online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

számítógépes

Számítógépes program, Számítógépes grafika

Esszé Projekt


 

Access 2000 kezdő


Tartalomjegyzék Bevezetés.............................................................................................................................. 3 Elméleti alapok...........................................................................


Funkcionalis függőségek, normalformak


Funkcionális függőségek, normálformák Funkcionális függőségek: Amikor egy relációt attribútumainak jelentése szerint vizsgálunk, akkor egyes attribútumok között bizonyos függőségeket tapasztalhatunk. Ezek közül a legfontosabb az E.


Sémakezelés és tarolasi struktúrak hierarchikus adatbazisokban


Sémakezelés és tárolási struktúrák hierarchikus adatbázisokban 1. Bevezetés Szemben a hálós modellel ez  az adatmodell úgymond "szervesen" alakult ki, nem egy bizottság munkájának eredménye. Például a hierarchikus adatmodellt haszn


A prezentaciókészítés alapjai


A prezentációkészítés alapjai A fejezet tartalma A prezentáció fogalma. Információátadási formák, ahol prezentáció előfordulhat: előadás, konferencia, automatikus- vagy önműködő prezentáció, grafikon-show, oktatást. A vetített háttér sze


I/19 Vírusok és vírusvédelem


I/19 Vírusok és vírusvédelem Vírusok jellemzöi, csoportosításuk A számítógépes vírusok alatt ma már sok olyan programot is gondolunk, ami valójában nem vírus, de célja a károkozás, akadályozás, roncsolás. I. A vírusoknak az alábbi kri


Az Excel adatkezelése


Az Excel adatkezelése Az Excel rendelkezik bizonyos korlátozott adatbázis-kezelő funkciókkal is. Kezelhetjük az adatbázist teljes egészében az Excelben (ilyenkor minden táblát más munkalapra célszerű tenni), de megnyithatunk pl. Access


SSADM Strukturalt rendszerelemzési és -tervezési módszer


SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 1. Áttekintés.................................................................................


Outpot perifériak


Outpot perifériák Nyomtatók Sornyomtatók Egyszerre egy sor nyomtatását végzik. Elsősorban nagygépes, nagy terjedelmű, drága, de igen gyors készülékek. A sornyomtatók tipikus és igen gyakran alkalmazott fajtája a betűhengeres nyomtató: Fő r


Az ACCESS adattípusai


Az ACCESS adattípusai Amikor az Access-ben táblákat tervezünk, meg kell adni a táblák mezőinek nevét és típusát. A mezők típusa (szöveges, szám, dátum stb.) az adattárolás miatt fontos, mert máshogy kell lódolni a különböző típusú adato


Rekurzió (particiószam, Hanoi tornyai, postfix konverzió)


Rekurzió (particiószám, Hanoi tornyai, postfix konverzió). Program Particio;   Var     n : Word;   Function P(n : Word) : Longint;     Function P2(m,n : Word) : Longint;       Begin         If (m = 1) Or (n = 1) Then     


Rendszerindítas


Rendszerindítás  Az operációs rendszerek legtöbb modulja lemezen található, éppen ezért az őt tartalmazó lemeznek elérhetőnek kell lenni. Bekapcsolás után innét a szükséges mudulok betöltődnek a gép memóriájába. Power On Self  Test:


Adatbazis létrehozasa - Access


Adatbázis létrehozása Gyakorlat: Hozzon létre egy új üres adatbázist, legyen a neve: Iktató. 1.1 Létrehozás közvetlenül az ACCESS indításakor Új adatbázis létrehozását kezdeményezhetjük közvetlenül az ACCESS indítóablakában.


VoIP technológia


VoIP technológia Bevezetö Ebben a fejezetben azoknak a technológiáknak az ismertetése található, amelyek lehetövé teszik csomag alapú telefonhálózatok, speciálisan a Voice over IP rendszerek alkalmazását. A hangátvitel szempontjábó


PLC-S VEZÉRLÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE


PLC-S VEZÉRLÉSEK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE Napjainkban egyre inkább növekszik azon technológiai folyamatok száma, amelyek automa- tikus vezérlése fokozott biztonságot igényel.          Az energiaipar, vegyipar, közlekedés fokozott bizto


A magyar nyelv hangallomanya


A magyar hangrendszer A magyar nyelv hangállománya A hangzás a nyelv közvetlen érzékelhetö valósága, természetének lényege. A nyelvtudomány megkülönbözteti a beszédhangot és a fonémát. A fonéma egy nyelv társadalmilag érv


Átviteli minöséggel kapcsolatos kérdések


Átviteli minöséggel kapcsolatos kérdések Hangcsomag átvitele esetén az ideális végpont-végpont közötti késleltetés 150 és 200 milliszekundum között van. Láthattuk, hogy a CODEC-ek és csomagképzés két útvonalválasztás közötti átvitelbe 50 é


Könyvtarak


Könyvtárak 1.      Egyszintű 2.      Kétszintű 3.      Többszintű Tetszőlegesen egymásba ágyazhatóak a könyvtár


A programok felépítése, az utasítasok típusai


A programok felépítése, az utasítások típusai A programok programfejre és blokknak nevezett törzsre bonthatók. A fej nevet ad a programnak és felsorolja a program paramétereit. A program fejrészében paraméterek adhatók meg, amelyek segí


Prezentaciós eszközök


Prezentációs eszközök A fejezet tartalma Az információ közvetítésének lehetőségei és eszközei. A két alapvető információs csatorna: auditív és vizuális. A hallás és a látás egymáshoz való viszonya és kapcsolata. Az eszközök kiválasztásán


Tablazatok szerkesztési műveletei


  Táblázatok szerkesztési műveletei A táblázatkezelők legfontosabb funkciója a különböző számítások végzése. Ehhez kötődik az alkalmazási területük is, azaz ott és akkor célszerű alkalmazni őket, ahol, és amikor számításokat kell végeoldal:

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19