online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Reklamterv a SC.Optimag SRL - vallalat szamara

marketing

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Az üzleti tervkészítés módszertana
A vallalkozas leírasa
Marketingkutatas - írasbeli kollokviumi kérdések, 2010. tavasz
A targyalasi módszerek bővített szemléltetése
Piac elemzés, Az üzleti elképzelés leírasa, Üzleti célok, Marketing terv
A piac térfogata
A marketing szerepe a gazdasagi tarsasagok tevekenysegeben, mukodeseben
 
bal also sarok   jobb also sarok

Apáczai Csere János Elméleti Liceum

Szakterület: Szolgáltatások

Képesítés: Gazdasági technikus

KolozsvárVégzős szakdolgozatReklámterv a SC.Optimag SRL

vállalat számára

Tartalom jegyzék


Témaválasztás megindoklása.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......

1A reklám

A reklám meghatározása

1.2 KOMUNIKÁCIÓ A VEVŐKKEL

1.3A REKlÁM FŐ FORMÁI


2Reklámtervezés

2.1Helyzetelemzés , Marketingtratégiák meghatározása és Reklámcélok meghatározása

2.2 Reklámszöveg tervezése

2.3 A reklámeszközök(média)kiválasztásának szempontjai

2.4 A reklámeszközök(média) jellemzői

2.5 Reklámhatás és reklámhatékonyság


1 A REKLÁM

A REKLÁM MEGHATÁROZÁSA

A reklám szó etimológiája

A reklám szó latin eredetű, jelentése hangosan ellentmond, nyilvánossá tesz, harsány kiabálás. A mai értelemben az 1830-as évek óta használják.

A reklám meghatározása

A reklám, mint a négy marketing-mix elem egyike, az eladótól a vevő felé irányuló informáciokibocsátás, annak érdekében, hogy a vásárló attitüdjét és magatartását befolyásolja. Olyan tömegkommunikációs műfaj, amelyet a hirdetők nemcsak a kereskedelemben, a piaci versenyben, hanem intézmények, civil szervezetek, a közszolgálat közönséggel való kommunikációja során is alkalmaznak. A lényege az, hogy a célcsoportot valamilyen termék, szolgáltatás megismerésére és megvásárlására rábírja, vagy hogy a reklám fogyasztóit bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról illetőleg elutasításáról meggyőzzön.

KOMUNIKACIÓ A VEVŐKKEL


Általános komunikáció

A komunikáció a társadalom egyik alapvető eleme. kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása történik. Az emberek vonatkozásában ez kiterjesztendő (résztelezendő): információk, gondolatok, érzelmek továbbítására. Úgy is mondhatnánk: a kommunikáció segítségével, megfelelő szimbólumok, szimbólum-rendszerek használata mellett az emberek információk, érzések, gondolatok közös értelmezésére törekszenek.


Általános komunikációs modell

(1 Ábra)


Marketingkomunikáció

A marketingkomunikáció a vállalati kommunikációnak az a része, amely a marketing funkcióhoz kötödik.Célja a befolyásolás, a vislekedés megváltoztatása - pl a kliens befolyásolása vásárlásra.

A kommunikáció hatékonyságát mint a kiváltott magatartásváltozásnak az üzenet kibocsátásával való viszonyát értelmezük. A kommunikácios üzenet különböyö képpen érinti a vásárlokat. Ugyanaz az üyenet egészen más fogadtatásra számithat, ha a vevőt érdekli az infórmáció vagy ha csupán yajhatás részeként itéli. A reklám révén kibocsátott információ vagy közvetlenül vagy az a által eredményez magatartásvátozást. A 2es ábrán az attitüd változtatás 2 utja figyelhető meg .

(2 Ábra)

1.3 A REKLÁM FŐ FORMÁI


A reklám szerteágazó tevékenységi kört fog át melyek köyött jelentős eltérések vannak. Ezen eltéreseket foglalja oszze a 3as ábra néhány megkülönböztető

jellemző fellvillantásával. A részletesebb bemutatás előtt ki lehet emelni, hogy a direct értékesités növelés illetve az imgae-épités mint cél a hirdetésnél együtt jelenik meg. Mig a PR hosszú távon fejti ki hatását, addig a reklám egyéb formái már rovid időtávon belül is értékesitési növekedést eredményezhetnek. Tovvábbi lényeges különbség figyelhető meg az elsödleges célcsoportot illetően. A PR fogja át a legnagyobb csoportot, mig az eladásösztönzés koncetntrál leginkább egy szükebb csoportra, a potenciális vásárlokra.


Reklám

Cél

Időtáv

Elsődleges célcsoport

Hirdetés

Értékesitésnövelés

Image-épités

Rövid

Fogyasztói célcsoport

Public Relations

Image-épités

Hosszú

Általános véleményalkotok

Eladássztönzés

Értékesitésnövelés

Rövid

Potenciális vásárlok(3 Ábra)

Hitdetés

Hirdetésnek tekintünk minden olyan személytelen vállalati üzenetet, melyért a megrendelő fiyet, s tömegkommunikácios eszközökön keresztül jut el a befogadóhóz.

A hirdetésnek három nagyobb formáját tartjuk számon :

országos hirdetés- ez az amikor egy vállalat egy általa kiválasztott uton üzenetet küld a vásárloknak pl.rádión vagy tv-n keresztül

kereskedői hirdetés- ez a viszonteladóknak szól, ezek érdeklödéset probálja felhivni a kinálatra

a helyi hirdetés- ez a kereskedők informácioszolgáltatása az aktuális választérl vagy akcióról

A hirdetés sikerének egyik fontos része a mit mondjunk? kérdés kiválasztása. Ez esetében számos stratégia követhető. Igy a hirdetés lehet:

. racionalitást kiemelő vagy érzelmekre ható

. termékeket bemutató vagy cask életképeket szemléltető

. onmagában megaálló vagy más termékkel őszzehasonlotható

. bevezető vagy fenntartó stb.


A hirdetés vagy reklámkampány a hirdetési eszközök időben koncentrált, ütemezett és nagymértékű alkalmazását jelenti. A reklámkampány központi elemüket a hirdetés alkotja.A hirdetés- bármilyen formájaban is nagyon fontos a marketing szakemberek számara.


Public relations

A hirdetéstől eltérően ay elsődlegesen nem eladási célokat szolgáló vállalati üzeneteket PR köyösségkapcsolatok néven foglaljuk össze.


Eladásösztönzés

Eladásösztönzés mindaz a vásárlok érdeklödését felkeltő reklámtevékenység, amely nem tartozik a hirdetés, PR és személyes eladás témakörébe. Az eladásösztönzésnek nagyon sok formája van ezek közül, ezek köyül néhány: a versenyek szervezése, ingyenes minták nyujtása, dijak, termékostolás, promocios ajándékok


2 REKLÁMTERVEZÉS


A reklámterveyés átfogja a reklámtevékenység teljes folyamatát, a célok meghatározását, a hirdetések elkészitését és időzitését, a media választását és az eredmények értékelését.

A reklámtervezés elkészotésének folyamata a 4es ábrán látható:

(4 Ábra)

4.1Helyzetelemzés , Marketingtratégiák meghatározása és Reklámcélok meghatározása

Helyzetelemzés a jövő piacának előjelzéséhez szükséges a jelenlegi helyzet pontos megismerése. Ez magába foglalja a külső és belső viszonyok elemzését. A külső környezet elemzése STEEP tényezők felmérésével lehetséges, a belső környezet elemzése SWOT elemzéssel

Marketingtratégiák meghatározása a stratégia nem részletesen kidolgozott terv, csak irányelveket határoz meg a célok elérésében használandó marketing eszközök, költségvetési igények és felhasználható források tekintetében. Az alapstratégiát fel kell bontani részstratégiákra a 4P szerint à termékpolitika, árpolitika, értékesítési politika, marketingkommunikációs politika

Reklámcélok meghatározása:a reklámcélok sokfélék lehetnek. Az 5 ábra megfogalmazza a marketing egyes területeihez kapcsolodó célokat.

Marketingterv területei

Reklámcél

Okatás és információ

-növekedjék az ismeret

-informáljunk

-keressenek minket

Márka és

image épités

-a vállalatnév ismerté váljon

-javuljon az image

-olyan emberekhez is eljusunk, amire az ügynökök nem képesek

Attitüdök befolyásolása

-könnyitsük az eladást

-irjanak rolunk

-legyözzük az előitéleteket

-befolyásoljuk a végső felhasználokat

Lojalitás és

emlékeztetés

-csökkentsük az értkesitési költségeket

-növeljük az eladásokat

(5 Ábra)

A reklámcélokkal kapcsolatos elvárások szerint a fontos hogy reklámcélok : világosak egyetértésen alapulók, cask relám eszközeivel befolyásolhatók, mérhetőek és tesztelhetőek legyenek


4.2Reklámszöveg tervezése

A reklámtervezés következő szakasza a reklámszöveg copy) tervezése. A copy a reklámüzenet tartalmának leirásást jelenti, melynek végterméke a kész hirdetés. A reklámszövegterveyést a 6 ábra mutatja be.

A tervezési folyamatban nem mindig vallik szet olyan élesen az alkotási szakasz s termelési szakasztól.Mindkét szakasz nagyon fontos a végeredmény szempontjábol.Az alkótási szakasz során a reklámcélok és a költségvetés ismeretében kell a reklámüzenet alternativáit megtervezni.

Számos lehetséges út létezik a reklámszőveg megalkotására. Ez valójában a kreativ szövegirók feladata, és e tekintetben nehéz egzakt szempontokat találni a sikeres, hatékony reklámszövegre vontakozoan.A kreativ jelleg ellenére lényeges, hogy a reklámszöveg jól tükrözze a reklámcélok szempontjait.

A reklámszőveg önmagában még nem elégendő, hogy a reklám elkészüljön.Az Illusztrálás során kell megalkossuk a reklám megjelenését, melyet a layoutban osszegezünk.Az illusztrálás során kell elhelyeznünk a logo-t, a használt védjegyet, szineket kell választani egyszomval mek kell alkotni a vizuális azonositást.

A layoutban osszegződik a reklámszöveg, az illusztráció, a cimsor stb. A reklámtervezés során lényeges döntési pont a megrendelői elfogadás.Ennek alapján kerülhet sor a layout véglegesitésére és a megfelelő kiviteleyő kiválasztására.A nyomtatott hirdetések esetén öt fontosabb szempontot emelhetünk ki: egyensúly, kontraszt, arányok, ay olvasás sorrendje és az egység.

A hirdetésekben nagyon fontos odafigyelni a Grafika és látványtervezésre

. a hirdetés színvonalának emelése, kiemelés a környezetéből, ennek célja: megkülönböztetés, figyelem felhívás, egyedivé tétel. Eredménye pedig az, hogy könnyebben rögzül.

. mindig az adott áru / termék / szolgáltatás arculatához, illetve célcsoportjához és a hirdetés üzenetéhez és céljához, valamint az adott médium lehetőségeihez kell igazítani, és lehetőség szerint a legfeltűnőbb, legkreatívabb eszközhasználattal és a leghatékonyabb megjelenés céljának érdekében kell elkészíteni(6 Ábra)
4.3A reklámeszközök(média)kiválasztásának szempontjai

A médiatervezés a reklámcéloknak legjobban megfelelő médiaszerkezet összeállitásátjelenti, melynek során a kiválasztott médiárol, a megjekenitési időbeli üutemzéséről kell dönteni.

A médiatervezés során több szempontot kell egyszere mérlegelnünk. Igy tekintettel kell lenni arra: - hány kontaktus jon létre egy adott medium alkalmayásakor?

- mennyiben felel meg a kiválasztott szegmentumban?

- hányszor kerüljön sor ismétlésre?

- megfelelő hirdetési időszak kiválasztása 

4.4A reklámeszközök(média) jellemzői


A nyomtatott hirdetés- sajtó


A különböyő napilapok es magazinok előnye, hogy nem korlátozott a hirdetés mértéke és, hogy általuk gyakran szűk célcsoportok is elérhető.Szintén fontos , hogy a sajtó heterogén jellegéből adódóan image és időszakos (promóciós) üzenet eljuttatására is alkalmas. Kupon és termékminta is nyomtatható , befűzhető. Egz másik előny az hogy területileg irányítható (a megyei napilapok segítségével).A számos elöny mellett a sajtóban való hirdetés hátránya az, hogy az emberek gyakran átlapozzák a hirdetéseket.


A televizió


A tv előnye a kepi megjelenitésben es abban van, hogy viszonylag széles célcsopothoz jut el.Mivel képi és hangüzenetek eljuttatására alkalmas egyszerre két érzékszervre hat.Egy másik fontos előny az, hogy az elérés a célcsoport körében reprezentatív statisztikai módszerekkel mérhető, mutatószáma a GRP.Hátránya, hogy gyakran nem lehet kizárolag a célcsoportra koncentrálni es csak rövid, egyszerű reklám üzenetek eljuttatására használható.


Előny

Hátrány

Presztízs érték

legnagyobb


Befogadói szituáció

legkedvezőbb (otthon, kényelmesen)

háttérzaj, megszakítások

Technikai adottságok

legjobb


Közönség összetétel

legtöbb ember

nagy a meddőszórás

Célozhatóság

műsoridővel, csatornával, műsoron belül, helyileg lehet célozni


Költség

1 főre jutó nagyon pici

legdrágább

Rugalmasság


legrugalmatlanabb

Élettartam


rövid, amíg nézem, többször kell leadni

Jogi korlátok


korlátozott idő, és témakör

  (7 Ábra)

Rádió

A rádiohirdetés régota elterjedt, rendkivüli rugalmasságának köszönhetöen. Nem kell hozzá írni-olvasni tudás, így nagy tömegek használják információforrásként A rádióadók általában jelentős részben állami intézmények - központilag szabályozzák az egyes országokban azt, hogy piaci befolyásoló céllal mikor, hogyan, milyen keretek között vehető igénybe ez a csatorna. A kereskedelmi rádiók fizetett anyagok sugárzásából tartják fenn magukat. Nehéz a hallgatóközönség szelektálása A rádióhirdetések tarifái a megfizethető kategóriában mozognak. A rádióhirdetés viszonylag , gyors.


Előny

Hátrány

Presztízs érték

emberi hang


Befogadói szituáció

utazó közönség - mindenki háttérzajként hallgatja

mindenki háttérzajként hallgatja

Technikai adottságok

képzeletbeli, mindent elképzelünk

nincs vizualitás, nincs adat

Közönség összetétel

sok ember hallgatja

nagy a meddőszórás

Célozhatóság

megfelelő csatornaválasztással elérhető


Költség

1 főre jutó alacsony

gyakori megjelenés szükséges

Rugalmasság

rugalmas


Élettartam


nem visszakereshető, éppen amíg hallom, addig érvényes

Jogi korlátok


korlátozott idő, bizonyos termékeket nem lehet

(8 Ábra)

 Internet

Az internet a legmodernebb és a leggyorsabban fejlődő medium,gyakran alkalmazott formái a banner hirdetés és a fizetett kereső


.A leghatékonyabb változata a vírusmarketing.

Közvetlen hirdetés

A közvetlen hirdetés általában jó kiegészitője a tommegkommunikácios eszközöknek.Jellegzetesége, hogy a fogyasztó közvetlenül találkozik a hirdetéssel és nem tömegkomunikácion keresztül.A legfontosabb közvetlen hirdetési forma a Direct Mail, ez egy értékesitési célzatu irásos üzenet, level, amely közvetlenül a fogyasztó cimére érkezik.A közvlen hirdetés eszköyei lehetnek a katalógusok, röplapok, újságbetétek, postai kártyák, formalevelek, áruminták stb.


Közterületi hirdetés

A külső hirdetés önmagában csak ritkán hatásos, ezért más médiummal kombinálva alkamazzák.Formái:plakátok, táblák, displayek. A plakátok lehetnek: időszakos, óriásplakát, city-light, plakát henger, kandeláber (lámpaoszlop), falragasz. Új megjelenési formák: térbeli kiegészítők, forgóprizmás, mobil variációk, festett táblák, világító berendezések stb


Előny

Hátrány

Presztízs érték

szeretjük őket

alacsony

Befogadói szituáció

úton-útfélen van (gyakori kontaktus)

mozgás közben felületesen nézzük meg

Technikai adottságok

nagy felület, változatos lehet (villogó, világító, színes)

kevés infót kell, hogy tartalmazzon (egyszerű üzenet)

Közönség összetétel

széles

vegyes célközönség

Célozhatóság

területileg lehet szűkíteni

erősen korlátozzák

Költség

1 főre jutó alacsony

gyártási ktsg magas, kell egy adathordozó is

Rugalmasság


rugalmatlan (sokáig van fent, meg kell várni, míg az előző leszedi)

Élettartam

hosszú, sokáig látják


Jogi korlátok


telepítés is engedélyhez kötött, korlátozott

 (9 Ábra)

Személyes eladás

Személyes eladás piacbefolyásolás kommunikatív eleme. A fogyasztó befolyásolása ebben az esetben közvetlenül, személyes kommunikáció útján valósul meg, a kommunikátor és a befogadó között közvetlen kapcsolat alakul ki. Azon folyamat során, ahogyan a termék a termelőtől a fogyasztóig eljut valamilyem módon minden esetben fellép a személyes meggyőzés esete.
       A személyes eladás előnyei :
.    részletes és pontos információk szerezhetők a fogyasztói igényekről
.    tájékozódni lehet a partnerek piaci intézkedéseiről, üzleti reakcióikról
.    műszaki-gazdasági feladatok is elláthatók
.    speciális piackutatási munkák is elvégezhetők
.    azonnali reakciói és válaszreakció is lehetséges
A személyes eladás hátrányai :
.    nagyon magas az egységnyi eladásra jutó költség
.    a rendszer kiépítése nehézkes

Egyéb eszközök

Az egyéb eszközök csoportjába tartózik a csomagolás és a cimke, további eszközcsoportot alkot az eladás helyén alkalmazott hirdetés, az árutartó állvány stb


5 Reklámhatás és reklámhatékonyság

Reklámhatékonyságon a reklámra forditott kiadásoknak a reklám követkeytében előáalló nyereségnövekedésből származó megtérüléseket értjük. A marketing által kifejtett minden erőfeszités végső soron a nyereség növelését célozza A reklámhatékonyság-mérés összetett probléma. Kvalitatív módszereinkkel arra a szűkebb kérdésre keressük a választ, hogy milyen nyomot hagyott a kampány a fogyasztó lelkében, érzelmeiben, érvelésében, attitűdjeiben a márkával kapcsolatban. A stratégiai alapgondolat minőségét ilyenkor mérhetjük le igazán - a kampány sikerességét csak a konkrét rövid és hosszú távú kommunikációs célok ellenében értékelhetjük. A reklámhatékonyság egyik legfőbb mutatója a kérlelhetetlen eladási statisztika, azt azonban nem szabad elfelednünk, hogy az eladásnak a reklám csupán egyetlen eleme és lehetséges katalizátora. A reklámhatékonyság megítélésekor kutatókként ezért elsősorban a fogyasztói attitűdökben és érzelmi viszonyulásokban bekövetkezett változásokra helyezzük a hangsúlyt.


Reklámhatáson a kibocsátott üzenet fogyasztóhóz történő eljutását, más szóval a kommunikáció eredményességét értjük.

A reklámhatás két részből áll:

1.Kialakulási szakasz.: A reklám meggyőző szerepe a kialakulási szakaszban meghatározó.

2. Csökkenési szakasz, az információ elvesztése :A termék használatával kapcsolatos tapasztalatok szerepe a csökkenési szakaszban a meghatározó. Érdekes megfigyelés, hogy a reklámozás befejezése gyakran nincs hatással a reklámhatás csökkenésére. A reklámhatás elavulása nem azt jelenti, hogy a célcsoport elfelejti az üzenetet, hanem azt, hogy az emlékeztető reklámok ismételgetése nem jelent számára érdekességet, hasznosíthatót.

Reklámhatás-vizsgálat kérdöiv által A kérdőíves megkérdezés a háztartásokban személyesen történik.A célcsoportot jól reprezentáló mintára van szükség (pl. országos, területileg rétegzett mintavétel, a településeken véletlen sétás eljárással, a háztartáson belül a célcsoport tagjai körében születésnapi kulccsal).3.Reklámozás a SC. Optimag SRL vállalatban


3.1 A vállalat bemutatása

A vállalat neve: SC. Optimag SRL

Székhelye: Kolozsvár, Memorandumului u. 9 szám

Telefonszám: 0264-591113

Fax: 0264-591113

Az  optimag vállalkozást 1997-ben alapították egy optometrista vezetésével aki korábbi 25 éves szakmai tapasztalattal, boltvezetõi és szemvizsgálói gyakorlattal rendelkezett
A céget azzal a szándékkal alapították, hogy a korábbi gyakorlattal szemben egy sokkal ügyfél-centrikusabb és emberibb teljes körû optikai szolgáltatást nyújtó szaküzletet hozzanak létre.Szalonjukban korszerû mûszerekkel, gépekkel felszerelt szemvizsgáló helyiséget alakítottak ki, ahol szemorvos végez teljeskörû szemészeti vizsgálatot, szemüveget viselõknek.
A Mûhelyünkben pedig a jelenlegi egyik legkorszerûbb komputer-vezérelt automata csiszológéppel, helyben készítik el a szemüvegeket.

3.2. A vállalat politikája

A vállalat sikeres és jol működik azért mert a kínálatot úgy rendezték be hogy:

. minden generációt kitudjanak szolgálni

. minden igényszintnek és pénztárcának

. minden pénztárcának megtudjanak felelni

Az alkalmazottak sok éves optikusi tapasztalata biztosítja, hogy minden kliens a legmagasabb szakmai szintű kiszolgálást kapja.

Célkitűzések:

. gyártási és értékesítési rendszer folyamatos fejlesztése hogy a termékek az elvárásoknak mégjobban megfeleljenek

. az üzleti forgalom szintjének megtartása

. az elvárások tulteljesitése

. a vásárlokkal kialakitott kapcsolat megszilárditása

. egy új szalon megalapitása

Szolgáltatások

. Ingyenes komputeres és szemorvosi látásvizsgálat ha kliensnek szemüvege van a vállalatnál
. Szemüvegkészítés expressz gyorsasággal, saját mûhelyünkben legkorszerûbb komputervezérelt automata berendezésekkel.
. Szemüvegjavítás /lencse áthelyezés, keretforrasztás 1 nap alatt, szárcsere, ragasztás stb
. Korszerű monitorszűrő szemüvegek készítése cégeknek, szemvizsgálattal, kedvezményekkel.

33.Hogyan reklámozza magaát a SC. Optimag srl

A vállalat három tipusú reklámmal probálja a kliensek figyelmét felkelteni: közvetlen hirdetés által, közterűleti hirdetés által és személyes eladást altal.

Közvetlen hirdetésként a vállalat szorólapokat állit a potenciális kliensek rendelkezésére.A szorólap jellegzetesége, hogy a fogyasztó közvetlenül találkozik a hirdetéssel és nem tömegkomunikácion keresztül.Igy a hirdetés nem alapzajként éri a klienst hanem jobban, személyesseben hat rá.

A vállalat szorólapja

Közterűleti hirdetésként a vállalatnak egy plakátja van amely egyben a bejáratot is jelzi.Ennek a reklámozási formának a legfőbb előnyei: a költség alacsony, hosszú az életartama és nagyságának köszönhetően könnyen elkapja a figyelmet. Hátrányai peddig: mozgás közben felületesen nézzük meg, kevés infót kell, hogy tartalmazzon a telepítés pedig engedélyhez kötött, korlátozott.


A személyes eladást is alkalmazza a vállalat: az üzlet személyzete közvetlenül személyesen befolyásolja a fogyasztót . A személyes eladás előnyei : részletes és pontos információk szerezhetők a fogyasztói igényekről, speciális piackutatási munkák is elvégezhetők,  azonnali reakciói és válaszreakció is lehetséges. Hátrányai pedig: nagyon magas az egységnyi eladásra jutó költség, a rendszer kiépítése nehézkes.


3.4 Katalógus es sajtó-hirdetés készitése a SC.Optimag Srl vállalat számáraTalálat: 12309