online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Adatszervezési alapfogalmak

számítógépes

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Átviteli minöséggel kapcsolatos kérdések
Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)
Automatika Segédlet Elektronikus eszközök szak II: évfolyam Nappali Müszaki Manager szak II: évfolyam Nappali
Egy kis elmélet
A képernyőtervezés elemei
Az operaciós rendszerek osztalyozasa
Xara Webstyle
Szamítógépes rendszer
Bevezetés az összetett alakzatok modellezésébe
Linux
 
bal also sarok   jobb also sarok

Adatszervezési alapfogalmakAz adatok összessége és az adatok közötti kapcsolatok a logikai és a fizikai értelmezés valamelyike szerint írhatók le. A fizikai adatleírás azt mutatja be, hogy az adatokat milyen módon rögzítik fizikailag a hardware-eszközökkel, a logikai adatleírás pedig azt a módot adja meg, ahogyan az adat a programozó, vagy a felhasználó számára megjelenik.


Tekintsük át először az adatok logikai leírásának alapfogalmait.
Az adatmező a névvel ellátott adatok legkisebb egysége. Az adatmező definiálásánál a nevén kívül meg kell adni a típusát és a méretét is. Az adatmező típusa valamely elemi adatt 545e48f ípus lehet, például numerikus, karakteres, vagy dátum. Az adatmező mérete mindig rögzített. A legkisebb méretű adatmező 1 bit, felső korlát gyakorlatilag nincs. Az adatmezők méretét általában byte-okban adják meg. Például a Név adatmező karakteres típusú, 40 byte méretű. Az adatmező mérete nem függ attól, hogy milyen hosszú nevet tárolunk benne, 40 byte-os lesz akkor is, ha a név Kis Pál, és akkor is, ha Kerekharaszti Eufrozina Angelika.


A rekord az összetartozó adatmezők együttese.


A file, vagy állomány adott típusú (logikai) rekord összes előfordulásának névvel ellátott gyűjteménye. Egy file-ban a rekordok lehetnek fix és változó hosszúságúak. Fix hosszúságú rekordok esetén minden rekord ugyanazokból a mezőkből épül fel. A változó hosszúságú rekordokban általában valamely mező, vagy mezőcsoport többször ismétlődik.


Tekintsünk például egy hallgatói nyilvántartást. Az összes hallgató adatai alkotják a file-t, a rekordok az egyes hallgatók adatait tartalmazzák, többek között a következőket: név, születési dátum, lakhely, évfolyam, csoport. Ezek az adatmezők. Az egyes adatmezők konkrét értéke lehet: Kiss Péter, 1972.09.01, Gödöllő, 2, 1.

Ha a hallgatói nyilvántartásban az egyes rekordokban a hallgatók vizsgajegyeit is tárolnánk, akkor változó hosszúságú rekordokat kapnánk, hiszen az egyes hallgatóknak különböző számú vizsgája lehet, így a tantárgy és vizsgajegy mezők az egyik hallgatónál ötször szerepelnek, mert öt tárgyból vizsgázott, míg a másiknál kilencszer, mert neki ennyi vizsgája volt.

Az adatok fizikai tárolása gyakran eltér a logikai formájuktól.


A fizikai rekord az adatoknak az az alapegysége, amelyet a számítógép egyszeri ki-, illetve bemeneti utasításával írunk ki, vagy olvasunk be. Az adatoknak azt a csoportját, amely egy fizikai rekorddá áll össze, blokknak nevezzük.


A fizikai rekordok összessége a fizikai file, amely azonosítóval van ellátva. A fizikai file jellemezhető méretével és az adathordozón való elhelyezkedésével.


A továbbiakban a logikai adatszervezéssel foglalkozunk.


A file-ban szereplő rekordokon, illetve azok egyes mezőin különböző műveleteket végezhetünk el, melyeket összefoglaló néven file-kezelésnek nevezünk. A file-kezelő műveletek három fő csoportba sorolhatók:


Szerkesztés jellegű műveletek. Ide tartozik a file létrehozása, megszüntetése, valamint az újraszervezése.

Újraszervezésre például akkor lehet szűkség, ha egy file az adathordozón - az új rekordok felviteléből adódóan - több területen helyezkedik el, és ez lassítja a feldolgozást. Az újraszervezés legegyszerűbb módja, hogy a file-t átmásolják az adathordozó egy másik - összefüggő - területére. Ennek eredményeként a file folyamatosan helyezkedik el az adathordozón.


Karbantartás jellegű műveletek, melyekhez az új rekordok beszúrása, rekordok törlése, valamint módosítása tartozik.
Feldolgozás jellegű műveletek, amelyek segítségével adott feltételeknek megfelelő rekordokat keresünk ki a file-ból.


A file-ok feldolgozása különböző módokon történhet:


Soros szekvenciális) feldolgozás esetén a file rekordjait a file elejéről, - esetleg a végéről - kezdve egyesével sorban olvasva dolgozzuk fel. Ez a feldolgozás a legtöbb esetben nem elég hatékony, bár a hatékonysága növelhető, ha a rekordokat a feldolgozási szempontnak megfelelő rendezettségben helyezzük el a file-ban. Például, ha egy hallgatói nyilvántartásból ki szeretnénk írni az egyes évfolyamok hallgatóinak névsorát, akkor amennyiben az adatok évfolyam, azon belül pedig névsor szerinti rendezettségben találhatók az adatállományban, akkor ezt a feladatot az adatállomány egyszerű végigolvasásával és a nevek nyomtatásával elvégezhetjük.
Amennyiben adatainkat csak szekvenciálisan kívánjuk feldolgozni, ez semmi különös file-szervezést nem igényel, az adatrekordokat szekvenciális szervezésű file-ban tárolhatjuk. Mágnesszalagon csak szekvenciális file-ok hozhatók létre.


Az index szerinti feldolgozáshoz minden rekordnak rendelkeznie kell egy kulcsmezővel, amely a rekordot azonosítja. Egyes megvalósítások kikötik, hogy a kulcsnak egyedinek - vagyis minden rekordban különbözőnek - kell lennie. A file-hoz tartozik egy index, amely tartalmazza az egyes kulcsokhoz tartozó rekordok fizikai címét. Így a kulcs alapján egy-egy rekordot könnyen megtalálhatunk. Például, ha a hallgatói nyilvántartásunkban a hallgatók személyi számát választjuk kulcsnak és erre felépítjük az indexet, akkor egy konkrét hallgató adatainak megkereséséhez elég megadnunk a hallgató személyi számát és az index segítségével a keresett rekord fizikai címe ismeretében a kívánt rekord beolvasható.

Az adatok index szerinti feldolgozása megvalósítható az index-szekvenciális file-szervezéssel. Az adatok a kulcs szerinti sorrendben szekvenciálisan kerülnek tárolásra az adat-file-ban. Az index kezeléséről, a megadott kulcsú rekord megkereséséről a software gondoskodik. Az új rekordok beszúrása egy túlcsordulási területre történik. Ha már túl sok rekord van a túlcsordulási területen, célszerű a file-t újraszervezni. A file természetesen szekvenciálisan is feldolgozható.
Nem szekvenciális szervezésű file-ok is lehetnek indexeltek. Indexelt file-t csak közvetlen elérésű adathordozón, elsősorban mágneslemezen, lehet létrehozni.


Direkt feldolgozás esetén a rekordokat fizikai címük alapján érjük el, így nincs szükség indextáblára. A fizikai cím megadásán általában a rekordsorszám megadását értjük. A rekordsorszám alapján a file-kezelő rendszer meg tudja állapítani a rekord fizikai címét. Ez a feldolgozás csak fix rekordméret esetén alkalmazható. Direkt file-szervezéssel valósíthatók meg a listák, vagy a fa-struktúrák. Ezen adatstruktúráknál egy-egy rekordban mutatók találhatók, melyek a rekordot megelőző, vagy követő rekordokra mutatnak. A mutatók a rekord fizikai sorszámát tartalmazzák. Direkt file-ok is csak közvetlen elérésű adathordozón hozhatók létre.Találat: 1282Felhasználási feltételek