online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 




































 
bal also sarok   jobb also sarok

Az európai felvilagosodas jelentős alkotói

politikatudomány





felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EURÓPAI INTEGRÁCIÓ
A magyar-roman biogazdalkodasi együttmüködés múltjaról, jelenlegi helyzetéröl és tavlatairól
A politikai piac (szavazóbazis) feltérképezése
Magyarorszag és az Európai Unió kapcsolata
Regionalis politika Olaszorszagban
A gazdasagi integraciók elméleti alapjai
Magyarorszag és az Európai Unió környezetvédelme
Regionalis politika Írorszagban
A valtozas szele a politikaban
ÁLLAM, NEMZET, NÉP
 
bal also sarok   jobb also sarok

Az európai felvilágosodás jelentős alkotói

Néhány művük bemutatása


A felvilágosodás Európában

- XVII-XVIII.sz.

- XVIII. sz. az ész, a világosság százada, polgári forradalom

- kapitalizmus, gyarmatosítás

tudomány: heliocentrikus világkép (Kepler, Galilei, Newton - tömegvonzás)

technika: ipari forradalom, gőzgép - Watt

- eszmerendszer: mechanikus materialisták: a világ mozgásban lévő anyag

deisták: Isten megteremtette a világot, de azután hagyta,

hogy működjön (Deusz=Isten)

ateisták: a világ teremtéséhez nem volt szükség Istenre



- születési előjogok bírálata

- következmény: francia forradalom - átrendezik a társadalmat


Francia felvilágosodás

- abszolút monarchia - XIV. Lajos, a napkirály

Nagy Francia Enciklopédia 1751-1772; 28 kötetes

- tudományok, művészetek, mesterségek enciklopédiája

- a felvilágosodás táborát ez a közös vállalkozás kovácsolta össze

- főszerkesztője Diderot

- filozófia: Helvetius (materialista), Olbach, Descartes, D'Alambert

- a zene címszót Rousseau írta

- filozófusok: gondolkodnak, bírálnak;

az írói filozófusok: meggyőzni akarnak

- az irodalom, a tudomány és a filozófia szorosan összefügg

Diderot

- Az apáca (1760), Ramean unokaöccse (1761)

Montesquieu

- Perzsa levelek (1721)

Voltaire

- - a felvilágosodás korának legnagyobb hatású írója

- nemesi származású, de polgárnak tartotta magát

- művei 20 kötetet tesznek ki

- levelezett II. Frigyes porosz, II. Katalin orosz és II. József

osztrák uralkodóval

- deista racionalista

- ami tudományosan nem volt bizonyítható, azt Voltaire tagadta

- legnagyobb hatású műve:

Candide vagy az optimizmus 1759

- utaztató, nevelési, tételregény (v. tézisregény)

- tételregény: a leibnitzi állításokat (a világ a lehető

legjobban van így ahogy van) próbálja bizonyítani

- Panglosz mester a regényben a leibnitzi állítások képviselője

- szatirikusan, gúnyosan írja le a szereplöket

- kifigurázza a nagyzolást, az álszent erkölcsöket

- 6. fejezet: az inkvizíció kigúnyolása (Loyola az alapító)

- 1.,3.,6.,17. fejezet: az Eldorádói viszonyokkal szemben

a feudális viszonyok; 21., 27.

- 3. fejezet: háborúval szemben mit mond

- járnak franciáknál, a törököknél, az angoloknál

- a végkövetkeztetés pozitív

Rousseau

- plebejus, tanult ember; díjnyertes műve:

Az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól

- fő művei: Társadalmi szerződés

Emil

Új Heloise: fontosnak tartja, értékeli a munkát, a ter-

mészetet, észreveszi, hogy a paraszt is ember,

jó gazdának tartja azt, aki a környezetét is

gazdagítja

Angol felvilágosodás

Daniel Defoe

- Robinson Crusoe (1719)

Jonathan Swift

- Gulliver utazásai (1726) - utópia

William Blake

- az érzékenység költője

- Az ártatlanság dalai (1789), A tapasztalás dalai (1794)

- versei: Méregfa, A tigris


Német felvilágosodás

- akkoriban kb. 300 fejedelemségből áll Németország (kitűnik Poroszország)

- kialakulóban a felvilágosodás

- Voltaire és Rousseau műveinek hatása

- Sturm und drang mozgalom (vihar és előretörés) - eszményképe a zseni

Lessing

- jelentős a drámaelmélete

Herder

- Töredékek az újabb német irodalomról (1767-68)

Goethe (1749-1832)

- frankfurti vagyonos polgári családból; ügyvéd

- 1767-ben verseskötete jelenik meg a rokokó jegyében

- 1774-ben jelent meg a Werther szerelme és halála című levélregény

- 1776 a weimari herceg szolgálatába lép, titkos tanácsos, a pénz-

ügyi hatóság vezetője

- társadalomjavító törekvései kudarcot vallottak

- 1791-1817 a weimari színház igazgatója

- 1794-1805 között termékeny, Schillerrel baráti versengésben

dolgozik együtt

- 1823-tól visszavonultan él

- fő műve: Faust

- műfaja: drámai költemény

- alaptéma: egy tudós szerződést köt az ördöggel, hogy

az életében mindent megkap az ördögtől, de



ha azt mondja, hogy boldog, a lelke az ör-

dögé lesz

- az állandóan küzdő, törekvő ember jelképe

- szentimentalista

Schiller (Friedrich 1759-1805)

- szegény családban született, latin gimnáziumot és katonai iskolát

végzett

- katonai orvos lett, majd a weimari egyetem történész professzora

és színházi szerző

- első műve: Haramiák című dráma

- drámái: ármány és szerelem

Don Carlos

Tell Vilmos

- témája: a politikai szabadság, a győzelmet kivívó

svájci nép

- Az örömhöz című ódája Beethoven által vált ismertté

- eszméje: a testvériség, az örömben való osztozkodás,

a ritmusa, a szakaszok végén visszatérő, de

továbbfejlesztett kép is érzékelteti

- a szöveg egésze elvont marad

- alapvető problémája az eszmények és a valóság ellentéte,

ezt a művészet oldhatja fel


Stílusirányzatok a felvilágosodás korában

- stílus: a formaelemek rendszere, amelyben azonos, vagy rokon forma-

nyelveket követ a művész, és a formaelemek válogatásával és

alakításával egységesíti művét

A stílus maga is közlés. De bármilyen más közlés eszközeinek

megválasztásában kifejeződő mondandót is stílusnak nevezzük.

Az eszközök megválasztását befolyásolják az emberek gondol-

kodásmódja és életmódja is.

- az irodalomtörténetet különböző korszakokra bontjuk

- a stíluskorszakokat az uralkodó stílusirányzatról kereszteljük el.

De egy stílusirányzat soha nem volt egyeduralkodó. Ezért

nem lehet egy-egy írót vagy művet csak azzal a stílusirány-

zattal jellemezni.

I. Klasszicizmus

- a klasszikus szó értéket jelöl, jelzői értelme is van, azt je-

lenti: elsőrendű, hibátlan

- legfőbb példa a klasszikus görög és latin művészet (merev szabá-

lyokat gyártottak belőle)

- központi szerepe van az értelemnek,a világosságnak,az érthetőségnek

- embereszmény: harmonikus, kiegyensúlyozott

- nagyjai: XVII.sz.: Corneille, Racine, La Fontaine, Moliere

XVIII.sz.: Voltaire, Goethe, Schiller

- építészet: világos szerkezetek, harmonikus arányok

- zene: Haydn, Mozart, Beethoven


II. Romantika

- mindenütt megtalálható szertelenség, bizonytalanság

III. Rokokó

- kagyló

- a francia udvarból terjedt el

- építészet, iparművészet: csigavonalak, díszes kicsi formák

- irodalom: idillikus alakok, tündér- és pásztorjátékok, vidám eposzok

Nagy témája a szerelem, a szerelem körüli játék, gáláns

ünnepélyeskedés.

De ugyanez a külső rejthet tragikumot is.

IV. Szentimentalizmus

- az érzelem felvilágosodása, az eredetiség keresése, érzelmesség,

természetesség

- társadalmi háttere: a polgárság érzelmi lázadása a feudális rend

és intézményei ellen, amelyek az emberi személyiség kibon-

takozását akadályozták

- Angliából indul, később franciáknál is megjelenik

- képviselői: Rousseau (Új Heloise), Goethe (Werther szerelme és halála)

- Diderot központi gondolata az egyéniség

- a szentimentális művek legtöbbje középszerű, mert sablonokat használtak

- ha az érzelmességet túladagolják, elveszti művészeti tartalmát,

giccs lesz


Találat: 2029







Felhasználási feltételek