online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Vilagnézet és filozófia

filozófia

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
Filozófia és az ideológia viszonya
A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma
Ismeretelméleti alternatívak: RACIONALIZMUS
Ismeretelméleti alternatívak: EMPIRIZMUS
FRIEDRICH NIETZSCHE A vidam tudomany (aforizmak)
Az igazsag problémaja
Vilagnézet és filozófia
 
 

Világnézet és filozófia

1.)   Empírikus, tapasztalati, gyakorlati megismerés

2.)   Teoretikus, tudományos megközelítés

TAPASZTALATI SZINT

TUDÁS

VILÁGNÉZET

(rendezetett ismeretek)

VILÁGKÉP +

VÉLEMÉNY

         Ý             Ý                Ý

(elképzelés a világról mint egész 111i86b ről)

- érzelmi, akarati viszonyítás

Konkrét ismeretek a világ dolgairól

-hitszerű kiegészítés

RÉSZEK

Û

EGÉSZ


A rendszerezett ismereteket tudásnak nevezzük.

Nemcsak a konkrét, rendszerezett ismeretek voltak.

A gyakorlati tudása alapján kialakít egy képet a világról. (különböző világképek)

Az ember nemcsak értelmi lény, hanem érzelmi. Véleményt formál a világról is. Ez egy hitszerű vélemény, empírikus érvekkel nem tudjuk igazolni.

ELMÉLETI SZINT

A tudományok differenciálódása

FILOZÓFIA

Ý

TUDOMÁNY

n    tudományos igényű világnézet tudományos szakszerűséggel törekszünk válaszolni.

n    tudományos módszerű gondolkodás

általánosított ismeretek, törvények rendszere, ”rendszerré szerveződött tudás”

ÞTUDOMÁNYOS VILÁGKÉP +

(a tudományok eredményei felhasználásával elképzelt világ

ÉRTÉKELÉS

(viszonyulás az ilyen világhoz)

A tudomány mindig általánosított ismereteket törvények formájában fogalmazza meg.

Egzakt: nézhetőség, erre törekszik

Objektív: a valóság olyan semmilyen

Dekantropomorf: a személyes vágyakat nem viszi be a kutatásba, nem megszemélyesítettek a tudományok törvényei.

A tapasztalati szinten van a világkép + hozzá való viselkedés.

A tudományos világképhez is viszonyul az értékelés. Ez az egész együttesen alkotja a filozófiát.

Tudományos igénnyel lép fel, de ezt az egészet sohasem tudja teljesíteni. Tudományos módszerű gondolkodás a filozófia.

Minden világnézet objektív ismeretrendszer és szubjektív meggyőződéssel, véleménnyel kiegészítve. Átfogja a természet egészét, benne a társadalom egészét és az egyik egészét (testét, érzelmi világát, lelkét, gondolkodását). Minden világnézet az Univerzumra vonatkozik.

A filozófia: objektív tudományos tartalom és a hozzátett szubjektív, hitszerű kiegészítés. A filozófia tudományos igényű világnézet.

A nézőpontja különbözik minden más nézőponttól. A világnézetünket teljesebbé teszi. Világnézete mindenkinek van.

Vannak más vélemények a filozófiáról.

NEM TU.

ROKON A MŰVÉSZETTEL (H. BERGSON)

ESZTÉTI-KAI RENDET VISZ A GONDOL-KODÁSBA ÉS CSELEK-VÉSBE (SCHILLER)

HITTUDOMÁNY (neotonizmus) (HEIDEGGER)

A BELSŐ TAP. TUDOMÁNYA (APELTI) önvizsgálat

AZ EMBERI TUDÁS TELJ. (A. COMTE)

A NYELV ÁLT. ALAPVETŐ PROBL.

TUDOMÁNYOK TUDOMÁNYA (RUSSELL)

EGZAKT TUD.

NEWTON: „Fizika óvakodj a metafizikától.”

A filozófia megpróbál túlmutatni a tudományokon. A filozófia szokatlan kérdéseket tesz fel. Kritikusan viszonyul a tárgyához.

Találat: 4320