online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A VEZETÉS TERMÉSZETE, EREDETE

menedzsment

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A kommunikació
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
Informatikai projektmenedzsment
VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK
A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE
AZ ÉRTEKEZLETEK ÉS TÍPUSAIK, AZ ÉRTEKEZLET MEGSZERVEZÉSE, LEVEZETÉSE, A NEHÉZ EMBEREK KEZELÉSE
 
 

A vezetés természete, eredete. A vezetés általános jellemzői.

Kezdetben a vezetést művészetnek vélték, melyet csak különleges adottságokkal, tulajdonságokkal rendelkező emberek folytathattak sikerrel.

Sokak szerint a vezetés más emberek feletti uralkodás, amit a hatalom birtokában bárki gyakorolhat. Egyre erősödik az az álláspont, hog 121e47b y a vezetés tudomány, mert átadható és tanítható ismeretanyag. Ezen ismeretek rendszerezetté válásával elméletté fejlődött.

A vezetés ma már elsősorban mindennapos munkatevékenység, tanult mesterség. A vezetés a legrégibb művészet és a legújabb tudomány.

A vezetés az adott szervezetben lezajló folyamatokba történő személyes, közvetlen beavatkozás, elsősorban a folyamatokban résztvevő emberek befolyásolása révén.

Az evolúció során az előembert a tudatos és fizikai tevékenység változtatta a mai értelemben vett emberré. A tudatos cselekvésnek két összetevője van:

Ø      vezetési: a tevékenység céljának kitűzése, a cselekvési mód meghatározása, az akarat célra irányítása, az elért eredményeknek a kitűzött célokhoz mérése, összehangolása;

Ø      végrehajtási: a cselekvés maga.

Az egyes embereket közösségekké az együttes cselekvés teszi. A tudatos cselekvés során kialakul egy különleges tevékenység, a vezetés. A közösségben szükségszerűen jelentkezi a vezetés igénye. Legyen:

¨      egy élenjáró, akit követni lehet vagy kell;

¨      olyan, aki mindenkinél jobban tudja, és meg is mondja, mikor, hogyan és mit cselekedjenek.

Az ilyen embert választják ki, vagy fogadják el vezetőül.

A vezetés tehát az együttes tevékenység, a társadalommá fejlődés szükségszerű következménye. Az irányító-befolyásoló tevékenység folyamatos gyakorlásával válik a vezető a szervezet, szélesebb értelemben pedig a vezetők a gazdaság és a társadalom fejlődésének alakítójává.

Első megjelenési formájában: a vezetés közvetlen, ember és ember – vezető és vezetett – közötti kapcsolat. Kisebb csoporton belül a vezető közvetlenül közli elgondolásait, rendelkezéseit mindazokkal, akiknek a cselekedetét befolyásolni akarja. Amikor a közvetlen befolyás az emberek nagy száma miatt lehetetlen vagy sikertelen, megjelenik a vezetés áttételes formája, kialakulnak a vezetés módszerei, szintjei.

A vezetés általános jellemzői:

1.      A vezetés ott és akkor valósul meg, ahol és amikor az együtt tevékenykedő emberek között olyan munkamegosztás jön létre, amelynek alapján egyes emberek feladata a tennivalók meghatározása, a többieké pedig a feladatok végrehajtása.

2.      A vezetés az emberek által meghatározott vagy elfogadott célok elérésére létrejött szervezet keretein belül működik. A szervezetre jellemző, hogy:

§         emberek és eszközök dinamikus együttese,

§         céljai és a célok elérésének módjai az idők során változnak,

§         rendelkezik a hatáskörök és a felelősség hierarchiájával,

§         egy totális környezet egyik alkotó eleme, ezért a környezethez alkalmazkodnia kell.

3.      A vezetés a szervezetet működteti, a működés a szervezetben tevékenykedő emberek cselekvésében nyilvánul meg.

4.      A vezetésnek biztosítania kell az együttes tevékenységhez szükséges objektív és szubjektív feltételeket.

5.      A vezetés a hatalom gyakorlásának egyik formája. Az emberek egy csoportjára csak azok tudnak befolyást gyakorolni, akik valamilyen hatalommal rendelkeznek. A vezető hatalma eredhet az erőforrások feletti rendelkezési jogból, a kényszerítő eszközök alkalmazásának a lehetőségéből, illetve a vezető tekintélyéből, személyes tulajdonságaiból.

Találat: 1325