online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

A piac térfogata

marketingFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
A BIOMILK KFT VÁLLALATÉRTÉKELÉSE PRAKTIKA DOLGOZAT
MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET
Piackutatas, termék politika, értékesítési módok, elosztas, eladasösztönzés
A reklam eszközei
Marketingkutatas - írasbeli kollokviumi kérdések, 2010. tavasz
Konvergenciakritériumok: út a közös pénzhez
A piac térfogata
 
 

A piac térfogata


A piac térfogata - az a paraméter, amely mennyiségi méreteit fejezi ki egy adott földrajzi övezetben, meghatározott időben és marketingkörnyezetben.


Jelölések:

i – termék jelzőszám i=1-6 szintek, (termék, osztál 121c21b y, vonal, cég, ipar)

j -  földrajzi jelzőszám j=1-5 szintek, (fogyasztó, terület, régió, ország, vílág)

k- idő jelzőszám k=1-3 szintek, (rövid, közepes, hosszú) 


1. A piac teljes térfogata

a)      a piacpotenciál (globális kereslet) Cijk - egy adott termékből az elméletileg lehetséges eladások összessége adott térben és időben

b)      az összkínálat Oijk - egy adott termékből különböző termelők által eladásra kínált összmennyiség, adott térben és időben

c)      a piacvolumen Vijk - a megvalósult eladások összege

d)      a piac telítettsége - a kereslet kielégítettségére utal, adott térben és időben

,      0 £ Sijk³

- akkor , az , a piac telített

- , akkor , , a piac telítetlen

- V=min(Cijk, Oijk)

e)      a látszólagos fogyasztás – országos szinten alkalmazzák

ahol,     CAik – az i termék, k időszakban mért látszólagos fogyasztása

Qik - az i termék, k időszakban mért termelési volumene

Iik – import

Eik – export


2. A piac részleges térfogata

a)      a termék piaca (Vijk) - a terméknek a fogyasztásba történő behatolása, a fogyasztók általi igénylésé, a folyó és jövőbeni eladási lehetőségeit képezi,

ahol,    Vijk – az i termék piaca, j régióban, k időszakban

Vik – i termék eladásának volumene, k időszakban

Nijk – a vásárlók száma

Qijk – az átlagosan vásárolt mennyiség.

A piaci kiterjesztési lehetőségei

Az extenzív út feltételezi új fogyasztók megnyerését

Az intenzív út feltételezi egy fogyasztási egység (egyén, család, szervezet) tényleges fogyasztási szintjének az optimális szintre történő emelését

b)      a vállalat piaca (Vfijk) - a vállalat által értékesített termékek volumene

,

ahol,     Vfijk – az f vállalat, i termékének, j régióban, k időszakban mért piaca

Vfk – az f vállalat piaca a k időszakban

Nfijk – f vállalat, i terméke fogyasztóinak a száma, j régióban, k időszakban

Qfijk – egy fogyasztó által átlagosan vásárolt mennyiség (f vállalat, i terméke, j régióban)

A piaci kiterjesztési lehetőségei: extenzív, intenzív

c)      a piaci részesedés (Cfijk) - a vállalatnak a részesedése a szegmentum forgalmából (% százalékosan is ki lehet fejezni)

, 0 £ Cfijk £ SCfijk = 1

, V-t mennyiségben és értékben is ki lehet fejezni


d)      a vállalat versenyhelyzete - a vállalatnak a piacvezető vállalathoz viszonyított piaci helyzetét jellemzi (NEM LEHET százalékosan is % kifejezni)

, Pcf <1 piacvezető, Pcf>1, Pcf=1

Pcf – az f vállalat piaci versenypozíciója

Cf – az f vállalat piaci részesedése

ci – a piacvezető vállalat piaci részesedése

e)      mennyiség szerinti megoszlás DN – a vizsgált termékeket forgalmazó üzletek aránya a hasonló termékeket forgalmazó összességéből, a mutató értéke 0-1 között mozog

f)        érték szerinti megoszlás DV - a vizsgált termékeket forgalmazó üzletek forgalma a hasonló termékek összforgalmából, a mutató értéke 0-1 között mozog

Találat: 1795