online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

MAGYAR SZABVÁNY MSZ ISO 8501-1

vegyesFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
AZ IGAZI ELLENSÉG
Operaciós rendszerek
NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV
MONITORING-RENDSZER
Robert Capa: Köztarsasagi milicistanő
Logisztikai kifejezések
Racsrendezetlenségek, racshibak
 
 

MAGYAR SZABVÁNY

MSZ ISO 8501-1

Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. A felületi tisztaság vizuális értékelése

1. rész: A festetlen és a teljesen festékmentesített acélfelületek rozsdásodási és felület-előkészítési fokozatai

Az MSZ 1891-1:1979, az MSZ 1891-2:1980 és az MSZ 1891-3:1981 helyett 87.020

Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness. Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings

E szabványt a Magyar Szabványügyi Hivatal a nemzeti szabványosításról, valamint a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálási rendjének ideiglenes szabályairól, továbbá a Magyar Szabványügyi Hivatal ideiglenes feladat és hatásköréről szóló 42/1994. (III. 25.) kormányrendelet alapján teszi közzé.
A szabvány alkalmazása e kormányrendelet alapján nem kötelező, kivéve ha jogszabály kötelezővé teszi.
A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, helyesbítése, nincs-e visszavonva, továbbá hogy kötelező alkalmazását jogszabály nem rendelte-e el.
E szabvány műszaki tartalma és szerkezete teljesen megegyezik az ISO 8501-1:1988 nemzetközi szabványéval.

This Hungarian Standard is totally equivalent in technical content and fully corresponds in presentation to the International Standard ISO 8501-1:1988Nemzeti előszó

E szabvány nem tartalmazza az ISO-szabvány mellékleteit (A-J), amelyek a szabvány szövegét több ISO-tagtestület nemzeti nyelvén tartalmazzák. E szabványban a fényképek az ISO-szabvány képeiről készült színes fénymásolatok. E szabvány technikai okok miatt nem zsebkönyvformában készült.

ETO 621.793.02:669.146.9:543.7 747h76h 3/.74 Hivatkozási szám: MSZ ISO 8501-1:1995

MSZ ISO 8501-1:1995

0. Bevezetés

Az acél felületének közvetlenül a festés előtti állapota lényegesen meghatározza az acélra alkalmazható, festékből és hasonló termékekből kialakított védőbevonatok minőségét.

Azok a legfontosabb tényezők, amelyeknek a hatásai ismertek a minőségre, a következők:

a) a rozsda és a hengerlési reve jelenléte;
b) a felületi szennyezések - beleértve a sókat, a port, az olajat és a zsírt-jelenléte;
c) a felületi érdesség.

Az ISO 8501, az ISO 8502 és az ISO 8503 szabványok módszereket tartalmaznak ezeknek a tényezőknek az értékelésére, az ISO 8504 útmutatást tartalmaz azokra az előkészítési módszerekre, amelyek alkalmasak a festendő acélfelület tisztítására, megadva minden elérhető tisztasági fokozatra a megfelelő módszert.

Ezek a nemzetközi szabványok nem tartalmaznak ajánlásokat az acélfelületekre felhordandó védő-bevonat-rendszerekre. Nem tartalmaznak ajánlásokat a felület minőségének követelményeihez meghatározott esetekre sem, annak ellenére, hogy a felület minősége közvetlenül befolyásolja a felhordandó védőbevonat kiválasztását és viselkedését. Ilyen ajánlások más előírásokban találhatók, pl. nemzeti szabványokban és technológiai előírásokban. E szabvány alkalmazóinak biztosítaniuk kell azt, hogy az előírt minőségek

- összeegyeztethetők és alkalmasak legyenek mind a környezeti feltételekkel, amelyeknek az acél ki van téve, mind
   pedig az alkalmazandó védőbevonat-rendszerrel;
- a meghatározott tisztítási eljárás lehetőségén belül legyenek.

A négy nemzetközi szabvány a festendő acélfelületek előkészítése szempontjából a következőket tartalmazza:

ISO 8501 A felületi tisztaság vizuális értékelése
ISO 8502 Vizsgálatok a felületi tisztaság értékelésére
ISO 8503 A szemcsesugárral tisztított acélfelületek felületi érdességének jellemzői
ISO 8504 Felület-előkészítési módszerek

Mindegyik felsorolt nemzetközi szabvány részekből áll. Az ISO 8501 szabványnak ez a része (“rozsdásodási fokozat" elnevezéssel) a rozsdára és a hengerlési revére 4 fokozatot határoz meg, amelyek általában meg-találhatók a festetlen és a raktárban tartott acélszerkezetek felületén.

A felületi előkészítés utáni vizuális tisztasági fokozatok (“előkészítési fokozatok" megnevezéssel) meg vannak adva a nem festett és a már festett, majd az egész felületükön festékmentesített felületekre. Ezek a vizuálisan meghatározott tisztasági fokozatok összefüggésben vannak a felületi tisztítás festés előtt alkalmazott általános eljárásaival. E szabvány segítséget kíván nyújtani a rozsdásodási és az előkészítési fokozatok vizuális értékeléséhez. A szabvány 28 jellemző fényképpéldát tartalmaz.

Megjegyzések: 1. A fényképek közül 24 a svéd SIS 05 59 00-1967 Képes felületelőkészítési etalonok festendő acélfelületekhez című szabványból származik, amelyet az ISO 8501 szabványnak e része tartalmaz (lásd az A mellékletet). A további 4 fénykép a német DIN 55928, 4. rész, 1. kiegészítés (1978. augusztus), Acélfelületek korrózióvédelme szerves és fémes bevonatokkal; a felületek előkészítése és vizsgálata; fényképetalonok című szabványból származnak.

A SIS 05 59 00 szabványt eredetileg a Swedish Corrosion Institute és az American Society for Testing and Materials (ASTM), valamint a Steel Structures Painting Council (SSPC) dolgozta ki. A SIS 05 59 00 szabványnak számtalan nemzeti szabvány képezi az alapját, például a DIN 55 928 4. része (1977), a TGL 18730/02 (1977), a DS 2019 (1967), az AS 1627, 9. része - 1974, az ASTM D 2200-67 (1980) és az SSPC - Vis 1-82 T.

Vannak más, hasonló ilyen szabványok, például a JSRA SPSS-1975, de kevésbé részletesek, ezért e szabvány nem tesz említést ezekről. A SIS 05 59 00 lényeges elemeinek az átvétele a következők miatt történt:

a) a SIS 05 59 00 szabványt a világon mindenütt széles körben alkalmazzák; b) a fényképetalonok teljesen új sorozatának elkészítése nagyon költséges lenne és nem feltétlenül jelentene minőségi előrelépést; c) a rozsdásodási és az előkészítési fokozatok már elfogadott rendszerére vonatkozó korábbi és jelenlegi dokumentumok a jövőben     minden változtatás nélkül, zavartalanul alkalmazhatók; d) az A5-ös méret (zsebméret) jól kezelhető, a helyszínen is használható.

Ez a szabvány kicsivel bővebb mint a SIS 05 59 korábbi kiadásai, mivel olyan felületek esetében is alkalmazható, amelyek hengerlési revén és rozsdán kívül maradék festéknyomokat és idegen szennyező anyagokat is tartalmaznak.

2. Ez a szabvány az ISO három hivatalos nyelvén - angolul, franciául és oroszul - tartalmazza a szöveget. Tartalmazza továbbá a következő mellékleteket is, amelyek az azonos szöveget más nyelveken is tartalmazzák, amelyeket a megfelelő testületek adtak ki:

        A melléklet: svéd (SIS: az SS 05 5900 svéd szabvány 1988-as kiadásának szövege)         B melléklet: német(DIN)         C melléklet: holland(NNI)         D melléklet: olasz (UNI)         E melléklet: spanyol (AENOR) F melléklet: portugál (IPO)         G melléklet: arab (ASMO)         H melléklet: japán (JISC) J melléklet: kínai (CSBS).

1. Tárgy és alkalmazási terület

E szabvány tárgya az acélfelületek rozsdásodási és felület-előkészítési fokozatainak (lásd a 3. és a 4. fejezetet, együtt) sorozata. Az egyes fokozatok leírásokkal és olyan fényképetalonokkal együtt vannak megadva, amelyek mindegyike egy jellegzetes példa arra a tartományra, amelyre a leírás vonatkozik.

E szabvány a melegen hengerelt acélfelületek esetében alkalmazható, amely felületeket bevonás előtt különböző eljárásokkal, például szemcsesugaras tisztítással, kézi és gépi felülettisztítással, valamint lángsugaras tisztítással készítenek elő, bár ezek az eljárások nem mindig vezetnek össze-hasonlítható eredményre. Ezek az eljárások lényegében a melegen hengerelt acélra vonatkoznak, azonban a szemcsesugaras tisztításos eljárásokat lehet a hidegen hengerelt acélra is alkalmazni abban az esetben, ha az elég vastag ahhoz, hogy a szóróanyag vagy a gépi felülettisztítás okozta bármilyen alakváltozásnak ellenálljon.

Ez a szabvány olyan acélfelületek esetében is alkalmazható, amelyek hengerlési reve mellett jól tapadó, régi festékbevonatok maradványait és idegen szennyező anyagokat is tartalmaznak.

Megjegyzés: Az olyan előzőleg festett acélfelületek előkészítési fokozatait, amelyekről a festékbevonatot csak részben távolították el, az ISO 8501-2 tartalmazza.

Ezeknek a képeknek az alapján a felületek tisztaságát vizuálisan lehet minősíteni. Ez sok esetben elégséges, azonban az olyan bevonatok esetében, amelyek különleges igénybevételnek, pl. állandó vízbe merítésnek, folyamatos páralecsapódásnak vannak kitéve, meg kellene adni a látszólag tiszta felületen lévő oldható sók és egyéb láthatatlan szennyező anyagok vizsgálatára alkalmas fizikai és kémiai módszereket, amelyeket az ISO 8502 különböző részei tartalmaznak. A felületi érdességre az ISO 8503 tartalmaz szempontokat.2. Hivatkozások

ISO 8501-2 Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. A felületi tisztaság vizuális értékelése.
2. rész: Az előzőleg festett, az eredeti bevonat részleges eltávolítása utáni acélfelületek előkészítési fokozatai

ISO 8502 Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. A felületi tisztaság értékelései

ISO 8503 Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. A szemcsesugárral tisztított acélfelületek felületi érdességének jellemzői

ISO 8504 Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Felület-előkészítési módszerek:
- 2. rész: Szemcsesugaras tisztítás
- 3. rész: Kézi és gépi tisztítás
 
 

3. Rozsdásodási fokozatok

Négy rozsdásodási fokozat, az A, a B, a C és a D van megadva. Az egyes rozsdásodási fokozatokat leírásokkal és jellegzetes fényképpéldákkal határozták meg (lásd a 6. fejezetet).

A Olyan acélfelület, amely szilárdan tapadó hengerlési revével van fedve, de lényegében rozsdamentes.

B Olyan acélfelület, amelyen kezdődő rozsdaképződés és kezdődő hengerlésireve-leválás tapasztalható.

C Olyan acélfelület, amelyen a hengerlési reve rozsdásodik, vagy amelyről az lekaparható, de helyenként enyhe, szabad szemmel látható rozsdabemaródások vannak.

D Olyan acélfelület, amelyen a hengerlési reve rozsdásodik, és az egész felületre kiterjedő, szabad szemmel látható rozsdabemaródások vannak.
 
 

4. Felület-előkészítési fokozatok

4.1. Általános tájékoztatás

Számos felület-előkészítési fokozat ismert, amelyet a felület-előkészítés módjával és a tisztasági fokozat megadásával határoznak meg. A felület-előkészítési fokozatok meghatározása (lásd a 4.2, a 4.3. és a 4.4. szakaszokat) a tisztítás utáni felület képének a leírásával és fényképével (lásd a 6. fejezetet) van megadva.

Minden egyes felület-előkészítési fokozat megfelelő betűkkel van jelölve “Sa", “St" vagy “FI", amelyek az alkalmazott tisztítási módszert jelölik. A betű utáni szám a hengerlési reve, a rozsda és a régi festékbevonat letisztításának mértékét jelöli.

A fényképek az eredeti, tisztítás előtti rozsdásodási fokozattal és a felület-előkészítési fokozattal vannak jelölve,
például: B Sa 2 1/2.
 

Megjegyzések: 1. Az “idegen szennyező anyag" szakkifejezés alatt a 4.2., 4.3. a 4.4. szakaszokban a vízoldható sókat és a hegesztési maradékokat kell érteni. Ezek a szennyező anyagok a felületről száraz szemcsesugaras tisztítással, kézi vagy kézi-gépi tisztítással, vagy lángsugárral nem távolíthatók el tökéletesen; ilyen esetben nedves szemcsesugaras tisztítást alkalmaznak. 2. A hengerlési reve, a rozsda vagy egy festékréteg akkor tekinthető lazán tapadónak, ha az tompa élű spatulával eltávolítható a felületről.

4.2. Szemcsesugaras tisztítás, Sa

A szemcsesugaras tisztítással végzett felület-előkészítés jele: “Sa".

Szemcsesugaras tisztítás előtt a vastag rozsdaréteget kalapálással le kell verni. A látható olajat, zsírt és piszkot is el kell távolítani. Szemcsesugaras tisztítás után a könnyen eltávolítható portól és törmeléktől a felületet meg kell tisztítani.

Megjegyzés: A szemcsesugaras tisztítással végzett felület-előkészítés módszerét, beleértve az elő- és utántisztítást, az ISO 8504-2 tartalmazza.

Sa 1 Enyhe szemcsesugaras tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól, piszoktól, valamint lazán tapadó hengerlési revétől, rozsdától, festékrétegmaradványoktól és idegen szennyező anyagoktól mentesnek kell lennie (lásd a 4.1. szakasz 2. megjegyzését). A vonatkozó fényképek: B Sa 1, C Sa 1 és D Sa1.

Sa 2 Alapos szemcsesugaras tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak tátható olajtól, zsírtól és piszoktól mentesnek kell lennie , továbbá közelítőleg mentesnek kell lennie hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg-maradványtól és idegen szennyező anyagoktól. Minden visszamaradt szennyező anyagnak szilárdan kell tapadnia a felülethez (lásd a 4.1. szakasz 2. megjegyzését). A vonatkozó fényképek : B Sa 2, C Sa 2 és D Sa 2.

Sa 2 1/2 Nagyon alapos szemcsesugaras tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól és piszoktól, valamint hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg-maradványtól és idegen szennyező anyagoktól mentesnek kell lennie. A szeny-nyező anyagok maradó nyomai csak jelentéktelen folt vagy csík formájában legyenek láthatók. A vonatkozó fényképek : A Sa 2 1 /2, B Sa 2 1/2, C Sa 2 1/2 és D Sa 2 1/2.

Sa 3 Szemcseszórás a láthatóan tiszta acélig Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól és piszoktól, valamint henger-lési revétől, rozsdától, festékréteg-maradványtól és idegen szennyező anyagoktól mentesnek kelt lennie és egységes fémes színt kell mutatnia. A vonatkozó fényképek : A Sa 3, B Sa 3, C Sa 3 és D Sa 3.

4.3. Kézi és kézi-gépi tisztítás, St

A kézi és a kézi-gépi tisztítással - kaparással, drótkefézéssel, gépi kefézéssel és csiszolással - végzett felület-előkészítés betűjele: “St". A kézi és a kézi-gépi tisztítás előtt a vastag rozsdaréteget kalapáccsal le kell verni, és a látható olaj-, zsírszennyeződéseket és a piszkot el kell távolítani.

A kézi és a kézi-gépi tisztítás után a felületet a könnyen eltávolítható portól és törmeléktől meg kell tisztítani.

Megjegyzések:
1. A kézi és a kézi-gépi tisztítás módszereit - beleértve az előés utántisztítást - az ISO 8504-3 tartalmazza.
2. Az St 1 előkészítési fokozat hiányzik, mivel az ilyen felület festésre alkalmatlan.

St 2 Alapos kézi és kézi-gépi tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól, piszoktól és a lazán tapadó hengerlési revétől, rozsdától, festékrétegmaradványtól és idegen anyagtól (lásd a 4.1. szakasz 2. megjegyzését) mentesnek kell lennie. A vonatkozó fényképek : B St 2, C St 2 és D St 2.

St 3 Nagyon alapos kézi és kézi-gépi tisztítás

Az St 2 tisztításhoz hasonlóan kell végezni, azonban a felületet sokkal alaposabban kell kezelni, hogy az fémes fényt adjon. A vonatkozó fényképek: B St 3, C St 3 és D St 3.

4.4. Lángsugaras tisztítás, FI

A lángsugaras felület-előkészítés betűjele: “FI".

Megjegyzés: A lángsugaras tisztítást mindig követi utántisztítás kézi-gépi drótkefézéssel, hogy a tisztítás maradékait eltávolítsuk; a kézi drótkefézéssel ugyanis nem érhető el megfelelő felület a festéshez. A lángsugaras tisztítás előtt a vastag rozsdaréteget kalapáccsal le kell verni.

Lángsugaras tisztítás után a felületet kézi-gépi drótkefézéssel kell megtisztítani.

FI Lángsugaras tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg-maradványtól és idegen szennyező anyagtól mentesnek kell lennie. Visszamaradt szennyeződés csak felületi elszíneződésként mutatkozhat. A vonatkozó fényképek: A FI, B FI, C FI és D FI.5. Az acélfelületek vizuális minősítése

Az acélfelületet vagy szórt nappali fényben vagy ennek megfelelő mesterséges világítás mellett kell vizsgálni úgy, hogy a fényképek mindegyikével (lásd a 6. fejezetet) nagyítás nélkül, szabad szemmel össsze kell hasonlítani. Az adott fényképet azonos síkban, szorosan a minősítendő felület mellé kell helyezni.

A rozsdásodási fokozat megállapításához az előforduló legrosszabb rozsdásodási fokozatot kell figyelembe venni. Az előkészítési fokozat megállapításához azt a fokozatot kell figyelembe venni, amelyikre legjobban hasonlít az acélfelület képe.

Megjegyzések: . 1. Az alkalmazott tisztítási eljáráson kívül - pl. száraz szemcsesugaras tisztítás különleges szóróanyaggal - a vizuális értékelés eredményét a következő tényezők is befolyásolhatják:

a) az acélfelületnek az A, B, C és D rozsdásodási fokozatoktól eltérő eredeti állapota; b) az acél saját színe; c) a különböző érdességi fokozatú területek, amelyeket a különböző korróziós károsodás vagy az anyag egyenetlen eltávolítása eredményez; d) a felület szabálytalanságai, például horpadások; e) szerszámok megmunkálási nyomai; f) egyenetlen megvilágítás;g) a felület érdességének árnyéka, amelyet az eltérő szögben becsapódó szemcsék okoznak; h) bezárt szemcsék.

2. A már festett és az újólagos festéshez előkészített felületek vizuálisan végzendő értékeléséhez csak azok a fényképek használhatók, amelyeknek a rozsdásodási fokozata D vagy C (pl. D Sa 2 1/2 vagy C Sa 2 1/2). A választás (pl. D Sa 2 1/2 és a C Sa 2 1/2 között) a rozsdabemaródások mértékétől függ.
 

6. Fényképek

A mellékelt huszonnyolc jellegzetes fénykép az acélfelületek összehasonlítására való. Ezeket a nem nagyított fényképeket olyan különleges eljárással készítették, amellyel a színnyomást a műanyag fólia hátsó oldalára vitték fel. A mintadarabok karcolódásának elkerülése érdekében a műanyag fóliák közé papírlapokat helyeztek. Az egyszerűbb előállítás miatt a műanyag fóliákon nincsenek feltüntetve az oldalszámok. A könnyebb kezelhetőség érdekében a fényképek az ábrán látható sorrendben vannak elhelyezve.

Négy fénykép vonatkozik az A, B, C és D rozsdásodási fokozatra (lásd a 3. fejezetet). Huszonnégy fénykép az A Sa 2 1 /2 jelűtől a D FI jelűig, a száraz szórással, a kézi és kézi-gépi tisztítással, valamint a lángsugaras tisztítással végzett előkészítési fokozatra vonatkozik (lásd a 4. fejezetet). Egyéb eljárások, mint a nedves szemcseszórás olyan felületeket képeznek, amelyeknek a külső képe, színe stb. eltérhet, de a fényképek ilyenkor is használhatók arra, hogy az előkészítés fokozatára támpontot adjon. Tizennégy fénykép az A Sa 2 1 /2 jelűtől a D FI jelűig, a száraz szórással, a kézi és kézi-gépi tisztítással, valamint a lángsugaras tisztítással végzett előkészítési fokozatra vonatkozik (lásd a 4. fejezetet). Egyéb eljárások, mint a nedves szemcseszórás olyan felületeket képeznek, amelyeknek a külső képe, színe stb. eltérhet, de a fényképek ilyenkor is használhatók arra, hogy az előkészítés fokozatára támpontot adjon.

Tizennégy fénykép az A Sa 2 1 /2 jelűtől a D Sa 3 jelűig olyan acélfelületeket mutat, amelyeket kvarchomok-tartalmú anyaggal száraz szemcsesugárral tisztítottak. Az ilyen szóróanyag zárt téri alkalmazását sok országban tiltják, illetve csak szigorú feltételek mellett engedélyezik. Éppen ezért a száraz szemcsesugaras tisztításhoz gyakran más szóróanyagot (más színűeket) alkalmaznak. Ezek a szóróanyagok a szemcsesugárral tisztított felület igen alapos megtisztítása után is eltérő külső képet eredményeznek. Az Sa 1, az Sa 2, az St 2 vagy az St 3 jelű felületekhez nincsenek fényképek, mert ilyen felület-előkészítési fokozatok nem érhetők el, és a meglévő fényképek elégségesek.
 

 Rozsdásodási fokozatok

A

C

B

D


Előkészítési fokozatok

Szemcseszórás

A Sa 2 1/2

B Sa 1

B Sa 2 1/2

C Sa 1

C Sa 2 1/2

D Sa 1

D Sa 2 1/2A Sa 3

B Sa 2

B Sa 3

C Sa 2

C Sa 3 

D Sa 2

D Sa 3


Kézi és gépi tisztító

B St 2

C St 2

D St 2

B St 3

C St 3

D St 3


Lángsugaras tisztítás

A FI

C FI

B FI

D FI


A szövegben említett nemzetközi szabványok

ISO 8501-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness. Part 2. Preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings


ISO 8502 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Tests for the assesment of surface cleanliness


ISO 8503 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates


ISO 8504 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Surface preparation methods


- Part 2: Abrasive blast-cleaning


- Part 3: Hand and power tool cleaning


Találat: 11521