online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Piacszegmentalas

marketing

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV
Az üzleti tervkészítés módszertana
A piac szegmentalasa
Marketingterv
Piackutatas, termék politika, értékesítési módok, elosztas, eladasösztönzés
Reklamterv a SC.Optimag SRL - vallalat szamara
A MARKETING ALAPJAI
A marketing fogalma
 
 

Piacszegmentálás

Szegmentum: a termék fogyasztása szempontjából releváns változók szerinti homogén csoportok.

Lehetséges szegmentálási változók: földrajzi, demográfiai, pszichográfiai (pl. életstílus – személyiség és demográfiai jellemzők alapj 626f51g án), magatartás (pl. termékhasználat, ismeret, attitűd).

A c2 statisztika két változó (X és Y) közti összefüggés statisztikai szignifikanciáját méri, segít meghatározni van-e szisztematikus kapcsolat a két változó között.

H0 (null hipotézis) az, hogy nincs összefüggés két változó között.

H1 (alternatív hipotézis) az, hogy van összefüggés két változó között (pl. a szegmentálási kritériumok és a piaci szegmensek között).

A null hipotézis tesztelési lépései:

a.             Felmérést készítünk egy reprezentatív mintán a két változó (X és Y) valóságos értékeiről. Az eredményeket kereszttáblába (kontingencia-táblába) tüntetjük fel, amely két vagy több változó gyakorisági eloszlásának összevonása egy táblázatba.

X1

X2

...

Xj

...

Xn

Összesen

Y1

X11

X12

...

X1j

X1n

K1

Y2

K2

...

Yi

Xij

Ki

...

Ym

Km

Összesen

åX1

åX2

åXj

åXn

X

   

Ahol,

           m, n – az X és Y változók száma

Xij – az „i” szegmens nagysága a „j” szegmentálási kritérium alapján

Xj – az adott oszlop összege

Ki – az adott sor összege

X – a teljes mintanagyság

b.            Kiszámítjuk a cellák várt gyakoriságát (elméleti gyakoriságát amennyiben nincs korreláció a két változó között)  a következő képlettel:

fij = , i = 1,m ; j = 1,n

c.             Kiszámítjuk a c2 statisztika értékét a következő képlettel:

ccalc2 = , minden cellára

d.            Összehasonlítjuk a  ctab2 értékét 95% valószínűséggel (p), az adott szabadságfokokkal (g) (a Fisher táblázat alapján) a kereszttáblából számított értékel ccalc2

            P = 0,95

         A kereszttáblázathoz kapcsolódó c2 statisztika esetén, a szabadságfokok száma egyenlő a sorok száma mínusz egy, illetve az oszlopok száma mínusz egy

            g = (m-1)(n-1)

Ha adott szabadságfok mellet a próbafüggvény számított értéke nagyobb, mint c2 – eloszlás kritikus értéke (ccalc2 ³ ctab2), a null hipotézist (H0) elutasítjuk, azaz a szegmentálási kritériumok szignifikánsak. Ellenkező esetben,  a szegmentálási kritériumok nem szignifikánsak.

e.             Abban az esetben ha a c2 statisztika teszt alapján a szegmentálási kritériumok szignifikánsaknak bizonyultak, következő lépésben elkészítjük a piaci szegmentum-fát. 

         A szegmentálási változók fontossági sorrendjét a következő képlet alapján számítjuk ki:    Max (ccalc2 - ctab2 )

Találat: 3365