online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

A Gazdasagi és Monetaris Unió kialakulasa és szerepe a regionalis politikaban.

politikatudományFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
A Gazdasagi és Monetaris Unió kialakulasa és szerepe a regionalis politikaban.
 
 

A Gazdasági és Monetáris Unió kialakulása és szerepe a regionális politikában.

Tagállamok politikai akarata megvolt a reformhoz, hajlandóak voltak a szuverenitásukból tovább engedni !!! (dereguláció)

Egységes Európai Okmány 1986 Luxemburg (1987. jún. 1.)

Törekvés a gazdasági és politikai unió létrehozásáraMonetáris Unió ? Közép- és Kelet-Európai politikai változások

Egységes valuta bevezetése (német egység problémája)

    • Gazdasági és monetáris unió létrehozása, közös valuta 1999-ig
    • Politikai integráció elmélyülése: közös kül- és biztonságpolitika felállítása

+ közös célok a bel- és igazságügy területén

    • Uniós állampolgárság bevezetése személyek szabad mozgásának bevezetése

Nagy elörelépést jelentett, de ratifikálási nehézségek a tagállamokban (Fro. 1%-al Dánia

1993. nov. 1. lépett hatályba az Maastrichti Szerzödés

Gazdasági recesszió újabb nehézségek a közös pénz bevezetése terén halasztás?


1995 - újabb csatlakozók: Ausztria, Svédország, Finnország

Nehézkes müködés (15 tagú EU) szükséges az intézményrendszer átalakítása


Werner-terv

Európai Monetáris Rendszer EMR / European Monetary System EMS

Egyesült Királyság nem vesz részt benne

n      Árfolyammechanizmus / Exchange Rate Mechanism / ERM

Lebegési sáv: +/ ha a valuta kilép: központi bank beavatkozik

n      Európai valutaegység / European Currency Unit / ECUA Közösség összes valutájából létrehozott valutakosár

Az ECU esetében is +/ 2,25 % eltérés lehet

n      Európai Monetáris Együttmüködési Alap / European Monetary Cooperation Fund / EMCF

A központi bankok az EMCF ECU-ben kibocsátott hitelkonstrukcióit vehetik igénybe

EMR második stabilizációs szakasza

Új EMR szilárd árfolyamstabilitás (frank-márka paritás)

Csatlakozik: Spanyolország, Egyesült Királyság, Portugália

Csak Görögország marad ki.                          

Pénzügyi válság angol font és az olasz líra kilép a rendszerböl

A lebegtetési sávot +/ 15 %-ra emelik  !!!

1994-töl az árfolyamok újra +/ 2,25 % között stabilizálódnak


Az EMR mérlege összességében pozitív

n      Árfolyamingadozások csökkentek

n      Inflációs ráták konvergáltak és alacsony szinten stabilizálódtak

n      Segítette az antiinflációs politikát

n      Megteremtette a gazdaságpolitikai koordináció alapjait

n      Az ECU létrehozásával megteremtette a közös pénz alapjait


Monetáris Unió megvalósítása szükségessé teszi a gazdaságpolitikák közelítését, konvergenciáját.

A Maastrichti Szerzödés a Monetáris Unióba lépés valutáris feltételeit fogalmazza meg:

A Bizottság ajánlásával 11 ország részvételével indult el 1999. 01. 01-én a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza:

Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország, Franciaország, Olaszország, Írország, Portugália, Spanyolország, Ausztria, Finnország


Találat: 1806