagyobb a térfogata, és mennyivel? (A legújabb típusokat vegye figyelembe!) [5 pont]

4.      Állítsa be a böngészőprogramját úgy, hogy induláskor automatikusan betöltésre kerüljön a www.ecdl.com oldal! [1 pont]

5.      Írja ide annak a menüpontnak (vagy gombnak) a nevét, amellyel egy oldal letöltése megszakítható! [1 pont]

6. FELADAT

A

1.      Az alábbiak közül melyik lehet érvényes e-mail cím? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) kisfaludy_gergely@abc.ecdl.eu
b) kisfaludygergely@abc.eu
c) kisfaludy.gergely@eu.org
d) kisfaludy_gergely.edu_net

2.      Érkezhetnek-e kéretlen levelek a postafiókunkba? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Természetesen nem.
b) Ez attól függ, használunk-e digitális aláírást.
c) Ez attól függ, regisztráltuk-e magunkat.
d) Igen.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

4.      A levél szövege a C:\CD\DOKUMENT\TXT\SZOVSZ1.TXT szöveges fájl tartalma legyen! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\WINDOWS\MEDIA\DING.WAV nevű fájlt! [1 pont]

6.      A levél legyen sürgős prioritású! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet a Konrad Kleinnek, akinek az e-mail címe kleink@ecdltest.com! [9 pont]

8.      Törölje ki az összes levelet a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

B

1.      Mi az első két szava Sade Feel no pain című dalának? [4 pont]

2.      Hány kötettel rendelkezik a bajai Ady Endre Városi Könyvtár? [5 pont]

3.      Somogy megyében hány Okmányirodában lehetséges időpontot foglalni interneten keresztül? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-6.html oldalt!

4.      Nyomtassa ki csak a bal oldali keretet! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a cookie kifejezés jelentését! [1 pont]

7. FELADAT

A

1.      Mit kockáztat az a felhasználó, aki egy ismeretlen feladótól érkezett levelet nyit ki? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Semmit. Elolvassa a levelet, majd akár törölheti is.
b) Vírusaktivizálást.
c) Ha a levélhez tartozik melléklet (csatolt fájl), akkor semmit.
d) Ha a levél alacsony (nem sürgős) prioritású volt, semmilyen kockázattal nem jár a levél megnyitása.

2.      Az alábbiak közül melyik lehet érvényes e-mail cím? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) hu@hu.hu
b) nagy_aladar.hu
c) 999@888.NET
d) nagy aladar@szolgaltato.hu

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A levél szövege a C:\CD\DOKUMENT\VAROS\UTJAVITAS.TXT szöveges fájlnak az utolsó mondata legyen! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\OFFICE.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      A levél legyen alacsony (nem sürgős) prioritású! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet Kiss Péternek, akinek az e-mail címe kisspeter@ecdltest.com!! [9 pont]

8.      Törölje ki az elküldött elemek tárolására szolgáló mappából az összes üzenetet, csak az Ön által küldött levél maradjon benne! [1 pont]

B

1.      Keresse meg térképen a Budapest, II. ker. Zsolt utcát és adja meg az egyik keresztutca nevét! [4 pont]

2.      Hány magyar aranyérem született az eddigi olimpiákon súlyemelés sportágban? [5 pont]

3.      Keresse meg az Avenue de cologne 4020 Liege, Belgium cím GPS koordinátáit! [5 pont]

4.      Hozzon létre egy JÁTÉK nevű csoportot a böngészőjében, a kedvelt oldalak rendszerezését segítő listába! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a HTTP jelentését! [1 pont]

8. FELADAT

A

1.      Lekérhetjük-e új e-mailjeinket egy „idegen” számítógépről? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Nem.
b) Csak akkor, ha webes levelezőprogramot használunk, vagy ha helyi hálózatból küldött levélről van szó.
c) Igen, ha elérhető a levelezőszerver, és ismerjük az eléréséhez szükséges adatokat.
d) Igen, ha a számítógép operációs rendszere megegyezik saját gépünkkel vagy annál újabb verziójú.

2.      Az alábbiak közül melyik lehet érvényes e-mail cím? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) ECDL@123.com
b) 123@ECDL-hu.com
c) ECDL€123.com
d) 123&ECDL-hu.com

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Írja le a levélben, hogyan kérdezhetők le manuálisan az új üzenetek! [1 pont]

4.      Írja be a levél tárgyába a keresztnevét! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\AVI\COPYCD.WMV nevű fájlt! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Jelölje meg az elküldött levelet! [1 pont]

8.      Helyezze át az összes melléklet nélküli levelet a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappából a törölt elemeket tartalmazó mappába! [1 pont]

B

1.      Mekkora a súlya CANON Powershot A580 fényképezőgépnek? [4 pont]

2.      Meddig tart nyitva a mai napon a Louvre, Párizs európai múzeum? [5 pont]

3.      Mi a raktári száma vagy törzsszáma a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár könyvtárban az Örkény István: One minute stories, 1988 könyvnek? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Mentse el az oldalt webarchívumként a megadott helyre 8B.MHT néven! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban az FTP jelentését! [1 pont]

9. FELADAT

A

1.      Az alábbiak közül melyik lehet egy e-mail melléklete? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Egy kép
b) Egy program
c) Egy nyomtatott dokumentum
d) Egy teljes mappa

2.      Az alábbiak közül melyik szükséges elengedhetetlenül a számítógépről történő e-mail küldéshez? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Internetkapcsolat
b) Levelezőprogram
c) Színes monitor
d) Böngésző (browser)

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A küldésre előkészített levél másolatát kapja meg az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      A levélhez csatolja a C:\CD\DOKUMENT\PACK mappában található OFFICE.ZIP fájlt! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet Karl Rossmann-nak, akinek az e-mail címe karl_rossmann@ecdltest.com! [9 pont]

7.      Hozzon létre a címjegyzékben egy VIZSGÁZTATÓK nevű címcsoportot 2 taggal! [1 pont]

8.      Állítsa vissza a törölt elemek tárolására szolgáló mappából az összes levelet! Amennyiben a mappa üres, akkor írja le, hogyan hajtaná végre a feladatot! [1 pont]

B

1.      Keresse meg a térképen a Budapest. XIV. ker. Szugló utca címet! Adja meg a hozzá legközelebb eső folyóvíz nevét. [4 pont]

2.      Fordítsa le az eel angol nyelvű szót francia nyelvre! [5 pont]

3.      Ellenőrizze az interneten, hogy a Neumann János Digitális Könyvtár vállalkozás működő vállalkozás-e! Ha igen, adja meg a cég adószámát, ha nem, akkor a megszűnésének dátumát! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Állítson be fekvő laptájolást és az összes margót 2 cm-esre! [1 pont]

5.      Nyomtassa ki csak az első oldalt! [1 pont]

10. FELADAT

A

1.      Az alábbiak közül melyik lehet érvényes e-mail cím? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Tóth_Sára
b) Alain@Franktelecom.net
c) www.bkv.hu
d) "Ian.Zimmermann"@abc.ee

2.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Az e-mail továbbküldhető.
b) Az e-mail tartalmazhat videoklipet.
c) E-mail küldéséhez telefonvonalra van szükség.
d) Csak annak küldhető e-mail, aki az internethez csatlakozik.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A levelet kapja meg Nagy Béla is, de ne másolatként! Az e-mail címe b-la@ecdlteszt.com. [1 pont]

4.      Állítson be alacsony (nem sürgős) prioritást! [1 pont]

5.      Csatolja a levélhez a MAKRO.ZIP nevű fájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PACK mappájában talál! [1 pont]

6.      Írja be a levélbe, hogy milyen előnyökkel rendelkezik az elektronikus levelezés a hagyományoshoz képest! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

8.      Írja le, hogyan lehet visszaállítani a törölt üzenetek tárolására szolgáló mappában talált üzeneteket! [1 pont]

B

1.      Adja meg, hogy milyen közös motívumot lát a megadott két település, Tolna és Vasvár címerében! Töltse le a címereket ábrázoló képeket a megadott helyre! [4 pont]

2.      Keresse meg a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének névsorában az első tag publikációs listáját! Adja meg a konferencia-kiadványokban megjelent cikkek közül, a listában található első publikáció évszámát! [5 pont]

3.      Keresse meg, hogy Kongóba való utazáskor mi a kötelező védőoltás, valamint nevezzen meg egy ajánlott védőoltást! [5 pont]

Nyissa meg az www.ecdl.hu/M7-10.html oldalt!

4.      Vegye fel a kedvenc helyeket tartalmazó tárba KEZDET néven a böngészője nyitóoldalát! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a hiperlink (hiperhivatkozás) kifejezés jelentését! [1 pont]

11. FELADAT

A

1.      Az alábbiak közül melyik lehet érvényes e-mail cím? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) tom@ecdl.info
b) koletkaja@star*.gov
c) abcdefghijklmnopqrstuvzxyw@www.hu
d) 1@2.si

2.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Az e-mail bizonyos esetekben visszahívható.
b) Az e-mail tartalmazhat 15 MB-nyi csatolt fájlt.
c) Az internetelérés módja (dial-up, ADSL, műhold) meghatározza, hány címzettnek küldhető el az elektronikus levél.
d) E-mail nem küldhető helyi hálózaton belül.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A levélnek két címzettje legyen: a vizsgáztatója és Stiebel Ágnes, akinek az e-mail címe stibi@vizsga.hu! [1 pont]

4.      A levél prioritását úgy állítsa be, hogy a címzett lássa, fontos levélről van szó! [1 pont]

5.      A levélhez csatolja a XX.PL2 nevű fájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\WP mappában talál! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Rejtse el a levelezőprogramja eszköztárát! [1 pont]

8.      Gondoskodjon róla, hogy a törölt levelek helyreállítása ne legyen lehetséges! [1 pont]

B

1.      Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között hány darab fényező anyag található? [4 pont]

2.      Adja meg a legkisebb méretű fájl nevét a letoltes.hu letöltéseket tartalmazó weboldalon, a segédprogramok programkategóriában! [5 pont]

3.      Mi a mai napra érvényes vízállása a Duna Morva nevű mellékfolyójának Morvaszentjánosnál? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Nyomtassa ki az oldalt! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a védett webhely kifejezés jelentését! [1 pont]

12. FELADATA

1.      Érkezhet-e vírus elektronikus levéllel? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Nem, hiszen a levelezőprogramok kiszűrik az esetleges vírusokat.
b) Nem, hiszen a levelezőszerverek kiszűrik az esetleges vírusokat.
c) Igen, érkezhetnek.
d) Igen, érkezhetnek, de ezt mindig észrevehetjük abból, hogy ismeretlen feladótól érkezett a levél.

2.      Milyen karakterek szerepelhetnek egy e-mail címben? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) @, W, .
b) _, ♪, –
c) ß, &, Q
d) pont, szóköz, vessző

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A levél szövege a C:\CD\DOKUMENT\IRODALOM\IRO\LENGYELJ.TXT szöveges fájlnak az utolsó bekezdése legyen! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\KB.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      A levél legyen alacsony (nem sürgős) prioritású! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet Nagy Bélának, akinek az e-mail címe bela@ecdltest.com! [9 pont]

8.      Töröljön ki mindent a törölt elemek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

B

1.      Az AEG 84470 VI típusú mosogatógép bekapcsolását maximálisan mennyi idővel lehet késleltetni? [4 pont]

2.      Milyen filmet vetítenek holnap 10:15-kor a Corvin Budapest Filmpalotában? Mikor és hol született a film operatőre? [5 pont]

3.      Mennyi volt a hőmérséklet Győrben tegnap 8:00-kor? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Mentse el az oldalt HTML formátumban a megadott helyre! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a digitális tanúsítvány kifejezés jelentését! [1 pont]

13. FELADAT

A

1.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Az e-mail elektronikus levelet jelent.
b) E-mail küldéséhez internetkapcsolatra van szükség.
c) Mindenkinek lehet több e-mail címe is.
d) Egyszerre több címzettnek is küldhető e-mail.

2.      Milyen karakterek szerepelhetnek egy e-mail címben? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) @, +, pont
b) _, A, *
c) szóköz, –, @
d) pontosvessző, szóköz, vessző

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      A levél első sorában az ön neve szerepeljen, a második sorban pedig az a kódszám, amelyet egy régebbi levélben talál! A levelet a beérkezett üzenetek között találja, a tárgya M7-13. [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztatója! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában lévő BMP kiterjesztésű állományt! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet a petra@ecdltest.com címzettnek! [9 pont]

7.      Nyomtassa ki az elküldött levelet! [1 pont]

8.      Írja le röviden, hogyan lehet egy törölt üzenetet visszaállítani! [1 pont]

B

1.      Melyik megyében rendelkezik több márkaképviselettel a Peugeot Magyarország, Pest vagy Baranya megyében? [4 pont]

2.      Útvonaltervező segítségével állapítsa meg, hogy mekkora a távolság autóval Miskolc, Huba utca és
Békéscsaba, Szegfű utca között! [5 pont]

3.      Nevezzen meg két olyan színt, amely mindkét megadott település, Kőszeg és Zirc címerében előfordul! Mentse el mindkét címert a megadott helyre! [5 pont]

4.      Mentse el a www.ecdl.hu/m7-13.html című oldalt TXT formátumban a megadott helyre! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban az URL jelentését! [1 pont]

14. FELADAT

A

1.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Az e-mail elektromos levelet jelent.
b) E-mail küldéséhez modemre van szükség.
c) Minden internetes e-mail cím egyedi.
d) Az e-mail cím mindig utal egy országra (pl.a .hu végződés hazai e-mail címre utal).

2.      Mi igaz az e-mail cím felépítésére? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Mindig van benne . (pont).
b) Mindig van benne @.
c) A kis- és nagybetűk között van különbség.
d) Mindig van benne egy @ és legalább egy pont.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Írja le a levélben, mi a különbség a WWW és az internet között! Ha úgy gondolja, nincs különbség, indokolja meg! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg a vizsgáztató, de erről az eredeti címzett ne szerezzen tudomást! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez azt a szöveges fájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\NOVENY mappában talál! A fájl neve SZOV13.TXT. [1 pont]

6.      A levél legyen sürgős prioritású! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet a Horsevszki Antalnak a horsevszki.antal@ecdltest.com címére! [9 pont]

8.      Töröljön ki mindent a törölt levelek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

B

1.      Ki írta a szövegét Zorán Szerenád című dalának? [4 pont]

2.      Mennyibe kerül egy kétágyas szoba előszezonban egy éjszakára a balatoni szállodában? [5 pont]

3.      Hány elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban amely megtalálható spanyol és portugál nyelveken is? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Vegye fel a Kedvencek közé! Az oldal neve ECDL legyen! [1 pont]

5.      Nyomtassa ki az előbb megnyitott lap első oldalát 2 példányban! [1 pont]

15. FELADAT

A

1.      Mire utal a beérkező levél Tárgy mezőjében a Fw: előtag? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Válaszként küldött levélre.
b) Továbbított levélre.
c) Sérült levélre.
d) A levél küldője a címjegyzékből választotta ki a címzettet.

2.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Egy e-mail címzésében több címzett is szerepelhet.
b) Titkos másolatot csak egy címzett kaphat.
c) Egy e-mail címzésében több címzett és ugyanakkor több másolatot kapó személy is szerepelhet.
d) Egy internetes e-mail címben az @ jelnek mindenképpen benne kell lennie.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Írja le röviden a levélben, mit jelent a digitális aláírás kifejezés! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      A levélhez tartozzon két csatolt fájl! A fájlok a C:\CD\DOKUMENT\AVI mappában található fájlok közül a „C” betűvel kezdődők legyenek! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet az OKTATÓK nevű csoportnak! [9 pont]

7.      Hozzon létre egy TANÁROK nevű csoportot a címek tárolására szolgáló helyen! A csoportba a következő címek tartozzanak: tamas@ecdltest.com és horsevszki.antal@ecdltest.com! [1 pont]

8.      Hozzon létre egy MÉGSEM nevű új levélmappát a törölt levelek tárolására szolgáló mappából nyílóan! [1 pont]

B

1.      Hány féle lisztjavító szer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? [4 pont]

2.      Ki a rendezője a Volkstheater, Ausztria színházban a Clavigo darabnak? [5 pont]

3.      A BKV útvonaltervezője segítségével mely járatokat kell igénybe venni ahhoz, hogy eljusson a Budapest IV. ker. Fűzfa utca helyről a Budapest XVIII. ker. Lakatos út célba? [5 pont]

4.      Ellenőrizze az előzőleg megnyitott oldalak listájában, az első helyen milyen oldal szerepel és mikor töltötték le! Írja ide az URL-t és a dátumot! [1 pont]

5.      Írja le egy mondatban a webcímek szerkezetét! [1 pont]

16. FELADAT

A

1.      Mire utal a beérkező levél Tárgy mezőjében a Fw: előtag? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Továbbított levélre.
b) Ilyen előtag nem szerepelhet a Tárgy sorban.
c) Titkos címzettként kapott levélre.
d) A levél küldője levél létrehozó varázslót használt (From Wizard set)

2.      Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) E-mail küldésekor meghatározható a feladó.
b) Ha másolatként küldjük valakinek a levelet, akkor titkos másolat már nem küldhető.
c) Egy e-mail címzésében több címzett és ugyanakkor több másolatot kapó személy is szerepelhet.
d) Egy e-mail címben nem feltétlenül szerepel a pont.

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

3.      Adjon meg a levélben legalább három előnyt, amely az elektronikus levelezés mellett szól a hagyományossal szemben! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\IMAGES.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet a címjegyzékben található OKTATÓK csoportnak! [9 pont]

7.      Rendezze a beérkezett levelek listáját dátum szerint csökkenő sorrendbe! [1 pont]

8.      A levéllistában megjelenített oszlopok közé vegye fel a Méretet is! [1 pont]

B

1.      Hol rendelkezik több márkaképviselettel az Opel Magyarország, Borsod vagy Zala megyében? [4 pont]

2.      A szombaton a 22:00 sávban az m2 csatornán sugárzott filmnek ki a rendezője és melyik évben született? [5 pont]

3.      Keresse meg, hogy Abony, Petőfi utca címen milyen szélessávú szolgáltatásokat kínálnak! Nevezze meg azt a szolgáltatót vagy szolgáltatókat, aki vagy akik a legnagyobb letöltési sebességet kínálják az adott címen! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-16.html oldalt!

4.      Nyomtassa ki csak az első bekezdést! [1 pont]

5.      Jelenítse meg az előzmények listáját, majd töröljön ki minden ott szereplő elemet! [1 pont]

17. FELADAT

A

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

1.      Írja le a levélben, hogyan kérhetőek le az új levélüzenetek! [1 pont]

2.      A levél titkos másolati címzettje legyen a vizsgáztató! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez az összes szövegfájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP mappájában talál! [1 pont]

4.      Küldés előtt végezze el azt a beállítást, amiből a címzett megtudja, hogy sürgős levélről van szó! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet annak, aki a M7-17A tárgyú levelet küldte! [9 pont]

6.      Távolítsa el a beérkezett levelek listájából a Tárgy oszlopot! [1 pont]

7.      Gondoskodjon róla, hogy a törölt levelek ne legyenek visszaállíthatóak! [1 pont]

8.      Másolja át az elküldött leveleket tartalmazó mappából a piszkozatokat tartalmazó mappába a vizsgáztatójának továbbított üzenetet! [1 pont]

B

1.      Hány hivatalos megállóhellyel rendelkeznek a Volán társaságok Gyula helységben? [4 pont]

2.      Keresse meg, hogy mi a legközelebbi előadás a Művészetek Palotájában jövő hét hétfőtől kezdődően a jazz műfajában? Adja meg az azt követő első program nevét az intézményben! [5 pont]

3.      Melyik szolgáltatónál olcsóbb és mennyivel a hívás kezdeményezése Magyarországra Törökországból? A Vodafone szolgáltató előfizetéses Duett Max díjcsomagjával vagy a T-Mobile szolgáltató előfizetéses MobilMester díjcsomagjával? [5 pont]

4.      Állítsa be a webböngésző alkalmazását úgy, hogy indításkor automatikusan a www.ecdl.hu című oldal nyíljon meg! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan változtatható meg egy weblap margóbeállítása! [1 pont]

18. FELADAT

A

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

1.      Írja be a levél első sorába a saját nevét, majd a következő sorban adja meg a helyes válasz(ok) betűjelét a következő kérdésre: [1 pont]

Aktivizálódhat-e az elektronikus levéllel érkezett vírus?
a) Igen, ha megnyitom a vírusos mellékletet.
b) Igen, ha a levél beérkezett a postaládámba.
c) Igen, ha a levelet a gyors elolvasást követően nem zárom be azonnal.
d) A levél, illetve mellékletének megnyitásával nem. Az azonban lehetséges, hogy a melléklet merevlemezre történő mentésekor a vírus aktivizálja magát.

2.      A levél másolati címzettje legyen a vizsgáztató! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a BALLADK.TXT nevű fájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\IRODALOM\IRO mappában talál! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet a cc@ecdl.hu címre! [9 pont]

5.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenítését úgy, hogy az első oszlopban az érkezés dátuma szerepeljen! [1 pont]

6.      Hozzon létre egy DOC nevű levélmappát a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappába! [1 pont]

7.      Másolja át a sürgős prioritású beérkezett leveleket a DOC mappába! [1 pont]

8.      Készítsen egy TANÁROK csoportot a címjegyzékben és egyetlen tagként vegye fel a vizsgáztatóját! [1 pont]

B

1.      Hol rendelkezik több márkaképviselettel a Mazda Magyarország: Bács-Kiskun vagy Tolna megyében? [4 pont]

2.      Hány komolyzenei programot hirdetett meg a Művészetek Palotája 2009. május 10. és 2009. július 15. között? [5 pont]

3.      Mennyi időt igényel BKV járatokkal eljutni Budapesten a IV. ker. Fóti út címről a XVII. ker. Borsó utca címre? [5 pont]

4.      Böngészőjének kezdőlapja már szerepel a kedvenc oldalak között. Távolítsa el onnan! [1 pont]

5.      Magyarázza meg a következő fogalmat: tűzfal (firewall)! [1 pont]

19. FELADAT

A

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

1.      Írja be a levél első sorába a saját nevét, majd a következő sorban adja meg annak a menüpontnak a nevét, amellyel egy adott postafiókba érkezett levelek kérdezhetők le! [1 pont]

2.      A levél másolatát kapja meg John Kohen is, akinek az e-mail címe johnny@ecdlvizsga.hu! [1 pont]

3.      Mellékelje a levélhez azt a képet, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában talál DISZNO1.JPG néven! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

5.      Hozzon létre egy új levélmappát az elküldött levelek tárolására szolgáló mappában 2009 néven! [1 pont]

6.      Helyezze a 2009 mappába a vizsgáztatójának elküldött levelet az elküldött leveleket tartalmazó mappából! [1 pont]

7.      Nyomtassa ki a vizsgáztatójának elküldött levelet! [1 pont]

8.      Vegye fel John Kohent a címjegyzékbe! [1 pont]

B

1.      Melyik mobil szolgáltatóhoz tartozik a következő telefonszám: 20-123-4567? [4 pont]

2.      Melyik moziban vetítik Miskolcon a heti premierfilmet a mai napon? [5 pont]

3.      Útvonaltervező segítségével kalkulálja ki, hogy mennyi időt igényel biciklivel Sárvár helyről Fertőrákos célállomásra eljutni! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-19.htm oldalt!

4.      Vegye fel az oldalt 19 néven a kedvenc oldalak közé egy újonnan létrehozott KEDVENC nevű csoportba! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan frissíthető egy weblap tartalma! [1 pont]

20. FELADAT

A

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

1.      Adja meg a levélben Szabó Ferenc e-mail címét, amelyet a levelezőprogram címjegyzékében találhat meg, az OKTATÓK csoporton belül! [1 pont]

2.      A levél másolatát kapja meg a címjegyzékből elérhető OKTATÓK csoport! [1 pont]

3.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\IRODALOM\KOLTO mappában lévő ZELKZ.TXT nevű szövegfájlt! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

5.      Törölje a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappából az összes levelet! [1 pont]

6.      A törölt elemek tárolására szolgáló mappából másolja a legrégebbi levelet a beérkezett üzenetek mappába! [1 pont]

Állítsa be a törölt levelek megjelenését a következők szerint:

7.      A lista feladó szerint legyen rendezett! [1 pont]

8.      A levelek jelöltségét mutató oszlop helyett a méret szerepeljen a listában! [1 pont]

B

1.      Milyen iratokat kell magával vinnie az okmányirodába, ha a megrongálódott lakcímkártyáját kívánja pótolni? [4 pont]

2.      Keresse meg és töltse le a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet adatbázisából a Kárpitos szakképesítés legfrissebb szóbeli tételsorát! [5 pont]

3.      Mi a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 2007-3.2.1 kódú pályázat beadási határideje? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/M7-20.html oldalt!

4.      Gondoskodjon róla, ne legyen nyoma annak, hogy megtekintette az oldalt! [1 pont]

5.      Mi a véleménye a következő állításról: A WWW (web) az Internet másik neve. Írjon rövid indoklást is! [1 pont]

21. FELADAT

A

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

1.      Nevezze meg a levélben azokat, akik tagjai a címjegyzék OKTATÓK csoportjának! [1 pont]

2.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

3.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\AVI mappában lévő fájlok közül a CLOCK.AVI állományt! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet az OKTATÓK csoporton belül az első személynek! [9 pont]

5.      Jelölje meg a beérkezett levelek közül a vizsgáztatójától kapott üzeneteket! [1 pont]

6.      Írja le, hogyan lehet visszaállítani a törölt leveleket! [1 pont]

7.      Nyomtassa ki az előzőekben elküldött levelet! [1 pont]

8.      Kapcsolja ki a levelek küldésére szolgáló ikont (gombot) tartalmazó eszköztár láthatóságát! [1 pont]

B

1.      Hány szálláshely fogadja el az üdülési csekket Kaposvár településen? [4 pont]

2.      A mai napon mikor indul először vonat a Szépjuhászné állomásról (iránytól függetlenül) és menetrend szerint hány perc alatt jut el a végállomásra a volt úttörővasúton közlekedő szerelvény? [5 pont]

3.      Keresse meg, hogy hány radír termék szerepel a forgalomból kivont veszélyes termékek nyilvántartásában! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-21.html című oldalt!

4.      Nyomtassa ki az oldalt! [1 pont]

5.      Megoldható-e, hogy az iskola home page-éről elérhető bizonyos oldalak csak azonosítás után legyenek megnyithatóak? Jelölje az igaz választ (válaszokat)! [1 pont]

a) Igen.
b) Nem, mivel a weben csak nyilvános oldalak létezhetnek.
c) Nem, mivel a webszerkesztők ilyen funkciót nem támogatnak.
d) Nem, mivel ehhez az iskolának saját webszerverre lenne szüksége.

22. FELADAT

A

1.      A beérkezett üzenetek között talál egy olyat, amelynek a tárgya FONTOS! Mentse el a levélhez tartozó mellékletet a megadott helyre! [1 pont]

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

2.      Gépeljen be a levél első sorába három olyan karaktert (a szóköz kivételével), amely nem lehet része egy e-mail címnek! [1 pont]

3.      A levél legyen alacsony (nem sürgős) prioritású! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg a címjegyzékben szereplő összes csoport! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP könyvtárában lévő összes TXT kiterjesztésű állományt! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Rendezze a beérkezett levelek listáját dátum szerint növekvő sorrendbe! [1 pont]

8.      Vegye fel a vizsgáztatóját a címjegyzékbe! [1 pont]

B

1.      Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között melyek a térfogatnövelő szerek? [4 pont]

2.      Mi volt a kivonás oka, a Magyarországon forgalomból kivont 955609 1107339 EAN kódú terméknek? [5 pont]

3.      Hasonlítsa össze az Asus X50V-AP113 FD és a HP Compaq 530 GU334AA-2G laptopot USB hely és memória jellemzőik alapján! Adja meg mindkét laptop esetében pontosan a jellemzőket! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-22.html oldalt!

4.      Módosítsa a weboldal tájolását fekvőre! [1 pont]

5.      Nyomtassa ki az oldalt 2 példányban! [1 pont]

23. FELADAT

A

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

1.      Írja be a levél első sorába annak a menüpontnak a nevét, amellyel a levél szövegének helyesírása ellenőrizhető! [1 pont]

2.      A levél többi részébe írja be azokat a neveket, akik tagjai a címjegyzék OKTATÓK csoportjának! [1 pont]

3.      A levél másolatát kapja meg a címjegyzékben szereplő első 3 címzett! [1 pont]

4.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT könyvtárában található KAKADU.JPG képet! [1 pont]

5.      Végezze el azt a beállítást, amellyel a levél címzettje felé a levél sürgősségét jelezheti! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Hozzon létre egy BAK nevű mappát a beérkezett üzeneteket tartalmazó mappába! [1 pont]

8.      Másoljon a BAK mappába egy mellékletet tartalmazó levelet! [1 pont]

B

1.      Milyen iratokat kell magával vinnie az okmányirodába, ha a megrongálódott útlevelét kívánja pótolni? [4 pont]

2.      Mekkora volt egy héttel ezelőtt a maximális UVB sugárzás Keszthelyen? [5 pont]

3.      A Szépművészeti Múzeum interneten elérhető adatbázisában hány olyan műtárgy található, amely az időszámításunk előtti IV. században készült? [5 pont]

4.      Oldja meg, hogy a Kedvenceket tartalmazó oldalak listája legyen üres! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban az internetszolgáltató kifejezés jelentését! [1 pont]

24. FELADAT

A


1.      A beérkezett üzenetek között talál egy olyat, amelyhez két csatolt fájl tartozik. Mentse el a megadott helyre mindkettőt! [1 pont]

Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint:

2.      Írja be a levél első sorába annak a menüpontnak a nevét, amellyel a levél szövegének helyesírása ellenőrizhető! [1 pont]

3.      Illessze be a levél végére a C:\CD\DOKUMENT\IRODALOM\KOLTO \FUSTM.TXT állomány teljes szövegét! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Mellékelje a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\AVI mappájában lévő összes fájlt! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet Susan Smithnek, akinek az e-mail címe susan.smith@ecdltest.com! [9 pont]

7.      Hozzon létre egy új levélmappát, az elküldött levelek tárolására szolgáló mappában, amelynek neve az Ön saját neve legyen! [1 pont]

8.      Írj le, hogyan állítaná vissza az utoljára törölt levelet a törölt levelek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

B

1.      Milyen iratokat kell magával vinnie az okmányirodába, ha a megrongálódott személyazonosító igazolványát kívánja pótolni? [4 pont]

2.      Hasonlítsa össze a Nokia 6131 és a Samsung SGH-E250 mobiltelefont súly és kijelző pixelméret jellemzőik alapján. Adja meg mindkét telefon esetében a pontos adatokat! [5 pont]

3.      A következő hét szerdáján mikor indul először vonat János-hegy állomásról (iránytól függetlenül) és a menetrend szerint hány perc alatt jut el a végállomásra a volt úttörővasúton közlekedő szerelvény? [5 pont]

4.      Hozzon létre egy új csoportot a kedvenc oldalak rendszerezésére EU néven! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a webböngésző kifejezés jelentését! [1 pont]

25. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-25!

1.      Mentse el a levélhez tartozó két csatolt fájl közül a kisebb méretűt a megadott helyre! [1 pont]

2.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

3.      Írja be a levél első sorába annak a menüpontnak a nevét, amellyel azonnali üzenetküldés kezdeményezhető! [1 pont]

4.      Kétszerezze meg a levél eredeti szövegének utolsó sorát! [1 pont]

5.      Csatolja még a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\JPG mappában lévő CACI2.JPG állományt! [1 pont]

6.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Nyomtassa ki az elküldött levél szövegét, fejléc-információk nélkül! [1 pont]

8.      Hozzon létre egy DOK mappát a beérkezett levelek mappájában, majd másolja az M7-25 tárgyú levelet a mappába! [1 pont]

B

1.      Debrecenben vagy Miskolcon működik több mozi és pontosan mennyi? [4 pont]

2.      Hasonlítsa össze a MPIO FY800 és a Sony NWZ S616F zenelejátszót a súly és kapacitás jellemzők alapján. Adja meg mindkét lejátszó esetében pontosan a jellemzőket! [5 pont]

3.      A Szépművészeti Múzeum interneten elérhető adatbázisában hány olyan műtárgy található, amely Karthagoban barnásvörös agyag anyagból készült? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-25 című oldalt!

4.      Vegye fel az oldalt a Kedvencek közé VIZSGA25 néven! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a keresőgép kifejezés jelentését! [1 pont]

26. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-26.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél tárgyát egészítse ki az ön monogramjával! [1 pont]

3.      A levél másolatát kapja meg más is! [1 pont]

4.      Törölje ki a levél eredeti szövegének utolsó sorát! [1 pont]

5.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\MAKRO.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Vegye fel Wienerbach Jánost a címjegyzékbe! E-mail címe: wini@ecdlteszt.hu. [1 pont]

8.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy a levél mérete is látható legyen! [1 pont]

B

1.      Sopronban vagy Brassóban működik kevesebb mozi és pontosan mennyi? [4 pont]

2.      A BEAC egyesület sportolójaként hányan értek el olimpiai első helyezést? [5 pont]

3.      Ki található az ORFK körözési toplistájának 10. helyén? Mi a születési éve és milyen okból körözik? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Állítsa be az oldalt a webböngészője kezdőoldalának! [1 pont]

5.      Írja ide annak a menüpontnak (vagy ikonnak) a nevét, amellyel az aktuális oldal újratöltése kérhető! [1 pont]

27. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-27.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott helyre! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél tárgyát egészítse ki a saját monogramjával! [1 pont]

3.      Törölje ki a levél szövegét, csak az utolsó sort hagyja meg! [1 pont]

4.      A levelet titkos másolatként kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\WAV.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

6.      Továbbítsa a levelet a Tóth Gábornak, akinek az e-mail címe tgabor@ecdlteszt.hu! [9 pont]

7.      Vegye fel a címjegyzékbe a levélben szereplő nevet a hozzá tartozó e-mail címmel! [1 pont]

8.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy a prioritás ne legyen látható! [1 pont]

B

1.      Pécsett vagy Győrött működik több színház, és pontosan mennyi? [4 pont]

2.      Ki volt az első magyar olimpiai bajnok ökölvívásban? Adja meg a nevét és a születési évét! [5 pont]

3.      Keresse meg, hány festménye van Marc Chagall festőnek a Szépművészeti Múzeumban! [5 pont]

4.      Írja le, hogyan tekinthető meg egy weblap nyomtatási képe! [1 pont]

5.      Jelenítse meg az előzmények listáját, és keresse meg a listában szereplő legrégebben meglátogatott oldal címét! Írja ide a pontos dátumot! [1 pont]

28. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-28.

1.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

2.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott helyre! [1 pont]

3.      Vegye fel a levélben szereplő nevet a hozzá tartozó e-mail címmel a címjegyzékbe VEZETŐK csoportként! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

4.      Vegye fel másolati címzettként a scheibern@ecdlteszt.com címet! [1 pont]

5.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában lévő „D” kezdőbetűs fájlokat! [1 pont]

6.      Egészítse ki a levél szövegét a C:\CD\DOKUMENT\IRODALOM\IRO\REJTOJ.TXT nevű szövegfájl első sorával! [1 pont]

7.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

8.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy a címzett postafiókja is látható legyen! [1 pont]

B

1.      Hány hivatalos megállóhellyel rendelkeznek a Volán társaságok Pécsvárad helységben? [4 pont]

2.      Mi a tőzsdei azonosítója (ticker) a Magyar Telecom vállalatnak a Budapesti Értéktőzsdén? [5 pont]

3.      Milyen rendszerességgel jelentkezik az a kiadvány, aminek az ISSN-je HU-1589-3464? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-28.html oldalt!

4.      Nyomtassa ki a lóhere felett található szövegrészt 2 példányban! [1 pont]

5.      Írja ide annak a menüpontnak (vagy ikonnak) a nevét, amellyel egy oldal letöltése megszakítható! [1 pont]

29. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-29.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél másolatát kapja meg a vizsgáztató! A címzett ne tudja meg, hogy rajta kívül más is megkapta a levelet! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\PATTERNS.ZIP fájlt! [1 pont]

4.      Törölje ki a levél eredeti szövegének utolsó sorát! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet az OKTATÓK nevű csoportnak! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy új mappát TESZT néven, amely az elküldött üzenetek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

7.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy az első oszlopban a tárgy jelenjen meg! [1 pont]

8.      Hozzon létre a levelezőprogramja címjegyzékében egy új csoportot, amelynek a neve ECDLTESZT legyen! A csoportba tartozzon 3 név! [1 pont]

B

1.      A Magyar Nemzeti Bank múlt héten hétfőn érvényes árfolyamaival számolva mennyi kanadai dollárnak felel meg 150 000 EUR! [4 pont]

2.      Mi a tőzsdei azonosítója (ticker) a Nasdaq tőzsdeindexen a Sun Microsystems vállalatnak? [5 pont]

3.      Melyik évben jelent meg utoljára az az időszaki kiadvány, amelynek ISSN-je HU-0021-1486? [5 pont]

4.      Nyissa meg az előzőleg felkeresett oldalak listája segítségével azt az oldalt, amely a legrégebben került betöltésre! Írja ide a pontos dátumot! [1 pont]

5.      Írja ide, hogyan nyitható meg egy weboldal új ablakban! [1 pont]

30. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-30.

1.      Nyomtassa ki a levelet 2 példányban! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél másolatát kapja meg a vizsgáztató! A többi címzett ne tudja meg, hogy megkapta a másolatot! [1 pont]

3.      A levélhez eredetileg tartozó csatolt fájl ne kerüljön továbbításra! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\WORD6.ZIP nevű fájlt! [1 pont]

5.      Indítsa el a helyesírás-ellenőrzőt, és végezze el a szükséges javításokat! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet Szabó Endrének, akinek az e-mail címe szabo_e@ecdlteszt.hu! [9 pont]

7.      Írja le, hogyan tud törölni egy nevet a címjegyzék egyik csoportjából! [1 pont]

8.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy az első oszlopban a levél érkezési időpontja legyen látható! [1 pont]

B

1.      Hány darabot tart repertoáron a Volkstheater, Ausztria színház? [4 pont]

2.      Mi a tőzsdei azonosítója (ticker) az Apple cégnek a Wall Street tőzsdén? [5 pont]

3.      Utazás előtt hány nappal kell oltatnia magát, ha olyan országba utazik, ahol a malária ellen javasolt a védőoltás? [5 pont]

Nyissa meg a https://www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Mentse el az oldal teljes tartalmát archiválási célból a megadott mappába! A fájl neve 30 legyen, formátuma pedig MHT! [1 pont]

5.      Adja meg egy mondatban a hiperhivatkozás kifejezés jelentését! [1 pont]

31. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-31.

1.      Nyomtassa ki a levelet a 2 példányban! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levélhez tartozó csatolt fájl ne kerüljön továbbításra! [1 pont]

3.      Tízszerezze meg a levél szövegében szereplő kódszámot másolás útján! [1 pont]

4.      Írja le a levél elejére az elektronikus levelezés 3 előnyét a postai levelezéssel szemben! [1 pont]

5.      A levél prioritását állítsa be alacsonyra (nem sürgős)! [1 pont]

6.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Írja ide, hogyan törölne ki a címjegyzékből egy nevet! [1 pont]

8.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy a prioritás ne legyen látható! [1 pont]

B

1.      Mekkora a különbség a forint, a deviza és a valuta eladási értékei között EUR esetén múlt hétfői adatokkal számolva? Az árfolyamadatokat annak a hitelintézetnek a honlapjáról vegye, amely a PSZÁF „Betétkereső” szolgáltatásának hitelintézeti listájában a 4. helyen szerepel! [4 pont]

2.      Mikor adták ki az aktuális számát annak az időszaki kiadványnak, aminek az ISSN-je HU-1216-6804? [5 pont]

3.      Jelenleg melyik csapatban és milyen poszton játszik az angol labdarúgó bajnokságban John O'Shea? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Vegye fel a Kedvencek közé az oldalt 31 néven! [1 pont]

5.      Értelmezze röviden a következő fogalmat: védett webhely! [1 pont]

32. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-32.

1.      Nyomtassa ki a levelet a 2 példányban! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél elejében írja le röviden a saját szavaival, mit jelent a digitális aláírás fogalma! [1 pont]

3.      A levélhez tartozó csatolt fájlok közül csak az egyik kerüljön továbbításra! [1 pont]

4.      Egészítse ki a levél tárgyát azzal a számmal, amelyet a levél végén talál! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

6.      Írja ide, hogyan lehet módosítani a címjegyzékben egy bejegyzéshez tartozó e-mail címet! [1 pont]

7.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy az a küldő szerint legyen rendezett! [1 pont]

8.      Törölje ki az összes olyan levelet az elküldött elemek tárolására szolgáló mappából, amelyhez tartozik melléklet! [1 pont]

B

1.      Mi az irányítószáma Makó városban az Alma utcának! [4 pont]

2.      Mi a Mosonmagyaróváron működő szélerőgép típusa, hány darab található ott, és mekkora az összteljesítménye? [5 pont]

3.      Utazás előtt hány nappal kell beoltatnia magát, ha olyan országba utazik, ahol a tífusz ellen javasolt a védőoltás? [5 pont]

Nyissa meg a https://www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Mentse el az oldalt webarchívumként, egyetlen MHT kiterjesztésű fájlként, a megadott helyre! [1 pont]

5.      Írja ide, hogyan módosítható a papírméret nyomtatás előtt! [1 pont]

33. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-33.

1.      Nyomtassa ki a levelet 2 példányban! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél végére illessze be azt a néhány sort, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\NOVENY mappában a SZOVSZ11.TXT nevű fájlban talál! [1 pont]

3.      A levélhez tartozó csatolt fájlok ne kerüljenek továbbításra! [1 pont]

4.      Az eredeti levél két jól elkülöníthető szövegegységből áll. Cserélje meg a sorrendjüket! [1 pont]

5.      A levél másolatát kapja meg a vizsgáztató, de úgy, hogy erről a címzettek ne szerezzenek tudomást! [1 pont]

6.      Továbbítsa a levelet az OKTATÓK nevű csoportnak! [9 pont]

7.      Írja ide, hogyan tudná a címjegyzékben módosítani egy névhez tartozó adatokat úgy, hogy az fordítva jelenjen meg! pl. Novus Attila helyett Attila Novus legyen látható! [1 pont]

8.      Módosítsa a beérkezett levelek listájának megjelenését úgy, hogy az érkezési idő szerint legyen rendezett (a legfrissebb levél legyen a lista végén)! [1 pont]

B

1.      Keressen ingyenesen igénybe vehető vezeték nélküli internet hozzáférési pontokat (hotspot) Dunaújvárosban! Hány hotspotot talált? [4 pont]

2.      A Giallo Granturismo egy színmegnevezés a Maserati autómárka Quattroporte típusának. Milyen színt jelent ez a név? [5 pont]

3.      Mennyibe kerül egy kétágyas szoba, egy éjszakára, előszezonban a megadott dunántúli szállodában? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Vegye fel az oldalt a Kedvencek listájába ECDL33 néven! [1 pont]

5.      Írja ide, hogyan nyitható meg egy weboldal a böngészőben ugyanazon ablakon belül egy új lapon! [1 pont]

34. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-34.

1.      Nyomtassa ki a levelet 2 példányban! [1 pont]

2.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

3.      Másolja be a levél elejére a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\NOVENY mappában található SZOV15.TXT szöveges fájl tartalmát! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez azt az állományt, amelyet egy CSATOLÁS-M7-34 tárgyú levél mellékleteként talál meg a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappában! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

6.      Írja ide, hogyan tudja módosítani a címjegyzékben az egyik névhez tartozó e-mail címet! [1 pont]

7.      Kapcsolja ki annak az eszköztárnak a megjelenítését, amelyen a Nyomtatás gomb is rajta van! [1 pont]

8.      Írja ide annak a menüpontnak a nevét, amellyel frissítheti a beérkezett üzenetek listáját! [1 pont]

B

1.      Hány tagból áll Siófok város önkormányzati képviselőtestülete, és ki a város polgármestere? [4 pont]

2.      A 4R4 egy színmeghatározás a Toyota autómárkánál. Milyen színt takar ez a megnevezés? [5 pont]

3.      Mennyibe kerül egy apartman, három éjszakára, főszezonban a megadott észak-alföldi szállodában? [5 pont]

4.      Törölje az előzőleg meglátogatott oldalak listáját! [1 pont]

5.      Írja le röviden, hogy mit jelent a rövid szöveges üzenet (SMS) fogalma! [1 pont]

35. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, amelyhez melléklet is tartozik. A levél tárgya M7-35.

1.      Nyomtassa ki a levél első három sorát! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél eredeti szövegéből csak az utolsó sor maradjon meg! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a SUN.JPG fájlt is, amelyik a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában található! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg az a címzett, amelyik az első a címjegyzék név szerint rendezett listájában! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy új levélmappát MUNKA néven! A mappa a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappába kerüljön! [1 pont]

7.      Bővítse a címjegyzékben az OKTATÓK csoportját az ön nevével és e-mail címével! [1 pont]

8.      Kapcsolja be annak az eszköztárnak a megjelenítését, amelyen a Törlés ikon is rajta van! [1 pont]

B

1.      Hétköznapokon naponta mennyi vonat indul április hónapban a Gyöngyösi Mátravasút kisvasút menetrendje szerint? [4 pont]

2.      Mikor és kivel játszik legközelebb barátságos mérkőzést a Manchester United futball klub? [5 pont]

3.      Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely megtalálható angol és német nyelven egyaránt? [5 pont]

4.      Mit jelent az ISP rövidítés? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) Internetszolgáltató
b) Internetszerver protokoll
c) Intranet héjprogram (shell)
d) Internet Fejlesztési Tanács

5.      Az alábbiak közül melyik lehet érvényes URL? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

a) ecdl.co.uk
b) www.ecdl@teszt.hun
c) wwww.ecdl.ecdl.hu/arch.asp
d) ww.ecdl-teszt35.edu

36. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, amely mellékletet is tartalmaz. A levél tárgya M7-36.

1.      Nyomtassa ki a levél első öt sorát! [1 pont]

2.      A levél küldőjét vegye fel a címjegyzékbe FŐNÖK néven! [1 pont]

3.      A levélhez tartozó állományt mentse el a megadott helyre! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

4.      A levél eredeti szövegéből csak az első öt sor maradjon a levélben! [1 pont]

5.      Egészítse ki a levelet rövid magyarázattal arról, mit jelent a digitális aláírás! [1 pont]

6.      A levél prioritása legyen sürgős! [1 pont]7.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

8.      Törölje ki véglegesen az M7-36 tárgyú levelet! [1 pont]

B

1.      Mi az aszcendense a 2001. április 25-én 6:50-kor Budapesten született személynek! [4 pont]

2.      Mennyibe kerül egy kétágyas szoba, főszezonban, hét éjszakára Balatonfüreden a megadott szállodában? [5 pont]

3.      Mekkora volt a nitrogén-dioxid órás átlagértéke Budapesten, a Széna téren tegnap 13:00 órakor? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-36.html oldalt!

4.      Keresse meg az oldalon található képet az uhubagolyról, majd a kép melletti szöveget másolja be egy újonnan létrehozott szöveges fájlba! A fájlt mentse el a megadott helyre, a neve UHU.TXT legyen! [1 pont]

5.      Magyarázza meg röviden a következő fogalmat: cookie! [1 pont]

37. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-37A.

1.      Mentse el a levélhez tartozó mellékletet a megadott helyre! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levél tárgya egészüljön ki azzal a számmal, amelyet a levélhez tartozó melléklet tartalmaz! [1 pont]

3.      Másolja a levél elejére azt a néhány sort, amelyet egy előzőleg érkezett levélben talál meg a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappában! A levél tárgya M7-37B. [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet a címjegyzék listájában található első személynek! [9 pont]

6.      Állítsa olvasatlanra a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappa minden üzenetét! [1 pont]

7.      Kapcsolja ki az üzenetlista prioritást mutató oszlopának láthatóságát! [1 pont]

8.      Írja ide annak a menüpontnak a nevét, amellyel kezdeményezhető a nyomtatás! [1 pont]

B

1.      Keressen albérleti szerződés iratmintát az interneten és töltse le a megadott helyre! [4 pont]

2.      Mennyibe kerül az adott szállodában három kétágyas szoba, két éjszakára a Bükk térségében, főszezonban? [5 pont]

3.      Mikor indul holnap este az utolsó Volán busz járat Békéscsabáról Szeged felé? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Mentse el a skót lobogót a megadott helyre! [1 pont]

5.      Írja le tömören az Internet Protokoll feletti beszédátvitel (VoIP) fogalmát! [1 pont]

38. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, amely két mellékletet tartalmaz. A levél tárgya M7-38.

1.      Mentse el mindkét mellékletet a megadott helyre! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      Törölje ki a levél első öt sorát! [1 pont]

3.      Törölje ki a levélhez tartozó két melléklet közül az egyiket! [1 pont]

4.      Írja be a levél utolsó sorába, hogy mi a különbség a levelek címzésekor a Címzett (To) és a Másolat (Cc) mezők használata között! [1 pont]

5.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

6.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

7.      Állítsa olvasatlanra a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappában lévő M7-38 tárgyú leveleket! [1 pont]

8.      Írja ide, hogyan lehet átnevezni a levelek elkülönítésére létrehozott saját mappákat! [1 pont]

B

1.      Keressen gépjármű adásvételi szerződés iratmintát az interneten és töltse le a megadott helyre! [4 pont]

2.      Melyik a legkorábbi RTF formátumú dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárban Petőfi Sándortól? [5 pont]

3.      Melyik festmény esett lopás vagy rablás áldozatául Németországban, 1999. március 3-4. között? Ki a kép festője? [5 pont]

4.      Mentse el a www.ecdl.hu/m7-38.html oldalt TXT formátumú fájlba 38 néven a megadott helyre! [1 pont]

5.      Fejtse ki röviden mit jelent a cache, mi a szerepe! [1 pont]

39. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-39A.

1.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      Egészítse ki a levél szövegét másolás útján azzal a néhány sornyi szöveggel, amelyet a M7-39B tárgyú beérkezett üzenetben talál! [1 pont]

3.      A levél tárgyát egészítse ki az ön monogramjával! [1 pont]

4.      A levélhez tartozó mellékletek ne kerüljenek továbbításra! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy VIZSGA nevű mappát a beérkezett levelek mappába! [1 pont]

7.      Készítsen másolatot a mai napon beérkezett levelekről a VIZSGA nevű mappába! [1 pont]

8.      Írja ide, hogyan törölhető ki egy mappa, a benne lévő levelekkel együtt! [1 pont]

B

1.      Keresse meg a HP Scanjet 7650 típusú szkenner leírását és nézze meg, hogy hány oldalt képes percenként beszkennelni! [4 pont]

2.      Hány helyen fogadják el kizárólag étkezés céljából az üdülési csekket Tiszafüred településen? [5 pont]

3.      Adja meg annak a közvetlen járatnak a számát, amelyet az EasyJet légitársaság indít Budapestről Frankfurtba, jövő hétfőn 10:30 után! [5 pont]

4.      Állítsa be úgy a böngészőprogramját, hogy a következő indításkor a www.ecdl.hu című oldal töltődjön be automatikusan! [1 pont]

5.      Értelmezze röviden a következő fogalmat: digitális tanúsítvány! [1 pont]

40. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-40.

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

1.      Törölje ki az első öt sort! [1 pont]

2.      Kettőzze meg a levél végén található számsorozatot! [1 pont]

3.      Indítsa el a helyesírás-ellenőrzőt, és javítsa a hibákat! Írja ide, hogyan indította el a helyesírás-ellenőrzést! [1 pont]

4.      A levélhez tartozó mellékletek közül csak a ZIP kiterjesztésű kerüljön továbbításra! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

6.      Nyomtassa ki az elküldött levelet! [1 pont]

7.      Hozzon létre egy M7 nevű levélmappát a beérkezett üzenetek mappájába, majd másolja az M7-40 tárgyú levelet a mappába! [1 pont]

8.      Törölje ki az összes levelet a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

B

1.      Hány oldalt képes percenként kinyomtatni a OKI B4400 nyomtató? [4 pont]

2.      Melyik festmény esett lopás vagy rablás áldozatául Svájcban, 2008. február 28. -2008. március 1. között? Ki a kép festője? [5 pont]

3.      Adja meg annak a közvetlen járatnak a számát, amelyet az Wizzair légitársaság indít Belfastból Varsóba, jövő kedden 08:50 után! [5 pont]

4.      Állítsa be a böngészőprogramja kezdőoldalát úgy, hogy semmilyen oldalt ne próbáljon automatikusan megnyitni! [1 pont]

5.      Írja le ide, hogyan tudja engedélyezni vagy blokkolni böngészőjében a Cookie-t! [1 pont]

41. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, amely két jól elkülöníthető szövegegységből áll. A levél tárgya M7-41.

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

1.      A második szövegrészt másolás útján helyettesítse azzal a szöveggel, amelyet egy másik levélben talál! A levelet a beérkezett üzenetek között találja, a tárgya 41! [1 pont]

2.      Írja a levél végére annak a menüpontnak a nevét, amellyel azonnali üzenetlehívást kérhet! [1 pont]

3.      A levélhez tartozó mellékletek közül törölje az NC.PIF fájlt! [1 pont]

4.      A levélhez tartozó mellékletek mellé vegye fel a C:\CD\PROGRAM\3D mappában található TREE_2.BMP fájlt is! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet a vizsgáztatójának! [9 pont]

6.      Írja ide, hogyan lehet módosítani a címjegyzékben már szereplő névben az e-mail címet, ha az megváltozott! [1 pont]

7.      Törölje ki az M7-41 tárgyú levelet a beérkezett üzenetek közül úgy, hogy a törölt elemek között se jelenjen meg! [1 pont]

8.      Hozzon létre egy új levélmappát OUTER néven! A mappa a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappából nyíljon! [1 pont]

B

1.      Hány USB csatlakozási lehetőséggel rendelkezik az Asus X50V-AP113 FD típusú laptop? [4 pont]

2.      Mennyi idő alatt ér el Volán busszal holnap az első járattal Keszthelyről Kaposvárra? [5 pont]

3.      Melyik évben volt és hol a legtöbb csapadékos nap Magyarországon? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Mentse el az oldalt webarchívumként a megadott helyre, 41B.MHT néven! [1 pont]

5.      Írja ide, hogyan lehet navigálni a böngészőjében előre és vissza a korábban meglátogatott webhelyek között! [1 pont]

42. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-42.

1.      A levélhez tartozik egy fájlmelléklet. Mentse el a mellékletet a megadott mappába! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      A levélben írja le röviden, hogy milyen problémák merülhetnek fel, ha a levelünkhöz EXE kiterjesztésű fájlt csatolunk! [1 pont]

3.      A levél prioritása legyen sürgős! [1 pont]

4.      A levél titkos másolatát kapja meg a vizsgáztató! [1 pont]

5.      Továbbítsa a levelet annak a címzettnek, aki az utolsó a címjegyzék név szerint rendezett listájában! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy BACKUP nevű levélmappát a beérkezett elemek tárolására szolgáló helyen! [1 pont]

7.      Mentse el az elküldött levelet a megadott helyre! [1 pont]

8.      Módosítsa a levelezőprogramja beállítását úgy, hogy a beérkezett levelek listájában a fiók adata is szerepeljen! [1 pont]

B

1.      Keressen PDF formátumú iratmintát, gépjármű adásvételi szerződéshez, majd töltse le a megadott helyre! [4 pont]

2.      Hány lopott szobrot tartanak számon a lopott műtárgyak nyilvántartásában Varga Miklóstól? [5 pont]

3.      Ki a polgármestere jelenleg annak a városnak, ahol Bartók Béla zeneszerző született? [5 pont]

4.      Kapcsolja ki a böngészője minden eszköztárát! [1 pont]

5.      Írja le tömören, hogy mit jelent az adathalászat! [1 pont]

43. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-43.

1.      A levélhez tartozik egy fájlmelléklet. Mentse el a mellékletet MOST néven a megadott mappába! [1 pont]

Készítse elő továbbításra a levelet a következők szerint:

2.      Írja be a levél elejére, hogy mi a különbség a levelek címzésekor a Címzett (To) és a Rejtett címzett (Titkos másolat, Bcc) mezők használata között! [1 pont] [1 pont]

3.      A levél prioritása jelezze, hogy fontos levélről van szó! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg a vizsgáztatója is, de úgy, hogy az eredeti címzett erről ne szerezzen tudomást! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet a címjegyzék utolsó címzettjének! [9 pont]

6.      Nyomtassa ki a levél szövegét! [1 pont]

7.      Módosítsa a levelezőprogramja beállítását úgy, hogy a beérkezett levelek listájában ne szerepeljen a tárgy! [1 pont]

8.      Állítsa vissza a törölt elemek tárolására szolgáló mappában lévő levelek közül azt, amelyik a legfrissebb! [1 pont]

B

1.      Mi az OM azonosítója a Nyírlugosi Általános Iskolának Nyírlugoson? [4 pont]

2.      Mi a leltári száma a Magyar Nemzeti Galériában található Benczúr Gyula: Budavár visszavétele című festménynek? [5 pont]

3.      Ki a polgármestere jelenleg annak a városnak, ahol Liszt Ferenc zeneszerző született? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-43.html című oldalt!

4.      Jelölje ki a teljes szöveget és másolja bele egy szöveges fájlba! A fájlt a megadott helyre hozza létre, a neve 43B.TXT legyen! [1 pont]

5.      Fogalmazza meg röviden, mikor lehet szükség a böngészőbe betöltött oldal frissítésére (újratöltésére)! [1 pont]

44. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-44.

1.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

2.      A levélhez tartozik egy fájlmelléklet. Nyomtassa ki a mellékletet! [1 pont]

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

3.      A levélben adja meg egy mondatban az internetes etikett kifejezés jelentését! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a V11.TXT nevű fájlt, amelyet az C:\CD\DOKUMENT\TXT mappában talál! [1 pont]

5.      A levél másolatát kapja meg az a címzett is, akinek a címe az eredeti levél szövegében szerepel! [1 pont]

6.      Mentse el az elküldendő levelet a megadott helyre! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet! [9 pont]

8.      Módosítsa a levelezőprogramja beállítását úgy, hogy a beérkezett levelek listájában a tárgy az első helyen szerepeljen! [1 pont]

B

1.      Milyen közös motívum található Nyírbéltek és Apc települések címerében? Mentse el a címereket ábrázoló képeket a megadott helyre! [4 pont]

2.      Ki a jegyzője jelenleg annak a városnak, ahol Kodály Zoltán zeneszerző született? [5 pont]

3.      Hány olajkép található a Magyar Nemzeti Galériában Czóbel Bélától? [5 pont]

4.      Keresse meg a böngészőprogramja súgójában az Exporthoz tartozó leírást, majd írja ide a leírás utolsó szavát! [1 pont]

5.      Magyarázza meg röviden a következő fogalmat: ISP! [1 pont]

45. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-45.

1.      Nyomtassa ki a levélnek csak az első öt sorát! [1 pont]

2.      Mentse a levélhez tartozó fájlmellékletet a megadott helyre! [1 pont]

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

3.      Soroljon fel a levélben három olyan karaktert (a szóközön felül), amely nem lehet része egy e-mail címnek! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában lévő összes „S” betűvel kezdődő állományt! [1 pont]

5.      A levél másolata kerüljön továbbításra a guard@ecdlteszt.hu címre! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet! [9 pont]

7.      Oldja meg, hogy a beérkezett leveleket tartalmazó mappa üres legyen! [1 pont]

8.      Írja ide, hogyan lehet felvenni két új tagot a címjegyzék egyik csoportjába! [1 pont]

B

1.      Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Neumann János tudós született? [4 pont]

2.      Mi a Sorszáma annak a betegnek, aki a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a Mammográfia vizsgálat várólistáján a 3. helyen szerepel? [5 pont]

3.      Milyen közös motívum található Dunabogdány és Vácszentlászló települések címerében? Mentse el a címereket ábrázoló képeket a megadott helyre! [5 pont]

4.      Kapcsolja ki a böngészőprogramja eszköztárának vagy menüsorának láthatóságát! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan lehet egy weblap letöltését leállítani! [1 pont]

46. FELADAT

A

A beérkezett üzenetek között talál egy levelet, amelynek a tárgya VIZSGA46!

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      A levélben nevezze meg az elektronikus levelezés legalább 3 előnyét a hagyományos levelezéssel szemben! [1 pont]

2.      A válaszban szerepeljen levélmellékletként a CSIBE.TXT fájl, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\TXT mappában talál! [1 pont]

3.      Indítsa el a helyesírás-ellenőrző programot, és végezze el a szükséges javításokat! [1 pont]

4.      A levél másolata kerüljön továbbításra az OKTATÓK nevű csoport részére! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Az elküldött levél egyedül szerepeljen az elküldött levelek tárolására szolgáló mappában! [1 pont]

7.      Hozzon létre egy LEVÉL nevű levélmappát a beérkezett levelek mappába! [1 pont]

8.      Másolja le a VIZSGA46 tárgyú levelet a LEVÉL mappába! [1 pont]

B

1.      Vannak-e azonos színek Kanada és Japán nemzeti lobogójában? Ha igen, sorolja fel őket! Mentse el a lobogókat ábrázoló képeket a megadott helyre! [4 pont]

2.      Hányféle betegség BNO kódja kezdődik R01 karaktersorozattal? [5 pont]

3.      Melyik mosogatógépnek nagyobb a zajszintje: az Electrolux ESI46010X vagy a BOSCH SRI43E05EU típusnak? Adja meg a pontos zajszint adatokat is! [5 pont]

Nyissa meg a https://www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Keresse meg az oldalon a „74. feladat” leírást, amely egy hiperhivatkozás! Írja ide az aktiválását követően megjelenő weblap utolsó sorában található számsort! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan jeleníthet meg a Kedvencekben tárolt weblapokból egyet! [1 pont]

47. FELADAT

A

A beérkezett levelek között új, még olvasatlan levelet talál, amelynek a tárgya VIZSGA47.

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      Írja le a levélben, milyen veszélye van annak, ha egy ismeretlen eredetű üzenetet, vagy ahhoz csatolt mellékletet megnyit! [1 pont]

2.      Csatolja a levélhez azt a ZENE.ZIP kiterjesztésű állományt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PACK mappában talál! [1 pont]

3.      A levél másolatát kapja meg Tóth Endre is, akinek az e-mail címe tendre@ecdlvizsg.hu! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy BAK levélmappát a beérkezett levelek mappába! [1 pont]

7.      Helyezzen át minden levelet a beérkezett levelek mappából a BAK mappába! [1 pont]

8.      Rendezze a levéllistát érkezési dátum szerint csökkenő rendbe! [1 pont]

B

1.      Mennyi a mai napra érvényes vízállása a Tisza Szamos mellékfolyójának Sülelmednél? [4 pont]

2.      Összesen mennyi veszélyes hulladék kibocsátás történt a nyugat-dunántúli régióban 2007-ben? [5 pont]

3.      Hol született az az előadó, aki A városok világa címmel tartott előadást, a Mindentudás Egyetemén? [5 pont]

4.      Írja ide azt az URL címet, amelyik a legrégebbi az előzőleg meglátogatott oldalak listájában! [1 pont]

5.      Webböngészőjével az interneten lévő weboldalak megjelenítésére is lehetősége nyílik. Valójában van-e különbség a web és az internet között? Indokolja meg a válaszát! [1 pont]

48. FELADAT

A

A postaládájában új levelet talál, melynek a tárgya M7-48.

1.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

2.      Mentse a levél szövegét TXT formátumban a megadott helyre 48.TXT néven! [1 pont]

Készítse elő a levelet továbbításra a következők szerint:

3.      Törölje ki a levélhez tartozó mellékleteket! [1 pont]

4.      A levél tárgyából törölje ki az „M” betűt! [1 pont]

5.      Adja meg a levélben annak a menüpontnak a nevét, amelyben egy adott postafiókba érkezett levelek kérhetők le! [1 pont]

6.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\TXT könyvtárában lévő VELO.TXT nevű állományt! [1 pont]

7.      Kapjon a levél másolatából az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

8.      Küldje el a levelet! [9 pont]

B

1.      Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Krúdy Gyula író született? [4 pont]

2.      Hány olyan gyógyszertár található Heves megyében, amelynek nevében szerepel az ARANY szó? [5 pont]

3.      Írja le, milyen keresőkifejezést kell megadnia a https://www.google.com keresőszerveren ahhoz, hogy olyan Találati oldalakat kapjon, amelyeken szerepel Bartók Béla és Kodály Zoltán neve, de nem szerepel Budapest, és a találati oldalakon csak a .hu végződésű domének jelennek meg! [5 pont]

4.      Törölje ki az ideiglenesen tárolt internet fájlokat a cache-ből! Írja le, hogyan hajtotta vére a műveletet! [1 pont]

5.      Mire utal, mit jelent a https://www.ecdl.hu/m7-48.html címben a http előtag? Írja ide rövid magyarázatát! [1 pont]

49. FELADAT

A

A postaládájában új, sürgős prioritású levelet talál.

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      Írja le a levél törzsszövegében, hogyan tudja piszkozatként elmenteni az éppen készülő levelet! [1 pont]

2.      A levél másolatát kapja meg a vizsgáztatója is! [1 pont]

3.      A levél prioritása legyen normál (átlagos)! [1 pont]

4.      A C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában több fájlt is talál. Válassza ki a NUNUKE.JPG nevűt, majd csatolja a levélhez! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Keresse meg a beérkezett levelek közül azt, amelyben előfordul a „Meloe decorus” kifejezés! Nyomtassa ki a levél szövegét! [1 pont]

7.      Hozzon létre egy új levélmappát VIZSGÁZTATÓ néven a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappában! [1 pont]

8.      Gondoskodjon róla, hogy a törölt levelek ne legyenek visszaállíthatóak! [1 pont]

B

1.      Vannak-e azonos színek Portugália és Brazília nemzeti lobogójában? Ha igen, sorolja fel őket! Mentse el a lobogókat ábrázoló képeket a megadott helyre! [4 pont]

2.      Az elmúlt évben melyik régióban volt a legalacsonyabb (abszolút értékben) az összes veszélyes hulladék kibocsátása? [5 pont]

3.      Milyen üzemanyagárral számolhattunk az elmúlt hónapban APEH-norma szerinti üzemanyagköltséget, ha dízelt használtunk? [5 pont]

Nyissa meg a https://www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Hozzon létre a kedvenc webhelyek tárolására szolgáló listában egy ECDL mappát és adja hozzá a megjelenített lapot ECDL vizsga néven! [1 pont]

5.      Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a) A böngészőprogramban lehetőség van az oldal letöltésének leállítására.

b) Ha a böngészőprogramban új ablakban nyitunk meg egy oldalt, akkor a böngésző navigálási lehetőségét használva visszaléphetünk az előző oldalra.

c) A webböngészőben csak weboldalak jeleníthetők meg.

d) A böngészőben megnyitott oldalakon lévő képek megjelenítésének letiltására nincs mód.

50. FELADAT

A

A beérkezett levelek között egy olvasatlan levelet talál, amelynek a tárgya M7-50.

1.      Vegye fel a címjegyzékbe a levél feladóját M7-50 néven! [1 pont]

2.      Nyomtassa ki a levél első három sorát! [1 pont]

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

3.      Sorolja fel a levél első sorában a címjegyzék OKTATÓK csoportjának tagjait! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\WP mappában lévő 3FELA.PL2 nevű állományt! [1 pont]

5.      A levél másolatát kapja meg a levél törzsében olvasható e-mail tulajdonosa is! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet! [9 pont]

7.      Hozzon létre az elküldött levelek tárolására szolgáló mappába egy DOC levélmappát, majd mozgassa át az előzőleg elküldött levelet! [1 pont]

8.      Törölje ki a beérkezett levelek mappából az összes üzenetet! [1 pont]

B

1.      Hány eMagyarország pont található a Zala megyében? [4 pont]

2.      Mennyibe kerül Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban az egyágyas kórterem egy éjszakára, ha a biztosított extra hotelszolgáltatásként veszi igénybe az elhelyezést? Az adatokat a kórházi indikátorrendszer nyilvántartásából olvassa ki! [5 pont]

3.      Mi a legrégebben engedélyezett génmódosított fajta nyilvántartási száma őszi búzából? [5 pont]

Nyissa meg a https://www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Keresse meg Magyarország térképét, majd mentse el JPG formátumban a megadott mappába! [1 pont]

5.      Írja ide annak a menüpontnak (vagy ikonnak) a nevét, amellyel egy oldal újratöltése kérhető! [1 pont]

51. FELADAT

A

A beérkezett levelek között két olvasatlan levelet talál (1. levél és 2. levél), amelyek a vizsgáztatójától érkeztek!

Készítsen elő egy válaszlevelet az 1. levélre a következők szerint:

1.      Vegye fel az 1. levél küldőjét a címjegyzékbe KÜLDŐ51 névvel! [1 pont]

2.      Távolítsa el az utolsó sort az eredeti levél szövegéből! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a 2. levéllel érkezett fájlmellékletet! [1 pont]

4.      A választ kapja meg másolati címzettként az, akinek az e-mail címe teszt@ecdlvizsga.hu! [1 pont]

5.      A levél prioritása ne legyen sürgős! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet! [9 pont]

7.      Nyomtassa ki a 2. levelet! [1 pont]

8.      Hozzon létre a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappába egy DOK levélmappát, majd mozgassa át a 2. levelet! [1 pont]

B

1.      Hány darab OTP bankhoz tartozó ATM bankautomata található Győrben? [4 pont]

2.      Hány olyan génmódosított terményfajtát engedélyeztek Magyarországon, ahol a módosított tulajdonság a kukoricamoly tolerancia? [5 pont]

3.      Mennyi volt a felvételi ponthatár az elmúlt évben a Dunaújvárosi Főiskolán az államilag támogatott Gazdálkodási és menedzsment szakon? [5 pont]

Nyissa meg a https://www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Az oldalon található Anglia zászlajához egy hiperlink-beállítás tartozik. Az URL címet másolja egy szöveges formátumú fájlba, amelyet a megadott helyre mentse el 51B.TXT néven! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan tudja engedélyezni az előugró ablakokat! [1 pont]

52. FELADAT

A

A beérkezett levelek között egy még olvasatlan levelet talál, amelynek a tárgya: M7-52.

Olvassa el a levelet, majd küldjön választ a vizsgáztatójának a következők szerint:

1.      Írjon legalább három internetes etikett („netikett”) ajánlást az elektronikus levelezéssel kapcsolatosan! [1 pont]

2.      Indítsa el a helyesírás-ellenőrzőt, és végezze el a szükséges javításokat! [1 pont]

3.      A választ kapja meg másolati címzettként Szőllősy Kázmér, akinek az e-mail címe szk@ecdlvizsga.hu! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Nyomtassa ki az eredeti levél szövegét! [1 pont]

6.      Hozzon létre a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappába egy MENT levélmappát, majd másolja az eredeti levelet a mappába! [1 pont]

7.      Rendezze a beérkezett levelek listáját feladó szerint csökkenő rendbe! [1 pont]

8.      Keresse meg a program súgójának tárgymutatójában a „word wrap” kifejezést! Mentse el a leírást WRAP.TXT néven a megadott helyre! [1 pont]

B

1.      Hány Ferencz vezetéknevű 70-es előtagú nem titkos mobil előfizetőt tartanak nyilván Egerben? [4 pont]

2.      Mekkora volt a kén-dioxid órás átlagértéke Budapesten, a Erzsébet téren tegnap 13:00 órakor? [5 pont]

3.      Mi a pontos megnevezése a 120301 hulladékkódú hulladéknak? [5 pont]

Nyissa meg a https://www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Keresse meg a lapon a „ra2.ram” fájlnevet, amihez egy hiperlink-beállítás tartozik! Töltse le a fájlt a megadott helyre! [1 pont]

5.      Írja le, hogy mit jelent a weboldalra vonatkozó digitális tanúsítvány! [1 pont]

53. FELADAT

A

A beérkezett levelek között keresse meg azt, amely tartalmazza a következő kifejezést: „Sus scrofa”.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      A levél első sorában fogalmazza meg, mit értünk kéretlen levelek alatt! [1 pont]

2.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában található DISZNO.JPG képet! [1 pont]

3.      A választ kapja meg, de ne másolati címzettként, Nagy András is, akinek az e-mail címe A@ecdlvizsga.hu! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Nyissa meg az elküldött levelet és állítson be fekvő laptájolást! [1 pont]

6.      Nyomtassa ki az elküldött levelet! [1 pont]

7.      Hozzon létre BAK néven egy új levélmappát, amely az elküldött levelek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

8.      Állítson minden beérkezett levelet olvasatlanra! [1 pont]

B

1.      A https://www.google.com keresőszervert használva adja meg azt a keresőkifejezést, amely olyan .com doménű oldalakat listáz ki, amelyek URL-jében szerepel az ECDL kifejezés! [4 pont]

2.      Ki kapta meg az irodalmi Nobel díjat Kurt Vonnegut halálának évében? [5 pont]

3.      Útvonaltervező segítségével számolja ki, hogy mennyi benzinköltséget jelent Budapest, I. Fő utca 1. címről eljutni Miskolc, Tas utca 1. címre, ha 8,3 l/100 km fogyasztású kocsival megyünk, 312 Ft/l benzinárral számolva? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-53.html című oldalt!

4.      Nyomtassa ki a bekeretezett szövegrészt! [1 pont]

5.      Határozza meg egy mondatban a védett webhely fogalmát! [1 pont]

54. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-54.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

2.      A levél szövege az a néhány sor legyen, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\TXT mappában lévő VELO.TXT nevű állományban talál! [1 pont]

3.      A levélhez tartozzon melléklet is, mégpedig ugyanaz a melléklet, amely a MUNKA54 tárgyú levélhez tartozik![1 pont]

4.      A levél másolatát küldje el erre a címre is: ecdlvizsga@ecdl.hu! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre BAK54 néven egy új levélmappát, amely a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

7.      Keresse meg a Súgóban, hogy mit jelent az „SMTP kiszolgáló”, majd írja ide a meghatározást! [1 pont]

8.      Állítsa olvasatlanra azt az üzenetet, amelynek a tárgya M7-54! [1 pont]

B

1.      Keressen JPG formátumú színes képet a Szépség és a Szörnyeteg című rajzfilm Belle mesefigurájáról! Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Nevezze meg a televízió termékcsoporton belül azt a Magyarországon kapható terméket, amely elnyerte az európai öko címkét! Ha több ilyet is talál, abc rendben az elsőt nevezze meg! [5 pont]

3.      Hány Nagy vezetéknevű 20-as előtagú nem titkos mobil előfizetőt tartanak nyilván Budajenőn? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Keresse meg az oldalon az „antikvitás” szó első előfordulását, majd írja ide az azt követő szót! [1 pont]

5.      Írja ide, milyen esetben jelenik meg és mit jelent a https protokoll vagy a lakat szimbólum a böngészőjében! [1 pont]

55. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-55.

1.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

2.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

3.      A levélben nevezzen meg három olyan tudnivalót, amely az internetes etikett részét képezi! [1 pont]

4.      A levélhez csatolja a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP mappába lévő összes szövegfájlt! [1 pont]

5.      A levelet másolatként kapja meg az a címzett, aki az eredeti levél másolati címzettjeként szerepelt! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet! [9 pont]

7.      Hozzon létre DOK55 néven egy új levélmappát a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappából nyílóan! [1 pont]

8.      Másolja át a DOK55 mappába azt az üzenetet, amelyben szerepel a „vizsga55” szó! [1 pont]

B

1.      Keressen GIF formátumú, színes képet a Némó nyomában című rajzfilm Némó mesefigurájáról! Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Nevezze meg a papír zsebkendő (tissue paper) termékcsoporton belül azt Magyarországon kapható terméket, amely elnyerte az európai öko címkét! Ha több ilyet is talál, abc rendben az elsőt nevezze meg. [5 pont]

3.      Adja meg az első olyan közvetlen járatnak a számát, amelyet jövő héten pénteken 14:00 után indít a megadott légitársaság Zágrábból Londonba! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Mentse el webarchívumként az oldalt a megadott helyre M7-55 néven! [1 pont]

5.      Fogalmazza meg tömören, hogy mi a szerepe a rendszeresen frissített vírusirtó programnak a biztonsági kockázatok csökkentésében! [1 pont]

56. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-56.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Olvassa el a levelet, majd küldjön választ a vizsgáztatójának a következők szerint:

2.      A levél tárgya az ön monogramja legyen! [1 pont]

3.      A levél elejére illessze be azt a néhány sort, amelyet az VIRUS1.TXT nevű állományban talál! A fájlt megtalálja a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP mappában. [1 pont]

4.      A levél prioritása legyen sürgős! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre FONTOS néven egy új levélmappát, amely a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

7.      Keresse meg a beérkezett üzenetek közül azt az üzenetet, amelynek a másolati címzettje Radnai Péter volt, és szerepel benne a „Budapest56” szó! [1 pont]

8.      Helyezze át a megtalált levelet a FONTOS nevű mappába! [1 pont]

B

1.      Keressen GIF formátumú, színes képet a Kis hableány című rajzfilmből az Ariel mesefiguráról! Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Nevezze meg a villanykörte, lightbulbs termékcsoporton belül azt az Olaszországban kapható terméket, amely elnyerte az európai öko címkét! Ha több ilyet is talál, abc rendben az elsőt nevezze meg! [5 pont]

3.      Mikor indul az első hajójárat Balatonkeneséről Tihany felé főidényben? [5 pont]

4.      Állítsa be úgy a böngészőprogramját, hogy a www.ecdl.hu/m7.html című oldal legyen a kezdőoldala! [1 pont]

5.      Az alábbiak közül melyik ikon utal biztonságos webhelyre? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont]

a.

b.

c.

d.

57. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-57.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

2.      Illessze be a levél elejére másolás útján annak szöveges fájlnak az első mondatát, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP mappában talál! A fájl neve ALMA.TXT! [1 pont]

3.      A levél címzettje legyen még a vizsga@ecdlteszt.hu cím is, de ne másolati címzettként! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Hozzon létre CÉG néven új levélmappát, amely az elküldött levelek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

6.      Keresse meg az elküldött levelek között azokat, amelyeket még az idén küldött el, és szerepelt bennük a „nyakszirtcsont” szó! [1 pont]

7.      Helyezze át a megtalált leveleket a CÉG mappába! [1 pont]

8.      Írja le, hogyan helyezne át a címjegyzékben egy címzettet az egyik csoportból a másikba! [1 pont]

B

1.      Ki az előfizetője a 428-5100-ös budapesti telefonszámnak? [4 pont]

2.      Ki kapta az irodalmi Nobel-díjat Thomas Mann halálának évében? [5 pont]

3.      Mi a járatszáma az első helyjegyes vonatnak, amelyik Budapestről Miskolc irányában közlekedik holnap? [5 pont]

4.      Másolja be a böngészője nyitólapjának URL címét egy szöveges állományba! Az állomány neve legyen 57.TXT! Mentse el a megadott helyre! [1 pont]

5.      Írja le röviden, hogy mi a tűzfal szerepe a számítógépbe való illetéktelen behatoláskor! [1 pont]

58. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-58.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

2.      A levél tárgyában ne szerepeljen az „58”-as szám! [1 pont]

3.      A levélben fogalmazza meg, hogy milyen veszélyt jelenthet, ha személyes adatait e-mailben adja meg! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a KACORLAK.BMP nevű képet, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP nevű mappájában talál! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre TERV néven egy új levélmappát, amely az elküldött levelek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

7.      Jelölje meg a beérkezett üzenetek közül azokat, amelyek mellékletet tartalmaznak! [1 pont]

8.      Mire figyeljen az, aki meg akar felelni az internetes etikettnek? Jelölje az igaz állítást (állításokat)! [1 pont]

      a) A tárgy utaljon a levél tartalmára.

      b) A levél legyen mentes a helyesírási hibáktól.

      c) A csatolt állomány mérete ne legyen túl nagy.

      d) A levélben mindenképpen használni kell valamilyen rövidítést.

B

1.      Keressen az interneten erkölcsi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges űrlapot! Mentse el a dokumentumot a megadott helyre! [4 pont]

2.      Hány Kft-nek van vezetékes telefonszáma Algyőn? [5 pont]

3.      A hónap első munkanapján mikor indul 12:00 után Szegedről Pécs felé az első nem IC vonat? [5 pont]

4.      A kedvenc oldalak listájában keresse meg az utolsó bejegyzést és írja ide azt az URL címet, amely a névhez tartozik! [1 pont]

5.      Soroljon fel legalább három olyan lehetőséget, amely szülői ellenőrzést tesz lehetővé a számítógép használatához! [1 pont]

59. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-59.

1.      Mentse el a levélhez tartozó csatolt fájlt a megadott mappába! [1 pont]

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

2.      A levél tárgyában kizárólag az ön monogramja szerepeljen! [1 pont]

3.      A levél prioritása legyen alacsony (nem sürgős)! [1 pont]

4.      Írja le, hogy milyen korlátozások lehetnek a levélhez történő fájlcsatolásnál! [1 pont]

5.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PACK\WAV.ZIP nevű állományt! [1 pont]

6.      A levelet másolatban kapja meg egy másik címzett is, aki az OKTATÓK nevű csoport tagja! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet! [9 pont]

8.      Hozzon létre VISSZA néven egy új levélmappát, amely az elküldött levelek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

B

1.      Az 1900. év budapesti lakcímjegyzékben hány herceg szerepel? [4 pont]

2.      A hónap utolsó napján mikor indul az első gyorsvonat Abonyból Miskolc felé, ami nem érinti Budapestet? [5 pont]

3.      Milyen filmet vetítenek holnap 10:15-kor a Corvin Budapest Filmpalotában? Keressen két megadott életrajzi adatot a film operatőréről: születési hely és idő! [5 pont]

4.      Indítsa el a webböngészője súgóját, majd keresse meg a „biztonsági zóna” kifejezéshez tartozó leírást! Mentse el a leírást BIZTONSÁG.TXT néven a megadott helyre! [1 pont]

5.      Írjon le legalább három példát arra, milyen technikai lehetőséget kínál az internet az on-line (virtuális) közösségek építésére! [1 pont]

60. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-60.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      Írja le, hogyan oldható meg, hogy az Ön által jelenleg használt postafiókhoz más ne férhessen hozzá! [1 pont]

2.      Csatolja a levélhez azt az állományt, amelyet a postaládájában lévő JELENTÉS60 tárgyú levélben talál! [1 pont]

3.      A levél prioritása legyen sürgős! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Az elküldött levelet nyomtassa ki 1 példányban! [1 pont]

6.      Keresse meg azt a levelet, amely tartalmazza a „Ferdinand Porsche” nevet és mentse el a levélben található mellékletet a megadott helyre! [1 pont]

7.      Hozzon létre egy MÁSOLAT nevű mappát a beérkezett üzenetek tárolására szolgáló mappába! [1 pont]

8.      Írja ide, hogyan frissíthető a beérkezett üzenetek listája! [1 pont]

B

1.      Keressen egy színes, GIF formátumú képet, amely egy VW bogár típusú autót szemből ábrázol! Mentse el a képet a megadott helyre![4 pont]

2.      Hány magyar aranyérem született 1932-ben torna sportágban? [5 pont]

3.      Menetrend szerint mennyi ideig tart az utazás a hét utolsó napján Győrtől Kaposvárig az utolsó vonattal? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt!

4.      Írja ide azt az URL címet, amely a zeller fényképére való kattintással aktivizálható! [1 pont]

5.      Fogalmazza meg tömören, hogy mit jelent a keresőgép kifejezés! [1 pont]

61. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-61.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      Távolítsa el az első sort a levél eredeti szövegéből! [1 pont]

2.      Írja be a levél elejére az elektronikus levelezés legfontosabbnak tartott funkcióit (legalább ötöt írjon le)! [1 pont]

3.      A levélhez csatolja annak a levélnek a mellékletét, amelynek a tárgya SZÁLLÁS61! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Az elküldött levél szövegét mentse TXT formátumban, 64.TXT néven a megadott helyre! [1 pont]

7.      Hozzon létre a levelezőprogram mappaszerkezetének gyökerében egy DOK61 nevű mappát! [1 pont]

8.      Másolja át az elküldött üzenetet az imént létrehozott DOK61 nevű mappába! [1 pont]

B

1.      Keressen egy olyan képet a 60-as években gyártott Citroen DS autóról, amelynek színe piros! Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Hogy nevezik azt a menetrend szerint első InterCity vonatot, amely a hónap utolsó munkanapján közlekedik Budapestről Pécs felé? [5 pont]

3.      Hány darab CIB bankhoz tartozó ATM bankautomata található Győrben? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-61.html című oldalt!

4.      Az oldalról letölthető egy program. Töltse le, illetve mentse a programot a megadott mappába! [1 pont]

5.      Írja le, hogy mire használhatjuk a webböngészőket! Nevezzen meg legalább két webböngészőt! [1 pont]

62. FELADAT

A

A postaládájában új, sürgős prioritású olvasatlan levelet talál, melynek a tárgya M7-62.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      Kétszerezze meg a levél szövegének tartalmát másolás útján! [1 pont]

2.      A levél másolatát kapja meg az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

3.      Írja be a levél első sorába annak a menüpontnak a nevét, amellyel új üzeneteit tudja lekérdezni úgy, hogy közben levél küldése nem történik! [1 pont]

4.      A válaszlevél prioritása alacsony (nem sürgős) legyen! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Keresse meg a program súgójának tárgymutatójában a „CC boksz” kifejezést! Írja ide a leírás szövegének utolsó szavát! [1 pont]

7.      Hozzon létre a levelezőprogramja mappaszerkezetének gyökerében egy TERV62 nevű mappát! [1 pont]

8.      Ürítse ki a törölt üzenetek tárolására szolgáló mappa tartalmát! [1 pont]

B

1.      Keressen szürkeárnyalatos, PNG formátumú képet Cameron Diazról! Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Melyik mosogatógépnek nagyobb a zajszintje, a Electrolux ESI46010X vagy a BOSCH SRI43E05EU típusnak? Adja meg a pontos zajszintadatokat! [5 pont]

3.      Mikor indul vasárnap a menetrend szerinti első gyorsvonat Budapestről Hatvan felé, amivel szállíthatunk kerékpárt is? [5 pont]

4.      Vegye fel a www.ecdl.hu/m7.html oldalt a jelölt oldalak közé ECDL62 néven! [1 pont]

5.      Írja ide, hogyan nyitható meg egy betöltött weboldal egy másik ablakban! [1 pont]

63. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-63.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      Kétszerezze meg a levél szövegének tartalmát másolás útján! [1 pont]

2.      A levél másolatát kapja meg Kiss Péter is! [1 pont]

3.      Írja be a levél első sorába annak a menüpontnak a nevét, ahol kikapcsolható a levelezőprogram valamelyik eszköztára! [1 pont]

4.      Illessze be a levél második sorától kezdődően azt a szövegrészt, amelyet egy régebbi levélben talál! A levél prioritása sürgős és tartalmazza a „hardver” szót! [1 pont]

5.      A válaszlevél prioritása legyen sürgős! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet! [9 pont]

7.      Keresse meg a program súgójában, milyen hardverkövetelményeket támaszt a levelezőprogramja a számítógépével szemben A megtalált lapot másolja a KÖVETELMÉNY.TXT fájlba a megadott helyre! [1 pont]

8.      Hozzon létre a levelezőprogramja mappaszerkezetének gyökerébe egy CÉG63 nevű mappát, majd másolja ide a vizsgáztatótól kapott levelet! [1 pont]

B

1.      Keressen szürkeárnyalatos, PNG formátumú képet Uma Thurmanról!. Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Nógrád megyében hány okmányirodában lehetséges ügyfélfogadási időpontot foglalni interneten keresztül? [5 pont]

3.      Hányszor kell átszállnia az utazás során, ha vonattal szeretne eljutni Abonyból Barcsra, és ha a hét utolsó munkanapján az utolsó gyorsvonattal megy? [5 pont]

4.      Mentse a listát egy TXT formátumú fájlba a megadott helyre, LISTA63 néven! [1 pont]

5.      Írja le, hogy milyen biztonsági kockázata lehet annak, ha egy weboldalról letöltést kezdeményez! Soroljon fel legalább hármat! [1 pont]

64. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-64.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint:

1.      A válaszban adja meg, hogyan törölhető ki egy beérkezett vagy elküldött levél visszahozhatatlanul! [1 pont]

2.      Törölje ki a levél eredeti szövegéből a fejléc részt! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a MACSKA-CLOSEUP.BMP képet, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT könyvtárában talál! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Mentse a levéllel érkezett LISTA.HTML állományt a megadott helyre az eredeti nevén! [1 pont]

6.      Nyomtassa ki az előzőekben elküldött levelet! [1 pont]

7.      Hozzon létre a levelezőprogramja mappaszerkezetének gyökerébe egy BAK64 nevű mappát! [1 pont]

8.      Másolja a BAK64 mappába az összes levelet a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

B

1.      Keressen szürkeárnyalatos JPG formátumú képet Richard Gereről! Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Mennyibe kerül egy 3 tagú családnak (2 teljes árú felnőtt és egy diákigazolvánnyal  utazó gyerek) a legolcsóbb menetdíj, ha vonattal utaznak Békéscsabáról Siófokra? [5 pont]

3.      Hány fajta ügyhöz kérhetünk interneten keresztül időpontot az okmányirodákban az Útlevél ügyek ügycsoporton belül? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Oldja meg, hogy az oldal a későbbiekben menüből legyen lehívható! [1 pont]

5.      Egy oldal megnyitásakor üzenetet kapott a böngészőprogramjától, amelyben az áll, hogy engedélyeznie kell a cookie-használatot az oldal megnyitásához.  Mit jelent a cookie? Írja ide a rövid válaszát! [1 pont]

65. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-65.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Mire ügyeljen annak érdekében, hogy lehetőség szerint elkerülje a zaklató, megfélemlítő levelek érkezését a postaládájába? [1 pont]

2.      Törölje ki a levél eredeti szövegének első sorát! [1 pont]

3.      A levél prioritása legyen sürgős! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\AVI mappában lévő MDLIB.WMV állományt! [1 pont]

5.      A levél másolatát kapja meg az a címzett, aki az első a címjegyzék név szerint rendezett listájában! [1 pont]

6.      Küldje el a levelet! [9 pont]

7.      Hozzon létre a levelezőprogramja mappaszerkezetének gyökerében egy LIB65 nevű mappát, majd másoljon be egy tetszőleges levelet! [1 pont]

8.      Állítsa olvasatlanra az M7-65 tárgyú beérkezett levelet! [1 pont]

B

1.      Keressen szürkeárnyalatos PNG formátumú képet Jack Nicholsonról! Mentse el a képet a megadott helyre! [4 pont]

2.      Mennyi parkolási díjat kell fizetni óránként Szegeden a legdrágább parkolási övezetben? [5 pont]

3.      A Fertőrákoson található Kőfejtőnek mi a GPS koordinátája? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-65.html oldalt!

4.      Vegye fel az oldalt a Kedvencek közé az újonnan létrehozott ECDL65csoportba FREE néven! [1 pont]

5.      Írja le hogyan lehet a böngészőben megjelenített weblap frissítését kezdeményezni! [1 pont]

66. FELADAT

A

A postaládájában új, sürgős prioritású olvasatlan levelet talál, melynek a tárgya M7-66.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Adja meg egy mondatban a spam jelentését! [1 pont]

2.      A levél prioritása ne legyen sürgős! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában lévő DISZNO1.JPG állományt! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Hozzon létre a levelezőprogramja mappaszerkezetének gyökerében egy TERV66 nevű mappát! [1 pont]

6.      Helyezze át a TERV66 mappába az összes levelet az elküldött levelek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

7.      Törölje ki az összes üzenetet a törölt levelek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

8.      Nyissa meg a címjegyzéket, majd hozzon létre egy új csoportot 2 taggal! A csoport neve VIZSGA66 legyen! [1 pont]

B

1.      Milyen BNO kódok tartoznak a köldöksérvhez kapcsolódó betegségekhez? [4 pont]

2.      Mikor jelent meg a 52008PC0073 CELEX számú Európai Uniós törvény? [5 pont]

3.      Keresse meg, és írja ide annak a közvetlen járatnak a számát, amelyet a MALÉV légitársaság indít Moszkva és Budapest között holnap 06:30 után! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-66.html oldalt!

4.      Vegye fel az oldalt a kedvenc oldalak közé, az újonnan létrehozott az ECDL66 csoportba „LEARNONLINE” néven! [1 pont]

5.      Írja ide, milyen speciális lehetőséget kínálnak a keresőszerverek a keresési feltételek finomítására! Soroljon fel legalább hármat! [1 pont]

67. FELADAT

A

A postaládájában új, alacsony (nem sürgős) prioritású olvasatlan levelet talál, melynek a tárgya M7-67.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Írja le röviden a levélben, milyen az e-mail cím szerkezete! [1 pont]

2.      A levél prioritása legyen alacsony (nem sürgős)! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez az összes „V” betűvel kezdődő állományt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\TXT mappában talál! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Hozzon létre a levelezőprogramja mappaszerkezetének gyökerébe egy RÉGI67 nevű mappát! [1 pont]

6.      Hozzon létre a RÉGI67 nevű mappába egy OLD nevű mappát! [1 pont]

7.      Másolja át a beérkezett leveleket tartalmazó mappából az összes melléklet nélküli üzenetet az OLD mappába! [1 pont]

8.      Nyissa meg a levelezőprogramja címjegyzékét és hozzon létre egy új csoportot 2 taggal! A csoport neve ECDL67 legyen! [1 pont]

B

1.      Mi a címe a 963-210-315-7 ISBN számú könyvnek? [4 pont]

2.      Milyen üzemanyagárral számolhattunk az elmúlt hónapban APEH-norma szerinti üzemanyagköltséget, ha ESZ 95 ólommentes benzint használtunk? [5 pont]

3.      Mennyibe kerül a balatoni hajók közül a Badacsony hajó óránkénti bruttó bérleti díja? [5 pont]

4.      A böngészője kezdőoldalának címét módosítsa a www.ecdl.com címre! [1 pont]

5.      Írja le, hogy mi az eredménye annak, ha a keresőszerverekben idézőjelek közé helyezzük a kulcsszavakat! (pl. a József Attila kulcsszavak helyett a „József Attila” kifejezést használjuk) [1 pont]

68. FELADAT

A

A postaládájában egy régebben érkezett, normál (átlagos) prioritású levelet talál, amelynek a tárgya M7-68.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Csatolja a levélhez az összes BMP kiterjesztésű állományt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában talál! [1 pont]

2.      Küldje el a levelet! [9 pont]

3.      Jelölje meg az eredeti levelet olvasatlanként! [1 pont]

4.      Állítsa be úgy a levelezőprogramját, hogy a beérkezett levelek listája a fiókadattal együtt jelenjen meg! [1 pont]

5.      Hozzon létre a levelezőprogramja mappaszerkezetének gyökerében egy VIZSGA68 nevű mappát! [1 pont]

6.      Az M7-68 tárgyú levél mellékletét mentse el a megadott helyre! [1 pont]

7.      Törölje ki az összes levelet a beérkezett üzeneteket tartalmazó mappából! [1 pont]

8.      Nyissa meg a levelezőprogramja címjegyzékét, majd hozzon létre egy új csoportot 2 taggal! A csoport neve ECDL68 legyen! [1 pont]

B

1.      Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között melyek az emuláló sók? [4 pont]

2.      Töltse le a megadott helyre a 0753 számú APEH nyomtatványhoz kapcsolódó kitöltési útmutatót! [5 pont]

3.      A Corvin Budapest Filmpalotában vagy a Palace Kossuthban, esetleg a Sugár Cinemas moziban olcsóbb a helyár jövő héten kedd délután 16 és 18 közötti idősávban vetített Eszter hagyatéka című filmre? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Másolja Magyarország térképét a megadott helyre 68 néven! [1 pont]

5.      Írja ide, hogyan lehet kiválasztani a böngésző által alapértelmezettként használt keresőszervert! [1 pont]

69. FELADAT

A

Olvassa el a beérkezett levelek közül az M7-69 tárgyú üzenetet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Írja be a nevét a levél első sorába, majd egy új sorban értelmezze röviden a következő fogalmat: kémprogram! [1 pont]

2.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\AVI könyvtárában lévő RTUNER.WMV nevű fájlt! [1 pont]

3.      Küldje el a levelet! [9 pont]

4.      Nyomtassa ki az eredeti levelet! [1 pont]

5.      Jelölje meg az elküldött levelet! [1 pont]

6.      Rendezze a beérkezett levelek listáját úgy, hogy a legkorábban érkezett kerüljön a lista tetejére! [1 pont]

7.      Hozzon létre egy új levélmappát a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappában EXPORT69 néven! [1 pont]

8.      Helyezze át az összes elküldött levelet EXPORT69 mappába! [1 pont]

B

1.      Ki volt a dramaturg az Álombrigád című film rendezőjének első filmjében? [4 pont]

2.      Keressen olyan weblapot, ahol ingyenesen letölthetőek zeneszámok, majd töltse le a megadott helyre a Kaukazus együttes Teszkó című számát! [5 pont]

3.      A legfrissebb adatok szerint ténylegesen mekkora támogatásban részesült a 2007. évi 1%-os állampolgári adórészjuttatási rendelkezések együttes összegéből az Szív adj a szívnek alapítvány? [5 pont]

4.      A böngészőprogram jelenlegi kezdőoldalát cserélje le egy magyar nyelvű linkgyűjtemény oldalára! [1 pont]

5.      Írja le tömören, hogy mit jelent a titkosítás a weblapok esetében! [1 pont]

70. FELADAT

A

A postaládájában új, sürgős prioritású levelet talál, melynek a tárgya M7-70.

1.      Nyomtassa ki a levél szövegét 2 példányban! [1 pont]

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

2.      Törölje ki a levél teljes szövegét az utolsó sort kivéve! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez azt a fájlt, amelyet egy a vizsgáztatójától korábban érkezett levélben talál! A levél tárgya CSATOL70. [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg az is, akinek az e-mail címe teszt@ecdlvizsga.hu! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Rendezze a beérkezett levelek listáját úgy, hogy a legkorábban érkezett kerüljön a lista tetejére! [1 pont]

7.      Hozzon létre egy új levélmappát az elküldött levelek tárolására szolgáló mappán belül! A mappa neve SMS70 legyen! [1 pont]

8.      Törölje ki a CSATOL70 tárgyú levelet visszavonhatatlanul! [1 pont]

B

1.      Hol és mikor ad koncertet legközelebb Boban Markovic Orkestar Magyarországon? [4 pont]

2.      Hányadik emeleten van kiállítva a Magyar Nemzeti Galériában Vaszary János: Golgota című festménye? [5 pont]

3.      Hány olyan gyógyszertár található Budapesten, a VII. kerületben, amelynek nevében szerepel a SZENT szó? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Az NJSZT logó mellől letölthető egy zenei fájl. Mentse el a megadott mappába! [1 pont]

5.      Írja le röviden, hogy mi a különbség az internetes fórum és a chat között! [1 pont]

71. FELADAT

A

A beérkezett levelek között két olvasatlant talál (1. és 2. levél), amelyek a vizsgáztatójától érkeztek.

Készítsen elő egy válaszlevelet az 1. levélre a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Írja le a levélben, hogy milyen e-mail cím tartozik a címjegyzékben szereplő első bejegyzéshez! [1 pont]

2.      Másolja a levél végére a 2. levél utolsó két sorában lévő szöveget! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\WP mappában lévő XX.PL2 nevű fájlt! [1 pont]

4.      A választ kapja meg másolati címzettként az, akinek az e-mail címe teszt@ecdlvizsga.hu! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre az elküldött levelek tárolására szolgáló mappába egy SEND71 nevű mappát! [1 pont]

7.      Másolja az 1. és 2. levelet a SEND71 nevű mappába! [1 pont]

8.      Nyomtassa ki az 1. levelet fekvő tájolással! [1 pont]

B

1.      Hány olajkép található a Magyar Nemzeti Galériában Mednyánszky Lászlótól? [4 pont]

2.      Hányféle betegség BNO kódja végződik 02H0-ra? [5 pont]

3.      Számoltassa ki, hogy 180.000 Ft-os bruttó havi bérnek mennyi a számított személyi jövedelemadója 2008-ban! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Mentse el az oldalon található NJSZT emblémát a megadott mappába BMP formátumú képként! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan lehet blokkolni a cookie használatát! [1 pont]

72. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-72.

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Keresse meg a program súgójában minek a rövidítése a „MIME” kifejezés. A megtalált információt írja be a levél első sorába! [1 pont]

2.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\VAROS mappában lévő UTJAVITAS.TXT nevű fájlt! [1 pont]

3.      A levél címzettjei között (ne másolati címzettként) szerepeljen az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

4.      A levél legyen sürgős prioritású! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy új levélmappát DAT72 néven, amely a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

7.      Keressen olyan leveleket a beérkezettek közül, amelyeknek a törzsszövege tartalmazza a „Regards” szót! [1 pont]

8.      Másolja át a megtalált levelet a DAT72 mappába! [1 pont]

B

1.      Milyen érettségi követelményeket ír elő a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kara Műszaki menedzser szakon? [4 pont]

2.      Keresse meg a PSZÁF honlapján a hitelkártyák összehasonlítására készült táblázatot! Mentse el a listában az
5. helyen szereplő kártya igényléséhez szükséges munkavállalói igazolást a megadott helyre! [5 pont]

3.      Mi a BNO kódja annak a betegnek, aki a Hatvani Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. kórházában a sebészeti osztály várólistáján a 3. helyen szerepel? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Nyomtassa ki a lap alján látható számsorozatból az első sort! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan lehet blokkolni az előugró ablakokat! [1 pont]

73. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-73.

1.      Mentse el a levélhez tartozó mellékletek közül a 73A-t a megadott mappába! [1 pont]

2.      Nyomtassa ki a levél első két sorát! [1 pont]

3.      Készítsen a levélről biztonsági másolatot a megadott mappába! [1 pont]

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

4.      A levélben nevezze meg az elektronikus levelezés három előnyét a hagyományos levelezéssel szemben! [1 pont]

5.      Küldje el a levél másolatát a teszt@ecdlvizsga.hu címre is! [1 pont]

6.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\JPG mappában lévő CACI7.JPG és CACI8.JPG fájlokat! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet! [9 pont]

8.      Jelölje meg az eredeti levelet olvasatlanként! [1 pont]

B

1.      Keressen GIF formátumú, színes képet a Micimackó és a Zelefánt című rajzfilm Zelefánt mesefigurájáról! Mentse el a képet a megadott helyre![4 pont]

2.      Hány helyen fogadják el kizárólag étkezés céljából az üdülési csekket Szombathely településen? [5 pont]

3.      Adja meg a következő cím GPS koordinátáit: Pusztavacs, Béke tér! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Írja ide, mi annak a másik oldalnak a címe, ami az oldalon szereplő ECDL logóra történő kattintással aktivizálható! [1 pont]

5.      Írja le, hogyan változtatható meg egy weblap tájolása! [1 pont]

74. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-74.

1.      Mentse el a levélhez tartozó összes mellékletet a megadott helyre! [1 pont]

2.      Nyomtassa ki a levelet! [1 pont]

3.      Jelölje meg a levelet! [1 pont]

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

4.      Írjon a levél elejére rövid meghatározást arról, hogy mi a kémprogram! [1 pont]

5.      A levél másolatát küldje el a teszt@ecdlvizsga.hu címre is! [1 pont]

6.      Csatolja a levélhez a IMAGES.ZIP fájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PACK könyvtárában talál! [1 pont]

7.      Küldje el a levelet! [9 pont]

8.      A beérkezett levelek közül törölje ki az összes ma érkezett üzenetet! [1 pont]

B

1.      Az 1900. év budapesti lakcímjegyzékben hány gróf szerepel? [4 pont]

2.      Hol tartanak vizsgát az ECDL 3. moduljából Csongrád megyében a következő munkanapon? [5 pont]

3.      Mennyi idő alatt ér el holnap a Volán busz első járatával Nyíregyházáról Abonyba? [5 pont]

4.      Állítsa át a böngészőprogramja kezdőoldalát egy tetszőleges keresőgépre! [1 pont]

5.      Értelmezze a következő fogalmat: URL! [1 pont]

75. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-75.

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Illessze be a levél végére azt a szöveget, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\NOVENY könyvtárában talál, a SZOV15.TXT nevű állományban! [1 pont]

2.      Küldje el a levél másolatát a teszt@ecdlvizsga.hu címre! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez annak a levélnek a mellékleteit, amely a beérkezett levelek között ATTACH75 tárggyal szerepel! [1 pont]

4.      A levél legyen alacsony (nem sürgős) prioritású! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy VIZSGA75 nevű mappát a beérkezett üzenetek mappájába, majd helyezze át az M7-75 tárgyú levelet a mappába! [1 pont]

7.      Írja le, hogyan lehet visszaállítani egy törölt levelet! [1 pont]

8.      Rendezze a beérkezett levelek listáját feladó szerint csökkenő rendbe! [1 pont]

B

1.      Hány szálláshely fogadja el az üdülési csekket Baja településen? [4 pont]

2.      Mi a leltári száma a Magyar Nemzeti Galériában Csontváry Kosztka Tivadar: A taorminai görög színház romjai című festményének? [5 pont]

3.      Mi annak az alkotásnak a neve, valamint a feltételezett létrehozási ideje, amely a Szépművészeti Múzeumban leltári számmal azonosított tárgy és a leltári számának az utolsó 4 számjegye 2095? [5 pont]

4.      Törölje a böngészőprogramja aktuális kezdőoldal-beállítását (programindításkor ne töltődjék be semmi)! [1 pont]

5.      Írja le, milyen az URL címek felépítése! [1 pont]

76. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, melynek a tárgya M7-76.

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      A levél első sorában értelmezze az FTP fogalmát! [1 pont]

2.      A levelet kapja meg Porta Judit, a porta.judit@ecdlteszt.hu e-mail címére, de ne másolatként! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a CICA3.JPG nevű grafikus fájlt, amelyet az C:\CD\DOKUMENT\BIOLOGIA\ALLAT mappában talál! [1 pont]

4.      A levél másolatát kapja meg az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy BAK76 nevű mappát az elküldött leveleket tartalmazó mappába! [1 pont]

7.      Másolja az összes 1 hónapnál nem régebbi levelet az elküldött levelek tárolására szolgáló mappából a BAK76 mappába! [1 pont]

8.      Állítsa be úgy a levelezőprogramját, hogy a beérkezett levelek listájában a prioritás ne szerepeljen, a fiók viszont igen! [1 pont]

B

1.      Ki az előfizetője a 30-509-1150 számú mobil telefonszámnak? [4 pont]

2.      Hol született az az előadó, aki Az internet szabadsága címmel tartott előadást, a Mindentudás Egyetemén? [5 pont]

3.      Keressen olyan weblapot, ahol ingyenesen letölthetőek zeneszámok, majd töltse le a megadott helyre Rúzsa Magdi előadásában a Valami Amerika című számot! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html oldalt!

4.      Állítson be fekvő laptájolást és az összes margót állítsa 1 cm-re! [1 pont]

5.      Nyomtassa ki csak az első oldalt! [1 pont]

77. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, amelyhez két csatolt fájl is tartozik. A levél tárgya M7-77.

1.      Mentse el mindkét fájlt a megadott helyre! [1 pont]

Készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

2.      Törölje ki a levél szövegéből az első öt sort, az elejére pedig írja be a saját nevét! [1 pont]

3.      Vegye fel a levél címzettjei közé az OKTATÓK csoportot is! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a LETTERS.ZIP nevű fájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PACK könyvtárában talál! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre egy FONTOS77 nevű levélmappát az elküldött levelek tárolására szolgáló mappába! [1 pont]

7.      Helyezze át az összes elemet az elküldött levelek tárolására szolgáló mappából a FONTOS77 mappába! [1 pont]

8.      Írja le, milyen egy elektronikus e-mail cím felépítése! [1 pont]

B

1.      Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Szent-Györgyi Albert tudós született? [4 pont]

2.      Hány lopott festményt tartanak nyílván a lopott műtárgyak adatbázisában Rippl-Rónai József festőtől? [5 pont]

3.      Mikor indul az utolsó Volán buszjárat Dunaújvárosból Kecskemétre, amely érinti Budapestet? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-46.html című oldalt!

4.      Töltse ki az oldalon lévő űrlapot az utasításoknak megfelelően, egyéb sportágként írja be a görkorcsolyát! Az űrlapot küldje el a vizsgáztató címére! [1 pont]

5.      Küldést követően lépjen vissza a böngészőjében az előző lapra, majd mentse el az oldalt ŰRLAP77 néven egy szövegfájlba, a megadott mappába! [1 pont]

78. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, amelyhez csatolás is tartozik! A levél tárgya M7-78.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Írja le a levélben, mit jelent, mire szolgál a tűzfal! [1 pont]

2.      A levél legyen alacsony (nem sürgős) prioritású! [1 pont]

3.      A levél másolatát kapja meg az OKTATÓK nevű csoport is! [1 pont]

4.      Csatolja a levélhez a NWELCOME.BMP fájlt, amelyet a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP mappában talál! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre FONTOS néven új levélmappát, amely a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

7.      Mozgassa át az M7-78 tárgyú levelet a FONTOS mappába! [1 pont]

8.      Kapcsolja ki annak az eszköztárnak a láthatóságát, amelyen a Törlés ikon (gomb) is szerepel! [1 pont]

B

1.      Hány eMagyarország pont található Békés megyében? [4 pont]

2.      Mennyi volt a felvételi ponthatár az elmúlt évben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki karán az államilag támogatott mérnök informatikus szakon? [5 pont]

3.      Mikor indul holnap délután az első Volán buszjárat Sárvárról Győr felé? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-46.html című oldalt!

4.      Töltse ki az oldalon lévő űrlapot az utasításoknak megfelelően, egyéb sportágként írja be az asztaliteniszt! Az űrlapot küldje el a vizsgáztató címére! [1 pont]

5.      Küldést követően lépjen vissza a böngészőjében az előző lapra, módosítsa az egyéb sportágat triatlonra, majd mentse el az oldalt ŰRLAP78 néven egy szövegfájlba, a megadott mappába! [1 pont]

79. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, amelyhez csatolás is tartozik! A levél tárgya M7-79.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      A levél másolatát kapja meg az a címzett is, akinek az e-mail címe aa@ecdlvizsga.hu! [1 pont]

2.      A levél másolatát kapja meg az OKTATÓK nevű csoport! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez az eredeti levéllel érkezett mellékletet! [1 pont]

4.      Sorolja fel tömören a levél első sorában, az internetes etikett legalább három ajánlását! [1 pont]

5.      Küldje el a levelet! [9 pont]

6.      Hozzon létre FONTOS79 néven új levélmappát, amely a beérkezett levelek tárolására szolgáló mappából nyílik! [1 pont]

7.      Az elküldött levelet másolja le a FONTOS79 mappába! [1 pont]

8.      Módosítsa a levelezőprogramja megjelenítési beállítását úgy, hogy a levelek listája a következő oszlopokkal jelenjen meg: Feladó, Tárgy, Érkezési dátum, Fiók! [1 pont]

B

1.      Hány féle zselésítő szer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? [4 pont]

2.      Mi volt a kivonás dátuma a Magyarországon forgalomból kivont 955609 1107339 EAN kódú terméknek? [5 pont]

3.      Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely RTF és TXT formátumban is megtalálható? [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-79.html oldalt!

4.      Az oldalon megtalálja egy morzegép fényképét. Mentse el a képet a megadott mappába MG néven BMP típusú fájlként! [1 pont]

5.      Állítsa be úgy a böngészőprogramját, hogy a Nyomtatás ikon (gomb) ne legyen látható! [1 pont]

80. FELADAT

A

A postaládájában egy ma érkezett levelet talál, sürgős prioritással, melynek a tárgya M7-80.

Olvassa el a levelet, majd készítsen elő válaszlevelet a következők szerint úgy, hogy a választ minden olyan címzett megkapja, aki az eredeti levél címzettje volt!

1.      Írja le röviden a levélben az e-mail cím szerkezetét! [1 pont]

2.      A levél másolatát ne kapja meg az a címzett, aki az eredeti levél címzettjei között utolsóként szerepelt! [1 pont]

3.      Csatolja a levélhez a C:\CD\DOKUMENT\PHOTOS\BMP mappában lévő legkisebb fájlt! [1 pont]

4.      Küldje el a levelet! [9 pont]

5.      Hozzon létre a beérkezett üzenetek tárolásának mappájába egy TITKOS nevű levélmappát! [1 pont]

6.      Nyissa meg a levelezőprogramja címjegyzékét, majd hozzon létre egy új csoportot 2 taggal. A csoport neve VIZSGA80 legyen! [1 pont]

7.      Az eredeti levél küldőjét vegye fel a címjegyzékbe VIZSGÁZTATÓ80 néven! [1 pont]

8.      Törölje a nem normál (átlagos) prioritásúakat a beérkezett elemek tárolására szolgáló mappából! [1 pont]

B

1.      Nagyváradon vagy Pécsett működik több színház, és pontosan mennyi? [4 pont]

2.      Hány könyv található a Zalaegerszegi Deák Ferenc Helyismereti Könyvtár gyűjteményében német nyelven vadászati témákról? [5 pont]

3.      Fordítsa le az angol nyelvű sloth szót francia nyelvre! [5 pont]

Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-46.html című oldalt!

4.      Töltse ki az oldalon lévő űrlapot az utasításoknak megfelelően, egyéb sportágként írja be a lovaglást! Az űrlapot küldje el a vizsgáztató címére! [1 pont]

5.      Küldést követően lépjen vissza a böngészőjében az előző lapra és mentse el az oldalt ŰRLAP80 néven egy szövegfájlba, a megadott mappába! [1 pont]

Találat: 3799