online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

FELÜLETI FESZÜLTSÉG

fizikai

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Magneses jelenségek
REOLÓGIA
Lézeres tavolsagmérés
KELL-E FÉLNÜNK A NUKLEÁRIS ENERGIÁTÓL?
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az SI-mértékrendszer
FELÜLETI FESZÜLTSÉG
 
 

FELÜLETI  FESZÜLTSÉG

az intermolekuláris kölcsönhatások megnyilvánulása ®

® aszimmetrikus erötér alakul ki:

                   

·  felület normálisára ható erö

ERŐ / TÁVOLSÁG           ş [N m-1 ]

· határfelületi energia (határfelületi munka)

   (egységnyi felület létrehozásához szükséges munka)

                           ENERGIA / FELÜLET       ş [ J m-2 ]

Energia minimum                  minimális felület

                                      

        - csepp       gömb

       - folyadékfilm (bevonat)        sík felület

Néhány folyadék felületi feszültsége:

anyag

hömérséklet [Co]

g [mJ/m2]

       víz

20

72,7

       víz

                100

58,8

       glicerin

20

66,6

       nitro-benzol

20

45,3

       hexán

20

18,4

       ammónia

                - 29

41,8

       oxigén

              - 183

13,5

       hélium

              - 269

     0,16

       higany

20

                375

SZUSZPENZIÓK

· közeg              FOLYADÉK

· diszperz rész   SZILÁRD

PIGMENTDISZPERZIÓK

n részecskék

â  szerkezete

      · primer (elemi) részecskék   nagy  diszperzitás

· halmazok   ® aggregátumok        szétoszlatás

                         ®agglomerátumok      a kötöanyagban                                        

â alakja

      · izometrikus     - poliéder    ® korpuszkulás

        · anizometrikus  - lemez       ® lamellás     ®  taktoid

                              - pálcika     ® fibrillás      ®  nematikus

       ® szmektikus

â morfológiája

- kristályos

- amorf

â mérete

- optimális méret 1 - 10 mm

  · ha kisebb, csökken a  fedöképesség

  · nagyobbnál szemcsézettség

  - lemez alakú szemcsék vastagsága 1- 3 mm

NEDVESEDÉS

Határfelület változása:      SG            SF

         szilárd anyag - levegö                    szilárd anyag - folyadék

Feltétele:   ESF  > EFF                      EFF gF

Ş  Kontakt nedvesedés


           Q= 0o              peremszög nö                   Q= 180o

     LIOFIL FELÜLET                                    LIOFÓB FELÜLET

SG        SF

                         gFG                                                        gS = gSF + gF cos q

                                   q

                                                           kisebb gF    ®     jobb nedvesedés              gSG           gSF                                          parafin    ~90o PE

         110o             860  grafit

impregnált szövet

                   150o                                                                   27o nikkel

~10o üveg

                                                                                              5o kvarc

SZÉTTERÜLÉS

  

SG felület csökken ( SF és FG csökken)

·  ha q = 0  ® cos q = 1      

     ·  gS - gF  ş S                 szétterülési koefficiens

-        a teljes szétterülés feltétele    S = (gS - gF ) > 0

-         gS és gF >> gSF                 a bevonat felületi feszültsége kisebb                                                 legyen, mint a festendö felületé gF < gS

· ha  gfesték > galap       szétugrik a festék

FELÜLETI FESZÜLTSÉGEK

 

      oldószerek    kötöanyagok   szilárd felületek   festékek

               víz                

70    

60

                                 melamingyanták     foszfátozott acél

50

40

              xilol                       akrilát                                            vizes

30                            alkid     gyanták       kezeletlen (zsíros)

        lakkbenzin       gyanták                             acélfelület               oldószeres

20


â Alapnedvesítés

·  a felületet nem mindig lehet teljesen zsírtalanítani

· a környezetbarát festékanyagok különösen érzékenyek

a zsíros, olajos szennyezödésekre

·  a hiányos nedvesítés           folyamatossági hiányt,

- csökkent védöhatást okoz

- rontja a tapadást

 â Nedvesítöszerek

felületaktív anyagok  csökkentik a felületi feszültséget

· Tenzidek

    - amfipatikus molekulák

                             poláris csoport   -OH

                                                                     -COOH

                                                               -NH

                         apoláris szénlánc

               

apoláris

fázis (levegö)

                                               poláris

                                       fázis        (víz)                 

· Szilikonok    

  amfipatikus + organofób molekulák

o  a festék határfelületére vándorolnak

o  javítják a nedvesedést  ® megszüntetik a kráteresedést

o  javítják a karcállóságot

                                   CH3

(CH3)3 Si - O   [  Si - O -] -- Si (CH3)3

                                          CH3           X

                             

    összefér                                                                      összeférhetetlen

x ˝   2 -27    ˝   45 - 230      ˝    380 - 1500     ˝      1800 - 2900    ˝

       terülés        karcállóság        habzásgátlás                 kalapácslakk

TERÜLÉS

a kikeményedett bevonat "felületi simaságának" mértéke

â mérése fényes felületen lézeroptikai úton

â terülési hibák

       - hullámosság (narancsosság)                       felületi

       - kráter                                                              feszültség

       - "pettyesedés"

       - tüszúrások, felforrás

 

âjó terülés feltételei

       - newtonihoz közelálló folyási tulajdonságok


        - minél nagyobb felületi feszültség

        - ne legyenek lokális felületi feszültség változások

 *   a hullámosságot és a kráterességet a festékfilmben kialakuló lokális felületi feszültség különbségek okozzák

                                   

 kisebb felületi feszültség

 


                   

â terülésjavítók

       - a bevonat felszínén feldúsulva

- minimálisra csökkentik a lokális felületi feszültség

   különbségeket       

  

                                

                                                                                   terülésjavító adalék

                                                                                      

 

 

 

 


Ş              Immerziós nedvesedés

·  diszperz részecskéken a peremszög nem mérhetö

·  a szilárd-folyadék határfelület kölcsönhatása az

    immerziós hövel jellemezhetö

                                

SG   ®  SF

Bemerítési hö:    Qimm = ES - ESF  (mérhetö!)  

Bemerítési hö értékek  [J.cm-2]

szilárd test

víz

hexán

titán-dioxid

2300

560

grafit

133

430

teflon

25

200

DISZPERZ  RENDSZEREK  STABILITÁSA

1.    termodinamikailag stabil állapotban G min.

Diszperz rendszerben:

DG = DH - T DS        DS > 0   (diszpergáláskor S nö)

           ­

ez határozza meg a stabilitást!

Kölcsönhatási energiák:      Wközeg     Wrészecske  Wközeg-részecske

DW = + Wk  +  Wr - 2 Wk-r        Ł  0   önként képzödik

     

                                  DW >>  nem képzödik


                                                                                

2.     Eloszlási állandóság  ş

3.     Aggregatív állandóság: a részecskék között ható vonzó és

       taszítóerök határozzák meg

ÜTKÖZÉSEK    

Az egymást taszító részecskéknek potenciálgáton kell átjutniuk.

Tapasztalat: a szol stabilis, ha   emax > 10 kT

Makromolekulás kolloid oldatok

· telítési koncentráció helyett  hígíthatósági határérték

· szolvatáció  ®   energetikai kölcsönhatások

- kölcsönhatások       részecske - részecske     Wr-r                              részecske - közeg            Wr-k

közeg-közeg                    Wk-k

-  oldószer és polimer polaritása hasonló ®Wr-r ~ Wr-k ~ Wk-k

                                       

 > 0 exoterm

    DW = + Wk-k + Wr-r - 2 Wr-k = DH       = 0 atermikus

                                                < 0 endoterm

    DG = DH - TDS         Ł 0  önként képzödik

                                           ( >> 0  nem képzödik )

-  oldódást az entrópia változás határozza  meg

Lakkipari kötöanyagok ® makromolekulás kolloidok

â a filmképzö anyag alakja

         · izometrikus  kis viszkozitás

  jó tapadás

  rosszabb mechanikai tulajdonságok

 [ST1] 

·  lineáris         nagy viszkozitás

                                      rosszabb tapadás

               jó mechanikai tulajdonságok


 [ST1]


: 2636