online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A piac térfogata

marketing

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A BIOMILK KFT VÁLLALATÉRTÉKELÉSE PRAKTIKA DOLGOZAT
MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET
Piackutatas, termék politika, értékesítési módok, elosztas, eladasösztönzés
A reklam eszközei
Marketingkutatas - írasbeli kollokviumi kérdések, 2010. tavasz
Konvergenciakritériumok: út a közös pénzhez
A piac térfogata
 
bal also sarok   jobb also sarok

A piac térfogata


A piac térfogata - az a paraméter, amely mennyiségi méreteit fejezi ki egy adott földrajzi övezetben, meghatározott időben és marketingkörnyezetben.


Jelölések:

i - termék jelzőszám i=1-6 szintek, (termék, osztál 121c21b y, vonal, cég, ipar)

j -  földrajzi jelzőszám j=1-5 szintek, (fogyasztó, terület, régió, ország, vílág)

k- idő jelzőszám k=1-3 szintek, (rövid, közepes, hosszú) 


1. A piac teljes térfogata

a)      a piacpotenciál (globális kereslet) Cijk - egy adott termékből az elméletileg lehetséges eladások összessége adott térben és időben

b)      az összkínálat Oijk - egy adott termékből különböző termelők által eladásra kínált összmennyiség, adott térben és időben

c)      a piacvolumen Vijk - a megvalósult eladások összege

d)      a piac telítettsége - a kereslet kielégítettségére utal, adott térben és időben

,      0 £ Sijk³

- akkor , az , a piac telített

- , akkor , , a piac telítetlen

- V=min(Cijk, Oijk)

e)      a látszólagos fogyasztás - országos szinten alkalmazzák

ahol,     CAik - az i termék, k időszakban mért látszólagos fogyasztása

Qik - az i termék, k időszakban mért termelési volumene

Iik - import

Eik - export


2. A piac részleges térfogata

a)      a termék piaca (Vijk) - a terméknek a fogyasztásba történő behatolása, a fogyasztók általi igénylésé, a folyó és jövőbeni eladási lehetőségeit képezi,

ahol,    Vijk - az i termék piaca, j régióban, k időszakban

Vik - i termék eladásának volumene, k időszakban

Nijk - a vásárlók száma

Qijk - az átlagosan vásárolt mennyiség.

A piaci kiterjesztési lehetőségei

Az extenzív út feltételezi új fogyasztók megnyerését

Az intenzív út feltételezi egy fogyasztási egység (egyén, család, szervezet) tényleges fogyasztási szintjének az optimális szintre történő emelését

b)      a vállalat piaca (Vfijk) - a vállalat által értékesített termékek volumene

,

ahol,     Vfijk - az f vállalat, i termékének, j régióban, k időszakban mért piaca

Vfk - az f vállalat piaca a k időszakban

Nfijk - f vállalat, i terméke fogyasztóinak a száma, j régióban, k időszakban

Qfijk - egy fogyasztó által átlagosan vásárolt mennyiség (f vállalat, i terméke, j régióban)

A piaci kiterjesztési lehetőségei: extenzív, intenzív

c)      a piaci részesedés (Cfijk) - a vállalatnak a részesedése a szegmentum forgalmából (% százalékosan is ki lehet fejezni)

, 0 £ Cfijk £ SCfijk = 1

, V-t mennyiségben és értékben is ki lehet fejezni


d)      a vállalat versenyhelyzete - a vállalatnak a piacvezető vállalathoz viszonyított piaci helyzetét jellemzi (NEM LEHET százalékosan is % kifejezni)

, Pcf <1 piacvezető, Pcf>1, Pcf=1

Pcf - az f vállalat piaci versenypozíciója

Cf - az f vállalat piaci részesedése

ci - a piacvezető vállalat piaci részesedése

e)      mennyiség szerinti megoszlás DN - a vizsgált termékeket forgalmazó üzletek aránya a hasonló termékeket forgalmazó összességéből, a mutató értéke 0-1 között mozog

f)        érték szerinti megoszlás DV - a vizsgált termékeket forgalmazó üzletek forgalma a hasonló termékek összforgalmából, a mutató értéke 0-1 között mozog

Találat: 1854