online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A politikai piac (szavazóbazis) feltérképezése

politikatudomány

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A Gazdasagi és Monetaris Unió kialakulasa és szerepe a regionalis politikaban.
EURÓPAI INTEGRÁCIÓ
A gazdasagi vilagvalsag és a politikai-tarsadalmi következményei
A magyar-roman biogazdalkodasi együttmüködés múltjaról, jelenlegi helyzetéröl és tavlatairól
 
bal also sarok   jobb also sarok

A politikai piac (szavazóbázis) feltérképezése

A választók szegmentálása


Kereskedelmi piac:

A kereskedelmi piacon a szakemberek azért alkalmazzák a piaci szegmentálást, hogy kezelni tudják a fogyasztók igényeiben, ízlésében fennálló változásokat. Olyan terméket igyekeznek kifejleszteni, ami a fogyasztók nagy valószínűséggel megvesznek.


Politikai piac:

Hasonlóan a kereskedelmihez, a pol 616c24g itikusok is alkalmazni kezdték a választók szegmentálását, annak érdekében hogy minél nagyobb réteget meg tudjanak szólítani.

Minden szegmens egy választói csoportot reprezentál, amelynek el kell nyerni a szavazatát.


A fogyasztóorientált megközelítés első lépése:

Elemezzük a piacot.

A kapott információ több stratégiai döntés alapja: Pl. segít:

- a jelölt imázsának     

- választási programjának

- marketingstratégiájának kialakításában.A piacot különböző szempontok alapján osztják fel.

Ilyen szempontok lehetnek:

földrajzi egységek

demográfiai összetétel

életstílusbeli sajátosságok

felhasználási szokások

beállítottság stb.

Ha eldöntötték a szegmentálás módját a marketingesek a célpiaci marketinggel  kezdenek foglalkozni.

Célpiaci marketing: (Target marketing)

A célpiaci marketing arra vonatkozó döntés, hogyan osszanak fel egy piacot csoportokra, és hogyan fejlesszék ki a megfelelő terméket és marketingmixet minden egyes célpiacra. Ez a piac felosztását jelenti vevők jól megkülönböztethető és világos tartalmi jegyekkel rendelkező csoportjaira, amelyek előnyben részesíthetnek bizonyos termékeket. A piacszegmentálás alkotó tevékenység.

/Kotler/


Három követelményt minden esetben figyelembe kell venni egy kereskedelmi és egy politikai piac szegmentálása során egyaránt.

A piac szegmentálásának 3 alapkövetelménye:

- megfelelő méret

- azonosíthatóság

- elérhetőség.

A fenti kritériumok azért fontosak, mert csak egy bizonyos méretű piac lehet profitábilis, a marketingesnek tudnia kell pontosan kik a fogyasztók (választók), különben nem tudja elérni őket üzenetével.

A politika esetében ugye a piac előre meghatározott, az egész ország választóit figyelembe kell venni, vagy egy adott választási körzetet. Őket kell megcélozni az üzenetünkkel.  (A 18. fölöttieket) Ellenben a kereskedelmi piaccal, ahol általában szűkebb vásárlói réteget próbálnak megcélozni.

A piacszegmentálás elemei:

1. a szavazók igényeinek felmérése

A jelölteknek, hasonlóan a vállalatokhoz, a rendelkezésükre álló csatornákon kell elérniük választóikat. Pl: Speciális közönség elérését teszi lehetővé a kábeltévé. Akik fokozottan érdeklődnek a politika iránt hírműsorokat néznek.

A televízió lehetővé tette a jelölteknek, hogy különböző szinteken szólítsák meg a választókat, ahogyan a marketingesek teszik a fogyasztók esetében.


A szavazók és a fogyasztók között van különbség:

1. Először a jelöltnek a párt vezetőit kell meggyőznie, illetve a legjobb tanácsadókat, hogy őt támogassák.  Így a célzott piac leszűkül, más program kidolgozását kívánja, mint egyébként.

Ennek helyszíne gyakran a különböző pártgyűlések, amelyeken felkérik a potenciális jelölteket, hogy befolyásos tagság előtt tartsanak előadásokat.

2. A következő akadály az előválasztások. Itt a jelölt feladata, hogy a maga oldalára állítsa az aktív választókat, akiket más típusú kérdések érdekelnek, mint a pártok politikusait vagy mint az általános választókat.

3. Az általános választás szakaszában már több emberhez szól a jelölt.

Tehát egy választás során a piac folyamatosan változik, bővül, s a jelöltnek folyamatosan meg kell felelnie a változó körülményeknek.


II. A választói magatartás modellje

Ezt a modellt arra szokták használni, hogy a pártszimpátiák alapján történő kettős felosztást  egy többsíkú modellel helyettesítsék.

(republikánus - demokrata / jobboldal - baloldal)

Mivel a modellt a kereskedelmi piacokon is alkalmazzák a fogyasztók indítékainak meghatározására, a modell 5 komponensének tárgyalása alkalmával kitérek a kereskedelmi oldalára is az egyes értékeknek.


n      5 komponens:

n      1. Funkcionális érték

n      2. Társadalmi érték

n      3. Érzelmi érték

n      4. Feltételes érték

n      5. Episztemikus érték

n     

1. Funkcionális érték

Azt az értéket vagy hasznosságot reprezentálja, amit a választó kapni remél, ha az általa támogatott jelölt nyer.

Itt: A választók az alapján döntenek, hogy a jelöltek milyen témákkal foglalkoznak választási programjuk során. Különböző témákat emelve a középpontba eltérő módszerekkel szólítják meg a népet.

Pl.: amerikai előválasztások kapcsán:

n      Az idei választások során ugyanis a kampánytémáknak minden eddiginél nagyobb szerepe lesz. A választási kampány legfőbb témája egyértelműen a külpolitikai, azon belül is az iraki háború lesz. Emellett természetesen a belpolitikai témák is fontos szerepet fognak játszani, többek között az egészségügyi rendszer átalakítása, valamint a jelzálogpiac válsága.
Kereskedelmi értelemben:

A vevő ilyenkor racionálisan gondolkozik és azt a terméket vásárolja meg, ami a legnagyobb hasznot jelenti számára. Pl.: Autó vásárláskor megnézi mekkora a teljesítménye, a fogyasztása az autónak, stb. A vevő a számára hasznos tulajdonságok között mérlegel, melyik modellt válassza.2. Társadalmi érték

Ezt a következőképpen lehet kiaknázni: a jelöltet úgy sztereotipizálják, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsenek közte és a társadalom kiválasztott rétegei között. Ezt a jól megválasztott reklámüzenetekkel, bizonyos csoportok támogatásával, illetve azáltal lehet érni, hogy a jelölt kifejti a kiválasztott szegmens életfilozófiáját, mintha maga is azt vallaná. Ebben az esetben nevezik a politikusokat a "nép jelöltjének".

A jelölt számára kialakított sztereotípiát leginkább az befolyásolja, hogy melyik párthoz tartozik.

Kereskedelmi értelemben:

Amikor szupersztárok reklámoznak termékeket. Ilyenkor csak azért fizetnek a hírességnek, hogy elismerően nyilatkozzon a termékről. Ettől remélik, hogy az emberek csupán azért fogják venni ezeket, mert istenítik az adott sztárt.3.Érzelmi érték

A jelölt olyan típusú tulajdonságokat hangsúlyoz, amelyek erősítenek egy bizonyos képet, ami a választókban él róla, és ezáltal érzelmi kapcsolatot létesít velük.

n      A jelölt olyan üzenettel célozza meg a választókat, amely kiemeli valamely pozitív oldalát.

  • Például jó magyar, családszerető stb.

Kereskedelmi értelemben:

    • Egy termék sikeres marketingje gyakran annak az eredménye, hogy a vevőkben olyan érzelmeket ébresztenek, amelyek aztán egy bizonyos márka vételére ösztönzik.

(Pl: BMW: reklámjaiban fiatal menedzsereket szerepeltet.)


4. Feltételes érték

n      Annak lehetőségét reprezentálja, hogy néha a választó döntését az országban vagy a világban bekövetkező események határozzák meg.

n      Ilyenkor a választók fejében lejátszódó: Mit fog tenni, ha ez történik? kérdésre adott választ igyekeznek kiaknázni. Arra ösztönzik a választókat, hogy esetleges jövőbeli események bázisán alakítsák ki álláspontjukat.

n      Ezt a komponenst olyan illúzió ébresztésére használják egy jelölt ellenzői, hogy az ő emberük eredményesebben tud egy válsághelyzetet kezelni, mint a másik jelölt. Az ellenfelet negatív színben igyekeznek feltűntetni.Kereskedelmi értelemben:

n      A marketingesek ezt a komponenst alapként használják arra, hogy különböző módon szólítsák meg a fogyasztókat. Pl.: háziriasztókat forgalmazó cégek olyan helyzeteket játszanak be reklámjaiban, amelyek arra ösztönzik az embereket, vegyék meg terméküket, mert azt sugallják, hogy az ő házukba is betörhetnek.
5.Episztemikus érték

A jelölt stratégiájának azt a síkját reprezentálja, amely a választó kíváncsiságát, új iránti fogékonyságát mozgósítja.

n      Ráerősít a választók a hivatalban lévőkkel  szembeni elégedetlenségére

Barack Obama: Nem volt még afroamerikai elnök. 

Hilary Clinton: Nem volt még női elnök.

A női elnököt már elképzelték filmen.

(Ezt dolgozza fel a jelenleg is futó Az elnöknő c. sorozat)

Ezt az újdondágra irányuló kíváncsiságot azonban csak egyszer lehet kiaknázni

Kereskedelmi szempontból:

n      A kereskedelmi piacon mindenekelőtt az innovációk marketingkampányánál használják ezt.

n      Pl.: A mobiltelefont gyártó cégek a fogyasztóknak arra a vágyára építenek, hogy a legmodernebb, a legjobb készülékkel rendelkezzenek. Ez alapján dolgoznak a divatcégek is, arra ösztönzik a vásárlókat, hogy kövessék a legújabb divatot.


III. Piacszegmentálási stratégiák

Barack Obama

Képviselősége alatt többedmagával kezdeményezett egy törvényt, ami a szegény családokat segítette, ezenkívül dolgozott egy törvénytervezeten, ami a betegbiztosítás nélküli embereket segítette. Támogatott homoszexuális szervezeteket is.

Mindvégig az iraki háború ellen volt, egy alkalommal "hülye háború"-nak nevezte.

n      Jelentős támogatással bír az egyetemi diákság körében. Az egyetemi campusokon tartott gyűlései ugyanis rendkívül népszerűek.

+ Afroamerikai lakosság


Hilary Clinton

Hilary azért szállt síkra, hogy világszerte minnél nagyobb figyelmet kapjanak az emberi jogok, ezen belül is a nők egyenlősége, és a gyermekvédelem.

Clinton különösen népszerű a latin-amerikai lakosság köreiben 


Mike Huckabee,

aki egyházi múltja miatt elsősorban a vallásos konzervatív táborban népszerű.

Mitt Romney -mormon


John McCain

Bush konzervatív szavazóbázisa

(Középosztály)

+ Háborús veterán

Pilóta volt a vietnami háborúban, így testközelből tapasztalta meg, mit jelent harcolni. Találat érte a gépét és fogságba esett. Bár felajánlották neki, hogy elengedik, nem akarta otthagyni társait. Öt éven át volt fogságban, mialatt folyamatosan kínozták, verték. Maradandó sérüléseket is szenvedett, egyik karját azóta se tudja rendesen mozgatni.


A jelöltek piacszegmentálási stratégája 4 szakaszra oszlik.

1. előválasztás előtti szakasz

2. előválasztási szakasz

3. konvenció szakasza

4. általános választás szakasza

  1. Előválasztás előtti szakasz

A jelölt célja, hogy komolyan vegyék a hírmédiák.

-El kell nyernie egy fontosabb közhivatalt.

-Figyelik, hogy milyen politikai tanácsadókat és kampányszakértőket alkalmaz.

-Fenn kell tartania a láthatóság bizonyos szintjét.


  1. Előválasztások szakasza

A jelölt célja, hogy magára vonja a tömegmédiák figyelmét.

-Fontos, hogy megjelenjen az előválasztások előtti és utáni riportokban, a nyerési-vesztési elemzésekben (várakozási játszma)

-A jelölt részt vesz a sztoritermelésben, vagyis az olyan gerjesztett hírek kialakításában, amelyeket ő és tanácsadói látni és hallani szeretnének a médiákban.

-Ez az időszak megegyezik a marketingben alkalmazott teszt piacok hatásával. A jelöltek ilyenkor tesztelik milyen imázs, milyen témák a legvonzóbbak a választók számára.


  1. Konvenció szakasza

A jelöltek listáját a pártok általában az országos jelöltállítási gyűlés (konvenció) előtt állítják össze. A konvenció olyan gyűlés, amelyen a jelöltek és fő támogatóik igyekeznek minél több küldöttel kapcsolatba lépni. Ez általában csak formalitás, a legtöbb küldött ekkorra már elkötelezte magát valaki mellett.


  1. Az általános választás szakasza

Ekkor hivatalosan is elkezdődik a kampány.

aktivizálni kell a kampánymunkásokat célt adva nekik

pozitív média- megjelenéseket gerjeszteni

o       Ez azért fontos, mert a választók legnagyobb többsége a televízióból szerzi be az információkat

rávenni a potenciális választókat, hogy menjenek el szavazni

személyesen kampányolni:

o       buszkörút

o       vonatos körút

Ez azt a képet erősíti, hogy a jelölt "egyszerű fickó", a nép azonosulhat vele.

Inforeklámok alkalmazása

o       Ez a jelölt terveit segít eljuttatni a szavazókhoz. Oszlop-, kördiagrammok segítségével mutatják meg, milyen módszerekkel akarja a jelölt helyreállítni a gazdaságot, stb.Következtetések

A politikában a választók szükségleteinek felmérése és indítékainak megértése eldöntheti, hogy egy jelölt nyer vagy veszít.

1.A jelöltnek meg kell határoznia milyen csoportokra célszerű osztani a választókat.

2.Ezután minden szegmenst az alapján azonosítanak, milyen sajátos szükségleteikben különböznek más szegmensektől.

3.Az általános választás idejére már olyan sok választói szegmens van, hogy egy jelöltnek, ha nyerni akar, el kell jutnia az ellenfeléhez hű szavazókhoz is.

Ilyenkor már nem az a megoldandó feladat, hogyan nyerjenek meg konkrét szegmenseket, hanem olyan üzenettel kell kijönniük, amely minden szegmenshez szól.Találat: 1910Felhasználási feltételek